Kurs: Medisinsk behandling oppdatering 16t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter