Kurs: Kjemi og prosess - med fordypning prosessteknikk
Kristiansund videregående skole