Alle kategorier
Du har valgt: Miljø- og naturvern
Nullstill
Filter
Ferdig

-

5 dager 16 400
Lær hvordan du bistår virksomheter med å minske avfalls­mengder, øke gjenvinningsgrad og redusere avfallskostnader! [+]
Hva lærer du? Vi lærer deg hvordan din bedrift kan minske avfallsmengder, øke gjenvinningsgraden og redusere avfallskostnader. Du blir kjent med hovedprinsippene i miljøregelverket og de ulike miljøaspektene; avfall, støy, energibruk og innkjøp.  Vi tar for oss hvordan disse påvirker miljøet og hvordan du oppnår reduksjon av forurensing. Hva du får igjen for kurset Du blir i stand til å bistå virksomheter med å redusere kostnader knyttet til avfall og energiforbrukDu blir i stand til å bruke miljøarbeid aktivt for å forbedre omdømmet Fyll ut skjemaet til høyre, så får du omgående svar fra kursholder med informasjon og datoer.   [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i bærekraftstrategi med Kaia Østbye Andresen. Lær om bærekraft, strategi og integrering i forretningsdrift. [+]
Kurs i bærekraftstrategi med Kaia Østbye Andresen.    Bærekraftstrategi Hva er bærekraft? Megatrend: Klimakrise Megatrend: Naturkrise Megatrend: Folkehelse Megatrender: Globalisering og demografi Megatrend: Ulikhet Megatrend: Aktivisme og digitalisering Bransjeanalyse Verdikjedeanalyse Interessantanalyse: Kunder, ansatte og eiere Interessantanalyse: Myndigheter og bank og finans Interessantanalyse: Interesseorganisasjoner og leverandører Vesentlighetsanalyse Ambisjoner og mål Integrere i virksomhet og forretningsstrategi Bærekraftsledelse Bærekraftsarbeidet er i utvikling, som gjør det ekstra spennende å jobbe med. Vi ser stadig nye lover, regler og initiativer, både nasjonalt og globalt. Forskningen peker på stadig flere utfordringer, og ikke minst løsninger.  Har din virksomhet en egen bærekraftstrategi? Den trenger ikke være så ulik vanlig strategiarbeid – det handler i grove trekk om å avdekke eksterne og interne forhold, sette føringer og mål og implementere tiltak som understøtter dem.     [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i bærekraftsarbeid for bedrifter med Kaia Østbye Andresen. Dette kurset lærer deg spillereglene for bærekraft og krav. [+]
Dette kurset gir deg på en effektiv måte oversikt over de viktigste internasjonale og nasjonale spillereglene som legger føringer på bærekraft arbeidet i virksomheten. Du lærer om de store internasjonale rammeverkene som Parisavtalen og FNs bærekraftsmål samt de viktigste tiltakene som skjer som en følge av EUs “The European Green Deal”.  Du lærer hva norske myndigheter gjør, og hvordan kunder, bank og finans fremover vil endre spillereglene gjennom økte krav og forventninger. Kurset gir deg en god oversikt over eksisterende og kommende krav, og ikke minst hvordan vil det påvirke din virksomhet og arbeidshverdagen fremover. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter   Leksjoner Introduksjon av kurset Parisavtalen FNs bærekraftmål OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv The European Green Deal - del 1 The European Green Deal - del 2 Fit for 55 EUs Sirkulære handlingsplan EUs Farm to Fork Eus taksonomi Norges klimaplan Norges sirkulærstrategi Åpenhetsloven Aktivitets - og redegjøreøsesplikten Forventninger fra bank og finans Forventninger fra kunden [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs om klimaregnskap og klimaledelse med Amalie Gøperød. Lær hvordan du etablerer et klimaregnskap. [+]
Kurs om klimaregnskap og klimaledelse med Amalie Gøperød.  En innføring i klimaledelse Hvorfor måle utslipp? Hva er et klimaregnskap? Kartlegging av utslippskilder: Scope 1 Kartlegging av utslippskilder: Scope 2 Kartlegging av utslippskilder: Scope 3 Datainnsamling Energiregnskap Kvalitetskontroll og rapporteringsrutine Reduksjonsmål Klimakvoter Det kan være utfordrende å vite hvor du skal starte når du skal iverksette et klimaregnskap for egen virksomhet. Hva skal inkluderes? Hvordan finner du datagrunnlag? Hva er samfunnets forventning til å redusere i utslipp? I dette kurset vil du lære om hvordan du kan kartlegge relevante utslipp og etablere et klimaregnskap etter internasjonal standard. I tillegg lærer du hvordan du kan sette deg vitenskapsbaserte klimamål til et samfunn som skal gå i nettonull i 2050.   [-]
