Miljø- og naturvern
Du har valgt: Sør-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

11 treff ( i Sør-Trøndelag ) i Miljø- og naturvern
 

Nettstudie 18 måneder 76 500 kr
Hvordan drive bærekraftig i praksis? Denne utdanningen gir svar på nettopp dette. Velkommen til en av Norges mest aktuelle utdanninger! [+]
Hvordan drive bærekraftig i praksis? Denne utdanningen gir svar på nettopp dette, og gjør deg som student til endringsagent med kunnskap og kompetanse for å takle omstillingen innen «det grønne skiftet». Velkommen til en av Norges mest aktuelle utdanninger!   Dette er en fremoverlent og yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for fremtidens arbeidsliv. Utdanningen gir deg innsikt i hva bærekraftig ledelse er, og hvordan du etablerer rutiner og tiltak for en mer bærekraftig drift i virksomheten. Du vil lære om forretningsutvikling- i lys av bærekraft og sirkulærøkonomi, hva slags drivere og barrierer som fremmer og hemmer en bærekraftig drift, samt hvordan ulike bedrifter kan rapportere på bærekraftstiltak. Du vil også få kunnskap om god intern og ekstern kommunikasjon med et dypdykk i klimakommunikasjon. Utdanningen gir deg en forståelse av hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter, og hvorfor nye krav om transparens og innsikt i egen verdikjede er essensielt. Utdanningen er utviklet i samarbeid med næringslivet, der blant annet DNV, Miljøfyrtårn, Virke, Emisoft, Attensi og UN global Compact Norge har bidratt til innhold, og kvalitetssikret faglig relevans.   [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs om klimaregnskap og klimaledelse med Amalie Gøperød. Lær hvordan du etablerer et klimaregnskap. [+]
Kurs om klimaregnskap og klimaledelse med Amalie Gøperød.  En innføring i klimaledelse Hvorfor måle utslipp? Hva er et klimaregnskap? Kartlegging av utslippskilder: Scope 1 Kartlegging av utslippskilder: Scope 2 Kartlegging av utslippskilder: Scope 3 Datainnsamling Energiregnskap Kvalitetskontroll og rapporteringsrutine Reduksjonsmål Klimakvoter Det kan være utfordrende å vite hvor du skal starte når du skal iverksette et klimaregnskap for egen virksomhet. Hva skal inkluderes? Hvordan finner du datagrunnlag? Hva er samfunnets forventning til å redusere i utslipp? I dette kurset vil du lære om hvordan du kan kartlegge relevante utslipp og etablere et klimaregnskap etter internasjonal standard. I tillegg lærer du hvordan du kan sette deg vitenskapsbaserte klimamål til et samfunn som skal gå i nettonull i 2050.   [-]
Les mer
5 dager 20 200
03 Feb
Du lærer hvordan virksomheter kan jobbe systematisk med ytre miljø for å være i samsvar med relevant regelverk. [+]
Hva lærer du? Du lærer hvordan systematisk arbeid med å redusere miljøpåvirkningen kan bidra til en mer bærekraftig utvikling, og at kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen vil bidra til å fremme virksomhetens samfunnsansvar. Hva du får igjen for kurset Du blir i stand til å bistå virksomheter med å redusere kostnader knyttet til avfall og energiforbrukDu blir i stand til å bruke miljøarbeid aktivt for å forbedre omdømmet Fyll ut skjemaet til høyre, så får du omgående svar fra kursholder med informasjon og datoer.   [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 3 timer 6 450 kr
Her får du inspirasjon og konkrete tips til hvordan bedriften kan utnytte de forretningsmulighetene for økt lønnsomhet og vekst, som ligger i det å bli mer bærekraftig. [+]
Bærekraft – fra plikt til lønnsom butikk - Nettkurs (live)   Myndigheter, ansatte og kunder er blant premissgiverne som stiller stadig strengere krav til at virksomheter tar samfunnsansvar og gjør sitt til å bidra til en bærekraftig utvikling. I praksis opplever mange virksomheter dette i form av en «påtvunget» rapporteringsplikt, og man glemmer at det innenfor bærekraft ligger en rekke muligheter for innovasjon, forretningsutvikling og økt lønnsomhet. Bærekraftområdet er bredt og omfattende, og mange virksomheter har vansker med å orientere seg i dette landskapet, og ikke minst: å ha nok fokus på mulighetsperspektivet. I dette kurset får du inspirasjon og konkrete tips til hvordan dere i praksis kan få fokus på dette; hvordan virksomheten kan identifisere og utnytte nye forretningsmuligheter og bli mer lønnsomme ved å bli mer bærekraftige. Her får du rett og slett starthjelp til å komme i gang med å sikre at bærekraftsarbeidet i egen virksomhet bidrar til utvikling og økt lønnsomhet.   Formål med kurset:  Formålet med kurset er å gi ledere, styremedlemmer og bærekraftsansvarlige starthjelp til å identifisere og utnytte de mulighetene for økt lønnsomhet som ligger i økt fokus på bærekraft og samfunnsansvar, i egen forretningsutvikling og innovasjon.   