Økonomikurs
Du har valgt: Kapital
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Kapital
 

8 timer 5 400 kr
Energibransjen møter andre typer kapitalutfordringer enn tidligere. De økonomiske utsiktene påvirkes av markedspriser og nasjonal regulering, men også i stor grad glo... [+]
Energibedriftene trenger kapital til bl.a. store investeringer i kraftnettet og kraftproduksjon, vedlikehold og oppgraderinger av gamle kraftverk, digitalisering og modernisering av bransjen. En del av kapitalen må komme fra nye eiere utenfor de tradisjonelle sektorene, og en del kapital må komme fra nye kapitalkilder som f. eks. grønne obligasjoner.Hvilke utfordringer møter nye og gamle eiere i energibransjen? Hvilke flaskehalser ser bransjen for en bedre og mer effektiv kapitaltilgang? Seks gode grunner til å delta på seminaret: Få de siste prognosene på kraftpriser, elsertifikatprisen og andre økonomiske barometre Forstå hvordan bortfallet av den såkalte skyggeratingen påvirker ditt selskap Lær om grønne obligasjoner og mulighetene for ditt selskap Hør om KLPs erfaringer som eier i bransjen Hør om Lofotkrafts kapitalutfordringer og aktuelle løsninger Få resultatene fra Eierskapsundersøkelsen 2017 Målgruppe: Økonomer og finansfolk i energibransjen   https://www.energinorge.no/kurs-og-konferanser/2017/q2/kapital-i-energibransjen/ 09.00 Registrering 09.30 Velkommen og introduksjonLars Ragnar Solberg, Energi Norge AS SESJON 1: ØKONOMISKE UTSIKTER 09.35 Makroøkonomiske utsikterØystein Dørum, NHO10.15 Inntektsutsikter for energibransjen- Kraftprisen- Elsertifikatprisen- Nettselskapenes inntektsrammeJacob Koren Brekke, THEMA Consulting Group 10.45 Pause 11.00 Næringspolitikk og kapitalutfordringer- Skatt og konsesjoner- 15 prosent regelen, Solvens II og eierskapIngvar Solberg, Energi Norge Kl. 11.30 LunsjSESJON 2: KAPITALTILGANG 12.30 Bortfall av skyggerating – hva nå?- Konsekvenser- Mulige løsningerGeir Magne Tjåland, Lyse AS 13.00 Grønne obligasjoner – et attraktivt produkt for fornybarnæringenTBA 13.30 Lofotkrafts kapitalutfordringer og aktuelle løsninger- Kapitalutfordringer for nettvirksomhet- 15 prosent regelenArnt M. Winther, Lofotkraft 14.00 Pause SESJON 3: EIERSKAP 14.20 Eierskapsundersøkelsen; hva tenker eiere i energibransjen i 2017Christoffer Noreng, THEMA Consulting Group 14.50 TBATBA 15.20 KLPs erfaringer som eier i energibransjenTBA, KLP 15.50 Oppsummering og avslutning 16.00 Vel hjem [-]
Les mer