Prosjekt
LEAN
Du har valgt: Buskerud
Nullstill
Filter
Ferdig

-

6 dager 32 000 kr
Du får en grundig og omfattende innføring i lean-filosofien, arbeidsmetoder og verktøy i Lean og i Lean Construction (LC). Du lærer hvordan man kan skape flyt, redusere p... [+]
Dette kurset passer for deg som ønsker å jobbe med Lean i byggeprosjekter. Kurset har fokus på å kunne prosjektere, planlegge og gjennomføre prosjekter med minst mulig ressursbruk. Det passer utmerket for, ledere som ønsker å finne ut om hvordan Lean i prosjekter passer inn i egen virksomhet. Etter gjennomført kurs og eksamen vil du kunne organisere og lede byggeprosjekter etter lean construction metoden.Lean handler om skape flyt, lære om å jobbe smartere og løse opp i problemer med systematisk kontinuerlig forbedring, for å skape mest mulig kundeverdi. Sertifisering - Kaizen Institute Kurset gir deg mulighet til å bli sertifisert til: «Lean Construction Specialist – Kaizen Institute», et internasjonalt anerkjent kompetansebevis utstedt av Kaizen Institute Consulting Group. Kaizen Institute ble grunnlagt av Masaaki Imai, som jobbet og lærte en årrekke sammen med Leans grunnlegger og far, Taiichi Ohno. I tillegg får du kursbevis for gjennomført Lean Yellow og Green belt kurs, med mulig påbygging til Black Belt. Læringsmål 1. samling: (2 dager) - Kjenne til prinsippene i Lean ledelse og flyt, samt innføring i KAIZEN metodikken- Kjenne prinsippene for Lean Construction og Involverende Planlegging (IP)- Kjenne de 7 forutsetningene for god flyt på byggeplassen- Byggeøvelse- Kjenne og kunne identifisere sløsing som bidrar til redusert kundetilfredshet og lønnsomhet- Kunne prinsippene for Involverende Planlegging (IP)- Kunne gjennomføre IP for enkelt prosjekt med flere fag- Kjenne 5S som verktøy for ryddighet og godt samspill- Kjenne til «hverdagscoaching» og Jeg-plan Læringsmål 2. samling: (1 dag) - Kunne praktisere direkte observasjon- Kunne identifisere sløsing som bidrar til redusert kundetilfredshet og lønnsomhet på byggeplassen- Kunne identifisere usikker adferd og farlige handlinger- Kunne bidra til tydelig kommunikasjon- Dypere innsikt i «hverdagscoaching» og praktisere 2+1 coaching og etablere Jeg-plan  Læringsmål 3. samling: (1 dag) - Kjenne prinsippene for Involverende planlegging (IP) i prosjektering - Kunne etablere en beslutningsplan- Kunne gjennomføre IP prosjekteringsmøte med flere roller (RIB, RIE, RIV, Ark mfl)- Kjenne verktøy for godt samspill (4.S-en= samspill med teamavtale og måling)- Jeg-plan for personlig utvikling og læring Læringsmål 4. samling: (2 dager) - Bruke prinsippene for Lean Construction og Involverende planlegging (IP) med klare mål for prosjektet (TURMAT)- Bruke definerte standarder og få til KF i prosjekt- Bruke de 7 forutsetningene for god flyt på byggeplassen og gjennomføre hindrings-analyse («klar til arbeid»)- Kunne identifisere sløsing som bidrar til redusert kundetilfredshet og lønnsomhet- 5S i praksis- Kunne lede IP for prosjekt med flere fag (lappeteknikk)- Web-basert eksamen- Sertifikat utstedt av Kaizen Institute (www.kaizen.com), internasjonalt anerkjent med flere av de største selskaper i verden som klienter  [-]
Les mer
9 dager 37 500 kr
Med C2U Academys sertifiseringskurs Lean Ledelse med mulighet for Lean svart belte, oppnår du god kompetanse i Lean og kontinuerlig forbedring. [+]
