Førstehjelp og livredning
Hjerte og lungeredning
Nordland
Du har valgt: Bodø
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 timer 14 900 kr
Kurset gir grunnleggende opplæring i hjerte- og lungeredning ved bruk av hjertestarter gjennom teori og praktiske øvelser. Hensikten med kurset er å gi deltakerne kom... [+]
Førstehjelpskurs i hjerte- og lungeredning med hjertestarter (DHLR)   Kurset gir grunnleggende opplæring i hjerte- og lungeredning ved  bruk av hjertestarter gjennom teori og praktiske øvelser. Hensikten med kurset er å gi deltakerne kompetanse og trygghet til å handle i en nødsituasjon.   DHLR-kursenee passer for alle som vil lære eller friske opp sine kunnskaper om grunnleggende hjerte- og lungeredning ved bruk av hjertestarter.   Ta også kontakt for tilbud på bedriftsinterne kurs..   [-]
Les mer
Praksis + nettkurs 3 timer 950 kr
Norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter. For personer som har tilgang på hjertestarter privat eller offentlig, og ellers alle interesserte. [+]
MÅL: Utføre basal HLR alene og toredder-teknikk (to personer)  Forstå betydning av tidlig bruk av hjertestarter Forstå hvordan en hjertestarter fungerer Lære bruk av hjelpemidler til innblåsing Vite når en hjertestarter skal brukes Forstå ulike forløp av hjertestarterbruk på ulike pasienttilfeller Øve realistisk med bruk av hjertestarter Kjenne norsk regelverk for bruk av hjertestarter [-]
Les mer
Bedriftsintern 3 timer 6 490 kr
Med vårt 3-timerskurs i hjerte-lungeredning lærer du grunnleggende livredning, som alle bør kunne gi når uhellet inntreffer. [+]
Hjerte-lungeredning er den mest verdifulle formen for livreddende førstehjelp. Dette 3-timerskurset gir dere den nødvendige kompetansen for å utføre hjerte-lungeredning, både på og utenfor arbeidsplassen. Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. Varighet: 3 timerMaks antall deltakere: 15 pr. instruktør Kurset tar for seg følgende tema i teori og praksis: Varsle 1-1-3 Undersøkelse av livløs person Puster/puster ikke Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og innblåsinger, 30:2:30 Fremmedlegeme i luftveien Øvelser på stabilt sideleie Etter endt kurs får alle deltakere kursbevis som en dokumentasjon på at de har lært hjerte-lungeredning.  Dere velger selv dato og klokkeslett for kurset. Instruktøren(e) kommer til deres lokaler, og har med seg treningsdukker og øvrig treningsmateriell.   Dersom dere ønsker en ekstra tilleggstime så kan vi for eksempel tilby følgende tema: Sår-/kutt-/klemskader Brann- og øyeskader Folkesykdommer   [-]
Les mer
7 timer 2 350 kr
Kurs i avansert hjerte-lungeredning utviklet og godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd. [+]
Kurs i avansert hjerte-lungeredning for helsepersonell For påmelding til dette kurset kreves det at du er lege, sykepleier eller medisinstudent på tredje studieår. Kurset krever at du allerede behersker basal hjerte-lungeredning og venekanylering. Mangler du disse ferdighetene, eller trenger å friske dem opp, kan vi bistå med opplæring. Kurset er enten åpent for fri påmelding eller arrangeres etter avtale. Se link lenger ned på siden. Ved påmelding på åpne kurs er prisen 2350,- pr. deltaker, evt. 1645,- for studenter. Avansert hjerte-lungeredning (AHLR) er et kurs for helsepersonell med fokus på praktisk trening i avansert behandling av hjertestans. Kurset er utarbeidet og godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) etter gjeldende nasjonale retningslinjer. Det består av en kursbok med obligatorisk e-læringsmodul i forkant, og en hel dag med praktisk ferdighets- og scenarietrening (ca. 7 timer). Scenariene på kurset blir tilpasset ditt arbeidssted. I løpet av kursdagen blir basalkunnskap repetert og gjennomgått. Det er likevel primært fokus på praktisk trening slik at du blir en trygg AHLR-utøver. Basale ferdigheter som HLR, fri luftvei, sideleie og pulspalpasjon blir grundig gjennomgått. I tillegg blir man introdusert for grunnleggende og avanserte hjelpemidler for luftveishåndtering (tilpasses det aktuelle arbeidssted). Målet for dagen er at alle skal få prøvd seg i de ulike rollene i et stansteam. Dette gjennom 5-6 lengre realistiske teambaserte hjertestansscenarier. Kurset passer for sykepleiere som skal jobbe innen anestesi, intensiv, legevakt, akuttmottak, offshore eller lignende. I tillegg er det aktuelt for leger med akuttansvar, profesjonelt ambulansepersonell og interesserte medisinstudenter fra og med tredje studieår. For helsepersonell uten behov for AHLR-sertifisering, medisinstudenter tidligere enn tredje studieår og øvrige studenter innen helsefag kan vi anbefale vårt HHLR-kurs. Dette kan også være et alternativ for dere som trenger å friske opp basale HLR-ferdigheter før deltakelse på AHLR-kurs. Alle kursdeltakere får kursbevis/sertifisering utstedt av NRR ved fullført og bestått kurs. https://akuttundervisning.no/info-kurs/ahlr/     [-]
Les mer