Kursinnhold:  Ledelsen og styrets ansvar for bærekraftig forretnings- og strategiutvikling Hva kjennetegner en bærekraftig strategi og hvordan sikre at strategien er bærekraftig? Bærekraft som driver for innovasjon, omstilling og endring – «Restart»-modellen FNs bærekraftmål som utgangspunkt for lønnsom forretningsutvikling og innovasjon Regulatoriske krav og pålegg som utgangspunkt for forretningsutvikling og innovasjon Hvordan finne og utnytte forretningsmuligheter innen bærekraft? Hvordan bruke interessentanalyse og vesentlighetsanalyse for en bærekraftig forretningsutvikling? Hvordan analysere forretningsmodell, aktiviteter, relasjoner og prosesser i et bærekraftperspektiv? Sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller Tiltak og suksessfaktorer for lønnsom og bærekraftig innovasjon og forretningsutvikling Hvilke bærekrafttiltak reduserer kostnader Økt samfunnsansvar som driver for økte inntekter Rapportering, verktøy, sertifiseringer og standarder som elementer i forretningsutviklingen og markedskommunikasjonen   Målgruppe for kurset:  Dette kurset er for styreledere, styremedlemmer og ledere som ønsker å bidra til at virksomhetene de er ansvarlige for, jobber proaktivt med å tilpasse seg og utnytte mulighetsrommet innenfor bærekraft og samfunnsansvar.   [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i bærekraftsarbeid for bedrifter med Kaia Østbye Andresen. Dette kurset lærer deg spillereglene for bærekraft og krav. [+]
Dette kurset gir deg på en effektiv måte oversikt over de viktigste internasjonale og nasjonale spillereglene som legger føringer på bærekraft arbeidet i virksomheten. Du lærer om de store internasjonale rammeverkene som Parisavtalen og FNs bærekraftsmål samt de viktigste tiltakene som skjer som en følge av EUs “The European Green Deal”.  Du lærer hva norske myndigheter gjør, og hvordan kunder, bank og finans fremover vil endre spillereglene gjennom økte krav og forventninger. Kurset gir deg en god oversikt over eksisterende og kommende krav, og ikke minst hvordan vil det påvirke din virksomhet og arbeidshverdagen fremover. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter   Leksjoner Introduksjon av kurset Parisavtalen FNs bærekraftmål OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv The European Green Deal - del 1 The European Green Deal - del 2 Fit for 55 EUs Sirkulære handlingsplan EUs Farm to Fork Eus taksonomi Norges klimaplan Norges sirkulærstrategi Åpenhetsloven Aktivitets - og redegjøreøsesplikten Forventninger fra bank og finans Forventninger fra kunden [-]
Les mer
Bedriftsintern
På forespørsel
Kurset kjøres i form av 2-3 samlinger der man innfører miljøledelse mellom samlingene via 30 steg. [+]
EcoEasy - en smartere og mer kostnadseffektiv vei til miljøledelse. Nå er det mulig å innføre miljøstyringssystemene ISO 14001 og/eller EMAS via 30 steg. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, EMAS Easy - en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming for å innføre miljøledelse.   Et sentralt element i EMAS Easy-metodikken er EcoMapping, som er en visuell og lettfattelig måte å kartlegge kritiske miljøområdene i virksomheten. EMAS Easy fører virksomheten raskere frem til sertifisering og er derfor også mer kostnadseffektiv enn en vanlig sertifiseringsprosess. EcoTeam har rådgivere som kan hjelpe norske virksomheter med å innføre miljøledelse i henhold til EMAS Easy-metodikken.   Gjennom en kombinasjon av fellessamlinger og individuell rådgivning, reduserer vi timeforbruket for den enkelte virksomhet. Vi er fleksible og tilbyr både et ferdig utviklet kurs- og rådgivningsopplegg og et mer skreddersydd opplegg for bedrifter som selv ønsker å arbeide sammen i 'clusters', det være seg på grunn av geografisk nærhet eller beslektet produksjon. Dette opplegget vil også kunne egne seg for konsern, der datterselskapene kan utgjøre et eget cluster. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 3 timer 6 450 kr
Få innsikt i prosesser ifb. med kartlegging av relevante bærekraftsaspekter for din virksomhet, og hvorfor gjøre en prioritering av tiltak gjennom vesentlighetsvurdering. [+]
