Kurs: Passasjer- og krisehåndtering oppdatering 9t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter