Førstehjelp og livredning
Du har valgt: Livredning
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 år 65 500 kr
På forespørsel
"positus es sententia ...for et bedre utgangspunkt" [+]
Ønsker du et spennende år, med viktig kunnskap for livet, er dette linja for deg. Velg et år med opplæring i grunnleggende førstehjelp og redningstjeneste, eller videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter fra tidligere. Lær deg å redde liv og få en enestående mulighet til å bli bedre kjent med deg selv i pressede situasjoner. Redningslinja gir deg kunnskaper og ferdigheter i ”hva kan jeg gjøre”, når situasjonen krever det. Personlig utvikling, selvstendighet og ansvar står i sentrum.Opplæringen skjer som en kombinasjon av undervising, praktisk opplæring og øvelser. Vi beveger oss på land, til sjøs og i fjellet. Vi samarbeider med Redningsselskapet, hjelpekorps, sjøredningskorps, samt andre redningsetater. # Båtførerprøven (sertifikat)# Førstehjelpskurs (30t)# Hjertestarter kurs# VHF – kurs (sertifikat)# Badevaktskurs# Instruktør sertifisering for Norsk Grunnkurs Førstehjelp# Redning i bratt lende# Vinter og skredkurs# Sikkerhetskurs fritidsskiper (Brann og Havari)# Krisehandteringskurs# Sjøredningskurs# Klatrekurs# Mulighet for vekterkurs [-]
Les mer
6 timer 8 900 kr
Tre varianter av kurs i akuttmedisin for helsepersonell: Grunnleggende akuttmedisin, Akuttmedisin for legevaktspersonell og Akuttmedisin for sykepleiere. [+]
Grunnleggende akuttmedisin For påmelding til dette kurset kreves det at du er helsepersonell eller helsefagstudent. Utover dette kreves ingen spesielle ferdigheter eller forkunnskaper. Kurset er enten åpent for fri påmelding eller arrangeres etter avtale. Se link lenger nede på siden. Ved påmelding på åpne kurs er prisen 1390 ,- pr. deltaker. Som helse- og omsorgspersonell vil du før eller siden møte alvorlig syke eller skadde pasienter. I slike situasjoner øker stressnivået og det er en fordel å ha forberedt seg mentalt, inneha en viss kunnskap om akutte tilstander, og aller viktigst - ha trent på slike situasjoner gjennom praktisk scenarietrening tidligere. Kursets mål er å gjøre helse- og omsorgspersonell som ikke arbeider med akuttmedisin til daglig bedre forberedt på akutte situasjoner i og utenfor sykehus. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper. Vi går blant annet gjennom egensikkerhet, varslingsrutiner, systematisk pasientundersøkelse og tilnærming til en akutt syk eller skadd pasient. Kurset inneholder også noe repetisjon og trening i hjerte-lungeredning. Fokus er på praktiske ferdigheter og teknikker, ikke avansert differensialdiagnostikk!  Kurset egner seg spesielt for ansatte ved syke- og pleiehjem, legekontorer, helsestasjoner, sengeavdelinger ved sykehus, samt interesserte studenter i helse- og omsorgsfag m.fl. Kurset baserer seg på gjeldene nasjonale akuttmedisinske retningslinjer, og alle deltakere får kursbevis etter fullført kurs. https://akuttundervisning.no/info-kurs/grunnleggende-akuttmedisin/   Akuttmedisin for legevaktspersonell I forbindelse med ny akuttmedisinforskrift er det nå krav om at alt personell som bemanner legevakt skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin. Dette kurset egner seg for alt legevaktpersonell som ikke er leger. Kurset arrangeres kun etter avtale. Se link lenger nede på siden. Priser fra 8900,- per gruppe Legevaktene er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden i Norge. Med geografisk utfordrende forhold og store avstander mellom sykehus spiller de kommunale legevaktene en avgjørende rolle ved akutt sykdom og skade.Vårt kurs i akuttmedisin er spesialtilpasset legevaktspersonell og fokuserer på systematisk tilnærming til undersøkelse, diagnostikk og praktiske ferdigheter. Målet er å kunne gjenkjenne alvorlige symptomer og tegn, for deretter å kunne iverksette korrekte tiltak. Gjennom en kombinasjon av teori og praktisk scenarietrening trenes kursdeltakerne i situasjonene der tiden er en viktig faktor, og riktig behandling til rett tid er essensiellt. Kurset inneholder også repitisjon og trening i hjerte-lungeredning. Vi tilpasser kurset etter deres behov, jobbhverdag, utdanning og erfaring. Varigheten av kurset er i utgangspunktet 6 timer. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan skreddersy kurset etter deres ønsker. Kurset baserer seg på gjeldene nasjonale retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd. Alle deltakere får kursbevis. https://akuttundervisning.no/info-kurs/akuttmedisin-legevakt/   Akuttmedisin for sykepleiere For påmelding til dette kurset kreves det at du er sykepleier eller sykepleiestudent på minimum andre studieår. Utover dette kreves ingen spesielle ferdigheter eller forkunnskaper. Kurset er enten åpent for fri påmelding eller arrangeres etter avtale. Se link lenger nede på siden. Ved påmelding på åpne kurs er prisen 1390 ,- pr. deltaker. Som sykepleier jobber du daglig med mer eller mindre alvorlig syke pasienter. Det er ofte høyt tempo på jobb, og det forventes at du kan ta selvstendige avgjørelser. Kunnskap om alvorlig sykdom og skade vil gjøre seg i stand til å identifisere kristisk syke pasienter og utføre øyeblikkelige livreddende tiltak. I slike situasjoner øker stressnivået og det er en fordel å ha forberedt seg mentalt og ha trent på lignende situasjoner gjennom praktisk scenarietrening tidligere. Akuttmedisin for sykepleiere er Akuttundervisnings nyeste kurskonsept. Kursets mål er å gjøre sykepleiere med lite akuttmedisinsk erfaring bedre forberedt på akutte situasjoner i og utenfor sykehus. Kurset krever ingen spesielle forkunskaper og har en varighet på 6 timer. Vi går blant annet gjennom egensikkerhet, varslingsrutiner, systematisk pasientundersøkelse, basal lufveishåndtering, vurdering av pustefunksjon, sirkulasjon og bevissthet m.m. I tillegg gjennomfører vi scenarietrening med akutt syke og skadde pasienter. Vi fokuserer på praktiske ferdigheter og teknikker ved akutt sykdom og skade, ikke avansert differensialdiagnostikk. Kurset passer for sykepleiere med lite eller ingen erfaring i akuttmedisin, men som ønsker økt trygghet i akutte situasjoner i og utenfor arbeidsplassen. Sykepleierstudenter på minimum andre studieår kan også delta på kurset. Kurset baserer seg på gjeldene nasjonale akuttmedisinske retningslinjer, og alle deltakere får kursbevis etter fullført kurs. https://akuttundervisning.no/info-kurs/akuttmedisin-for-sykepleiere/ [-]
Les mer
3 timer 4 800 kr
Nasjonale retningslinjer anbefaler at hjertestarter inngår i all førstehjelpsberedskap. Vi tilbyr kurs i HLR og bruk av hjertestarter. Se også tilbud på kurs inkl hje... [+]
KURS I HJERTE-LUNGEREDNING OG BRUK AV HJERTESTARTER Mange bedrifter, institusjoner og offentlige arenaer velger å anskaffe og utplassere hjertestartere på bakgrunn av sterke anbefalinger i nasjonale retningslinjer for HLR. Da det for mange er skremmende å skulle ta denne typen utstyr i bruk uten å ha trent på dette tidligere, anbefales det samtidig å gjennomføre opplæring i førstehjelp og bruk av hjertestarter. Førstehjelp er et fag som må trenes og øves i praksis. Ved å gjennomføre et kurs i HLR og bruk av hjertestarter senkes terskelen for å gripe inn dersom ulykken er ute, noe som er livreddende i situasjoner der sekundene teller. Kurset har typisk 3 timers varighet og fokuserer primært på praktisk trening og «hands on». Det kan også utvides til både 4 og 5 timer dersom det ønskes tid til ytterligere praktisk trening eller en utvidet del om generell førstehjelp. Kurset kan gjennomføres både for førstegangsdeltakere og som gjenoppfriskningskurs. Kurset passer for alle som ønsker kunnskaper og ferdigheter i utøvelse av hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter. Det være seg alt fra små og store bedrifter til skoler eller organisasjoner som foreninger og idrettslag. Vi tilpasser øvelsene de faktiske forholdene på din arena. Med oss har vi hjertestartere for trening som oppfører seg likt som de ulike hjertestarterne man finner utplassert på offentlige steder i Norge. På denne måte blir treningen svært realistisk og gir en mulighet til å øve livreddende førstehjelp i trygge omgivelser. Våre engasjerte instruktører er alle helsepersonell som jobber med akuttmedisin i sin arbeidshverdag. Vi kjenner til utfordringene dere står overfor og ønsker å gjøre dere godt forberedt til å kunne utføre livreddende tiltak umiddelbart i det en ulykke oppstår, og frem til profesjonell hjelp er på plass. Kurset baserer seg på gjeldene nasjonale retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd. Alle deltakere får kursbevis. Prisen er 4800,- for 3 timers kurs på avtalt tidspunkt i deres lokaler med inntil 16 deltakere (pris gjelder våren 2016). 1000,- per ekstra time. Nasjonale retningslinjer anbefaler at hjertestarter inngår i all førstehjelpsberedskap.Se vårt gode tilbud på hjertestarter inkludert kurs.   [-]
Les mer