Produksjonskurs og industrikurs
Du har valgt: Hydraulikk
Nullstill
Filter
Ferdig

-

13 treff i Hydraulikk
 

Hol 5 dager 12 200 kr
05 Feb
26 Feb
02 Sep
Grunnkurs i hydraulikk. Inngår i fagskolestudiet Fagtekniker Hydraulikk. Bygg på med tilhørende teori på nett gir dette 7 studiepoeng' [+]
KRM (Kompetansesenteret for Roterende Maskineri) er Norges største leverandør av tekniske kurs innen roterende maskineri og hydraulisk utstyr siden 1991 og vi har alle de store industribedrifter innen produksjon, næringsmiddel, verksted, kraftverk, offshore mm som våre kunder. Dette kurset gir en grunnleggende innføring i hydraulikk og er et naturlig grunnlag for drifts- og vedlikeholdspersonell som skal arbeide med hydraulisk utstyr. KURSPROGRAM Hydraulikkens grunnprinsipper: - Pascals lov- trykk, trykkfall- strømning, laminær og turbulent- hydraulisk kraftoverføring Komponentbeskrivelse: - pumper, motorer og sylindre- trykkventiler- retningsventiler- volumstrømventiler- akkumulatorer- hydraulikkvæsker- filtrering, renslighet- koblinger, rør og slanger Symboler og skjemalesing: - symboler iht. ISO 1219- symboler satt sammen til et system Systemforståelse: - komponenter satt sammen til et system- hvordan styre kraft, hastighet, retning- montering- oppstarting- vedlikehold- feilsøking Halve kurstiden brukes til oppgaver og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr. [-]
Les mer
6 måneder 125 290 kr
Offentlig godkjent fagskole (NOKUT). Videreutdanning og spesialisering innen faget hydraulikk. [+]
Fagskolestudiet Fagtekniker Hydraulikk, er et samarbeid mellom KRM Tekniske Fagskole og KRM. Praktiske kurs hos KRM GeiloKursene er praktisk lagt opp med korte teoriøkter kombinert med praktiske øvelser på arbeidsstasjoner i KRMs kurssenter på Geilo. Alle kurs av avsluttende tester. Oppdatert informasjon om kursinnhold finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt kurs. I tillegg til kurs kommer prosjektoppgave med avsluttende muntlig eksamen. > Hydraulikk I, grunnkurs> Hydraulikk II, videregående kurs> Hydraulikk III, proporsjonalhydraulikk> Hydraulikk IV, feilsøking, drift og vedlikehold > Kule- og rullelager I > Prediktivt vedlikehold og digitalisering Teori som nettstudium  I nettskolen jobber du videre med oppgaver og problemstillinger fra kurset. Her vil det være selvtester, video-opplæring og oppgaveløsning og innleveringsoppgaver knyttet til hver kursmodul.Finansiering: Utdanningen er godkjent for lån/stipend i Lånekassen. Totalpris for hele studiet: kr. 125.290.  Opplæringen tilfredsstiller krav til personell som skal arbeide med drift og vedlikehold av løfteutstyr i petroleumsanlegg, on- og offshore, NORSOK standard R-003 og R-005. [-]
Les mer
Hol 5 dager 15 300 kr
18 Mar
08 Apr
04 Nov
Enkeltstående hydraulikkurs eller som en del av fagskoleutdanningen Fagtekniker Hydraulik. Bygger du på med tilhørende teori på nett gir dette 7 studiepoeng. [+]
