Alle kategorier
Du har valgt: Lift, stillas og krankurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Sula Ålesund 2 timer 1 250 kr
26 Apr
26 Apr
Alle som skal bruke stillas må ha opplæring i bruk av stillaset [+]
Hensikten med opplæringen er å gi deltakeren en god generell grunnopplæring i sikker bruk av stillas, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Dette kurset henvender seg bare til brukere av stillaset og gir ingen rett til å bygge stillaset. Dette må gjøres av de som har disse spesifikke kursene. Trenger du Stillasbygger kurs 2-5, 5-9 eller 9+ meter? Se våre respektive kurs.  Kompetansebevis fra Sentralregisteret er inkludert i prisen. Er dere flere enn 5 deltakere? Ta kontakt med oss for et spesialtilpasset tilbud.  Telefon: 45 90 06 40 Epost: kurs@iglomano.no [-]
Les mer
Molde 24 timer 3 400 kr
04 Jun
02 Jul
20 Aug
G4 Traverskran (Modul 2.7 og 3.7) 18 klokketimer/24 skoletimer/2 dager. [+]
G4 Traverskran (Modul 2.7 og 3.7) 18 klokketimer/24 skoletimer/2 dager. Pris per person inkludert alt nødvendig materiell, samt lunch og kaffe hver dag. Ta kontakt for tilbud ved påmelding av to eller flere deltakere. [-]
Les mer
3 dager 15 000 kr
Retrenings kurs for kranførere på offhorekran Målgruppe: Kranførere som skal gjennomføre repetisjonskurs i tråd med NORSOK R-003 [+]
Opplæringen skal også dekke repetisjons krav i NORSOK R-003 rev. 2017. som omfatter; interne styrende dokumenter, nødprosedyrer, korrigering av uønsket adferd, gjeldende regelverk og standarder INNHOLD: Innledning Ulykker med offshore kran Lover, forskrifter, standarder vedrørende offshore kran Operasjonelle begrensninger ved kran operasjoner Kommunikasjon Planlegging av løfteoperasjoner (TBT, SJA, Arbeidstillatelser) Intern løft, lasting og løfting fra/til supply båter, kritiske løft, transport av personell Nødoperasjoner Praktiske operasjoner bruk av simulator Teoretisk og praktisk eksamen [-]
Les mer
Molde 24 timer 3 400 kr
07 May
28 May
25 Jun
G11 Stropp og Anhukerkurs. Modul 1.1 og 2.3. [+]
G11 Stropp og Anhukerkurs. Modul 1.1 og 2.3. Obligatorisk kurs for kursdeltakelse på krankurs. Kursets varighet er 24 skoletimer/18 klokketimer/3 dager. Prisen er per deltaker og inkluderer alt nødvendig materiell under kurset, samt lunch og kaffe hver dag. Ta kontakt for tilbud ved påmelding av 2 eller flere deltakere. [-]
Les mer
Holmestrand Hele landet 8 900 kr
14 May
14 May
11 Jun
Dette er kurset for deg som ønsker å bli Traverkran fører. Kurset inkluderer alle modulene du trenger for å oppnå komplett teori. Vi tilbyr også praksis for at du..... [+]
Vi kjører superkampanje, betal kun for teori og få praksis med på kjøpet. For kr 8900,- får du komplett kurs som gir deg sertifikat i G4. Dette inkluderer da Modul 1.1, 2.3, 2.7, 3,7 og 4,7.     KURSINNHOLD Krav til bro og traverskraner  Krantyper med tilleggsutstyr Bruksområder Ulykker med kran Kranens konstruksjon og virkemåte Stabilitet Godshåndtering Kontroll og vedlikehold Sikkerhetsregler ved bruk Sertifisering og dokumentasjon   Mål for kurset er å gi førere med arbeidsutstyr nevnt i §49 i «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr» en god generell grunnopplæring i sikker bruk av dette slik at uhell og ulykker unngås.   Passer ikke disse tidene for deg? Ta kontakt med oss så kan vi tilpasse kurset for deg i form av dagskurs eller helgekurs   Trenger du mer informasjon? Ring oss på telefon 94786797  eller mail kontakt@mtkskolen.no   Besøk vår hjemmeside , Facebook side eller instagram                                  Vil du starte i nå og betale om 12 mnd ?   MTK SKOLEN har sammarbeid med resursbanken og tilbyr finansiering med 12mnd utsettelse 0 i rente for kun 495kr . Ring oss for mer inf.   [-]
Les mer
Molde 40 timer 14 900 kr
Grunnleggende kurs for kontrollører av løfteredskap. [+]
FORMÅL MED OPPLÆRINGEN: Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praktiskopplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk ogpraktisk prøve for kontrollgruppeG11 løfteredskap.Etter endt kurs med bestått teoretisk og praktisk prøve, ogdokumentert tilstrekkelig relevant praksis, kan deltakerne ettersøknad til et anerkjent landsdekkende register, få utstedtkontrollørbevis for den kontrollgruppe det er gjennomført ogbestått prøve på. [-]
Les mer
