Alle kategorier
Du har valgt: Landbruk, naturbruk og fiskeri
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettbasert kurs 13 900 kr
Kurs for ledere på alle nivå, men også for de som ønsker å bli leder [+]
Lederkurs utviklet i samarbeid med Steinar Nistad fra NTNU.  Kurset er bygd opp av 12 temaer. Hvert tema består av: En forelesning der det viktigste fra hvert tema blir presentert og forklart. Noe pensumstoff som bør leses. Her vises til sidetall i læreboka eller til lærestoff som er vedlagt. Når tema 1 er bestått kan du gå videre til tema 2. Du har bestått kurset når alle tmaprøvene er gjennomførte og bestått. Temaer: Organisasjon og ledelse - mål og strategi Organisasjonskultur - Hva kjennetegner min arbeidsplass Makt og konflikter Motivasjon Kommunikasjon Beslutninger Læring og innovasjon Ledelse Emosjoner (følelser, effekter og sinnstilstander) Personlighet Persepsjon Personalledelse   [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Vigra 1 år 32 500 kr
Som eneste tilbyder i Norge, basert på stor etterspørsel, lanserer vi endelig vårt e-læringskurs for dekksfolk i fiskeflåten. [+]
Som eneste tilbyder i Norge, basert på stor etterspørsel, lanserer vi endelig vårt e-læringskurs for dekksfolk i fiskeflåten.   Opplæringsprogrammet er hovedsaklig basert på e-læring og gir deg formell kompetanse uten at du må tilbake på skolebenken.  Dette er kurset for deg    som er dekksarbeider og ønsker å bli mellomleder   som er nettmann eller bas (som trenger påfyll og/eller øsker å formalisere din kompetanse)  Gjennomføring E-læringskurs 3 fysiske samlinger Kompetansebevis Innhold Programmet er basert på e-læring, men vil ha 3 fysiske samlinger der den ene blir tur til Sintefs modelltank i Hirtshals.  Alle fysiske samlinger går over 2 dager. [-]
Les mer
8 timer 2 100 kr
Forberedende kurs til fagprøve, Fiske og Fangst [+]
Dette kurset gir deg de nødvendige forberedelsene for å ta den praktiske fagprøven i Fiske og fangst.  [-]
Les mer
2 dager 3 900 kr
Grundig opplæring i bøtekunnskaper. [+]
Kurs for å gi bedre forståelse, se sammenhenger og kunne utføre oppgaver rundt bøting redskapstegninger montering skjering fellling kjetting dimensjoner sjakkel lås bobbins rockhopper tråldør generelt om sensor spleising av flettet trosse flytetrål snurrevad   [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Ålesund 1 år 21 300 kr
22 Jan
Med vårt unike kurs kan du skaffe deg formell kompetanse uten å måtte tilbake på skolebenken. [+]
Med vårt unike kurs kan du skaffe deg formell kompetanse uten å måtte tilbake på skolebenken. Kan dette være noe for deg? Kurset er beregnet for fabrikksjefer og fabrikkformenn som ønsker påfyll og/eller ønsker å formalisere sin kompetanse, men også fiskere/fabrikkarbeidere med potensiale for å bli mellomleder.   Gjennomføring e-læring 3 fysiske samlinger Ved fullført og bestått kurs får du Kompetansebevis  Intro. film - lansering av "Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse" - klikk her  Mange har allerede sikret seg kompetansen; her er et par kommentarer fra tidligere deltakere:  "Ett av de bedre nettbaserte kursene jeg har tatt. Som regel ender man opp med haugevis av sider som skal leses, men i dette kurset har dere lest inn noe av det mest essensielle, som man kan lytte til. Det var svært lærerikt".  "Veldig gode forelesnings-videoer. Godt forklart og veldig interessant". [-]
Les mer
Nettbasert kurs 8 timer 1 250 kr
Dette er et kurs for skogeieren som er interessert i å finne ut om bioenergi kan være et aktuelt satsingsområde – og til andre som ønsker en innføring i dette fagområdet. [+]
Kursets overordnete målsetting er at du som deltaker skal få en forståelse for hva bioenergi er og hvordan den kan utnyttes. Videre skal du etter kurset kunne gjøre en vurdering av om det er aktuelt å investere i et bioenergianlegg.   Sentrale temaer i kurset er:• Fra biomasse til biobrensel• Fra biobrensel til biovarme• Ressurser, marked og økonomi   Fagstoffet i nettkurset bygger primært på boka: Bioenergi – miljø, teknikk og marked, utgitt av Energigården. Denne boka dekker langt flere emner enn det nettkurset tar for seg, og kan derfor benyttes til senere fordypning for de som ønsker det.   Gjennom det nettbaserte læringsmiljøet vil du som kursdeltaker også få tilgang til annet fagstoff, videoer, interaktive tester og oppgaver. Du vil bli fulgt opp av en faglig veileder gjennom kurset. Etter endt kurs vil du motta et kursbevis som dokumentasjon på hva du har gjennomført. Arbeidsmengden til fjernundervisningskurset anslås til 8-12 timer. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 2 år 18 kr
