Lift, stillas og krankurs
Løfteredskaper
Du har valgt: Troms
Nullstill
Filter
Ferdig

-

6 treff ( i Troms ) i Løfteredskaper
 

Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig... [+]
Målsetting Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås Emneliste Innledning Løfteredskap Løfteredskapstabeller Kommunikasjon (Bruk av signaler og radio) Praktisk bruk av løfteredskap Øvingsoppgaver Eksamen Modul 2.3 Avslutningsprøve Teori  modul 2.3 Antall oppgaver: 30 Maksimal tid for prøve: 45 min. Minimum score for å bestå: 80% Kompetansebevis / sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator Pris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
Nettkurs 4 990 kr
Kurset utgjør til sammen den tilleggskompetansen en skipsfører på lasteskip med lengde under 24 m i liten kystfart som skal utføre løfteoperasjoner skal ha gjennomført. [+]
Kurset utgjør til sammen 19 timer opplæring. Alt gjennomføres på e-læringsplattform. Kurset skal sikre at deltakerne får tilstrekkelig kunnskap til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap ved løfteoperasjoner.   Opplæringen skal dekke følgende punkter: -          Beskrivelse av praktisk opplæring, herunder bruk av kran og løst løfteutstyr -          Teknisk dokumentasjon om kranen (inkl. brukerveiledning) -          Operasjonelle begrensninger og sikkerhetsrutiner (herunder sikkerhetssoner, SWL, nødstopp m.v.) -          Vedlikeholdsrutiner (løpende og periodisk ettersyn)   Skipsfører på et skip som skal utføre løfteoperasjoner skal som et minimum ha kunnskap om: a) kunne utarbeide, bruke og forbedre prosedyrer b) kunne identifisere risikoer og utarbeide risikoanalyser (se verktøy for risikovurdering på sdir.no) c) vedlikehold d) opplæring e) skipsførers plikter.   Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i emneplanen gjennom avsluttende prøve på nett. Hvert enkelt emne i avsluttende prøve skal være bestått. [-]
Les mer
2 500 kr
Kurset er et innføringskurs i Stropping/anhuking [+]
Målsetting for kurset: Vi i Norsk Fagutdanning ønsker å tilføre deg som skal jobbe med løfteredskaper mer kunnskap om sikkerheten, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler for de ulike løfteredskaper. ·        Skape holdninger for god, sikker og økonomisk kranbruk, stropping og signalgiving. ·        Gi kunnskap om lovfestede forhold for kranbruk, kontroll av kran og påkrevd dokumentasjon. ·        Innarbeide riktig teknikk, ha gode kontrollrutiner og ta hensyn til andre i det daglige arbeidet. ·        Hindre ulykker og gjøre en bedre jobb.  Kursinnhold:   Myndighetene stiller krav til at anhukere / signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, §10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk). Forskriften stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre. Følgende emner blir bl.a. gjennomgått: • Oppbygging • Merking • Kontroll og kassering av løfteredskaper • Løfteredskapstabeller • Sikkerhetsteori • Lover og forskrifter [-]
Les mer
8 timer 2 750 kr
Har du behov for repetisjon av G11 Løfteredskaps kurset ditt?  Kanskje det er lenge siden du har jobber med løfteredskaper? Eller du vil friske opp dine kunnskaper og fer... [+]
Har du behov for repetisjon av G11 Løfteredskaps kurset ditt?  Kanskje det er lenge siden du har jobber med løfteredskaper? Eller du vil friske opp dine kunnskaper og ferdigheter ang dette temaet?     Hva ønsker vi å oppnå med vårt G11 Løfteredskap repetisjons kurs? Hovedhensikten med kurset er å gi deg en repetisjon av ditt tidligere G11 løfteredskaps kurs forløfteoperasjoner. Kurset vil gi deg en repetisjon på gjennomføring av daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike løfteredskaper. Vi ønsker også å repetere viktigheten av en bevisst holdning til farene som kan oppstå og hvordan du kan unngå disse. Vårt G11 Løfteredskap repetisjons kurs ledes av instruktører med stor kompetanse og praktisk erfaring fra bruk av løfteredskap.    Hvem passer vårt G11 Løfteredskap repetisjons kurs for? Kurset egner seg for den som skal arbeide med løfteredskap og dere som har vært borte fra denne type arbeid en stund. Alle som skal utføre tyngre løft med maskiner, kraner og andre redskaper vil ha stort utbytte av dette kurset.      Varighet på G11 løfteredskap repetisjonskurset  8 timer/1 dag    G11 Løfteredskap repetisjons kurs hos Kompetansebedriften.  Kompetansebedriften utfører G11 løfteredskap repetisjons kurs over hele landet, og kan holde disse repetisjons kursene på Norsk, Engelsk, Polsk eller via tolk.   I våre kurssentre i Oslo, Sandefjord og Trondheim holder vi interessante og lærerike kurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte. Vi kommer gjerne ut og holder dette bedriftsinternt hos deres bedrift.  [-]
Les mer
16 timer 3 750 kr
På forespørsel
På forespørsel
Hvordan skal jeg anhuke last på en riktig måte? Har jeg lov til å bruke en kjetting hvor jeg ser noen rust på? Må jeg sperre området hvor lasten skal bi løftet? Vil og tr... [+]
Mål: • Skape holdninger for god, sikker og økonomisk kranbruk, stropping og signalgiving. • Gi kunnskap om lovfestede forhold for kranbruk, kontroll av kran og påkrevd dokumentasjon. • Innarbeide riktig teknikk, ha gode kontrollrutiner og ta hensyn til andre i det daglige arbeidet. • Å hindre ulykker og gjøre en bedre jobb. Kursinnhold: • Innledning/generell informasjon • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr • Arbeidsutstyrets konstruksjon og virkemåte • Kontroll og ettersyn • Godshåndtering • Arbeidsmiljø • Farlig gods Arbeidsform: Det er lagt vekt på en levende og aktiviserende arbeidsform med instruktør tilstede. I elevmateriell og støttemateriell er det spesielt tatt hensyn til pedagogiske prinsipper. Det er lagt opp til å aktivisere gjennom å høre, lese, se, skrive, repetere og snakke. Det gir effektiv innlæring og god kunnskapsbevarelse. Kursbevis: Kurset er lagt opp etter et modulsystem, og kan siden utvides til fullt kranførerbevis. Modulen blir avsluttet med en eksamen. Det blir utstedet i tillegg kompetanseattest med beskrivelse av de emner som er gjennomgått.  [-]
Les mer
1 950 kr
På forespørsel
På forespørsel
Hvordan var regler angående stropping og anhuking av last? Var det bedre å bruke stropp eller kjetting? Husker du ikke alt? Trenger du en oppdatering i kunnskapene dine? ... [+]
Mål: Oppdatering av lov og forskrifter, sikkerhetsregler, samt korrekt bruk av utstyr. Kursinnhold: Kurset omhandler forandringer i lov og forskrifter, sikkerhetsregler, samt korrekt bruk av utstyr. Arbeidsform: Kurset er lagt opp med forelesning og praksis. Kursbevis: Det blir utstedet kompetanseattest med beskrivelse av de emner som er gjennomgått.  [-]
Les mer