Elsikkerhet
Du har valgt: NEK
Nullstill
Filter
Ferdig

-

21 treff i NEK
 

Rana 4 timer 1 890 kr
19 Sep
Hvert 4. år revideres deler av NEK 400 for å tilpasses internasjonale normer og de behov som berørte bransjer har til en god og dekkende norm for elekt... [+]
Hvert 4. år revideres deler av NEK 400 for å tilpasses internasjonale normer og de behov som berørte bransjer har til en god og dekkende norm for elektriske installasjoner. Dessuten setter den teknologiske utviklingen og brukerne av den, krav til at elektriske installasjoner skal levere stabil strøm uansett hvilket utstyr som kobles til. I veiledningen til Kvalifikasjonsforskriften, §5 Krav om bruk av kvalifisert personell, står det klart og tydelig: «Personellet skal være tilstrekkelig à jour med den faglige utviklingen, herunder ha kunnskap om nasjonalt regelverk og normer som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre» Bransjen har nå i 4 år brukt NEK 400:2018, samtidig som den teknologiske utviklingen i verden har gått raskt fremover, derfor er det på tide at vi nå får en revidert utgave av NEK400. NEK 400:2022 erstatter NEK 400:2018 fra og med 1.juli og dette kurset tar for seg sentrale endringer DEL 1-8. [-]
Les mer
4 timer 2 400 kr
Hvert 4. år revideres deler av NEK 400 for å tilpasses internasjonale normer og de behov som berørte bransjer har til en god og dekkende norm for elekt... [+]
Hvert 4. år revideres deler av NEK 400 for å tilpasses internasjonale normer og de behov som berørte bransjer har til en god og dekkende norm for elektriske installasjoner. Dessuten setter den teknologiske utviklingen og brukerne av den, krav til at elektriske installasjoner skal levere stabil strøm uansett hvilket utstyr som kobles til. I veiledningen til Kvalifikasjonsforskriften, §5 Krav om bruk av kvalifisert personell, står det klart og tydelig: «Personellet skal være tilstrekkelig à jour med den faglige utviklingen, herunder ha kunnskap om nasjonalt regelverk og normer som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre» Bransjen har nå i 4 år brukt NEK 400:2018, samtidig som den teknologiske utviklingen i verden har gått raskt fremover, derfor er det på tide at vi nå får en revidert utgave av NEK400. NEK 400:2022 erstatter NEK 400:2018 fra og med 1.juli og dette kurset tar for seg sentrale endringer DEL 1-8. [-]
Les mer
1 dag
Hvordan bidra til å hindre branner og havari på elektriske installasjoner og utstyr grunnet overspenninger? [+]
Hvordan bidra til å hindre branner og havari på elektriske installasjoner og utstyr grunnet overspenninger? Nye krav i NEK 400:2014 – Hva innebærer det? Flere og flere branner og havari på teknisk utstyr og installasjoner skyldes overspenninger. Bruken av følsomt elektronisk utstyr i næringsbygg og boliger har de siste årene økt kraftig, og NEK 400:2014 stiller krav til overspenningsvern i nye installasjoner. Kurset tar for seg hvordan man kan bidra til å hindre branner og havari på elektriske installasjoner og utstyr grunnet overspenninger? Nye krav i NEK 400:2014 – hva innebærer det? For å oppnå god overspenningsbeskyttelse i elektriske installasjoner må følgende være på plass: Tilstrekkelige jordingsforhold Spenningsutjevning/utjevningsforbindelser Overspenningsvern korrekt valgt, koordinert og riktig montert Kurset tar for seg disse momentene, hvordan ulike overspenningsvern fungerer og hvordan de skal montere for å fungere optimalt.   Kursets lengde:  Fra 4-timers gjennomgang til dagskurs, kundetilpasset. [-]
Les mer
Webinar 6 timer 2 300 kr
Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer, derfor er NKOM opptatt av kvalitet i alle typer EKOM nett. [+]
Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer, derfor er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM opptatt av det planlegges og bygges kvalitet i alle typer EKOM nett. For å få dette til så henviser de til bruk av standarder i sine forskrifter. Standarden det henvises til er NEK 700 serien. Utbyggere, entreprenørselskap og rådgivende ingeniører henviser også til NEK 700 i sine beskrivelser og forventninger til hvordan EKOM nettet er planlagt og utført. NEK 700 inngår også stort sett alltid i kontraktsunderlaget for leveransen. Dette kurset gir en grundig innføring i oppbygning og forståelse av NEK 700 serien. Alle viktige punkter som kan påvirke kvalitet og kostnadene i en leveranse blir gjennomgått. Temaer som omhandles er systemforståelse, planlegging og utførelse av EKOM nett strukturer, feil som kan inntreffe, og forståelse av standardene. Kursinnhold: NKOMs lover og forskrifter Oppbygging og struktur i NEK 700 serien Planlegging av infrastruktur og valg av sambandsklasser og kvalitet Oppbygging av fordelere Krav til jording og elsikkerhet EMC forståelse Krav til installasjon og kvalitetssikring Innføring og testing og krav til dokumentasjon Målgruppe:Kurset passer for alle som jobber med planlegging, installasjon og drift av EKOM nett i alle typer bygg Varighet:6 timer [-]
Les mer
6 timer 2 490 kr
Kurs som gir deg god innføring i NEK 446:2022 (dokumentasjon av solcelleanlegg) og viktige byggetekniske regler og dokumentasjonskrav. [+]
Fordypning NEK 446:2022 og andre dokumentasjonskrav Kurs som gir deg god innføring i NEK 446:2022 (dokumentasjon av solcelleanlegg) og viktige byggetekniske regler og dokumentasjonskrav.Du får svar på ofte stilte elektrotekniske og byggetekniske spørsmål som jording, utjevning, jordfeilbryter, mm og vi går gjennom forskjellige risikovurderinger. Kursinnhold Kvalifikasjonskrav NEK 446 Relevante normer TEK Relevante regler/normer: Feiestiger Snøfanger Risikovurdering brann Konstruksjon Målgruppe Alle som vil fordype seg i NEK 446 og andre dokumentasjonskravHovedsakelig de som skal prosjektere, men også elektrikere som skal utføre Varighet 6 timer Kursholder Patrick Loe – Loe Elektro KompetanseFrode Lindmo – Zolw AS [-]
Les mer
Ullensaker 1 dag 3 500 kr
05 Sep
Kurs som gir deg god innføring i NEK 446:2022 (dokumentasjon av solcelleanlegg) og viktige byggetekniske regler og dokumentasjonskrav. [+]
Fordypning NEK 446:2022 og andre dokumentasjonskrav Kurs som gir deg god innføring i NEK 446:2022 (dokumentasjon av solcelleanlegg) og viktige byggetekniske regler og dokumentasjonskrav.Du får svar på ofte stilte elektrotekniske og byggetekniske spørsmål som jording, utjevning, jordfeilbryter, mm og vi går gjennom forskjellige risikovurderinger. Kursinnhold Kvalifikasjonskrav NEK 446 Relevante normer TEK Relevante regler/normer: Feiestiger Snøfanger Risikovurdering brann Konstruksjon Målgruppe Alle som vil fordype seg i NEK 446 og andre dokumentasjonskravHovedsakelig de som skal prosjektere, men også elektrikere som skal utføre Varighet 6 timer Kursholder Patrick Loe – Loe Elektro KompetanseFrode Lindmo – Zolw AS [-]
Les mer
1 dag 3 750 kr
Det vil legges vekt på systemforståelse med fordypning i grunnleggende sikkerhetskrav, risikovurdering, beskyttelsestiltak, berøringsspenning, design o... [+]
Det vil legges vekt på systemforståelse med fordypning i grunnleggende sikkerhetskrav, risikovurdering, beskyttelsestiltak, berøringsspenning, design og utførelse av jordingssystemer, spenningsutjevning samt tiltak for å hindre overført potensial. Det kan ofte være vanskelig å få oversikt over de krav som finnes i forskrifter sammen med relevante normer. Vi vil derfor vektlegge en systematisk gjennomgang og vise praktiske konsekvenser av gjeldende krav. Det blir avsatt tid til løsning av oppgaver med gjennomgang i plenum. Under gjennomføringen vil det bli lagt vekt på toveiskommunikasjon og aktiv erfaringsutveksling mellom foreleser og deltakere. Kurset er laget i samsvar med gjeldende forskrifter fra DSB – Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg (FEF) og Norsk Elektroteknisk Norm NEK440:2015 – Stasjonsanlegg over 1 kV. Kursinnhold, FEF-NEK 440:2015 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg  Forskriftens oppbygging og innhold Virkeområde Eier og drivers ansvar Oppfyllelse