Kurs: Hvordan arbeide med islamske miljøer
RESURSSENTER FOR MANGFOLD, INTEGRERING OG FRED