Kurs: Landbruksøkonomi og leiing
Høgskulen Landbruk og Bygdenæringer