Hensikten med kurset er å oppdatere kontrollører innen G11 Løfteredskap innen standarder, forskrifter osv. som berører en kontrollørs hverdag [+]
Målsetting Hensikten med kurset er å oppdatere kontrollører innen G11 Løfteredskap innen standarder, forskrifter osv. som berører en kontrollørs hverdag Emneliste Innledning Regelverk/standarder Krav til sakkyndig virksomhet Praktisk kontroll Evaluering Dokumentasjon Sertifikater Samsvarserklæring osv. Avslutningsprøve Teoretisk test Kompetansebevis / sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator. [-]
Les mer
Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjone... [+]
Målsetting Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner/ nødoperasjoner med offshore kran slik at ulykker ved bruk unngåsOpplæringen skal også dekke repetisjons krav i NORSOK R-003 rev. 2 juli 2004. som omfatter; interne styrende dokumenter, nødprosedyrer, korrigering av uønsket adferd, gjeldende regelverk og standarder Emneliste Innledning Lover, forskrifter, standarder, bruksanvisning Kontroll av dokumentasjon kran Risikovurdering av arbeidsoperasjoner Kranens begrensninger Kranens nød/sikkerhets systemer Lastediagramer Håndtering av kran Kommunikasjon Materialhåndtering Barrierer Evakueringsrutiner Kontroll av løfteutstyr Dokumentasjon Samløft Roller og ansvar Valg av løfteutstyr Eksamen Avslutningsprøve Teori:Minimum antall spørsmål: 30Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 time Minimum score for å bestå prøven: 80%Praksis:Antall oppgaver: 4Maksimal tid på prøven: 1 time Minimum score for å bestå prøven: 80% Kompetansebevis / sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til kandidater som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføringen, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator Pris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
1 dag 2 800 kr
Personløfter  Dagskurs med bruker av selvgående og tilhengermonterte personløftere. Kurset er i henhold til arbeidstilsynets krav gitt i forskri... [+]
Personløfter  Dagskurs med bruker av selvgående og tilhengermonterte personløftere. Kurset er i henhold til arbeidstilsynets krav gitt i forskrift "Bruk av arbeidsutstyr" Kurs i bruk av personløfter settes ofte opp etter bestilling fra kunder og kan både gjennomføres ved Kurssenteret eller ute ved kunde.Ta kontakt og hør hvordan vi kan helpe deg med disse kursene Vi tilbyr også kurs i evakuering fra personløfter for arbeidere ved gassanlegg på land. [-]
Les mer
2 500 kr
Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansv... [+]
Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk). Forskriften stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre. Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:– Oppbygging– Merking– Kontroll og kassering av løfteredskaper– Løfteredskapstabeller– Sikkerhetsteori– Lover og forskrifter Målgruppe: Kurset er tilpasset personer som skal bistå kranførere med stropping, anhuking og signalgiving. Varighet: 8 timer. Kurset avholdes fra kl. 08.00 — 16.00. Krav til forkunnskaper: ingen. Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.500,- per deltaker og inkluderer utstedelse av opplæringsbevis. Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel. [-]
Les mer
7 timer 1 500 kr
Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk og kontroll av stillas. [+]
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene rundt konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stillasbruk forebygges. Samt at stillasbrukeren får dokumentert opplæring til og bygge stillas inntil 5 meter høyt.Gillen AS tek forbehold om nok deltakere. [-]
Les mer
950 kr
For alle som skal arbeide i stillaser [+]
Nye forskrifter for bruk og bygging av stillas fra 1.1.2016   Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk og kontroll av stillas. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene rundt konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stillasbruk forebygges. [-]
Les mer
2 dager 3 200 kr
Læretiltak / kurs for alle som skal bli operatør / fører av lift i klasse A og B [+]
