Miljø- og naturvern
Du har valgt: Sør-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettstudier 3 måneder 7 100 kr
Dette er et praktisk kurs for deg som ønsker innsikt i hvorfor handelsbransjen bør bli mer bærekraftig, og hvordan du kan komme i gang i egen virksomhet. [+]
Velkommen til et innovativt og unikt kurs innen bærekraftig handel! Ønsker du å være med på den grønne omstillingen, og bidra til at vi når bærekraftsmålene innen 2030? Dette er et praktisk kurs for deg som ønsker innsikt i hvorfor handelsbransjen bør bli mer bærekraftig, og hvordan du kan komme i gang i egen virksomhet.   Dette er et kompetansehevende kurs for deg som ønsker innsikt i hvorfor handelsbransjen bør bli mer bærekraftig, og hvordan du kan komme i gang innen egen virksomhet. Kurset vil hente ulike eksempler fra handelsnæringen i Norge. Du vil få en innføring i temaet bærekraftig handel, med særlig vekt på hva bærekraft betyr, og hvorfor det er viktig for handelsbransjen. Du får også innsikt i bærekraftig handel i praksis, hvordan du tenker nytt og får et konkurransefortrinn. Kurset vil bruke «best practice» fra næringslivet, og gi konkrete verktøy til hvordan du kan gjøre din drift mer bærekraftig og sirkulær. Kurset er en blanding av selvrettende prøver, refleksjonsoppgaver og en større innleveringsoppgave mot slutten som vurderes av en faglærer: bestått/ikke bestått. (Pris blir 6700,- med kun 1 tilknyttet pensumbok. Resten av artiklene, videoene og podcastene ligger gratis i kurset).      [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i bærekraftsledelse og ESG med Mette Fossum. I dette kurset lærer du mer om bærekraftsarbeid i bedrifter. [+]
Kurs i bærekraftsledelse og ESG med Mette Fossum. I dette kurset lærer du mer om bærekraftsarbeid i bedrifter.  Du forstår at bærekraft er viktig, men føler deg usikker i den overveldende mengden av informasjon og begreper? Dette kurset gir deg en effektiv innføring i temaene som du må ha oversikt over når du skal jobbe med bærekraft. Du får en god oversikt over historikk, begreper og konsepter, og viktige hendelser og avtaler som for eksempel Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. I dette kurset lærer du at FN, EU, investorer og frivillige organisasjoner er viktige premissleverandører for en bærekraftig utvikling, og at det er avgjørende å følge med på den overordnede bærekraftsdiskusjonen for å forstå hvordan dette kommer til å påvirke din virksomhet og arbeidshverdag framover. Spilletid: ca. 1 time Leksjoner Introduksjon til kurset Hva betyr bærekraft? Hva er ESG? De største miljøutfordringene Utfordringer knyttet til sosiale forhold Governance og selskapsstyring Parisavtalen FN og bærekraftsmålene EU Norske myndigheter NGO Investoreres fokus Hvorfor er bærekraftsledelse så viktig? [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i bærekraftstrategi med Kaia Østbye Andresen. Lær om bærekraft, strategi og integrering i forretningsdrift. [+]
Kurs i bærekraftstrategi med Kaia Østbye Andresen.    Bærekraftstrategi Hva er bærekraft? Megatrend: Klimakrise Megatrend: Naturkrise Megatrend: Folkehelse Megatrender: Globalisering og demografi Megatrend: Ulikhet Megatrend: Aktivisme og digitalisering Bransjeanalyse Verdikjedeanalyse Interessantanalyse: Kunder, ansatte og eiere Interessantanalyse: Myndigheter og bank og finans Interessantanalyse: Interesseorganisasjoner og leverandører Vesentlighetsanalyse Ambisjoner og mål Integrere i virksomhet og forretningsstrategi Bærekraftsledelse Bærekraftsarbeidet er i utvikling, som gjør det ekstra spennende å jobbe med. Vi ser stadig nye lover, regler og initiativer, både nasjonalt og globalt. Forskningen peker på stadig flere utfordringer, og ikke minst løsninger.  Har din virksomhet en egen bærekraftstrategi? Den trenger ikke være så ulik vanlig strategiarbeid – det handler i grove trekk om å avdekke eksterne og interne forhold, sette føringer og mål og implementere tiltak som understøtter dem.     [-]
Les mer
1 semester 32 400 kr
Nettbasert undervisning og selvstudium. Tilbyr også frivillig besøk til oppdrettsanlegg med fysisk oppmøte. [+]
Akvakultur VG2 er et kurs for deg som ønsker jobbe på et oppdrettsanlegg. En Fiskeoppdretter sørger for at fisken har best mulig levevilkår for utvikling og vekst. Oppdrett deles inn i landbasert og havbaserte anlegg, hvor landbasert er produksjon av rogn, yngel og settefiskfasen står i fokus. [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs om klimaregnskap og klimaledelse med Amalie Gøperød. Lær hvordan du etablerer et klimaregnskap. [+]
