Førerkort
Førerkort tyngre kjøretøy
Lastsikring
Buskerud
Du har valgt: Drammen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Drammen 3 dager 15 200 kr
22 Jun
17 Aug
28 Sep
Kurset er beregnet på alt personell som jobber i logistikkjeden fra sender til mottaker [+]
KIS KOMPETANSE AS er PSK- godkjent som leverandør av Norsk Olje & Gass kurs ”Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærer” i henhold til Norsk Olje & Gass’s retningslinje 116. (”Containerpakkekurs”)Kurset er beregnet på alt personell som jobber i logistikkjeden fra sender til mottaker. Kurset tilfredsstiller kravet om dokumentert opplæring i "Forskrift om utførelse av arbeid" best. nr. 703, Norsok R-003 N og Norsk Olje & Gass 116, og gjennomføres med teori og praksis etter opplæringsplan O-2.6. Opplæringen avsluttes med teoretisk og praktisk prøve. Det forutsettes at deltakerne har gjennomført og bestått "Bruk av løfteredskap" (stroppekurs) modul 2.3 eller stroppekurs offshore modul O-1.1. Innhold i kurset:   Uønskede hendelser Aktuelt regelverk Valg av lastbærere Brukerkontroll Oppstillingskontroll Planlegging av innlasting Innfestingspunkt og sikring av last Krefter som påvirker lasten Sperremateriell Dokumentasjon Bruk av personlig verneutstyr [-]
Les mer
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring vedlikeholder kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere. Det omfa... [+]
MålsettingMålsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring vedlikeholder kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere. Det omfatter hele logistikkjeden fra leverandør til kunde og visa versa for å sikre at uønskede hendelser ikke forårsakes.EmnelisteInnledning Årsaker til uønskede hendelser, avviksrapportering Risikovurdering Regelverk, standarder og NOG's veiledning Dokumentasjon Ulike lastebærere, planlegging, brukerkontroll, pakking Bruk, kontroll av lastsikringsutstyr, Praktisk trening: - Gjennomføring av brukerkontroll - Planlegge og gjennomføre innlastning og sikring av last - Sikkerhet under operasjon - Bruk av barrierer -Teoretisk og praktisk eksamenAvslutningsprøveTeoretisk og praktisk prøveDen teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig flervalgsprøve.Den skriftlige prøven består av 30 spørsmål. Det kreves minst 24 riktige svar.Den praktiske opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om, og kan vise:• Riktig bruk av personlig verneutstyr• Brukerkontroll av lastbærere og vurdere om den kan brukes eller ikke• Planlegge å gjennomføre pakking og sikring av en gitt last – Korrekt sikring av arbeidsområde – Riktig lastbærer – Riktig bruk av ulike lastsikringsutstyrKompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator. Pris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
2 dager 13 500 kr
Kurset dekker kravene til dokumenterbar opplæring i forskrift F-703 §10-2 og NOG sine retningslinjer. [+]
INNLEDNING OM KURSET Formålet med containerpakkekurset er å oppnå en riktig og ensartet praksis innen pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere i olje- og gassindustrien. Riktig kompetanse gjennom opplæring i Containerpakkekurs med pakking, sikring og transport av last gir en økt risikoforståelse, og reduserer farene for skader på mennesker, materiell og miljø.   Virkeområde for Containerpakkekurs med pakking, sikring og transport av last Anvendelsesområdet er fra og med leverandør, vegtransport frem til forsyningsbasen, innen baseområdet og frem til fartøy. Likeledes fra og med offshoreinnretning ned til fartøy, fra fartøy ved kai og videre i returkjeden. Fartøy er regulert av kravene i Guidelines for Offshore Marine Operations (GOMO).   BRUKERKONTROLL AV LASTEBÆRER Den som skal ta en lastbærer i bruk, skal på forhånd utføre en kvalifisert brukerkontroll i henhold til Norsk olje og gass skjema for brukerkontroll av lastbærere. All personell som gjør dette arbeidet skal ha Containerpakkekurs med pakking, sikring og transport av last   INNHOLD I CONTAINERPAKKEKURS MED PAKKING, SIKRING OG TRANSPORT AV LAST: Bruk av utstyr Innføring i lover, forskrifter og retningslinjer for “Norsk olje og gass” Brukerkontroll og kriterier for bruk Avviksrapportering Risikovurdering og risikostyring Avsenders ansvar Mottakers ansvar Typer lastbærer Plassering og sikring av lasten Beskyttelse av last og lastsikringsutstyr Bæreevne til lastbærere Løfteoperasjoner og skjevhet i lastbærer Produsenters bruksområde og begrensinger Lastsikringsutstyr, skarpe kanter på last Bruk av personlig verneutstyr Lastsikring i lukket lastbærer/konteiner Primær og sekundær sikring Teoretisk prøve Praksis øvelse Praktisk prøve   KOMPETANSE Både de som planlegger, leder (1. linjeleder), koordinerer, kontrollerer og utfører brukerkontroll, pakker, sikrer og transporterer last, skal ha kompetanse på lastsikring som oppfyller formålet med denne retningslinjen, Slik kompetanse oppnås ved å gjennomføre kurs i henhold til Norsk olje og gass. Plan for opplæring for pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere. Gjennomføring: Kurset gjennomføres over tre dager, med både teori og praksis, inklusive teoretisk og praktisk prøve. Krav til forkunnskaper: G11 Løfteredskap Eksamen/sertifisering: Kursavgiften inkluderer ikke kompetansebevis. Krav til repetisjon vurderes av hvert enkelt selskap. Bli med på et av våre Containerpakkekurs med pakking, sikring og transport av last. Vi kan også holde dette kurset bedriftsinternt ute hos kunder, ta kontakt med oss om et tilbud på dette kurset. [-]
Les mer