Du vil få trene sammen med de beste Lean ekspertene i Norge, og landets ledende Lean-bedrifter blir din læringsarena.  Lean er medarbeiderdrevet forbedringsarbeid. Les mer om kurs i Lean ledelse og kurs i kontinuerlig forbedring fra C2U Academy C2U Academy har samarbeidsavtaler med noen av landets beste Lean virksomheter, som er våre campus.   Studieprogrammet Lean Ledelse gjennomføres etter vår anerkjente versjon av blended learning læremodell, der vi kombinerer det beste av erfaringsbasert læring, e-læring og egne studier. Du lærer ved å få tilgang til erfaringsoverføring ved Gemba Walks hos ledende Lean virksomheter i toppklasse, samlinger med stort engasjement, e-læring og oppgaveløsning mellom samlingene. Kurset fører fram til Lean svart belte sertifisering.   Læringsinnhold Fastsetting av kundeverdi/bruksverdi ved å bruke kundestudier og QFD metodikk Lean verdistrøm og fastsetting av forbedringsmål Oppbygging av KPI-er (resultatmål) og støttende KPI-er (prosessmål) Utvikling av visuell styring og tavlemøter Bruk av A3 kommunikasjon og rot-årsaksanalyse Strategi for gjennombrudd i egen virksomhet Lærende organisasjoner Coaching og personlig plan   Programmets læringsverdi - Forventet læringsutbytte Du finner styrker og svakheter ved egen virksomhet og utvikler strategi for gjennombrudd. Du beskriver og analyser verdistrømmer i egen virksomhet og ser hvordan du kan forbedre kundeverdi og redusere sløsing. Du utvikler visuell styring, tavlemøter og bruk av A3. Du lærer hvordan du kan involvere alle medarbeidere i å jobbe med forbedringer! Du utvikler dine personlige ferdigheter i coaching for å utløse potensialet til dine medarbeidere Dessuten blir du en del av vårt lærende fellesskap sammen med tidligere studenter, læringsloser, forelesere og stab! [-]
Les mer
1 dag 4 000 kr
Lean fokuserer på kundeverdi og verdiskapende aktiviteter, og i dette kurset lærer du hvordan lean prinsipper kan anvendes innen engineering og prosjektarbeid. [+]
Kurs i Lean engineering  Lean fokuserer på kundeverdi og verdiskapende aktiviteter, og i dette kurset lærer du hvordan lean prinsipper kan anvendes innen engineering og prosjektarbeid.   Kurset er for deg som: Ønsker motivasjon til forbedringsarbeid i egen arbeidshverdag Vil lære Lean verktøy og metoder som egner seg for engineering og prosjektarbeid  Liker å lære gjennom praktiske oppgaver og involvering.  Du lærer følgende: Aktuelle problemstillinger i administrative prosesser LEAN forbedringsfilosofi Endring og involvering Introduksjon til Lean begrepene Muda (sløsing), Muri (overbelastning) og Mura (variabel produksjon) Introduksjon til 6 S (sortere, strukturere, skinne, standardisere, selvdisiplin og sikkerhet) Kvalitet og kvalitetskostnader Feilsikring (Poka-Yoke) Fokus på kundeverdi og klargjøring av hvem kunden er Verdistrømsanalyse og identifisering av ikke verdiskapende aktiviteter Gjennomløpstid og kødannelser Push vs Pull Lean ledelse Forbedringstavle og visualisering Mål og resultatstyring Læring skjer gjennom deltagelse i et Lean spill hvor hver deltager få tildelt en rolle innen salg, økonomi, prosjektleder, engineering etc. Det er tilsammen 11 ulike roller som fordeles på deltagerne. Spillet gjennomføres i 3 runder, med læring mellom hver runde.   Spillet går ut på å produsere et gitt antall varer til kunden ut fra kundens spesifikasjoner. I hver spill runde vil deltagerne bli målt på ulike måltall /KPI'er (key performance indicators). I etterkant av hver runde går vi gjennom resultater og kommer med forslag til forbedringer.    Kombinasjonen av teori og praksis gjør det enklere å forstå Lean prinsipper, og vite hvordan Lean kan benyttes i egen arbeidshverdag. De ulike rollene i spillet gjør det enklere å få en forståelse av helheten og hvordan egen rolle påvirker andre i prosjekt organisasjonen.     