av sikkerhetskrav, forholdet til normer    Risikovurdering Grunnleggende sikkerhetskrav ved feil Beskyttelse mot elektrisk sjokk Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon NEK 440:2015 Stasjonsanlegg > 1 kV Hva er NEK Oppbygging av NEK 440:2015 Hvordan lese normen Gjennomgang av sentrale definisjoner og termer Grunnleggende krav Avtaler mellom leverandør og bruker Metoder for jording av nøytralpunkt Isolasjon – isolasjonsverdier Krav til utstyr Elektriske Installasjoner Sikkerhetstiltak Vern, kontroll og hjelpesystemer NEK 440:2015, del 2: Jording av stasjonsanlegg U >1 kV Grunnleggende krav Design av jordingssystemer Hensikt og utforming Berøringsspenninger Metoder for beregning av tillatte berøringsspenninger Tiltak for å hindre overført potensial Lynnedslag og transienter Impulsjord Målinger og vedlikehold   Kurset kan holdes med 1 eller 2 dagers varighet.  [-]
Les mer
1 dag 4 500 kr
Kurs i normen NEK 400:2022. Dette kan arrangeres som bedriftsintern kurs eller på bestemte datoer. Kan spesialtilpasset ut ifra kundens ønske av innhold og varighet. [+]
Kurs i normen NEK 400:2022. Dette kan arrangeres som komplett kurs, eller som blokkvise separate kurs hvor ulike temaer settes sammen.   Kurset tar for seg forskriftens definisjon av Elsikkerhetsbegrepet, krav til dokumentasjon, sluttkontroll og vurdering av risiko. Gjennomgang av normens oppbygging, krav og endringer i NEK 400:2022, systemforståelse, ulike nettsystemer, beskyttelsestiltak, valg og montering av elektrisk utstyr samt krav til verifikasjon er sentrale evner i kurset. [-]
Les mer
1 dag 4 500 kr
Dette kurset er offshore relatert og tiltenkt alle som jobber med kabler og gland som ingeniører, elektrikere og andre interesserte. ExTek kan komme til din bedrift og h... [+]
En kabelinnføring vil for de fleste anses som en lite interessant komponent, men dette er langt fra sannheten. Svært få komponenter i et anlegg har så stor innflytelse på et anlegg som en kabelinnføring. Det å ta et riktig valg med tanke på en kabelinnføring hat stor sikkerhetsmessige, operasjon og vedlikehold betydninger på alle anlegg. Det kan tilsynelatende se ut til at oppgaver å gjør et fornuftig valg av innføring er en lett oppgave, men oppgaven er betydelig større enn den gir inntrykk av . Kunnskap vil rett å slett kunne spare deg for en lang rekke med ubehagelige overraskelser over tid. Det har vert en stor utvikling på standard siden for kabelinnføringer i senere tid. Dette vil selvsagt få stor betydning for løsninger som kommer på markedet. Vårt mål med å lage dette kurset er å gi kursdeltakeren den nødvendige teoretiske og praktiske kunnskapen til å kunne velge, sjekke og montere gland. Vi kombinerer teori med praktiske øvelser og går igjennom en rekke emner. Emner: Hvilke krav stiller standarden til kabelgjennomføring? Hva må jeg som bruker finne ut? Materialvalg basert på bruk Produksjonsteknikker og deres betydninger for sluttproduktet IP Grad og dens betydning for kabelinnføring Valg av pakninger og krav til tester Hvorfor er valg av kabelinnføringer særdeles viktig for områder som bruker NEK606 Hvilken rolle spiller montering? Riktig valg av Ex innføring Dette og noen av tingene som vil bli belyst på kurset [-]
Les mer
2 dager
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) henviser til relevante standarder; NEK 700 serien i sine forskrifter. Denne standard serien brukes også av utbyggere og r&ar..... [+]
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) henviser til relevante standarder; NEK 700 serien i sine forskrifter. Denne standard serien brukes også av utbyggere og rådgivende ingeniører som henvisningsdokument for all type infrastruktur i alle typer bygg. NEK 700 serien omfatter også krav til sambandsklasser og kvalitet på fiberoptiske installasjoner Varighet: 2 dager Innhold i kurset: Systemforståelse og oppbygging av fiber og optiske fiberkabler Elektroniske nettverkskomponenter Desibelbegrepet og effektbudsjettering Fiberoptiske standarder og spesifikasjoner Fiberoptiske kontakter Skjøting av fiber Ulike nettstrukturer, aktive nett (P2P), passive nett (PON) Splittere og bølgelengdemultipleksing (xWDM) Testing og krav til dokumentasjon OTDR, effektmeter Blåsing av fiberoptisk kabel [-]
