Helse- og sosialfag
Du har valgt: Massasjekurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Kombinert klasserom og nettbasert Sandefjord Sandnes Og 2 andre steder 4 timer 700 kr
15 Feb
22 Feb
01 Mar
Repetisjons/eksamenskveld til M2. Her er det en teoretisk og praktisk eksamen samt repetisjon. [+]
Repetisjons og eksamenskveld til M2. Her er det en liten teoretisk og praktisk eksamen. Deretter så diskuterer vi hvordan det har gått etter hovedkurset og bruker tid til repetisjon. Mye tid brukes til å korrigere eventuelle uvaner i teknikken. Både på eksamen og repetisjon inngår også grep og pensum fra M1. Denne kveld er med repetisjon og godkjente eksamener er obligatorisk for å få utdelt kursbevis for M2.  Hvis man ikke består kan man ta prøven/e på nytt mot en liten avgift.  Man må ikke ha gjennomført eller bestått denne kveld for å kunne delta på neste kurs, men vi anbefaler at man tar disse kveldene fortløpende. [-]
Les mer
2 dager 2 900 kr
Kurset er en utmerket for deg som vil lære å utføre en hel kroppsmassasje og for deg som funderer på bli Massør men som ikke riktig vet om det passer for deg. [+]
Alle kan lære seg å massere. Vil du lære litt om enkel massasje? Dette kurset gir deg virkelig muligheten til å prøve hvorden det er å massere på "ordentlig" ved en massasjebenk med tydelige instruksjoner fra våre erfarne lærere. Det er også en utmerket måte å få følelsen av yrket innen man bestemmer seg for å gå en lengre utdannelse. Kurset består for det meste av praktisk arbeide og du lærer en enkel men herlig helkroppsmassasje.   Massasjen er utformet som en enklere variant av den klassiske massasjen, basert på noen av dennes grunngrep og utføres direkte på huden med en vegetabilsk massasjekrem. Man arbeider hele tiden i par og alle får en mulighet for å både lære å massere men også å ta imot mye massasje i løpet av kurset.   Omfatter: 2 dager (lørdag og søndag)   Kursinnhold: Grunngrepene i en klassisk helkroppsmassasje. Kurset er en utmerket introduksjon for deg som funderer på bli massør men som ikke riktig vet om det passer for deg. [-]
Les mer
4 måneder 26 600 kr
Lær indisk massasje og yogatøyninger basert på pust, sirkulasjon og kroppsbevissthet. Lær å behandle ved hjelp av yogatøyninger og massasje. Kurset passer for alle... [+]
"Ayurveda" og "Yoga" er urgamle indiske vitenskaper som fokuserer på viktigheten av å se på helheten av mennesket for å holde seg frisk og i balanse. Yogamassasje er en effektiv og unik form for kroppsbehandling der en kombinasjon av ayurvedisk massasje og yogabaserte muskeltøyninger benyttes for å åpne og balansere kroppen. Hele kroppen behandles alltid og massøren benytter såvel hendene som føttene for å tøye direkte på forkortede og støle muskler.   Yogamassasje kan motvirke rygg- og nakkeproblemer såvel som problemer fra skuldre, hofter, knær og fotleddene. Behandlingsformen kan også være virkningsfull ved stressrelaterte symptomer.   Kursene holdes hovedsaklig på engelsk med mulighet for oversettelse. Kursfakta Kurssted: Oslo sentrum (Akersgata 28)   Omfatter: Introduksjonskurs: 1 dag 8. februar 2018 Utdannelse i 5 deler. Du kan starte direkte på utdannelsen (uten introduksjonoskurs) hvis du er utdannet kroppsterapeut (massør, soneterapeut osv...) eller er yogalærer/instruktør eller har introkurs + intervju.   Mål: Introduksjonskurset omfatter en introduksjon til yogamassasje og ayurveda med fokus på praktiske øvelser. Demonstrasjoner veksler med øvelser hvor man parvis prøver det som vises.   Hovedmålet med utdannelsen er å lære ut prinsippene i Yogamassasje samt gi tilstrekkelig med kunnskap til å kunne gi en serie med behandlinger.   Bevitnelse/Diplom: Diplom mottas etter fullført og godkjent utdannelse. [-]
Les mer
6 måneder 57 kr
Utdanning til diplomert massør. Velg en utdannelse du kan ta med deg over alt. Passer for alle aldre. Innholdsrikt studie innen massasje, teori og praksis. [+]
Massasje - teori og praksis. fysiologi, bevegelsesapparatets anatomi, avspenning, palpering, sittende massasje samt arbeidsstillinger. samt praksis. Fysiologi, muskelanatomi, biomekanikk, anamnese, palpasjon, muskulering, trenings- og tøyningslære, idrettsskadebehandling triggerpunkt, ergonomi, segmentmassasje, nevrologi, etablering med mer. I utdannelsen inngår 100 timer praksis, hvor 50 timer avlegges på skolen under veiledning og 50 timer eksternt dokumenterte behandlinger.   Utdannelsen til diplomert massør består av ett todelt grunnkurs samt seks fortsettelseskurs.Oppstart i januar og august hvert år.Du er på skolen én sammenhengende uke per måned.   Neste oppstart:22. januar 2019 Kursene kan også tas enkeltstående hver for seg i rekkefølgen grunnkurs - fortsettelse 1-6. [-]
Les mer
Sandnes Søgne Og 2 andre steder 18 timer 2 950 kr
16 Feb
23 Feb
02 Mar
M2 Grunnleggende massasjekurs del 2 Tre nye massasjegrep for hele kroppen, mer dyptgående teori [+]
M2 Grunnleggende massasjekurs del 2Tre nye massasjegrep for hele kroppen, mer dyptgående teoriKurset tar for seg flere terapeutiske grep, vi går litt dypere og gir en mer spesifikk muskelbehandling.Øvrig innhold: Massasjens historie, kulde- og varmebehandling, leddlære, anatomisk grunnstilling, bevegelseslære, blodkarsystemet og ligamenter.Mye tid er satt av til arbeidsteknikk.Forkunnskaper: M1Antall dager: 2Dokumentert praksis: 15 timerEksamens-/repetisjonskveld: Ja. Som regel klokken 18.00-22.00 fredag før neste kursKursbevis: Ja, etter bestått teoretisk og praktisk eksamen samt levert inn skjema for dokumentert praksis.Pris: Kr. 2.950,- + kr. 700,- for rep. kurs [-]
Les mer
1 år 55 000 kr
Komplett utdannelse som Balanzterapeut. Denne utdannelsen er godkjent av Norges Massasjeforbund og gir rett til tittelen Massør MNMF. Utdannelsen er også godkjent av Nor... [+]
Denne utdannelsen er godkjent av Norges Massasjeforbund og gir rett tiltittelen Massør MNMF. Utdannelsen er også godkjent av Norsk bransjeråd for Massasje og Nordic Association of Massage TherapyKomplett utdannelse som Balanzterapeutbestår av totalt 16 moduler. Hver modul består avet helgekurs og en kveld med teoretisk og praktiskeksamen samt repetisjon. For å kombinere teori ogpraksis optimalt, stilles det krav om dokumentertpraksis etter hver modul. Utdannelsen avsluttes meden teoretisk og praktisk eksamen som omfatter allemoduler. Innlevering av fagoppgave med tildelt tema erobligatorisk.Kursene arrangeres i helger, og kan således kombineresmed arbeid eller øvrig utdannelse. Hver modul erfrittstående, men for å oppnå godkjenning er det et kravat samtlige moduler gjennomføres i løpet av en 4-årsperiode.Utdannelsen er derfor meget fleksibel og åpner for individuellebehov, samtidig som kombinasjonen av teoriog praksis anses som en svært effektiv måte å utdanneseg på.Innhold: Modulene M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, S1,S2, V/K, PM, FK, TEK, AFP1, AFP2 og avslutningshelg(se modulforklaring lenger frem i katalogen).Forkunnskaper: IngenTotalpris: Kr. 55.000,-. Denne prisen gjelder vedbetaling av hele utdannelsen før kursstart.Sted/dato: Se side 22-23UTDANNING BALANZTERAPEUTInnhold:• 15 kursmoduler• 135 klokketimer dokumentert praksis• 20 klokketimer dokumentert praksis påbedrift• 75 klokketimer praksis hos balanz medinstruktør• Fagoppgave• Selvstudier og nettundervisning• AvslutningshelgUtdannelsen omfatter også:• Solid basis med anatomi og fysiologi formassører• Palpering• Grunnleggende triggerpunktbehandling• Muskelpressur• Skade/sykdomslære, idrettsmedisin• Bedriftsmassasje• Forskjellige behandlingsforslag til ulikeskader,problemer og sykdommer• Rådgivning om personlig markedsføring• Moral og etikk• Hygiene og smittevern• Generell treningslære• Grunnleggende ergonomi• Journalføring, opptak av anamnese ogregler for innhenting, bruk, oppbevaring [-]
Les mer
21 000 kr
Dette er en lettversjon av vår grunnutdannelse. Man lærer å massere, tøye, samt behandle hele kroppen med vakuumterapi/ kopping. [+]
Dette er en lettversjon av vår grunnutdannelse. Man lærer å massere, tøye, samt behandle hele kroppen med vakuumterapi/kopping. Man kan gi en forebyggende og/eller velværebehandling. For å lære terapeutiske behandlinger og få merkunnskap om kroppen, kan man studere videre til Balanzterapeut. urset består av seks moduler og eksamener.Hver modul består av et helgekurs og en kveld med teoretisk og praktisk eksamen samt repetisjon. For å kombinere teori og praksis optimalt, stilles det krav om dokumentert praksis etter hver modul. Når du har deltatt og gjennomført alle modulene kan du ta en avsluttendeteoretisk og praktisk eksamen, som omfatter alle seks modulene.Kursene arrangeres i helger, og kan således kombineres med arbeid eller øvrig utdannelse. Hver modul er frittstående,men for å oppnå diplom, er det et krav om at samtlige seks moduler gjennomføres i løpet av en2-års periode. Kurset til Balanzmassør er derfor meget fleksibelt ogåpner for individuelle behov, samtidig som kombinasjonen av teori og praksis anses som en svært effektiv måte å utdanne seg på.Innhold: Modulene M1, M2, M3, S1, S2, V/K(se modulforklaring her i kursguiden eller www.balanz.no).Diplom: Når man har deltatt og bestått alle seksmodulene, og avsluttende eksamen.Totalpris: Kr. 21.000,-. Denne prisen gjelder vedbetaling av samtlige kurs før kursstart.KURS BALANZMASSØRInnhold:• 6 kursmoduler• 90 klokketimer dokumentert praksis• 25 klokketimer praksis hos Balanz, medinstruktør• Selvstudier og hjemmeoppgaver• Avslutningskveld med teoretisk og praktiskeksamen   [-]
Les mer
Sandnes Søgne Og 2 andre steder 18 timer 2 950 kr
16 Mar
23 Mar
30 Mar
Lær stretching, terapeutisk stretching, bevegelighetstester, funksjons og styrketester, posturologi og muskellære [+]
Denne modulen tar for seg muskelanatomi og fysiologi for de største musklene/muskelgruppene i hofter og ben Kursinnhold: Posturologi, muskelfunksjonstester,bevegelighetstester med vinkelmålere eller tommestokk,terapeutisk stretching (vi tøyer ut for klienten)og selvstretching (vi lærer oss å tøye muskler på 4-6forskjellige måter).Dette kurset kan tas frittstående.Man kan starte utdannelsen til Balanzterapeut med denne modulen.Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper krevesAntall dager: 2Dokumentert praksis: 15 timerEksamens/repetisjonskveld: Ja. Som regel klokken 18.00-22.00 fredag før neste kursKursbevis: Ja, etter bestått teoretisk og praktisk eksamenPris: Kr. 2.950,- + kr. 700,- for rep. kursKlokkeslett: 09.30-17.30 begge dager [-]
Les mer
Sandnes Søgne Og 2 andre steder 4 timer 700 kr
15 Feb
22 Feb
01 Mar
Repetisjons/eksamenskveld til M1. Her er det en teoretisk og praktisk eksamen samt repetisjon. [+]
Repetisjons og eksamenskveld til M1. Her er det en liten teoretisk og praktisk eksamen. Deretter så diskuterer vi hvordan det har gått etter hovedkurset og bruker tid til repetisjon. Mye tid brukes til å korrigere eventuelle uvaner i teknikken. Denne kveld er med repetisjon og godkjente eksamener er obligatorisk for å få utdelt kursbevis for M1. Hvis man ikke består kan man ta prøven/e på nytt mot en liten avgift. Man må ikke ha gjennomført eller bestått denne kveld for å kunne delta på M2, men vi rekomenderer at man tar disse kveldene fortløpende. [-]
Les mer
Sandefjord 20 timer 3 350 kr
02 Feb
ASK, Ansiktsdiagnostikk, sirkulasjonsmassasje, kremerVi lærer cellulitt og sirkulasjonsmassasje og lage diverse oljer og kremer.Du får også innf&os... [+]
ASK, Ansiktsdiagnostikk, sirkulasjonsmassasje, kremerVi lærer cellulitt og sirkulasjonsmassasje og lage diverse oljer og kremer.Du får også innføring i hydrolater, urter og ansiktsdiagnose. Eksempel på kursinnhold: Dyptgående sirkulasjon og cellulittmassasje med passende hydrolater, vegetabilske og eteriske oljer. Vi lærer å lage egne kremer som bodybutter, sololje med ulik faktor, ansiktsmasker, kuldekrem og salve mot vanskelige hudlidelser. Vi fordyper oss i urter, hydrolater, fett og voks. Du får også lære ansiktsdiagnostikk og om organer og hva som kanhjelpe mot ubalanser både fysisk og psykisk. Produktene som brukes er naturlige og inneholder ingen mineraloljer, syntetiske eller petrokjemiske tilsetninger.Antall dager: 2Dokumentert praksis: 15 timer. 15 oljer og kremerEksamens/repetisjonskveld: NeiHjemmeoppgave/hjemmeeksamen: Ja [-]
Les mer
4 dager 5 800 kr
Lymfemassasje er en enkel metode med gode resultater ved såvel overvekt som hevelser i armer og ben. [+]
Lymfemassasje Mindre kjent enn muskel- og bindevevsmassasje, men et effektivt komplement til andre behandlingsformer. En enkel metode med gode resultater ved såvel overvekt som hevelser i armer og ben.   Metoden kan enkelt benyttes av massører, hudterapeuter, fotterapeuter, soneterapeuter og øvrige kroppsterapeuter.   Lymfesystemet er sagt på en enkel måte, kroppens eget avløpssystem hvor en lett kan forestille seg hva som skjer dersom det blir stopp i rørene! All mat og drikke som tilføres kroppen, forvandles til blod og lymfevæske. Når cellen har fått den næringen de skal ha, transporteres avfallet og overflødig væske bort ved hjelp av lymfesystemet, og som tilslutt kommer ut som urin. Operasjoner og skader skaper stans i lymfesystemet med væskeansamlinger som følge som viser seg i form av hevelser. Etter brystkreftoperasjoner kan armene hovne opp på grunn av dårlig lymfesirkulasjon. Ved vekttap og slanking kan fettceller og væske bli liggende igjen mellom cellene. På tross av kraftig reduksjon av vekten, er det fortsatt enkelte områder som ikke minsker i omfang. Fettcellene føres ikke vekk, men blir liggende igjen og de kan vokse sammen til et fettvev. En mulighet til å få fart på lymfesirkulasjonen og bli kvitt hevelser og fettvalker er lymfemassasje. Selv fibromyalgi og bihulebetennelse behandles med lymfemassasje. Kursfakta Sted: Oslo   Omfatter: Helgekurs 3 dager + 1 dag elevpraksis   Tid: 1000 - 1700   Bevitnelse: Oppnås etter godkjent kurs. [-]
Les mer
1 dag 1 500 kr
En fantastisk behagelig behandling som også kan brukes dypere hvis ønskelig. Teoretisk og praktisk kurs. [+]
En fantastisk behagelig behandling som også kan brukes dypere hvis ønskelig. Teoretisk og praktisk kurs.  Vi lærer bruke mange typer av bambusstenger. Bambus kan med fordel varmes.  [-]
Les mer
18 timer 2 950 kr
Pumpemassasje utføres slik at man gir et spesifikt, men ganske lett trykk, samtidig som muskelen beveges slik at vener og muskler påvirkes. I løpet av kurset lærer vi ogs... [+]
Pumpemassasje ble utviklet i Danmark på slutten av 60-tallet. Denne metoden er svært utbredt i Danmark og inngår også i noen av fysioterapeututdannelsene i Norge.Pumpemassasje utføres slik at man gir et spesifikt, men ganske lett trykk, samtidig som muskelen beveges slik at vener og muskler påvirkes. I løpet av kurset lærer vi også noe selvbehandling.Noen effekter av pumpemassasje:• Fremmer venepumpens funksjon, bedrer dermed detvenøse tilbakeløp og minsker/fjerner ødem(væskeansamlinger)• Utskillelsen av avfallsstoffer fremskyndes• Bedrer sirkulasjonen generelt og lokalt• Positiv effekt på myoser, triggerpunkt og muskelfester• Kroppsbevisstheten økerKurset omhandler også presentasjon av en funksjonell undersøkelsesmodell i teori og praksis. Det vil tas oppkliniske problemstillinger og kasuspresentasjoner. Noen kliniske tester for nevrologi.Antall dager: 2Dokumentert praksis: 15 timerKursbevis: Ja, etter bestått teoretisk og praktisk eksamenEksamens/repetisjonskveld: Ja. Som regel klokken 18.00-22.00 fredag før neste kursPris: Kr. 2.950,- + kr. 700,- for rep. kurs  [-]
Les mer
9 500 kr
Balanz utdannelse til Balanz muskelterapeut, Videreutdanning Bli en enda bedre terapeut. Bygger på grunnutdanningen [+]
Balanz utdannelse til Balanz muskelterapeut, VidereutdanningBli en enda bedre terapeut.Denne videreutdanningen bygger på grunnutdannelsen til Balanzterapeut.Hvis man har medisin grunnfag i tillegg, er denne utdannelsen godkjent av Norges Massasjeforbund og gir rett til tittelen Massasjeterapeut NMMFVidereutdannelsen til Balanz muskelterapeut består av totalt seks moduler. Hver modul består av et helgekurs og en kveld med teoretisk og praktisk eksamen samt repetisjon. For å kombinere teori og praksis optimalt, stilles det krav om dokumentert praksis etter hver modul. Innlevering av fagoppgave med tildelt tema er obligatorisk.Kursene arrangeres i helger, og kan således kombineres med arbeid eller øvrig utdannelse. Hver modul er frittstående. Utdannelsen er derfor meget fleksibel og åpner for individuelle behov. Kombinasjonen av teori og praksis anses som en svært effektiv måte å utdanne seg på.Innhold: Modulene S3, LK, og HS(se modulforklaring her på kursguiden eller www.balanz.no).Forkunnskaper: BalanzterapeutTotalpris: kr 9 500,-. Denne prisen gjelder ved betalingav hele utdanningen før kursstart.Innhold:• 3 kursmoduler• 90 klokketimer dokumentert praksis• 10 klokketimer dokumentert praksis på bedrift• 25 klokketimer praksis hos Balanz med instruktør• Fagoppgave• Selvstudier og hjemmeoppgaver• Eksamen for disse modulene og grunnutdannelsen [-]
Les mer
18 timer 2 950 kr
Avansert stretching. Dette er en fortsettelse på S1 og S2 hos Balanz. Vi tøyer ut mer avansert, og nå lærer vi også å tøye små muskler. [+]
Her tøyer vi ut og behandler de musklene som vi ikke lærte oss i S1 og S2.Vi tøyer ut mer avansert, og nå lærer vi også å tøye små muskler. Dette er altså et mer dyptgående og avansert kurs som krever mer kunnskap og erfaring.Antall dager: 2Dokumentert praksis: 15 timerEksamens/repetisjonskveld: Ja. Som regel klokken 18.00-22.00 fredag før neste kursKursbevis: Ja, etter bestått teoretisk og praktisk eksamenPris: Kr. 2.950,- + kr. 700,- for rep. kursKlokkeslett: 09.30-17.30 begge dager [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.