Kursholder Kursholder Sissel Pedersen Lundeby er IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder (eneste i Norge per november 2017): "This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."  Statistisk prosesskontroll er et av verktøyene som benyttes innen Lean Six Sigma, og Sissel har bred erfaring med anvendelse av dette verktøyet. Hun implementerte online statistisk prosesskontroll hos et legemiddelfirma. Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 18 års erfaring innen produksjon, engineering og miljøteknologi. Hennes Lean Six Sigma opplæring startet i 2002, hos et amerikansk firma, hvor hun ble Black Belt sertifisert. I 2017 ble hun også Black Belt sertifisert gjennom IASSC. Sissel har svært god erfaring med å bruke Lean Six Sigma til forbedringer innen ulike bransjer, og fokuserer på å skape målbare resultater. Kursene bruker praktiske, gjenkjennelige eksempler, og formidler Lean & Six Sigma på en enkel, forståelig måte.     Tilbakemeldinger "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit" Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen "10/10 flink til å nå alle" Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen "Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)" Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" Kursdeltager fra EWOS "Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget" Kursdeltager fra EWOS "Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea "Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerik" Thomas Løvik, TWMA Norge [-]
Les mer
Nettkurs
Gratis Lean grunnkurs. Skaff deg raskt ettertraktet Lean kompetanse med nettbasert kurs- og sertifiseringsløsning. Kursbevis, PMI studiepoeng, IACET-studiepoeng, nyttige.... [+]
  Lean og kontinuerlig forbedring: Innføring og sertifisering Enten du er helt ukjent med prinsippene i Lean eller er nybegynner i et Lean oppstartprosjekt på arbeidsplassen din, kan du i dette gratis innføringskurset skaffe deg den grunnleggende forståelsen av hva Lean og kontinuerlig forbedringsarbeid dreier seg om. C2U Academy tilbyr kurset gratis i en begrenset periode. Standard pris er kr 1 575   Meld deg på nå   Kurset vil gi deg oversikt over de vanligste verktøyene i forbedringsarbeid og hvordan du selv kan begynne å bruke dem.   Dette får du i Lean grunnkurset:   Tilgang til online læreplattform, kursveileder og kundeservice i 2 måneder e-bok med grunnleggende innføring i Lean Komplett Lean verktøykasse med maler 6 studiepoeng etter den internasjonale sertifiseringsstandarden IACET 6 poeng i Project Management Institutes (PMI) sertifisering for prosjektledere.   Kurset består av fire leksjoner som blant annet dekker innføring og oversikt over Lean prinsipper, filosofi og metoder, Lean verktøy, Flyt og kundeverdi, innføring i endringsledelse.     Forventet læringsutbytte   Etter fullført sertifisering i dette Lean grunnkurset skal du forvente å kunne:   Forstå grunnleggende metoder og prinsipper i Lean Beskrive viktige historiske steg i utviklingen av Lean Beskrive de sentrale prinsippene i Lean Definere kundebehov og kundeverdi Se og beskrive begrensninger for hva dere kan oppnå i et forbedringsprosjekt Gjennomføre 5S Se problemer knyttet til flyt Forklare forskjellen mellom push og pull produksjonsprinsipper Definere Kanban Forklare Lean metoder for å hindre feilproduksjon (Poka-Yoke)   Registrer deg her og start treningen allerede i dag.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.