Helse- og sosialfag
Helsefag
Du har valgt: Kreft
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Kreft
 

2 530 kr
En videreutdanning for sykepleiere (1 år Heltid / 2 år Deltid). Høgskolen Betanien har lang erfaring, meget høy kompetanse og svært gode studentevalueringer både faglig o... [+]
Videreutdanning i kreftsykepleie   Samlingsbasert studieIngen studieavgiftHeltid 1 år / Deltid 2 år60 studiepoeng     Kompleksitetet i moderne kreftbehandling stiller store krav til de som arbeider i kreftomsorgen. Optimal behandling og omgsorg forutsetter høy kompetanse. Kreftsykepleie utøves på alle nivå i helsetjenesten, fra avansert behandlig i høyteknologiske spesialavdelinger til palliativ omsorg på sykehjem og i pasientenes hjem. Pasientenes opplevelser avhenger mye av sykepleiernes møte med enkeltivdivitet og samhandling på tvers av yrkesgrupper og nivåer i helsetjenesten. Nærhet til mennesker i krise må kombineres med evne til å koordinere og tilrettelegge et invididuelt omsorgstilbud. Samtidig må helsearbeidere være i stand til å forbedre utøvelsen av eget arbeid og det systemet de jobber i.   Høgskolen Betanien Høgskolen Betanien har lang erfaring, meget høy kompetanse og svært gode studentevalueringer både faglig og pedagogisk knyttet til videreutdanning i kreftsykepleie   Organisering av studiet: Studiet er organisert i ukesamlinger og kan tas på heltid (1 år) eller på deltid (2 år). Heltidsstudiet har 3 samlinger à 2 uker per semester, mens deltidsstudiet har 3 samlinger à 1 uke per semester. I tillegg utgjør praksis to perioder à 6 uker.    Tidspunkt for ukesamlinger ved studiestart høsten 2015 Heltidsstudenter: 1. samling: uke 34 og 35, 2015  2. samling: uke 41 og 42, 2015 1. praksis: uke 43-48, 2015 3. samling: uke 49 og 50, 20154. samling: uke 3 og 4, 2016 5. samling: uke 14 og 15, 2016 2. praksis: uke 17-22, 2016 6. samling: uke 23 og 24, 2016 Deltidsstudenter: 1. samling: uke 34, 2015  2. samling: uke 41, 2015 3. samling: uke 49, 20154. samling: uke 3, 2016 5. samling: uke 14, 2016 1. praksis: uke 17-22, 2016 6. samling: uke 23, 2016 7. samling: uke 35, 20168. samilng: uke 42, 2016 2. praksis: uke 43-48, 2016 9. samling: uke 50, 2016 10. samling: uke 4, 2017 11. samling: uke 12, 2017 12. samling: uke 24, 2017   *med forbehold om endringer for uker i 2. studieår   Hele fagplanen kan ses på høgskolens hjemmesider:http://www.betanien.no/hogskolen/studietilbud/Pages/kreftsykepleie-fagplan.aspx      Kostnader: Studiet har fra høsten 2014/15 fått full rammefinansiering fra staten og det er derfor ingen studieavgift lenger. Det er en semesteravgift på ca kr. 2530,- pr. semester + utgifter til litteratur og studietur. Studenter kan søke lån i Statens lånekasse for utdanning, www.laanekassen.no   Studiestart: uke 34, 2015   Søknadsfrist: 1. mars, og deretter fortløpende opptak dersom ledige plasser. Søknad: https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=bdh [-]
Les mer