Dansekurs
Du har valgt: Kurs for å bli dansepedagog
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff i Kurs for å bli dansepedagog
 

1 år
På forespørsel
Å kunne bruke kroppen som uttrykksmiddel gir en fantastisk glede. Derfor er dansing også den mest naturlige kunstformen som finnes. [+]
Til alle tider og i alle kulturer på denne kloden, har menneskene danset. På danslinja har du et helt år på deg til å prøve ut ditt talent både som danser og koreograf. På Sunnfjord Folkehøgskule vil du få faste timer i moderne, jazz, streetdance. I tillegg vil det bli innleid instruktør i bl.a salsa. Du vil få lære om improvisasjon og koreografi.   Året på danselinja skal gi deg mange forskjellige danseerfaringer. Du vil få innføring i ulike stilarter, og få muligheten til å vise det du har lært gjennom oppvisninger og vårforestilling.   Turer I løpet av året har vi både tur til Bergen og Oslo. Her får vi med oss danseforestillinger, workshop/danseklasser og evt skolebesøk. I februar reiser vi på studietur til Tanzaniai 10-14 dager. Dette blir en innholdsrik og spennende tur der vi skal besøke en danseskole, barnehjem og sykehus. Vi vil også ta oss tid til å nyte sola og naturen når vi på slutten av turen drar til paradisøya Zanzibar utenfor kysten av Tanzania. Denne turen vil koste ca 17000,- og kommer itillegg til skolepengene.   Miljøet Du må ha vilje til egentrening og øving på fritiden. Danselinja skal være et sted hvor miljøet er trygt, positivt og innholdsrikt. Din holdning og innsatsvilje til faget må være med å prege dette.   DansesalNytt av året er to store, lyse og flotte dansesaler med spesialparkett for dans og lange speilvegger. Her har vi god plass til å utfolde oss både i skoletiden og på egen fritid. Skolen har også en egen scene med lys og lydanlegg som danselinja får bruke til sine forestilling. Fagområde: - Moderne og jazz - Streetdance (funk og hip hop) - Salsa og swing - Musikk og dansevideo - Styrketrening - Tøying - Fremføringer og forestilling - Anatomi, fysiologi og ernæring [-]
Les mer
3 år
Den Norske Balletthøyskole tilbyr et 3-årig Bachelorstudie i dans og pedagogikk med fordypningsmuligheter innenfor jazzdans eller moderne- og samtidsdans [+]
Målsetting Hovedmålet med bachelorstudiet i dans og pedagogikk er å utdanne dansekunstnerere på høyt nivå med høy dansepedagogisk kompetanse. Studentene settes i stand til å se hvordan dans kan utnyttes som et instrument for personlig og sosial utvikling innenfor etablerte så vel som nye kontekster. Høyskolen vil bidra til at særpreget ved norsk dansekunst stimuleres og videreutvikles som ledd i en nasjonal, men også internasjonal og tverrkulturell sammenheng.   1.2 Innhold og praksisDNBH utdanner utøvende dansekunstnere. I danseklassene møter studentene utøvende kunstnere, likesom de selv også dyktiggjøres som dansekunstnere i scenisk utøvelse så vel som pedagogisk formidling. Hoveddelen av studiet er trening av dansekunstneriske ferdigheter. Studentene øves i et vidt spekter av teknikker fra klassisk, via Jazz og Moderne- og samtidsdans til Hip-hop og Street. Første studieår er felles for alle. Andre og tredje studieår fordyper studentene seg i enten Jazzdans eller Moderne- og samtidsdans. Utdanningen ved DNBH særpreges av at utviklingen av danseteknikk og eget kunstnerisk uttrykk går hånd i hånd med bevisstgjøringen av evnen til pedagogisk formidling. Den pedagogiske undervisningen sikter dels mot å kvalifisere studentene for dansedidaktisk arbeid i danseskoler, barnehager og kulturskoler og for arbeid med dans og bevegelse for å utvikle kreativitet og bedre fysisk, psykisk og sosial helse, dels mot å styrke dansekunstnerens bevissthet om og tilstedeværelse i sitt eget utrykk. Praksis er kjernen i studiet. Praksis omfatter 1) Scenisk formidling og forestillingsarbeid og 2) Pedagogisk praksis. Alle øvrige fag og fagblokker bygger opp under de to formene for praksis. Praksis i Scenisk formidling omfatter ulike forestillingsprosjekter på etablerte og nye scener. Studentene får kunstnerisk praksis fra andre sosiale, kulturelle