Kurs: STCW A-VI/2-2 HMOB - Fører av hurtiggående MOB-båt - Repetisjonskurs
Norsafe AS