Kurs: Elektronisk kommunikasjon – EKOM – Fiberoptiske installasjoner
ExTek AS