Alle kategorier
Du har valgt: Frivillig arbeid
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 500 kr
Hvordan skal vi oppdage og arbeide med spenninger og konflikter som har sitt opphav i de religiøse sfæren i samfunnet? [+]
Introduksjon Hvordan skal vi oppdage og arbeide med spenninger og konflikter som har sitt opphav i de religiøse sfæren i samfunnet? Disse problemene er svært aktuelle, de er svært viktige å finne løsninger på, og de er svært lite behandlet som tema. Den nødvendige kompetansen som er nødvendig for å løse disse problemene er også gjennomgående for dårlig. Dette kurset gir en innføring i hvordan man bør arbeide i gråsonen mellom hensynet til religionsfrihet og et sekularisert samfunns lover og regler. Kursmål Hensikten med kurset er å utvikle kunnskap og ferdigheter i å oppdage, forstå og løse problemer relatert til religion og samfunn. Målgruppen er førstelinjetjenesten i offentlig sektor og private organisasjoner. Tilretteleggere Kurset er utformet av Tahir Mahmood, grunnleggeren av Gjestebud og DOTL i Drammen. Kurset er basert på observasjoner og samtaler i en lang rekke muslimske land og vestlige muslimske samfunn. I tillegg har Mahmood bak seg omfattede studier av Islam i alle varianter. Han er grunnleggeren av første operasjonaliserte dynamiske prosessmodellen innen radikalisering, ligninger for radikalisering, 6 dimensjonal dialogmodell for deradikalisering, kunnskapsbaserte indikatorer på radikalisering og verktøy for kartlegging av radikalisering på mikro og makro-nivå for risiko og beredskap. Disse arbeidene danner rammeverket for å kunne identifisere, forstå og arbeide med problemstillinger relatert til religion, radikalisering og integrasjon i dette kurset. Kursplan Formiddag (9.00-12.00) Religionens påvirkning på menneskesinnets funksjoner – rasjonelle-, emosjonelle-, motiverende og rettferdiggjørende funksjoner Religionens påvirkning av endring i atferd, holdninger, handlinger og eksponeringer, - en firkant av kjærlighet, frykt, tro og fri vilje. Islam og dens ulike retninger i Norge. Veien fra fredelig, ren religion til ekstremisme og terrorisme. Teorier om utviklingen fra en opprinnelig, ren religion til ulike politiske-, kulturelle-, kommersielle- og voldelige praksiser. Religion i Norge - fra kollektivisme via individualisme til sekularisme. Den dynamisk prosessen der religiøse meningsforskjeller endres til hat og hatet endres til vold. Ettermiddag (12.30-15.30) Fra Madrisa til moské. Hvordan religion er forankret innen muslimsk utdanning og sosialisering. Typer av imamer. Religiøs, lokal og nasjonal forankring. Religiøs utdanning som hjernevask eller kritisk, rasjonell aktivitet. Islamsk læring i Drammen og mangfoldet innen religiøs utdanning. Konflikter mellom sekter basert på deres trosretning. Synlige og skjulte konfliktdimensjoner mellom islam og sosialisering og integrering i dagens Norge. Problemer relatert til barn under religiøs utdanning og hvordan å løse dem. Spørsmål og oppsummering.   Bedriftsinterne kurs kan også gjennomføres. [-]
Les mer
På forespørsel
Offiserer er utdannet ved Frelsesarmeens offisersskole til å være ledere i Frelsesarmeen. [+]
Offisertjenesten i Frelsesarmeen er mangfoldig: - menighetsarbeid, sosialt - og diakonalt arbeid, barn - og ungdomsarbeid, administrative stillinger, lærere, instruktører og musikerer etc. "Å være flyttbar" er et viktig prinsipp i offiserstjenesten. Dvs. at man er villig til å bli forflyttet fra et sted til et annet, eller mellom arbeidsgrenene innad i Frelsesarmeen, når det er behov for det. Det vil alltid være en samtale før en forflyttning finner sted. I denne samtalen vil både offiserens og Frelsesarmeens behov blir vektlagt og man prøver å finne den beste løsningen.Lønnsnivået for offiserer er nøkternt, og man bor i tjenesteboliger.   Hvem?En mangfoldig, fargerik gjeng med vanlige mennesker som tjener Gud og mennesker ved å arbeide (tjenestegjøre) i Frelsesarmeen.   Hvorfor?Fordi Gud på en eller har måte har vist at dette er hans vilje for livet, og fordi det er en spennende og utfordrende måte å tjene Gud på.Fordi Gud utfordrer oss til å være med å forandre verden ved å gjøre Jesus kjent for mennesker i vår tid, - i vår verden.    Hvordan?Som hovedregel er utdanningen ved Offisersskolen to-årig, og man bor på skolen. I noen tilfeller vil man kunne søke om et "fleksibelt skoleløp" - dette er i utgangspunktet et tilbud til de som er over 40 år og som er i en livssituasjon som gjør det vanskelig å gå et ordinert skoleløp. Men også et "vanlig" skoleløp vil være fleksibelt og tilpasset. Dvs. det blir tatt hensyn både til den utdannelse og erfaring man har fra før, og som man tar med seg inn i offisersutdannelse. [-]
Les mer