Kurs om klimaregnskap og klimaledelse med Amalie Gøperød.  En innføring i klimaledelse Hvorfor måle utslipp? Hva er et klimaregnskap? Kartlegging av utslippskilder: Scope 1 Kartlegging av utslippskilder: Scope 2 Kartlegging av utslippskilder: Scope 3 Datainnsamling Energiregnskap Kvalitetskontroll og rapporteringsrutine Reduksjonsmål Klimakvoter Det kan være utfordrende å vite hvor du skal starte når du skal iverksette et klimaregnskap for egen virksomhet. Hva skal inkluderes? Hvordan finner du datagrunnlag? Hva er samfunnets forventning til å redusere i utslipp? I dette kurset vil du lære om hvordan du kan kartlegge relevante utslipp og etablere et klimaregnskap etter internasjonal standard. I tillegg lærer du hvordan du kan sette deg vitenskapsbaserte klimamål til et samfunn som skal gå i nettonull i 2050.   [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i bærekraftsarbeid for bedrifter med Kaia Østbye Andresen. Dette kurset lærer deg spillereglene for bærekraft og krav. [+]
Dette kurset gir deg på en effektiv måte oversikt over de viktigste internasjonale og nasjonale spillereglene som legger føringer på bærekraft arbeidet i virksomheten. Du lærer om de store internasjonale rammeverkene som Parisavtalen og FNs bærekraftsmål samt de viktigste tiltakene som skjer som en følge av EUs “The European Green Deal”.  Du lærer hva norske myndigheter gjør, og hvordan kunder, bank og finans fremover vil endre spillereglene gjennom økte krav og forventninger. Kurset gir deg en god oversikt over eksisterende og kommende krav, og ikke minst hvordan vil det påvirke din virksomhet og arbeidshverdagen fremover. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter   Leksjoner Introduksjon av kurset Parisavtalen FNs bærekraftmål OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv The European Green Deal - del 1 The European Green Deal - del 2 Fit for 55 EUs Sirkulære handlingsplan EUs Farm to Fork Eus taksonomi Norges klimaplan Norges sirkulærstrategi Åpenhetsloven Aktivitets - og redegjøreøsesplikten Forventninger fra bank og finans Forventninger fra kunden [-]
Les mer
Bedriftsintern
På forespørsel
Kurset kjøres i form av 2-3 samlinger der man innfører miljøledelse mellom samlingene via 30 steg. [+]
EcoEasy - en smartere og mer kostnadseffektiv vei til miljøledelse. Nå er det mulig å innføre miljøstyringssystemene ISO 14001 og/eller EMAS via 30 steg. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, EMAS Easy - en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming for å innføre miljøledelse.   Et sentralt element i EMAS Easy-metodikken er EcoMapping, som er en visuell og lettfattelig måte å kartlegge kritiske miljøområdene i virksomheten. EMAS Easy fører virksomheten raskere frem til sertifisering og er derfor også mer kostnadseffektiv enn en vanlig sertifiseringsprosess. EcoTeam har rådgivere som kan hjelpe norske virksomheter med å innføre miljøledelse i henhold til EMAS Easy-metodikken.   Gjennom en kombinasjon av fellessamlinger og individuell rådgivning, reduserer vi timeforbruket for den enkelte virksomhet. Vi er fleksible og tilbyr både et ferdig utviklet kurs- og rådgivningsopplegg og et mer skreddersydd opplegg for bedrifter som selv ønsker å arbeide sammen i 'clusters', det være seg på grunn av geografisk nærhet eller beslektet produksjon. Dette opplegget vil også kunne egne seg for konsern, der datterselskapene kan utgjøre et eget cluster. [-]
Les mer
Nettstudier 18 måneder 76 500 kr
Hvordan drive bærekraftig i praksis? Denne utdanningen gir svar på nettopp dette. Velkommen til en av Norges mest aktuelle utdanninger! [+]
Hvordan drive bærekraftig i praksis? Denne utdanningen gir svar på nettopp dette, og gjør deg som student til endringsagent med kunnskap og kompetanse for å takle omstillingen innen «det grønne skiftet». Velkommen til en av Norges mest aktuelle utdanninger!   Dette er en fremoverlent og yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for fremtidens arbeidsliv. Utdanningen gir deg innsikt i hva bærekraftig ledelse er, og hvordan du etablerer rutiner og tiltak for en mer bærekraftig drift i virksomheten. Du vil lære om forretningsutvikling- i lys av bærekraft og sirkulærøkonomi, hva slags drivere og barrierer som fremmer og hemmer en bærekraftig drift, samt hvordan ulike bedrifter kan rapportere på bærekraftstiltak. Du vil også få kunnskap om god intern og ekstern kommunikasjon med et dypdykk i klimakommunikasjon. Utdanningen gir deg en forståelse av hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter, og hvorfor nye krav om transparens og innsikt i egen verdikjede er essensielt. Utdanningen er utviklet i samarbeid med næringslivet, der blant annet DNV, Miljøfyrtårn, Virke, Emisoft, Attensi og UN global Compact Norge har bidratt til innhold, og kvalitetssikret faglig relevans.   [-]
Les mer