Les mer
Gardermoen 3 dager 17 400 kr
03 Sep
NEK 405-3-2 er en ny delstandard i NEK 405 – serien, som beskriver metodikk og kompetanse for tredjepartsvurdering av leveransen til veieierne. Standarden danner også gru... [+]
En tredjepartsvurdering vil senke konfliktnivået ved nyanskaffelser og sikre at krav i drifts og vedlikeholdskontrakter blir oppfylt. Typiske oppdragsgivere er veieiere som Statens Vegvesen, Nye Veier, Fylker og kommuner Kurset gir et godt kompetansegrunnlag for å gjennomføre sertifiseringseksamen. Dersom du ønsker å gjennomføre eksamen kan du følge lenken. DNV: https://www.dnv.no/services/nek-405-3-2-elkontroll-vegtrafikksystem-218677 Nemko. https://www.nemko.com/no/personellsertifisering?hsLang=no Eksamen kan også gjennomføres senere etter avtale med DNV/NEMKO. Eksamen:NEK405-3-2 El-kontroll Veitrafikksystemer: Eksamen har varighet på 4 t og består av 2 caseoppgaver, og flervalgs oppgaver. Alle hjelpemidler med unntak av assistanse fra annen person er tillatt. Kompetanse krav:For å bli sertifisert iht. NEK405-3-2 El-kontroll Vegtrafikksystemer kreves det at du «tidligere» har bestått eksamen i NEK405-3 El-kontroll næring, og at denne fortsatt er gyldig. For å bli sertifisert kreves det også at man oppfyller en av følgende alternativer, men husk at praksis kan man opparbeide seg mellom kurs og sertifiseringseksamen Alternativer: 1) Fagbrev innenfor elektrofag, og; – Minimum tekniske fagskole; og Sertifisert iht. NEK 405-3; og Praksis må omfatte minimum 1 års relevant erfaring i veganlegg (tunnel og veg i dagen). Alternativ 2) Fagbrev innenfor elektrofag, og; Sertifisert iht. NEK 405-3; og – Praksis må omfatte minimum 2 års relevant erfaring i veganlegg (tunnel og veg i dagen). Varighet kurs:Kurset holdes over tre dager. To dager som klasseromskurs, en ukes opphold, så en dag som webinar. Eksamen kan gjennomføres samme dag som webinaret, eller senere om dette er ønskelig. Agenda/kompetansemål for kurset: For å kunne utføre kontroll av elektriske anlegg i offentlige vegtrafikksystemer må kandidaten gjennom bestått eksamen dokumentere følgende tilleggskompetanse: Tunnelsikkerhetsforskriften Vegnormal N601:2021; Vegnormal N601:2017; NEK 600:2021. Kandidaten skal ha kjennskap til relevante vegnormaler og håndbøker: N100 Veg- og gateutforming; N200 Vegbygging; N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2: opplæring (arbeidsvarslingskurs); N400 Bruprosjektering; N500 Vegtunneler; Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler; Håndbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i vegtunneler under drift; Håndbok V520 Tunnelveiledning; Håndbok V630 Elektroveileder Nødstrømsforsyning i vegtunneler; V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning. Listen er ikke uttømmende  Følgende litteratur bør medbringes til kurset: NEK 400:2022 NEK 405-3-3 :2020 Elkontroll Vegtrafikksystemer Vegnormal N601:2021 Vegnormal N601:2017 NEK600:2021 Tilgang til Statens Vegvesens normaler og håndbøker   [-]
Les mer
3 dager 9 900 kr
Kurset er eksamensrettet for de som ønsker å sertifisere seg innen lav- og høyspenning elektrotermografi hos DNV eller Nemko. [+]
Målsetningen er at de som deltar skal lære å utføre termografering i elektriske anlegg på en tilfredsstillende måte og samtidig forberede dem best mulig til å bestå eksamen. Det legges fokus på termografering av elektriske anlegg, motorer og varmekabler med flere gode eksempler. Rapportering og kategorisering av feil blir også gjennomgått med konkrete forslag fra en erfaren termografør. Dersom du ønsker å gjennomføre eksamen, vil DNV og/eller Nemko være tilstede for å avholde eksamen siste dagen. Ved bestått eksamen kan en søke sertifisering og dette sertifikatet er gyldig i 5 år. Kurset har en varighet på 26 timer som går over 3 dager. Tidene er inkludert pauser. Dag Tidspunkt Dag 1   09:00 – 17:00 Dag 2   08:00 – 17:00 Dag 3   08:00 – 16:00   Rapportering av avvik Oversikt over anvendelsesområder for elektrotermografering Infrarød Måleteknikk Generell Håndtering av instrumenter Varme og strålingslære Bildeevalueringer Normene Bruksområder og rapportering Elektrotermografi   [-]
