Bygg og anlegg
Klima, energi og miljø (KEM)
Klima, energi og ventilasjon
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff ( i Oslo ) i Klima, energi og ventilasjon
 

Klasserom + nettkurs 120 timer 28 400 kr
Kurs for praksiskandidater som ønsker fagbrev som ventilasjonstekniker. [+]
Kurset er fullbooket!   Kan du tenke deg å ta fagbrev som ventilasjonstekniker ved å være med på teori­forberedende kurs? OTDE og VKE setter nå opp et nytt kurs til høsten.   Ventilasjonstekniker er en ny fagutdanning innen elektrofag. For dem med lang relevant erfaring er det mulighet til å ta fagbrev uten opplæring i skole og læretid i bedrift. Dette kalles praksiskandidatordningen. Kravet for å melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat er at du må dokumentere minst 5 års relevant og allsidig praksis fra fagfeltet og i tillegg bestå en teoretisk eksamen (praksiskandidateksamen) med kompetansemål fra læreplanen i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget, før fagprøven kan avlegges. Oppstart og varighetOTDE og VKE vil fra 13. oktober 2023 starte teoriforberedende kurs i ventilasjonsteknikkfaget. Kurset vil gå over ca. 30 uker, med tverrfaglig eksamen mai/juni 2024. Kursets varighet vil være 120 timer fordelt over én kveld per uke, med ca. 4 undervisnings-timer per kveld. Krav til forkunnskaperÅ kunne regne i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget innebærer å utføre matematiske beregninger og vurdere resultater i forbindelse med planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Det vil også si å foreta lufttekniske beregninger i et ventilasjonsanlegg. Det innebærer også å kunne hente informasjon om fysiske størrelser ut av tabeller og diagrammer. Kursdeltaker må ha grunnleggende forkunnskaper i praktisk matematikk. Noen relevante lenker for kontroll av forkunnskaper:https://www.kompetansenorge.no/test-deg-selv/https://ndla.no/nb/subject:1:4c20c255-cf86-44b7-b628-950a4911c686/ UndervisningsmateriellTilgang til nødvendig undervisningsmateriell vil bli gitt på kurset. Kursdeltaker stiller med egen PC med Microsoft Office. Det er en fordel om kursdeltaker har kjennskap til NEMITEKs kompetansebibliotek med Ventøk-serien, SINTEF Byggforskserien, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og Maskinforskriften. NettkursKurset gjennomføres med fjernundervisning via web og en fysisk oppstartssamling hos OTDE i Farexvegen 7 på Frogner utenfor Oslo. KursavgiftKursavgiften er kr 28 400.For VKEs medlemsbedrifter gis det 20 % rabatt og kursavgiften er kr 22 720. Oppmeldingsavgift til eksamenVed oppmelding til eksamen må deltakerne betale oppmeldingsavgift til fylkeskommunen på kr 1 251 (pris per 01.01.2023). PåmeldingKurset har en kapasitet på 24 kursdeltakere. Påmeldingsfrist er 9. oktober 2023. Vi tar forbehold om å avlyse kurset dersom det ikke blir nok påmeldte. Påmelding gjøres ved å sende epost til marianne@otde.no. [-]
Les mer
Nettstudie 11 800 kr
Denne utdanningen gir innsikt i fremtidens energiløsninger, inkludert vind- og solenergi, brenselceller, og batteristyring. Lær å utvikle, gjennomføre og vedlikeholde tek... [+]
Sol og vindkraft Denne fagskole utdanningens innhold tilsvarer 5 studiepoeng og utdanning er på nettet.  Maksimalt antall studieplasser er 25. Utdanningen er strukturert i følgende avsnitt: Innføring i læringsmetoder Vindmøller Batterier og BMS Solceller, brenselceller Installasjon av solceller Leveringskvalitet Utdanningen er praktisk tilrettelagt, slik at du kan anvende teori og kunnskap i praksis. Du vil få mulighet til å jobbe med reelle og aktuelle problemstillinger, og du vil få tilbakemelding fra erfarne fagfolk. Læremateriellet består av video, podkaster, resyme av fagstoff, artikler, forskningsrapporter, foredrag, presentasjon av fagstoff, samt quizer og annet. Læremateriellet du får tilgang til er på en LMS som er under kontinuerlig utvikling og oppdatering. Du får ett års tilgang til læremateriell, etter at utdanningen er ferdig, på Learning Management System (LMS) I denne utdanningen lærer du om: Forestill deg en fremtid hvor ren, fornybar energi driver vår verden. Hvor vindmøller og solceller former horisonten, og hvor avanserte batterier og hydrogenlagringsteknologier sikrer at denne energien er tilgjengelig når og hvor som helst. Ved å velge en utdanning satt søkelys på disse teknologiene, tar du et steg inn i hjertet av det grønne skiftet. Vindmøller: Tenk deg kraften av vind omdannet til ren elektrisitet. Ved å studere vindteknologi, blir du en del av et team som designer, gjennomfører og vedlikeholder disse strukturene som fanger opp vindens kinetiske energi for å drive våre hjem, industri og samfunn fremover, uten skadelige utslipp. Solceller: Solenergi er ubegrenset og overalt. Ved å dykke ned i solcellenes verden, lærer du hvordan vi kan utnytte solens stråler til å produsere ren elektrisitet. Du vil utforske hvordan fotovoltaiske celler transformerer sollys direkte til elektrisitet, og hvordan solcellepaneler kan innlemmes i alt fra hjem til store solkraftverk. Oppbygging av solcellepaneler: Gjennom å forstå