Bærekraft – fra ord til handling med programvare fra Fifty5 - Nettkurs (live)   Kurset er et «onboardingskurs» som setter deg i posisjon til å starte det konkrete bærekraftarbeidet i din virksomhet. Du får relevant informasjon til det administrative, og vi ser på hvordan du definerer en handlingsplan med relevante tiltak. Hvordan skiller jeg mellom langsiktige bærekraftige strategiske målsetninger, og tiltak med operasjonell karakter. Hva slags informasjon skal jeg registrere, og hvem i min organisasjon må jeg involvere?   Formålet med kurset:Formålet med kurset er å gi bærekraftsansvarlige starthjelp til å komme i gang med bruk av bærekraft løsningen fra Fifty5.   Kursinnhold: Forberedelse før du tar i bruk applikasjonen – kartleggingsprosessen og vesentlighetsvurdering Forberedelse – hvem skal du involvere i din virksomhet? Sikre eierskap i hele organisasjonen. Ta i løsningen i bruk - oppsett av lokasjoner og brukere Handlingsplan – hvordan vi skiller mellom målsetninger, tiltak og oppgaver (eksempler) Hva slags informasjon skal registreres og hvorfor Definere KPI’er som er relevante Hvordan går jeg frem for å koble til eksterne datakilder via API’er Komme i gang med dashbord og rapporter Support   Målgruppe for kurset: Dette kurset er for ledere og bærekraftansvarlige som ønsker å ta i bruk den digitale bærekraftsplattformen fra Fifty5.   [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i bærekraftstrategi med Kaia Østbye Andresen. Lær om bærekraft, strategi og integrering i forretningsdrift. [+]
Kurs i bærekraftstrategi med Kaia Østbye Andresen.    Bærekraftstrategi Hva er bærekraft? Megatrend: Klimakrise Megatrend: Naturkrise Megatrend: Folkehelse Megatrender: Globalisering og demografi Megatrend: Ulikhet Megatrend: Aktivisme og digitalisering Bransjeanalyse Verdikjedeanalyse Interessantanalyse: Kunder, ansatte og eiere Interessantanalyse: Myndigheter og bank og finans Interessantanalyse: Interesseorganisasjoner og leverandører Vesentlighetsanalyse Ambisjoner og mål Integrere i virksomhet og forretningsstrategi Bærekraftsledelse Bærekraftsarbeidet er i utvikling, som gjør det ekstra spennende å jobbe med. Vi ser stadig nye lover, regler og initiativer, både nasjonalt og globalt. Forskningen peker på stadig flere utfordringer, og ikke minst løsninger.  Har din virksomhet en egen bærekraftstrategi? Den trenger ikke være så ulik vanlig strategiarbeid – det handler i grove trekk om å avdekke eksterne og interne forhold, sette føringer og mål og implementere tiltak som understøtter dem.     [-]
Les mer
1 dag 4 900 kr
Alle bedrifter med utslippstillatelse må ha et program for utslipp. Kurset lærer deg å kartlegge prosesser for å forstå variasjon i utslipp og velge representative prøver... [+]
Kurs i program for utslipp  Program for utslipp kreves av alle bedrifter med utslippstillatelse. Lær hva som kreves for å lage et måleprogram ihht miljødirektoratets krav, og hvorfor prosesskunnskap er avgjørende for å forstå variasjon og velge representative prøver.  Læringsmål: Kjenne til kravene som stilles til program for utslipp Forstå prosesser og årsaker til variasjon med prosesskartlegging Velge representative prøver Tallfeste prosessvariasjon og måleusikkerhet (usikkerhetsberegninger) Bruke kontrolldiagram til å skille normal og spesiell variasjon Forstå ulike tilnærminger for å redusere utslipp Bestemme måleusikkerhet og egenskaper ved målemetoden (presisjon, nøyaktighet, stabilitet, følsomhet og kapabilitet) Gjøre beregninger av utslipp som gjenspeiler de faktiske utslippene    Kurset gjennomgår: 1. Myndighetenes krav til program for utslipp 2. Etablering av måleprogram Bestemme relevante utslippskomponenter & kilder Kartlegge prosessene og utslippene Velge frekvens, målepunkt & metode Beregning av utslipp og usikkerhet 3. Forstå prosessvariasjon Kartlegge prosesser og forstå kilder til variasjon Skille mellom normal og spesiell variasjon Bruk av kontrolldiagram til å tallfeste variasjon Sette riktig fokus for å tilfredsstille utslippskrav 4. Måleusikkerhet Bestemme måleusikkerhet og egenskaper ved målemetoden (MSA) 5. Beregne ustlipp og usikkerhet Representativ måling Usikkerhetsberegninger Kursholder Kursholder Sissel Pedersen Lundeby er IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder: "This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."  Evaluering av målemetoder, beregning av prosessvariasjon og måleusikkerhet er et av områdene innen Six Sigma som Sissel har jobbet med siden 2002.   Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 20 års erfaring innen produksjon og miljøteknologi. Hennes Lean Six Sigma opplæring startet i 2002, hos et amerikansk firma hvor hun ble Black Belt sertifisert i 2004. I 2017 ble hun også Black Belt sertifisert gjennom IASSC. Sissel har svært god erfaring med å bruke metodene innen Lean Six Sigma til å forbedre prosesser og skape målbare resultater. Kursene bruker praktiske, gjenkjennelige eksempler, og formidler Lean Six Sigma og statistikk på en enkel, forståelig måte.    