Les mer
Bedriftsintern
På forespørsel
Kurset kjøres i form av 2-3 samlinger der man innfører miljøledelse mellom samlingene via 30 steg. [+]
EcoEasy - en smartere og mer kostnadseffektiv vei til miljøledelse. Nå er det mulig å innføre miljøstyringssystemene ISO 14001 og/eller EMAS via 30 steg. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, EMAS Easy - en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming for å innføre miljøledelse.   Et sentralt element i EMAS Easy-metodikken er EcoMapping, som er en visuell og lettfattelig måte å kartlegge kritiske miljøområdene i virksomheten. EMAS Easy fører virksomheten raskere frem til sertifisering og er derfor også mer kostnadseffektiv enn en vanlig sertifiseringsprosess. EcoTeam har rådgivere som kan hjelpe norske virksomheter med å innføre miljøledelse i henhold til EMAS Easy-metodikken.   Gjennom en kombinasjon av fellessamlinger og individuell rådgivning, reduserer vi timeforbruket for den enkelte virksomhet. Vi er fleksible og tilbyr både et ferdig utviklet kurs- og rådgivningsopplegg og et mer skreddersydd opplegg for bedrifter som selv ønsker å arbeide sammen i 'clusters', det være seg på grunn av geografisk nærhet eller beslektet produksjon. Dette opplegget vil også kunne egne seg for konsern, der datterselskapene kan utgjøre et eget cluster. [-]
Les mer
1 semester 32 400 kr
Nettbasert undervisning og selvstudium. Tilbyr også frivillig besøk til oppdrettsanlegg med fysisk oppmøte. [+]
Akvakultur VG2 er et kurs for deg som ønsker jobbe på et oppdrettsanlegg. En Fiskeoppdretter sørger for at fisken har best mulig levevilkår for utvikling og vekst. Oppdrett deles inn i landbasert og havbaserte anlegg, hvor landbasert er produksjon av rogn, yngel og settefiskfasen står i fokus. [-]
Les mer
9 timer
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper som Arbeidsmiljøloven krever av verneombud/ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsst... [+]
MålsettingEtter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper som Arbeidsmiljøloven krever av verneombud/ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte. EmnelisteInnledning Arbeidsmiljøloven med forskrifter og endringer Petroleumsregelverket Sjøfartsdirektoratets regelverk Fysiske miljøfaktorer Støy Belysning Klima Kjemiske miljøfaktorer Ergonomi Psykososiale arbeidsmiljø Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid Vernetjenesten EksamenAvslutningsprøveTeoretisk prøveKompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.Pris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
5 dager 16 400 kr
Kunne lede og gjennomføre en prosess med innføring av styringssystemer for arbeidsmiljø og/eller ytre miljø iht ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 [+]
Hva får du igjen for kurset? Bli i stand til å videreutvikle det systematiske HMS-arbeidet i tråd med kravene i ISO 14001 og ISO 45001 Kunne gi opplæring til ledere og medarbeidere om hvordan kravene i standardene kan oppfylles i praksis Bli i stand til å lede arbeidet med å implementere ledelsessystemer for ytre miljø og eller arbeidsmiljø iht. de anerkjente internasjonale standardene ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 Kunne gjennomføre prosesskartlegging av de verdiskapende prosessene i virksomheter Forstå sammenheng mellom ISO45001/ISO 14001 og HMS-internkontroll Få kjennskap til utfordringer og fordeler knyttet til integrering av flere ledelsessystemer Fyll ut skjemaet til høyre, så får du omgående svar fra kursholder med informasjon og datoer. [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i bærekraftsledelse og ESG med Mette Fossum. I dette kurset lærer du mer om bærekraftsarbeid i bedrifter. [+]
