Kurs: Medisinsk behandling 40t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter