Kurs: Elektronisk kommunikasjon – EKOM – Fiberoptiske installasjoner
Omega Holtan As