solcellepanelenes design og funksjon vil du lære om materialvitenskapen bak fotovoltaiske celler og hvordan de sammenkoblede cellene skaper en kraftig kilde til ren energi. Hydrogen og brenselceller: Forestill deg en verden drevet av det mest grunnleggende elementet i universet: hydrogen. Ved å studere hydrogen- og brenselcelleteknologier, vil du lære hvordan vi kan lagre overskuddsenergi fra fornybare kilder og omdanne den tilbake til ren elektrisitet, med vann som eneste biprodukt. Batteristyringssystem (BMS): Lær hvordan avanserte BMS sikrer sikkerheten og effektiviteten til batterier, energilagringsanlegg og bærbare enheter. Din kunnskap vil bidra til å forlenge batterienes levetid og ytelse, noe som er avgjørende for overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Ved å velge denne utdanningen, blir du ikke bare en del av en spennende og voksende industri, men du tar også et aktivt valg for miljøet og vår felles fremtid. Dette er din sjanse til å gjøre en forskjell. Bli med oss på reisen mot en renere, grønnere verden. DC til AC omforming: Dette oppnås ved bruk av en inverter, som konverterer likestrøm (DC) fra solceller eller batterier til vekselstrøm (AC) som kan brukes av elektriske apparater eller mates inn i strømnettet. Leveringskvalitet: Omhandler stabilitet og kvalitet av elektrisk energi levert til forbrukere. Viktige faktorer inkluderer spenningsstabilitet, frekvenskontroll, og harmoniske forstyrrelser. Virtuelle Kraftverk: Integrerer produksjon fra flere småskala fornybare energikilder som om de var ett stort kraftverk, forbedrer leveringskvalitet og pålitelighet gjennom avansert styring og prognoser.   Bedriftsinterne utdanning tilpasset din bedrift Denne utdanningen kan tilbys som en bedriftsintern utdanning. Det faglige innholdet er fastsatt, men den faglige tilnærmingen kan tilpasses den enkelte bedrifts behov og ønsker. Ta kontakt for en prat, så kan vi sammen lage et utdanningsløp som passer for deg og din bedrift. Kontaktpersoner er Hans Gunnar Hansen (tlf. 91101824) og Vidar Luth-Hanssen (tlf. 91373153) [-]
Les mer
Nettstudie 11 800 kr
Studie gir en helhetlig oversikt over de sentrale fagområdene som er kritiske for utvikling, drift, og vedlikehold av bygninger. Dette inkluderer ventilasjon, energieffek... [+]
Energi overvåking, styring/regulering og simulering av energibruk i bygg Denne fagskole utdanningens innhold tilsvarer 5 studiepoeng og utdanning er på nettet.  Maksimalt antall studieplasser er 25. Utdanningen er strukturert i følgende avsnitt: Innføring i læringsmetoder Ventilasjon og vannbårenvarme Energivurdering av bygg. Inneklima Styring og regulering av bygg Case SIMIEN Utdanningen er praktisk tilrettelagt, slik at du kan anvende teori og kunnskap i praksis. Du vil få mulighet til å jobbe med reelle og aktuelle problemstillinger, og du vil få tilbakemelding fra erfarne fagfolk. Læremateriellet består av video, podkaster, resyme av fagstoff, artikler, forskningsrapporter, foredrag, presentasjon av fagstoff, samt quizer og annet. Læremateriellet du får tilgang til er på en LMS som er under kontinuerlig utvikling og oppdatering. Du får ett års tilgang til læremateriell, etter at utdanningen er ferdig, på Learning Management System (LMS) I denne utdanningen lærer du om: Ventilasjon: Vi drøfter ulike ventilasjonsprinsipper, forskjellen mellom VAV og CAV, og oppbyggingen av et balansert ventilasjonsanlegg. Vi ser også på kortslutning i ventilasjonssystemer, temperatur- og mengderegulering, innregulering og dokumentasjon. Til slutt trekker vi slutninger om fordeler og ulemper ved ulike ventilasjonssystemer. Energieffektivitet: Vi undersøker kjennetegn ved energieffektive boliger og bygg, og drøfter problemer som kan oppstå ved nullpunktet i en vegg. Vi ser på TEK17 kap 14 og hovedmålsetningen med dette regelverket. Vi identifiserer tiltak som kan bidra til å redusere energibruken i et bygg, vi bruker programvaren SIMIEN. Til slutt sammenligner vi ulike tiltak for å redusere energibruken i bygg og trekker slutninger om fordeler og ulemper ved disse tiltakene. Inneklima: Vi drøfter de "syv søstre" - byggteknisk krav for inneklima - og inneklima på arbeidsplassen. Vi ser på arbeidsmiljøloven 4-4, og trekker slutninger om fordeler og ulemper ved ulike inneklimaløsninger. Styring og regulering: Vi ser på reguleringsteknikk som P, PI, PID og PWM, og hvordan disse brukes i bygg. Vi beskriver styring og regulering av vannbåren varme, og ser på DVC og utekompanseringskurve. Vi legger en styringsstrategi for et bygg, og trekker slutninger om fordeler og ulemper ved ulike styringssystemer. Faglig og pedagofisk ansvarlig: Viggo Leikanger Vidar Luth-Hanssen Bedriftsinterne utdanning tilpasset din bedrift Denne utdanningen kan tilbys som en bedriftsintern utdanning. Det faglige innholdet er fastsatt, men den faglige tilnærmingen kan tilpasses den enkelte bedrifts behov og ønsker. Ta kontakt for en prat, så kan vi sammen lage et utdanningsløp som passer for deg og din bedrift. Kontaktpersoner er Hans Gunnar Hansen (tlf. 91101824) og Vidar Luth-Hanssen (tlf. 91373153) [-]
Les mer