og fysiske rom enn de tradisjonelle etablerte scener for dansekunst: kongresser, festivaler, konserter, museer, t-banestasjoner, parker og andre offentlige rom. Mens dansekunsten i Scenisk formidling utøves for kunstens egen del, har den i Pedagogisk praksis en funksjon i forhold til et formål av samfunnsmessig art. Dans og bevegelse kan for eksempel være et middel i opplæring eller til utvikling av kreativitet foruten å bedre kroppsbeherskelse eller selvfølelse. Refleksjon rundt måloppnåelse, gjennomføring og planlegging av dansevirksomheten har derfor en framtredende plass. Den pedagogiske praksisen er basert på utplassering i autentiske yrkessituasjoner. For å støtte opp under og komplettere studentenes dansekunstneriske og pedagogiske kunnskaper, ferdigheter og holdninger undervises det i Musikk, Trening og helse og Estetikk og historie. Som i de øvrige fag er undervisningen tverrfaglig rettet og basert på de ulike formene for praksis. Arbeidet i fagblokkene er delvis integrert i praksisperiodene. Gjennom ulike forestillingsprosjekter arbeider studentene på tvers av pedagogiske og dansekunstneriske fag. Hensikten med tverrfagligheten er at studenten skal få en dypere og bredere samfunnsmessig forståelse for fagområdet dans, og å forberede studenten til å kunne arbeide i team med ulike yrkesgrupper innenfor de yrkesoppgavene som dansefeltet representerer. Normert studietid er tre år. Utover fire uker studietid består høstsemesteret av 16 undervisningsuker og vårsemesteret av 22.   [-]
Les mer
På forespørsel
Den Norske Operas Ballettskolen er så heldig å ha noen av Norges fremste ballettrepetitører i sin stab. [+]
Frem til elevene er ferdige med ungdomsskolen skjer treningen på ettermiddag og kveld. Skolen har imidlertid gjennom flere år arbeidet for å få myndighetenes støtte til et tilbud med ballettreningen integrert i skoledagen på ungdomsskoletrinnet.   Med støtte fra fag som ekstra tåspiss-trening for de litt større jentene, karakterdans, moderne dans, pas de deux, akrobatikk for guttene og innstudering av solo- og gruppe-repertoar, gis elevene en omfattende og grundig opplæring i ballett. De gis gjennom dette opplegget muligheten til å utvikle seg til et høyt nivå når det gjelder danseriske ferdigheter og samtidig oppnå forståelse av hva som kreves av en profesjonell danser.   Alle våre klasser har et begrenset antall elever. Hvert enkelt barn får derved mye oppmerksomhet fra pedagogene og rask fremgang. Det aller meste av undervisningen foregår til levende piano- akkompagnement. Skolen anser dette som svært viktig, både for å utvikle elevenes forståelse av relasjonen mellom musikk og dans og ikke minst fordi det gir pedagogene anledning til maksimal konsentrasjon på elevene, også mellom øvelsene. Den Norske Operas Ballettskolen er så heldig å ha noen av Norges fremste ballettrepetitører i sin stab. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Bachelor i dans med hovedretning klassisk ballett [+]
Studiet er beregnet på unge talentfulle dansere som ønsker utdanning i klassisk ballett etter fullført grunnskole. Studiet er også åpent for søkere som har fullført hele eller deler av videregående skole. Målet for studiet er å utdanne dansere til etablerte norske og utenlandske ballettkompanier – samt at studentene skal lære å skape sin egen arbeidsplass.   Dansetekniske fag og scenisk formidling utgjør hoveddelen av studiet. Studentene skal også utføre eget skapende dansearbeid i koreografiske fag. I tillegg møter studentene musikkfag, ernæring, anatomi og treningslære. I studiet inngår også en del allmenne teorifag. Disse fagene er tilrettelagt for aldersgruppen, med blant annet norsk, engelsk og samfunnsfag – i tillegg til danseteoretiske fag.   Ved studiestart kartlegges den enkelte students fysiske ressurser, og i samråd med Toppidrettssenteret gis danserne individuelle treningsprogram. Skadeforebyggende arbeid gjøres i samarbeid med Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI), og fysioterapeuter er tilgjengelig gjennom hele studiet. [-]
Les mer