Kurs i bærekraftsledelse og ESG med Mette Fossum. I dette kurset lærer du mer om bærekraftsarbeid i bedrifter.  Du forstår at bærekraft er viktig, men føler deg usikker i den overveldende mengden av informasjon og begreper? Dette kurset gir deg en effektiv innføring i temaene som du må ha oversikt over når du skal jobbe med bærekraft. Du får en god oversikt over historikk, begreper og konsepter, og viktige hendelser og avtaler som for eksempel Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. I dette kurset lærer du at FN, EU, investorer og frivillige organisasjoner er viktige premissleverandører for en bærekraftig utvikling, og at det er avgjørende å følge med på den overordnede bærekraftsdiskusjonen for å forstå hvordan dette kommer til å påvirke din virksomhet og arbeidshverdag framover. Spilletid: ca. 1 time Leksjoner Introduksjon til kurset Hva betyr bærekraft? Hva er ESG? De største miljøutfordringene Utfordringer knyttet til sosiale forhold Governance og selskapsstyring Parisavtalen FN og bærekraftsmålene EU Norske myndigheter NGO Investoreres fokus Hvorfor er bærekraftsledelse så viktig? [-]
Les mer
Nettstudier 18 måneder 76 500 kr
Hvordan drive bærekraftig i praksis? Denne utdanningen gir svar på nettopp dette. Velkommen til en av Norges mest aktuelle utdanninger! [+]
Hvordan drive bærekraftig i praksis? Denne utdanningen gir svar på nettopp dette, og gjør deg som student til endringsagent med kunnskap og kompetanse for å takle omstillingen innen «det grønne skiftet». Velkommen til en av Norges mest aktuelle utdanninger!   Dette er en fremoverlent og yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for fremtidens arbeidsliv. Utdanningen gir deg innsikt i hva bærekraftig ledelse er, og hvordan du etablerer rutiner og tiltak for en mer bærekraftig drift i virksomheten. Du vil lære om forretningsutvikling- i lys av bærekraft og sirkulærøkonomi, hva slags drivere og barrierer som fremmer og hemmer en bærekraftig drift, samt hvordan ulike bedrifter kan rapportere på bærekraftstiltak. Du vil også få kunnskap om god intern og ekstern kommunikasjon med et dypdykk i klimakommunikasjon. Utdanningen gir deg en forståelse av hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter, og hvorfor nye krav om transparens og innsikt i egen verdikjede er essensielt. Utdanningen er utviklet i samarbeid med næringslivet, der blant annet DNV, Miljøfyrtårn, Virke, Emisoft, Attensi og UN global Compact Norge har bidratt til innhold, og kvalitetssikret faglig relevans.   [-]
Les mer
9 timer 4 kr
Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i ISO-standarden for miljøstyring, ISO 14001. [+]
Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et miljøstyrings-system og sammenhengen mellom prinsippene i standarden og risikohåndtering av ytre miljø. Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i ethvert enkeltkrav i standarden: Hvordan ISO 14001 passer inn i den store sammenhengen Hvordan et styringssystem for ytre miljø kan forbedre din bedrift 7 viktige miljøtemaer som bedrifters kunder er opptatt av Hvordan identifisere risiko Formål og krav - bli kjent med standarden Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.       [-]
Les mer
7 timer 4 950 kr
Dette dagskurset gir deg en grunnleggende innføring i LCA (Life Cycle Analysis) og bruken av LCA gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration). [+]
Har du noen gang hatt behov for å vite miljøbelastningen fra et produkt dere lager, eller et dere skal kjøpe inn? Eller har du kanskje behov for å vite hva du bør ta tak i for å redusere miljøbelastningen deres? Vurderer du å få bistand til å utarbeide en EPD for et produkt dere lager og ønsker å forstå hva det dreier seg om, eller har du behov for å kunne lese og sammenligne EPD-er? Livsløpsevaluering (LCA) er måten man beregner den totale miljøbelastningen fra et produkt på, gjennom alle faser av livsløpet, og EPD er en stadig mer populær måte å presentere miljøbelastningen på. Kurset vil blant annet ta for seg: Hva er LCA og EPD og hva kan det brukes til? Hvilke begrensninger har LCA? Ulike typer LCA Hvordan sammenligne ulike LCA-er Hvordan utføres en LCA/EPD? Målgruppe: Innkjøpere Bærekraft-/CSR-arbeidere Rådgivere Kommuner og offentlig forvaltning Andre som har interesse eller behov for å forstå hva en LCA eller EPD-er, og hva den kan innebære for deres firma Tilbakemelding fra deltakere: - Sjeldent at man får så mye utbytte av et 1-dags-kurs. Kjempebra!! - Ble veldig imponert over kursleder. Flink og engasjert, gjorde kurset interessant [-]
Les mer