Dette kurset tar sikte på å øke deltagernes evne til logisk feilsøking gjennom teoretisk kunnskap og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr. Kurset vil også gi deltagerne innføring i forebyggende tiltak for å redusere vedlikeholdskostnadene og utilsiktet driftsavbrudd. Kurset legger ekstra stor vekt på praktiske øvelser og gruppearbeid. Deltagerne bør minimum ha kunnskaper tilsvarende Hydraulikk II samt erfaring med hydraulisk utstyr. KURSPROGRAM Praktiske øvelser: - øvelser i systemforståelse og feilsøking på forskjellige hydrauliske systemer- øvelser i analyse av oljeprøver med hensyn til renhet og vanninnhold- øvelser i bruk av måleinstrumenter for volumstrøm og trykksvingninger Komponenter og systemer: - symboler og skjemalesing- tiltak for å øke pålitelighet- konstruksjonssvakheter- sviktmekanismer- tolking av skadeårsaker- hydraulikkmediet Renhetskontroll: - krav til renhet, kontroll av renhetsnivå- filter og filterstandarder- rensing og spyling av rørsystemer Lekkasjekontroll. Måleinstrumenter for feilsøking og tilstandskontroll. Oppgaver og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr. [-]
Les mer
20 timer
Invitasjon til teorikurs i pneumatikk og hydraulikk for lærlingar i PRO. Kurset er kostnadsfritt for PRO sine lærlingar. [+]
Invitasjon til teorikurs i pneumatikk og hydraulikk for lærlingar i PRO. Kurset er kostnadsfritt for PRO sine lærlingar. Lunsj er inkludert. Innhold i kurset: Kurset startar med grunnleggande teori om emna. Dag 1 og 2: Pneumatikk Dag 3 og 4: Hydraulikk   Installere fluidsim på PC. (Viktig å ta med eigen PC) Teori pneumatikk/hydraulikk (Utrekningar, symbol) Teikne og simulere pneumatiske og hydrauliske kretsar i fluidsim Praksis: Kople opp dei simulerte kretsane på testbenkane   [-]
Les mer
Hol 2 dager 10 600 kr
24 Apr
Du lærer å velge riktige slanger, slangetyper, koblinger og presse dette sammen til en komplett hydraulikkslange. [+]
Dette kurset er for deg som skal lære å presse hydraulikkslanger. På kurset vil du lære å velge riktige slanger, slangetyper, koblinger og presse dette sammen til en komplett hydraulikkslange. Kurset kombinerer teori og praksis og avsluttes med en skriftlig prøve.   KURSPROGRAM Gjenger, flenser og tetningsprinsipperMåltagning og målangivelser Valg av slanger og slangetyperMåltaking, kapping, skrelling, pressing og øvrig bruk av verktøyKorrekt pressing av kobling og slange - minimum 6 ulike slange/koblingskombinasjoner fra ulike leverandørerKontroll av utført pressingEttersyn og vedlikehold av slangerSkadeanalyserKrav til slanger og fittings on-/offshore [-]
Les mer
Hol 5 dager 15 800 kr
11 Mar
28 Oct
18 Nov
Enkeltstående hydraulikkurs eller som en del av Fagtekniker Hydraulikk studiet, Hydraulikkfagskolen. [+]
Dette kurset gir drifts- og vedlikeholdspersonell en god innføring i elektrohydraulisk proporsjonalteknikk. Kurset gir en generell innføring i elektronikk og proporsjonalforsterkere, samt proporsjnalventilenes virkemåte og samspillet mellom hydraulikk og elektronikk. KURSPROGRAM Elektriske grunnbegreper: - spenning- strøm AC/DC- magnetisme- Ohms lovMåleinstrumenter. Komponentbeskrivelse: - motstander og potensiometer- kondensatorer- spoler- dioder, transistorer og operasjonsforsterkere- symboler satt sammen til et system Måleelementer brukt i reguleringssystemer: - posisjon, hastighet og akselerasjon- kraft, trykk og moment Proporsjonalventiler: - retningsventiler, direktestyrte og forstyrte- servoventiler- trykkventiler- volumstrømsventiler- pumpe- og motorstyringer Proporsjonalstyringer: - power supply- forsterkerkort- justeringsmuligheter, analoge og digitale Tilbakekoblede systemer: - prisipper- blokkdiagram- problemer og feilsøking Oppgaver og praktiske øvelser på elektrohydraulisk utstyr. [-]
Les mer
Hol 4 dager 15 800 kr
22 Apr
Kurset er for deg som installerer og vedlikeholder slanger, rør og fittings i hydraulikksystemer i alle typer anlegg både off-shore og on-shore. Kurset kombi... [+]
Kurset er for deg som installerer og vedlikeholder slanger, rør og fittings i hydraulikksystemer i alle typer anlegg både off-shore og on-shore. Kurset kombinerer teori og praksis og avsluttes med en skriftlig prøve. Kurset tar for seg de fleste typer fittings, gjenger, tubing og piping brukt i hydrauliske systemer, alt fra store ringledningsanlegg til instrumentering. I tillegg inneholder kurset opplæring på kompresjonsfittings og rør på hydrokarbonførende systemer. En stor del av kurset tar også for seg slangepressing, og her vil du lære å velge riktige slanger, slangetyper, koblinger og presse dette sammen til en komplett hydraulikkslange. Kurset legger grunnlag for at du kan ta Fittings-eksamen (tidl. OLF-120).   KURSPROGRAM: Rør- Montasje (bøye, legge, forming, flensing)- Klamre- Tubing og piping, valg av riktig rør (materialer, spesifikasjoner…)- Begreper og betegnelser- Behandling Slanger- Velge riktig slange- Montere (kutte, rengjøre, skrelle, presse)- Velge riktig fittings- Flenser på store slanger Fittings- Instrumentfittings og hydraulikkfittings- Identifisering av gjenger- Valg av riktig adapter- Porter og tetninger [-]
Les mer
Hol 5 dager 13 800 kr
12 Feb
04 Mar
09 Sep
Enkeltstående hydraulikkurs eller som en del av fagskolestudiet Fagtekniker Hydraulikk. Bygger du på med tilhørende teori på nett gir dette 7 studiepoeng. [+]
Hydraulikk II er en videreføring av Hydraulikk I. Deltagerne vil etter kurset bl.a. ha gode kunnskaper innen skjemalesning, systemforståelse og komponenter. KURSPROGRAM Oppfriskning og fordypning i grunnleggende kunnskaper: - grunnleggende strømningslære- laminær og turbulent strømning- trykktap i rør, bend og koblinger- formler for trykk, volumstrøm og effekt Oppfriskning og fordypning i komponentlære: - pumpestyringer- trykkbegrensningsventiler- trykkreduksjonsventiler- retningsventiler- volumstrømregulerende ventiler- bremse- og lastsenkende ventiler- akkumulatorer Åpne og lukkede kretsløp. Trening i skjemalesing, komponent- og systemforståelse. Forurensningskontroll: - krav til renhet og kontroll av renhetsnivå- filter og filterstandarder- rensing og spyling av rørsystemer Drift og vedlikehold: - Vedlikeholdsrutiner og feilsøking Praktiske øvelser på hydraulisk utstyr. [-]
Les mer
Hol 5 dager 15 800 kr
11 Mar
18 Nov
Kurs i systemforståelse, feilsøking og drift av turbinregulatorer og damluker. [+]
Dette kurset tar for seg hydraulikken i et vannkraftverk med hovedvekt på turbinregulatorer og damluker. Kurset går inngående gjennom hydraulikken i disse systemene, samt regelverk og rutiner knyttet til normaldrift og nødkjøring. Kurset passer for mekanikere, elektrikere og driftsingeniører med solid generell hydraulikkompetanse, se forkunnskaper.Kurset er både teoretisk og praktisk rettet, med stor vekt på praktiske øvelser på relevante systemer og utstyr i vårt hydraulikklaboratorium. Vi har en turbinregulatormodell med ventiler og komponenter som du finner på en typisk høytrykksregulator – med proporsjonalventiler, akkumulatorer, sylindre med posisjonsmålere, samt bruk av PC for justeringer og testing.Kursdeltagerne får prøve seg på innjustering og feilsøking på modeller og relevante systemer, og det blir mulighet for gjennomgang av skjemaer og tegninger fra deltagernes egen regulator for de som ønsker det.    Kursprogram: Turbinregulatorens virkemåte og regulering av vannkraftverk: historikk, teknisk utvikling forskjellige typer turbiner og reguleringsmetoder reguleringsteknikk generelt mekanisk-hydraulisk turbinregulator hydraulisk-elektroniske PIDregulatorer damluker og regulering av damnivå regulering av vannkraftaggregat regulering på separat nett Proporsjonalventiler: direktestyrte og forstyrte retningsventiler servoventiler trykkventiler volumstrømsventiler pumpe- og motorstyringer proporsjonalstyringer (power supply, forsterkerkort, justeringsmuligheter) elektriske grunnbegreper (spenning, strøm, magnetisme, komponenter, symboler) Regelverk og sikkerhet (HMS): sikkerhet og verneutstyr nødsystemer regelverk for hydraulikkanlegg til bruk innen vannkraft   [-]
Les mer
5 dager 11 500 kr
Dette kurset er det første av totalt seks kurs som utgjør CETOP II utdanningen ved SMKS, som er en videreutdanning for deg som jobber med drift og vedlikehold av hydrau..... [+]
Dette kurset er det første av totalt seks kurs som utgjør CETOP II utdanningen ved SMKS, som er en videreutdanning for deg som jobber med drift og vedlikehold av hydraulisk utstyr. Det forutsettes at en har noen basiskunnskaper om hydraulikk på forhånd. Kurset kan også kjøpes som et enkeltstående kurs, og gir en grunnleggende innføring i hydraulikk og hydrauliske systemkomponenter. Jobber en ikke direkte med drift eller vedlikehold, men trenger noe mer kunnskap om hydraulikk, kan dette være et fint kurs i sin enkeltstående form for å øke kunnskapsnivået. Kurset inneholder både teori og praktiske oppgaver i verksted og hydraulikklab.   Temaer i kurset: Aktuelle lover og regelverk, samt Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Bakgrunn og opphav til hydraulikk Grunnleggende matematikk og fysikk; areal, volum, energi, mekanisk og hydraulisk kraftoverføring, strømningslære, hydraulisk trykk mm. Grunnleggende hydrauliske prinsipper Hydrauliske systemkomponenter; sylindre, pumper og motorer, ulike hydrauliske ventiler Hydraulikkskjema og symboler   [-]
Les mer
5 dager 11 500 kr
Dette kurset er det andre av totalt seks kurs som utgjør CETOP II utdanningen ved SMKS. Kurset bygger på kunnskapen opparbeidet fra kurset i Grunnleggende Hydraulikk. [+]
Dette kurset er det andre av totalt seks kurs som utgjør CETOP II utdanningen ved SMKS. Kurset bygger på kunnskapen opparbeidet fra kurset i Grunnleggende Hydraulikk. Flere hydrauliske komponenter og ventiler vil bli gjennomgått, samt at vi går mer i detalj på de ulike komponentene. Fokus på pumper og pumpestyring. Symboler og flytskjema vil også ha stor vekt i denne kursuken, samt en del nye tema. Praktiske oppgaver i verksted, samt øvingsoppgaver i hydraulikklab. har stort fokus. Kurset kan kjøpes i enkeltstående form dersom man fra tidligere har kurs som tilsvarer Grunnleggende Hydraulikk.   Temaer i kurset: Repetisjon og fordypning; fysikk, strømningslære, hydraulisk trykk, grunnleggende hydrauliske prinsipper. Hydrauliske systemkomponenter; fokus på pumper og pumpestyring, Load-Sensing og LS-styrte systemer. Hydrauliske ventiler, solenoidventiler, volumstrømsregulatorer. Akkumulatorer. Hydraulikkskjema og symboler: Lesing og forståelse av symboler og flytskjema. Tegning av flytskjema. Oljerenhet og filtreringsteknikk. [-]