Tilbakemeldinger "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit" Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen "10/10 flink til å nå alle" Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen "Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)" Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" Kursdeltager fra EWOS "Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget" Kursdeltager fra EWOS "Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea "Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerik" Thomas Løvik, TWMA Norge Praktisk informasjon Kurset arrangeres på forespørsel fra bedrifter som har 4-12 deltagere. Åpne kurs arrangeres ihht kurskalenderen. Lunsj, forfriskninger og drikke i løpet av kursdagen er inkludert. [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i bærekraftsledelse og ESG med Mette Fossum. I dette kurset lærer du mer om bærekraftsarbeid i bedrifter. [+]
Kurs i bærekraftsledelse og ESG med Mette Fossum. I dette kurset lærer du mer om bærekraftsarbeid i bedrifter.  Du forstår at bærekraft er viktig, men føler deg usikker i den overveldende mengden av informasjon og begreper? Dette kurset gir deg en effektiv innføring i temaene som du må ha oversikt over når du skal jobbe med bærekraft. Du får en god oversikt over historikk, begreper og konsepter, og viktige hendelser og avtaler som for eksempel Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. I dette kurset lærer du at FN, EU, investorer og frivillige organisasjoner er viktige premissleverandører for en bærekraftig utvikling, og at det er avgjørende å følge med på den overordnede bærekraftsdiskusjonen for å forstå hvordan dette kommer til å påvirke din virksomhet og arbeidshverdag framover. Spilletid: ca. 1 time Leksjoner Introduksjon til kurset Hva betyr bærekraft? Hva er ESG? De største miljøutfordringene Utfordringer knyttet til sosiale forhold Governance og selskapsstyring Parisavtalen FN og bærekraftsmålene EU Norske myndigheter NGO Investoreres fokus Hvorfor er bærekraftsledelse så viktig? [-]
Les mer
Webinar 1 time 2 750 kr
19 Aug
11 Oct
06 Dec
Det snakkes mye om bærekraft, men omsettes dette nok til konkret handling? I dette komprimerte kurset får du viktige tips og råd til nettopp dette. [+]
MEDLEMSKURS: Bærekraft – fra ord til handling  Nettbasert / Ca. 45 min / "Live" med Styrekonsulent   Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent – enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.   Bærekraft er et stort og omfattende fagfelt som påvirker så og si alle funksjoner i selskapet. Her finnes det mange muligheter for forretningsutvikling og innovasjon samtidig kommer det mange krav en virksomhet må tilpasse seg. I dette kurset får du råd og tips til hvordan man kan sikre at man fokuserer på det vesentligste, både med hensyn til forretningsmuligheter og reguleringer. Videre hvordan man får etablert konkrete handlingsplaner og rapporterer på dette.   Formålet med kurset: Formålet med kurset er å gi en oversikt over de viktigste elementene man bør fokusere på for å utnytte muligheter og tilfredsstille de krav og reguleringer som er og som kommer.   Målgruppe for kurset: Dette kurset er for styremedlemmer, ledere og bærekraftansvarlige som ønsker å få en oversikt over bærekraftsfaget   Kursinnhold: Ansvaret for bærekraft Bærekraftstrategi versus bærekraftig strategi Bærekraft som driver for forretningsutvikling og forretningsmodellinnovasjon Bærekraft fra ord til handling – tiltaksplanen Verktøy og programvare Rapportering og sertifisering   Kursmateriell: Det inngår ikke skybaserte filmapper med materiell og hjelpemidler for øvrig i våre GRATIS medlemskurs, men vi viser til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm på medlemsportalen under kurset slik at du kan benytte deg av det i ettertid.   NB!  GRATIS for alle medlemmer i Styreforeningen.no Pris for "ikke medlemmer" tilsvarer 12 måneders medlemskap i Styreforeningen.no, regnet fra og med kursdato, for deg som ikke fra tidligere var medlem i Styreforeningen.no   Som medlem får du da full tilgang til alle medlemsfordeler fra og med dagen etter kursdato: alle typer GRATIS kurs og webinarer / medlemspris på alle andre kurs dokumentmalregister, spørsmål og svar basene, artikkelseriene mm avklaringstime hvert halvår, medlemssupport pr telefon/epost anledning til å registrere din CV GRATIS i Styrerekruttering.no ... og alle de øvrige medlemsfordelene i Styreforeningen.no   [-]
Les mer