Lager- og logistikkurs
Du har valgt: Logistikkurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff i Logistikkurs
 

Nettstudie 12 måneder 42 500 kr
Arbeidsleder logistikk er et studium som fokuserer på logistikk og arbeidsledelse fra et helhetlig og praktisk perspektiv. [+]
Logistikkfagskolen er en nettbasert fagskoleutdanning som gir deg kunnskap om logistikk innen fagområdene innkjøp, sirkulærøkonomi, bærekraftig utvikling, avfallshåndtering og digitalkompetanse, samt praktisk erfaring med relevante styringsverktøy som Tripletex.   Hovedmål med denne fagskoleutdanningen er å utdanne logistikkarbeidere for lager og terminal. Dette gir deg, som er logistikk- eller lagermedarbeider, nødvendig kunnskap og kompetanse for å utføre eget arbeid på en profesjonell måte. Du lærer hvordan du kan samarbeide godt, veilede og lede andre slik at virksomhetens resultater og målsetninger oppnås på best mulig måte.   Utdanningen er utviklet med tanke på at du skal kunne kombinere arbeid og studier. Stoffet er spesielt vinklet ut fra praktiske arbeidsoppgaver, og øvingsoppgavene er lagt opp slik at du skal kunne bruke eksempler fra egen arbeidssituasjon og på den måten få en bedre forståelse for stoffet og øke ditt kompetansenivå. Studiet er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning med 30 fagskolepoeng og gir en solid kompetanse i drift av lager og terminaler.   [-]
Les mer
Nettkurs 11 000 kr
Digitalt kurs løyveeksamen for drosje/ taxi [+]
 Løyveeksamen for drosje/taxi Nye regler for løyveeksamen fra 1 juni 2023. Dersom du har fått tildelt drosjeløyve i perioden mellom 1 november 2020 og 1 juni 2023 må du bestå en løyveksamen. Du tregner ikke å bestå drosjesjåføreksamen hvis du yrkessjåførkompetanse(YSK) for persontransport eller du fikk kjøreseddel før 1 november 2020. Du må også fornye kjøreseddelen innen ett år etter at den utløper. Dersom du ikke fornyer kjøreseddelen innen ett år må du avlegge drosjesjåføreksamen hos Statens Vegvesen før du kan søke politiet om ny  kjøreseddel. Når du søker om kjøreseddel, må du legge ved vedtaket for drosjesjåfører som viser at du har bestått tepriprøven og oppkjøring. Følgende temaer inngår i nettkurset; Trafikksikkerhet og fremkommelighet For passasjerene er det viktig at transporten skjer på en  behagelig og sikker måte.  Kjøretøy og sikring En drosjesjåfør må ha kunnskaper om hvilket ansvar han/hun har,som fører og eventuelt eier av et kjøretøy, for at formelle krav til kjøretøyet er ivaretatt. Som yrkessjåfør har sjåføren også ett særskilt ansvar for sikre passasjerere og gods under transport. Førstehjelp og krisehåndtering En drosjesjåfør har veien som sin arbeidsplass, og sannsynligheten for at han/hun kommer til et ulykkessted, vil derfor være større enn for andre trafikanter. Det er derfor viktig at drosjesjåføren har kunnskap om førstehjelp og hvordan han/hun kan bidra til å redusere skadeomfanget ved en ulykkessituasjon og eventuelt brann på et skadested. Service,kommunikasjon og passasjersikkerhet Det er viktig at drosjesjåføren har kunnskap om hvilke krav samfunnet stiller til service og kundebehandling, og hvordan disse kravene bidrar til å heve kvaliteten på tjenesten og yrkets anseelse. Sjåføren må også kunne ivareta passasjerer med særlige behov ved å tilby dem nødvendig hjelp. Dette forutsetter at sjåføren også har kunnskap om hvordan han/hun kan tilrettelegge servicen til passasjerer med nedsatt funksjonsevne, barn og eldre. God kommunikasjon er viktig når en skal transportere ulike typer passasjerer. Sjåføren må ha kunnskap om hva som kjennetegner god kommunikasjon ved bl.a. bestillinger, direkte henvendelser, under transporten og ved avslutning av oppdrag. Passasjersikkerhet er grunnleggende, ikke bare under transporten, men også i et personvernperspektiv.   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Velger du denne utdanningen hos oss, vil du få en etterspurt kompetanse innenfor et stort arbeidsfelt i næringslivet. [+]
Velger du denne utdanningen hos oss, vil du få en etterspurt kompetanse innenfor et stort arbeidsfelt i næringslivet. Logistikk handler om hvordan man kan styre varestrømmen i en bedrift på best mulig måte. Planlegging og ledelse er også en viktig del av studiet.   Som student vil du få god kontakt med både transportbransjen spesielt og næringslivet generelt gjennom fagseminar, bedriftsstudier, ekskursjoner og ikke minst gjennom hovedprosjektet i andre skoleår. Innenfor et tett miljø med høy lærerkontakt jobber du mot en framtidsrettet hverdag som mål.   Utdanningen vil gi deg kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver i så vel varehandelsogproduksjonsbedrifter som i transportbedrifter.   Denne fordypningen kan tas over 2 år på heltid, eller nettstøttet.     Fagene: Redskapsfag:• Realfag• Kommunikasjonsfag    Ledelsesfag:• Ledelse• Økonomi• Markedsføring    Fordypningsfag:• Miljøfag• Elektro og automasjon• Mekanikk• Termodynamikk• Teknisk dokumentasjon• Materiallære• Logistikk• Logistikk i verdikjeden• Transportgeografi• Transportteknikk• Transportnett• Terminalteknikk• HMS- og kvalitetsledelse• Befraktning• Nyskapning og entreprenørskap Jobbmuligheter:Mellomlederstillinger innen: Organisering og ledelse av transportapparatet i privat og offentlig virksomhet, samt planlegging av ressursbehov. Logistikkarbeid knyttet til aktiviteter i produksjons- og handelsbedrifter. [-]
Les mer
1 år 31 750 kr
Utdanningen kvalifiserer deg til jobb i alle typer offentlige og private transport- og logistikkbedrifter, som f.eks. Bring, DB Schenker og Hallvard Lerøy AS. [+]
Utdanningen kvalifiserer deg til jobb i alle typer offentlige og private transport- og logistikkbedrifter, som f.eks. Bring, DB Schenker og Hallvard Lerøy AS. Som logistikkstudent ved Handelsinstituttet får du tilgang til de nyeste verktøyene for planlegging og kontroll av bedriftens transportrutiner. MÅLRETTET STUDIEPLAN Studieplanen er lagt opp for å gi deg nødvendig kompetanse innen, blant annet: Planlegge, styre og kontrollere strømmen av varer og tjenester Regelverket rundt forflytning av varer, både toll og ADR IT som verktøy i planlegging og overvåking av transporten Lagerstyring og materialflyt Økonomistyring, budsjettering og analyse Norsk og engelsk forretningsspråk Service, kundebehandling og presentasjonsteknikk Skoledagen starter kl. 08.30 og varer til kl. 14.10, mandag til torsdag. I begynnelsen er det undervisning på noen fredager. Etter ett år på skolebenken, skal du være godt kvalifisert til å søke jobb. I tillegg til faglig utbytte, vil du også oppleve et hyggelig og personlig skolemiljø. Vi inspirerer til egeninnsats og gir bedre resultater! [-]
Les mer