Les mer
5 dager 11 500 kr
Kurset inneholder grunnleggende teori om proporsjonalteknikk- og hydraulikk, formål, fordeler / ulemper, systemer hvor proporsjonalhydraulikk benyttes, samt elektrisk st.... [+]
Dette kurset er det tredje av totalt seks kurs som utgjør CETOP II utdanningen ved SMKS. Kurset inneholder grunnleggende teori om proporsjonalteknikk- og hydraulikk, formål, fordeler / ulemper, systemer hvor proporsjonalhydraulikk benyttes, samt elektrohydraulikk / elektrisk styring. Gjennomgang av komponenter med proporsjonalstyring, med fokus på pumper og motorer. Kurset kan kjøpes som enkeltstående kurs, men forutsetter at man innehar kunnskapen som er tilegnet gjennom kursene Grunnleggende Hydraulikk og Videregående Hydraulikk.   Temaer i kurset: Grunnleggende teori om proporsjonalhydraulikk; formål, fordeler / ulemper, systemer med proporsjonalhydraulikk Komponenter som proporsjonalstyres, spesielt pumper og motorer, samt proporsjonale retningsventiler, trykkbegrensningsventiler, solenoider (DC) mm. Proporsjonalteknikk; hysterese, dødband og dødbandskompensering, ramping, linearitet, pulsbreddemodulering mm. Ulike sensorer og enkodere aktuelle i systemer med proporsjonalhydraulikk. [-]
Les mer
1 dag 990 kr
Kurset er lagt opp slik at du ikke trenger noen forkunnskaper, og inneholder både teori og praksis i vår topp moderne hydraulikk lab! [+]
Er du en som alltid er nysgjerrig på ny kunnskap? Har du teknisk interesse, og ønsker å kunne litt mer om hydraulikk? Kanskje jobber du med hydrauliske maskiner, biler, MC, offshore, anleggsmaskiner? Hydraulikk er et fagfelt som er mye mere fremtredende enn det en skulle tro! Hvordan virker bremsene på en bil eller motorsykkel? Hva med servostyringen?Vedkløyveren på hytta? Garasjejekken? Trimmen på båten?   Sørlandets Maritime Kurssenter (SMKS) har nå et nytt 1 dagers kurstilbud for både privatpersoner og bedrifter, hvor vi går gjennom «hverdagshydraulikk» og basis prinsipper. Kurset er lagt opp slik at du ikke trenger noen forkunnskaper, og inneholder både teori og praksis i vår topp moderne hydraulikk lab! Vi oppfordrer kvinner til å delta! Introduksjonspris: 990kr pr. deltaker. Inkludert i kurset er kompendiet med kursmateriale og lunsj om bord på M/S Sjøkurs. Det blir også utstedt deltakerbevis.   Emner som vil bli gjennomgått er: - Definisjon av hydraulikk og fordeler med hydraulikk - Anvendelse av hydraulikk i hverdagen og samfunnet forøvrig - De vanligste komponentene som slanger, sylindre og pumper - Litt om vanlige begrep og symboler - Praksisoppgave med veiledning i hydraulikk lab - Litt om designprinsipper av hydrauliske anlegg («Fail safe»)   SMKS tilbyr også CETOP 2 godkjente kurs for de som ønsker å gå videre med en hydraulikkutdannelse.   Sted: Sørlandets Maritime Kurssenter, Kystveien 310, 4639 Kristiansand   Sjekk ut våre flotte fasiliteter: http://smks.no/om-oss/vare-lokaler/   Påmelding: http://smks.no/paameldingsskjema/ eller tlf. 38 12 19 80 / 909 68 467 Kontakt: post@smks.no [-]
Les mer