Håndtverkskurs - fagbrev
Du har valgt: Industrirørlegger
Nullstill
Filter
Ferdig

-

450 timer 5 000 kr
industrirørlegging - innføringskurs, platearbeider innføringskurs og sveisekurs [+]
Innførings kurs i industrirørlegging   Innhold: HMS Skjærebrenner Merking og måleteknikk Praktisk bruk av verktøy og sveising. Material lære, karbon stål og rustbestandig stål. Diverse rør Tegningslesing/isometrisk tegning Temaer og oppgaver innenfor HMS: Risikovurdering Personlig verneutstyr, NDLA Fare symboler på kjemiske produkter Avfallshåndtering Internkontrollforskriften Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Verneombud Temaer og oppgaver innenfor Skjærebrenning: Grunnopplæring i innstillinger og trykk Brenne etter riss og platekritt, rette streker Brennerøvelse «figurer» Temaer og oppgaver innenfor merking og måleteknikk: Bruke tommestokk, målebånd, platekritt, rissenål, anleggsvinkel. Se Berglandsbibelen Konstruere trekanter, sirkler, måle diagonaler Bruke hammer og kjørner     Temaer og oppgaver innenfor praktisk bruk verktøykjennskap og sveising: Sveising med 141. Sveisefeil Slipe med vinkelsliper Kutte med vinkelsliper Bruke forskjellige vinkler Hammere Tenger Skrutrekkere Filer Temaer og oppgaver innenfor materiallære: Jern og stål Legeringselementer Herding Rustbestandig stål Korrosjon Temaer og oppgaver innenfor tegningslesing: Riss Snitt Målestokk Gjenger, metriske og tommer   Typiske arbeidsoppgaver for en industrirørlegger Montere røropplegg med pumper, ventiler o.l. Reparasjon, vedlikehold og ombygging av eldre anlegg Sveising og platearbeid Kvalitetssikring og avviksrapportering Vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr   VG3 Læreplan industrirørlegger Produksjons-teknikk Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne Klargjøre materialer for sammenføyinger Utføre sveis og heftsveis i tråd med sveiseprosedyrer og spesifikasjoner Gjøre rede for lodding og liming av forskjellige materialtyper Klargjøre rør og utstyr for montering ved bruk av bearbeidingsmaskiner i tråd med tegninger og spesifikasjoner Velge verktøy og klargjøre maskiner før bearbeiding Bruke digitale produksjonshjelpemidler Slipe, pusse og polere materialer i tråd med spesifikasjoner Sette sammen og modifisere rørkonstruksjoner i tråd med spesifikasjoner Demontere, feilsøke og slitasjemåle rør og utstyr Skifte ut og kontrollere rør, pakninger og utstyr Rette opp maskiner og utstyr Velge materialer ut fra tegninger og spesifikasjoner Gjøre rede for varmebehandling og nedkjøling av ulike materialer Gjøre rede for spenningsrekka og for konsekvensene av å sette sammen ulike materialer Gjøre rede for bruksområde og egenskaper til ikke-metalliske materialer Gjøre rede for metoder for korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling av ulike materialer Utføre metoder for trykkprøving og lekkasjesøk på rørsystemer Utføre materialhåndtering innenfor beskrevne normer og standarder Bøye rør og gjøre rede for ulike bøyemetoder [-]
Les mer