Studiet rettar seg mot landbruket og andre bygdenæringar. [+]
Landbruksøkonomi og leiing- bli mei profesjonell i rolla som bedriftsleiar Ramevilkåra endrar seg raskt i norsk landbruk - og bonden si rolle som driftleiar blir viktigare og viktigare. HLB tilbyr difor eit økonomistudium målretta mot alle som har sitt virke innan landbruk og bygdenæringar. Målet er å gjera studentane profesjonelle i rolla som bedriftsleiarar. Her får ein læra å kartleggja ressursane i ei bedrift, anten det er ein gard eller ein annan organisasjon.   Studiet passar godt t.d. for bønder som ønskjer å utvikla alternative driftsopplegg, eller som ser for seg ein yrkesaktiv periode etter at dei har gitt frå seg garden. Men sjølvsagt og for dei som har, eller ønskjer seg arbeid innan rekneskapsføring/rådgjeving m.m. Hausten 2008 tek vi sikte på å starte opp ei økonomiklasse på Austlandet. Stad er ennå ikkje bestemt, men interesserte frå denne delen av landet bør ta kontakt snarast råd, slik at vi kan ta omsyn til dette i den vidare planlegginga.   Hovudemna i studiet er rekneskapsforståing, rettslære, bedriftsøkonomisk analyse, landbruksøkonomi , driftsleiing, investering/finansiering og internasjonalisering.   Mål for studiet er å gjere studentane meir profesjonelle i rolla som bedriftsleiarar. Noko som  m.a. inneber: - å utvikle kunnskap om korleis ein kan setje seg mål for ei optimalisering av drifta ut frå fysiske og menneskelege ressursar, og på denne måten medverke til god dagleg styring av verksemda  - å utvikle kunnskap om økonomiske, politiske og juridiske rammevilkår for drifta, nasjonalt og internasjonalt - å utvikle kunnskap om verknader av investeringar slik at ein i størst mogleg grad gjer dei rette investeringane i rett tid - å utvikle ei medviten haldning til bruken av rekneskap og rådgjevingstenester på ein god og kostnadseffektiv måte.       [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
På TOMB vil det være mulig å velge en profil innenfor programfagene: Hest, Friluftsliv eller Landbruk/agronomi [+]
[-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Vg1 Naturbruk, blå variant, er for den som er glad i natur og friluftsliv, og som samtidig ønsker ei utdanning knytt til fiske og fangst eller oppdrett av fisk og skalldy... [+]
Vg1-året er praktisk rettet med 2 ukedager - eller om lag 15 skoleuker - satt av til praktisk opplæring innen programfagene. Dette omfatter bl.a. Sikkerhetsopplæring IMO-60, dykkersertifikat og ulike sjøsportsaktiviteter ved siden av ferdigheter i behandling av båt, redskap og fangst.Målet for utdanningen er å gi grunnleggende kunnskap om maritime yrker som grunnlag for jobb om bord, på oppdrettsanlegg eller for videre utdanning i høgskole/universitet.   Naturbasert produksjonI faget naturbasert produksjon får elevene kjennskap til hvordan en kan utnytte de ressursene som er i våre områder. Det blir gitt opplæring i grunnleggende teknikker for å fiske med f.eks. Garn, line, not og trål. Målet er at elevene på egenhånd skal utføre alle nødvendige arbeidsoperasjoner som følger med de ulike fiskeriene. Som en del av praksisopplæringa ved skolen er elevene utplasserte på fiskebåter, fiskeribedrifter og oppdrettsanlegg i noen uker i løpet av skoleåret. I faget får elevene også lære seg knuter, spleising av tau og wire, samt bøting av not. Vedlikehold av maskiner, motorer, båter og utstyr hører også med ved siden av sammenføyingsteknikker og behandling av ulike materialer. Mye av dette skjer gjennom vedlikehold av skolen sine båter og utstyr.   Naturbasert aktivitetI faget naturbasert aktivitet får elevene grunnleggende kunnskaper om å bruke naturen som basis for praktisk arbeid bl.a. på sjøen. Distriktet rundt skolen har variert natur som blir brukt i undervisningen. Det blir gitt tilbud om dykking, segling, vannski og liknende aktiviteter. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.