Juridiske kurs
Kontraktsrett - Avtalerett
Du har valgt: Sør-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 8 800 kr
Samspillkontrakter er for alvor på vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Det er stort behov for å forstå hva som ligger i samspill og hvordan dette kan gjennomføres i praks... [+]
I samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening   Samspillkontrakter er for alvor på vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Det er stort behov for å forstå hva som ligger i samspill og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Dette kurset er praktisk rettet med fokus på samspillprosessen, kontraktdokumentene og erfaringsoverføring. - Kontraktmodeller- Samspillkompetanse- Samspillprosess- Kompensasjon og insentiver- Konkurranse og seleksjon av tilbydere- Erfaringsdeling- Trender- Suksesskriterier og fallgruverMetier har utviklet kontraktmodell for 2 varianter av samspill; Tidlig entreprenørinvolvering og Alliansekontrakt med integrering av prosjektets aktører. Deltakerne får utdelt begge kontraktmodellene, og disse blir gjennomgått. Sentrale problemstillinger belyses slik at deltakerne kan se egnethet, fordeler og ulemper ved bruk av modellene.Det benyttes en rekke eksempler fra ulike situasjoner. Foredragsholderne legger opp til en aktiv dialog og erfaringsutveksling. Praktiske eksempler og oppgaver står sentralt.Kursets forelesere har en bred og verdifull erfaring med samspillkontrakter. Kurslederne er ansatt i henholdsvis Metier AS og Advokatfirmaet Metier Legal AS. Samlet utgjør de et av landets fremste fagmiljø innen prosjektstrategi, prosjektledelse og kontraktstyring. www.metier.no, www.metierlegal.no DET ER MULIG Å MELDE SEG PÅ ARRANGEMENTET ETTER FRISTEN, HVIS DET FREMDELES ER LEDIGE PLASSER.   Forelesere: Morten Aagaard ADVOKATFIRMAET METIER LEGAL AS Morten Aagaard er advokat i Advokat- firmaet Metier Legal AS. Han har 30 års erfaring fra prosjektorientert virksomhet innen bygg og anlegg, olje- og gassektoren og maritim industri, hvorav 10 års erfaring fra Aker, blant annet som prosjektleder, advokat og juridisk direktør. Morten har arbeidet med samspillkontrakter for byggherrer og entreprenører i 20 år. Han har medvirket ved utarbeiding av samspillskontrakter for bygg, samferdsel, olje- og gassindustrien, Forsvaret mv. Morten har bred erfaring med utforming av kontrakter, kontraktstyring i gjennom-føringsfasen, samt sluttoppgjørsdiskus-joner og konflikter, nasjonalt og internas-jonalt. Han har mange års erfaring med undervisning innen kontrakter, prosjekt- ledelse og forhandlingsteknikk.   [-]
Les mer
6 timer 5 500 kr
Dagskurs i Grunnleggende avtalerett - For alle som driver med salgsarbeid. [+]
Tema for kurset Hver eneste dag oppstår det uenigheter og konflikter i næringslivet i forbindelse med avtaleinngåelser, som fører til at bedrifter ikke får avtalt betaling for tjenester eller varer som de yter til sine kunder. Dette på grunn av uklare avtaler, muntlig avtaler som ikke kan dokumenteres i ettertid og mangel på skriftlighet omkring betaling av tilleggsbestillinger mv. Dette påfører mange bedrifter økonomisk tap og unødvendig tidsbruk. Dette i forbindelse med oppfølging av saker hvor det er uenighet om hva som skal betales. De fleste av disse sakene kunne vært unngått med bedre kunnskaper om grunnleggende avtalerett og bedre rutiner for dokumentasjon av inngåtte avtaler. Dette kurset skal hjelpe din bedrift og din salgsavdeling med å unngå unødvendige tvistesaker med kundene om hva de skal betale for de tjenestene eller varene som dere har levert ut til dem.   Kursinnhold Avtaleloven og grunnleggende prinsipper for avtaleinngåelse Muntlige og skriftlige avtaler Fallgruber ved avtaleinngåelser Hvordan unngå uklare avtaler Hvordan unngå tvistesaker Hvordan unngå ufrivillige avtaleinngåelser Ugyldige avtaleinngåelser Fullmakts overskridelser Avtaleinngåelser i aksjeselskaper - utfordringer Unngå uklare partsforhold - Foretaksnavneloven Kjøpsloven av 1988 Forbrukerkjøpsloven Husleieloven – leie/utleie av husrom og næringslokaler Arbeidsrettslige konsekvenser for den ansatte ved dårlige avtaleinngåelser Avtaleinngåelser i tilknytning til Lov om offentlige anskaffelser Erstatningsansvar ved kontraktsbrudd Regler for avtaleinngåelser i aksjeselskaper – daglig leder og styrets avtalefullmakter Hvordan sikre seg mot manglende betaling i kontraktsforhold? 10 gode råd om avtalesinngåelser og 10 «fallgruber» Hvem passer kurset for? Alle innen offentlig og privat sektor som har å gjøre med avtaleinngåelser og/ eller med gjennomføring og avslutning av avtaler, fakturering og inkasso. Kursavgift og info: Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.