Les mer
1 dag 3 400 kr
Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer, derfor er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM opptatt av det planlegges og bygges kvalitet i a... [+]
Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer - Derfor er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM opptatt av det planlegges og bygges kvalitet i alle typer EKOM nett. For å få dette til så henviser de til bruk av standarder i sine forskrifter. Standarden det henvises til er NEK 700 serien. Utbyggere, entreprenørselskap og rådgivende ingeniører henviser også til NEK 700 i sine beskrivelser og forventninger til hvordan EKOM nettet er planlagt og utført. NEK 700 inngår også stort sett alltid i kontraktsunderlaget for leveransen. Dette kurset gir en grundig innføring i oppbygning og forståelse av NEK 700 serien. Alle viktige punkter som kan påvirke kvalitet og kostnadene i en leveranse blir gjennomgått. Temaer som omhandles er systemforståelse, planlegging og utførelse av EKOM nett strukturer, feil som kan inntreffe, og forståelse av standardene. Kursinnhold: NKOMs lover og forskrifter Oppbygging og struktur i NEK 700 serien Planlegging av infrastruktur og valg av sambandsklasser og kvalitet Oppbygging av fordelere Krav til jording og elsikkerhet EMC forståelse Krav til installasjon og kvalitetssikring Innføring og testing og krav til dokumentasjon Målgruppe:Kurset passer for alle som jobber med planlegging, installasjon og drift av EKOM nett i alle typer bygg [-]
Les mer
2 dager 9 900 kr
12 Nov
2-dagers Sertifiseringskurs 405-3 Eksamen på siste kursdag [+]
Flere forsikringsselskaper gir rabatter på premien til forsikringskunder som jevnlig gjennomfører elkontroll av sertifisert personell og utbedrer eventuelle avvik som rapporteres. Kompetansemål etter NEK 405-3 (Elkontroll Næring) Kontrollør må sammen med oppdragsgiver kunne sette referansenivå og mål for el-kontroll. Kontrollør skal inneha kompetanse og se forskjellen på de ulike nettsystemene. Kontrollør skal kunne vurdere jordingsanlegget og utjevningsledere. Kontrollør skal ha kjennskap til tavlenormen og dens krav, og kunne vurdere sakkyndig og usakkyndig betjening. Kontrollør må kjenne kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk ved normal drift og ved feil. Kontrollør må kunne bruke enkle måleinstrumenter og kunne tolke måleresultatene Forskrift/norm FEL/NEK400 og FEB-91 skal være kjent. Avviksrapport skal henvise til detaljer i regelverket. Kandidaten skal være i stand til å vurdere sikkerhet i anlegg uavhengig av alder på anlegget/utstyret, og det skal også forutsettes at kandidaten skal kunne finne fram i eldre regelverk. Kontrollør må kjenne kravet til dokumentasjon iht FEL §12, og vurdere levert dokumentasjon opp mot anlegget og motsatt. Kandidaten skal kjenne krav til instruert person. Kurset er bygget opp rundt disse kvalifikasjonskravene og som et forberedende kurs før avlegging av eksamen i forbindelse med sertifisering. Kurset omhandler følgende temaer: NEK 405-3 Elkontroll næring Informasjon om sertifiseringsordning og kompetansekrav, Forskjellige nettsystemer, hvordan «virker» de forskjellige systemene ved feil, Tavlenormen, Potensielle brannfarer, Måleinstrumenter og virkemåte, Regelverksendringer gjennom tidene, Dokumentasjon Kurset er eksamensrettet for de som ønsker kompetansebevis eller vil sertifisere seg innen Elkontroll næring gjennom DNVGL eller Nemko. Eksamen på stedet i bolig, næring for de som ønsker.   [-]
Les mer
1 800 kr
NEK 400:2022 [+]
NEK 400:2022 [-]
Les mer