Bygg og anlegg
Du har valgt: Klima, energi og miljø (KEM)
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 4 250 kr
ENØK står for energiøkonomisering. Det er ett av kursene som inngår i Byggdrifterfaget. Disse kursene dekker til sammen teorien i Byggdrifterfaget etter læreplankode BDR3... [+]
ENØK er et nettkurs som handler om drift og vedlikehold av bygningstekniske og energikrevende anlegg i bygninger, med fokus på energiøkonomisering. Energiøkonomisering er her tolket som «sparing av energi, – uten at det går ut over komfort og trivsel. Dette kurset viser blant annet hvordan du kan redusere energibehovet til oppvarming, og dermed redusere driftskostnadene. Varighet: Du får tilgang til kurset ENØK 365 dager fra den dagen du melder deg på. Studiebelastning: 96 årstimer Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs. at du må ha minst 490 årstimer for å få støtte i et helt skoleår. Du kan også få støtte for mindre enn et skoleår om du tar færre enn 490 årstimer. Læremidler som inngår i kursprisen: ENØK for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Fagakademiet, 2015. Lærebøker: Du må selv skaffe deg lærebøkene i byggdrifterfaget. Hos https://www.akademika.no/Fagakademiet finner du alle bøkene som inngår som pensum i byggdrifterfaget. Du får 15 % rabatt om du legger alle bøkene i handlekurven. Bestiller du kun enkelte av titlene, betaler du ordinær pris per bok. Lærebok du må skaffe i dette kurset: Erling Bøe, ENØK. NKI forlaget ISBN 978-82-562-7164-1 Målgruppe Kurset ENØK er åpent for alle, men er spesielt utviklet for: Praksiskandidater: studenter som har mer enn fem års relevant praksis kan ta den yrkesteoretiske eksamenen (BDR3102) og deretter melde seg opp til og avlegge fagprøven (BDR3001) Lærlinger: som har tatt Vg1, Bygg og anleggsteknikk og som fortsetter 3 år opplæring i bedrift og avslutter med den yrkesteoretiske eksamenen og fagprøven. Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle. Tilbakemeldinger og kursbevis: Hver studieenhet har en innsendingsoppgave som læreren kommenterer og vurderer. Når alle innsendingene er bestått, vil du få tilgang til et elektronisk kursbevis. Kursbeviset har sitt eget symbol som vist i bildet og din egen nettadresse. Om du vil, kan du for eksempel dele det med andre på Facebook og LinkedIn.   Eksamen i Byggdrifterfaget Skriftlig, tverrfaglig eksamen (BDR3102), 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider. Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet. Innhold i kurset  ENØK er delt opp i følgende emner/studieenheter: Studieenhet 1: ENØK-arbeid, energiforbruk og inneklimaStudieenhet 2: ENØK-tiltak, kostnadsstrukturer, ventilasjonsanlegg og sentralvarmeanleggStudieenhet 3: Kuldeanlegg, varme og elektriske anleggStudieenhet 4: Rehabilitering, energioppfølging og rutiner Hver studieenhet består av: Kompetansemål for studieenheten Tekst om emnet Quizoppgaver Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer   [-]
Les mer
Nettkurs 450 kr
TEK 17 stiller krav om energibruk i bygg. Dette kurset forteller hva kravene er og hvordan du oppfyller dem. [+]
Byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav om energibruk i bygg. Krav til bygningens energieffektivitet gjelder som hovedregel for alle bygninger over 70 kvm oppvarmet bruttoareal. Energikravene i byggteknisk forskrift er blitt oppdatert flere ganger de siste årene for å oppfylle nasjonale og internasjonale mål om å redusere energiforbruket i, og dermed klimagassutslippene fra bygg. Temer som behandles er: Energikravene Fuktsikker byggeprosess Hvordan du hindrer luftlekkasjer Hva som må til for å få en godt inneklima Kravene til energiforsyning Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening i Byggenæringens Landsforening, og tilbyr gjennom Byggenæringens nettskole en rekke e-læringskurs for bygge- og anleggsnæringen.   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Kompetanse om inneklima, energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i byngninger vil i framtida bli ettertraktet. [+]
Kompetanse om inneklima, energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i byngninger vil i framtida bli ettertraktet. Velger du å studere KEM vil du ha gode arbeidsmuligheter ettersom dagens byggebransje har mangel på VVS kompetanse. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner for at det skal være best mulig tilrettelagt for arbeidsmarkedet. Studiet er lagt opp som moduler, og undervisningen vil variere mellom tradisjonell klasseromsundervisning, ekskursjoner, gjestelærere, gruppe- og prosjektarbeid. Studiet vil gi deg det nødvendige grunnlaget for å få mesterbrev.   Denne fordypningen kan tas over 2 år på heltid.   Fagene: Redskapsfag:• Realfag• Kommunikasjonsfag    Ledelsesfag:• Ledelse• Økonomi• Markedsføring    Fordypningsfag:• Energi og miljø i bygg• Vannbårne varme- og kjøleanlegg• Sanitærprosjektering• Ventilasjonsanlegg• Elektro og automasjon• Kundebehandling/IKT• Byggesaken. Prosjektgjennomføring• Kjemi og miljølære   Jobbmuligheter:Prosjektering, beregning og tegning av VVS-anlegg, drift og vedlikehold av VVS-anlegg, teknisk salg og markedsføring og arbeidsledelseog opplæring. Stillinger som prosjektleder og arbeidsleder er også meget aktuelle.   [-]
Les mer
4 år
På forespørsel
Ta Teknisk Fagskole hos oss og få drømmejobben [+]
Skolen starter et nytt fordypningstilbud i KEM (klima, energi og miljø) høsten 2008. KEM erstatter den tidligere VVS-fordypningen. Vi planlegger å starte både deltids-og heltidstilbud. Først starter vi med deltidstilbudet som vil gå over 4 år. Rent praktisk betyr dette: To kvelder per uke, og to fredag ettermiddager med påfølgende lørdagsundervisning per måned. Opptaksgrunnlag er fagbrev som rørlegger, fagbrev innen ventilasjon eller fagbrev som industrirørlegger. Det nye fagskolestudiet er utarbeidet i nært sammarbeid med bransjen og både NVEF (Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening), NRL (Norske Rørleggerbedrifters Landsforening) og VBL (Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund har vært aktive støttespillere og pådrivere. Den nye KEM-utdanningen er bygd opp av moduler og fordypningen består av vanlig undervisning, praksis og hjemmearbeid   Generell informasjon om utdanningsmuligheter innen bygg ved Stavanger offshore tekniske skole. Velkommen til en avdeling med gode kontakter til industrien.   Bygg- og anlegg tilbyr et miljø i nær kontakt med byggebransjen. Her arbeider studentene med prosjekter innen planlegging, konstruksjon, kvalitetssikring og intern-kontroll. Bruk av data er en naturlig del av undervisningen, og skolen er opptatt av å anvende ny teknologi. Typiske arbeidsoppgaver for en fagtekniker er å kunne beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og være ressurspersoner i byggeprosjekt. Med fordypning bygg som utgangspunkt kan du løse mesterbrev. Linjen kan også være ditt første steg mot høyere studier.   Nye læreplaner ivaretar samfunnets generelle behov for kunnskap hos folk for å fungere i en moderne tid, samtidig som de sikrer en vesentlig kompetanseheving innen fagområdet bygg.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.