Målsetting med læretiltaket: Gi førere av lift en teoretisk og praktisk grunnopplæring slik at de blir satt i stand til å utføre enkle risikovurderinger og utøve sikker bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeid i høyden unngås. Vurdering etter endt opplæring: Læretiltaket avsluttes med en teoriprøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på de forskjellige læretiltakene har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve. Teoriprøven inneholder ca 20 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1 time til prøven og kravet til bestått er minst 80% riktige svar. Tillatte hjelpemidler er skrive/tegnesaker, kalkulator og kladdeark. Arbeidsmåter: Operatører av lifter utfører ofte arbeid på steder de ikke er kjent fra før, vi forsøker å fokusere på de ulykkestilbudene som er tilstede i eks. industri og bygg & anlegg. Læretiltaket er omtrent likt fordelt mellom teori og praksis. Feilvurderinger og mangel på kunnskap kan ha store konsekvenser og føre til alvorlige skader på personell og materiell. Sikker bruk av lift vil gå som en rød tråd gjennom både teori- og praksisundervisning. Kursdeltakerne vil få prøve både selvgående bomløftere, saxeløftere og tilhengermonterte lifter. Nødsenke prosedyre ved driftsstans på maskinen inngår som øvelse. Personløftere er inndelt i klassene: A = Manuelt flyttbare og henger monterte personløftere med betjening fra plattform/kurv B = Alle personløftere som blir forflyttet og betjent fra plattform eller kurv C = Alle personløftere montert på bil- eller kjøretøy, men betjent fra plattform eller kurv. [-]
Les mer
5 500 kr
Dette kurset gir kranførere en god teoretisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. [+]
Dette kurset gir kranførere en god teoretisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner.   Deltaker må ha gjennomført og bestått kurs i G11 løfteredskap først.   Kurset består av 1 dag teori og 1 dag praksis.    Settes opp på forespørsel. Ta kontakt for dato. [-]
Les mer
8 timer 9 990 kr
Målsetningen med kurset er og trene på personell løft ved bruk av FROG internt på fartøy og mellom ulike fartøy. [+]
STQ COMPETENCE CENTRE Målsetningen med kurset er og trene på personell løft ved bruk av FROG internt på fartøy og mellom ulike fartøy. Opplæring blir gitt etter standarder fra NORSOK og GOMO Innhold: Innledning Uhell og ulykker med personell løft. Lover, forskrifter, standarder, vedrørende personell løft. Operasjonelle begrensninger ved personell løft. Planlegging av personell løft(TBT, SJA, Arbeidstillatelser) Intern løft, lasting og løfting fra/til supply båter, kritiske løft, transport av personell Nødoperasjoner Kommunikasjon Praktiske operasjoner bruk av simulator Forkunnskaper: G5 Offshorekran kompetansebevis ( Dette må sendes til linda@stq.no før kursstart ) Kursbevis/sertifikat: Et kursbevis (A4 og kortformat) vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator Gyldighet: Ingen utløpsdato Praktisk informasjon:  TIDSPUNKT: Dag 1: 09.00 - 16.00 Sted: Fosnavaag Ocean Academy - Gerhard Voldnes Veg 7 (Samme bygg som Thon hotel Fosnavåg) OVERNATTING: Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg. TRANSPORT: STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi. For mer info og andre transport muligheter, sjekk ut vår hjemmeside www.stq.no  Avmelding/endring av kursdato: Avmelding må skje skriftlig gjennom vårt avmeldigsskjema. Du kan avbestille inntil 8 virkedager før kurset.  Endring av kursdato kan avtales inntil 3 dager før kursstart, forutsatt ledig kursplass og godkjenning fra STQ.  For mer info om bestilling/avbestilling, sjekk ut vår hjemmeside www.stq.no Bedriftsinterne kurs: Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted. For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: course@stq.no Hvorfor ta kurs hos oss? Vi samarbeider og utvikler kurs ilag med flere store aktører innen stillas, fallsikring, gassmåling, kran, simulator osv. for og kunne gi våre kunder et førsteklasses kurs. Vi håndplukker de beste instruktørene innenfor hvert fagområde for å innfri våre kunders forventninger. Våre kursledere skal rangere høyt både når det gjelder faglig kompetanse og pedagogisk fremstilling. Hvert kurs blir nøye evaluert, og bekrefter at våre kursledere leverer på et høyt nivå. STQ har følgende sertifiseringer: ISO 9001:2008 DNV, STCW MARITIM PROVIDER, ACHILLES, KOSAR og ASAS. Du kan lese mer om våre samarbeidspartnere og sertifiseringer på vår hjemmeside www.stq.no [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.