Offshore-kurs
Du har valgt: Norsk Olje og Gass
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 dager
Oppgradering til Grunnleggende sikkerhetskurs fra Norsk olje og gass. [+]
Oppgradering til Grunnleggende sikkerhetskurs fra Norsk olje og gass.    Krav til forkunskap: Gyldig Norsk olje og gass sikkerhetskurs Læremål: Etter kurset skal deltakerene kunne demonstrere kompetanse gitt I STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 18.5 timer på 3 dager. Pris: Det tilkommer MVA på kursprisen Overnatting:  www.ssras.no [-]
Les mer
Nettkurs
This online introductory course provides the drilling personnel with basic understanding of well control. Completion of this course will provide you with a completion cer... [+]
Course Content: Course is in English and oilfield units (API) only. The content follow the syllabus issued from IWCF. ·         General well control principles ·         Risk assessment ·         Hydrostatic pressure ·         Formation pressures ·         Primary & secondary well control ·         Well control equipment ·         Subsea and surface equipment ·         Well barrier concept ·         Kick causes ·         Kick detection ·         Influx characteristics and behavior ·         Well control methods ·         Inflow testing Course Objectives To be able to: ·         Understand the negative consequences associated with loss of well control ·         Understand the need for detection ·         Recognize the warning signs of abnormal pressure ·         Know the actions that should be taken when kick indicators are present ·         Be familiar with the functions of the bop equipment ·         Be able to select well control method to regain control ·         Be able to fill in a IWCF surface and/or subsea kill sheet ·         Be able to calculate kill mud weight, initial circulation pressure and final circulation pressure ·         Correctly obtain shut in pressures in the well ·         Understand the barrier concept ·         Know the impact pumping cement could have on well control ·         Obtain sufficient knowledge to pass a written IWCF test with minimum 70% score [-]
Les mer
10 dager 42 500 kr
Arbeid i tau, metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Til bruk on- og offshore industri. i.h.t NS9600:20. Rope Access for work in heights. On- and offs... [+]
TT – Tilkomstteknikk Klasse A Tilkomstteknikk er taubasert metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Metoden er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien. Tilkomstteknikk er også benyttet innen landbasert indstri. Opplæring i utstyr og tilkomstteknikk, lagsammensetning og arbeidsgiver ansvar og oppfølging av personell. Opptakskrav:  Generelt, alle nivå:   Psykisk og fysiksk god helse Timer som skal kvalifisere ved opptak til kurs skal være loggført maksimalt 5 år før oppstart kurs. Kvalifiserende timer skal regnes fra oppstart kurs på nåværende kompetansenivå. Søker skal ha gyldig helseattest. Helseattesten skal ikke være eldre enn 3 år. Operatør nivå 1: Kandidat fylt 18 år før opptak Operatør nivå 2, mod 1: Kandidat fylt 20 år før opptak, Loggført minimum 500 timer som nivå 1, over 12 mnd Operatør nivå 2, mod 2: Kandidat fylt 20 år, dokumentere minimun et av følgende krav, samt godkjenning fra SSE:  minimum 600 timer med arbeid i tau, fordelt over minimum 3 år  minimum 5 års praksis som instruktør på fjellklatrekurs iht. Norsk Fjellsportforums standard; godkjent             tindeveileder i UIAGM  medlemskap og praksis i en alpin fjellredningsgruppe tilsluttet NARG Operatør nivå 3: Kandidat fylt 22 år før opptak. Loggført minimum 700 timer som operatør nivå 2, over en periode på minimum 12 måneder.  Kandidat som starter aspirantperioden, skal ha gyldig sertifikat på nivå 3.   RAT (Rope Access Technique) Class A Rope Access is a rope-based method of access, security and work execution at height. The method has been developed for use in the oil and gas industry. Rope access is also used in land-based industry.Training in equipment and access technique, team composition, employer responsibility and follow-up of personnel     [-]
Les mer
4 dager 14 190 kr
Grunnleggende Sikkerhetskurs - Grunnkurs Kursnavn Grunnleggende sikkerhet - Grunnkurs   Godkjenninger Norsk Olje & Gass godkje... [+]
Grunnleggende Sikkerhetskurs - Grunnkurs Kursnavn Grunnleggende sikkerhet - Grunnkurs   Godkjenninger Norsk Olje & Gass godkjent 48 måneder (NOG)   Varighet 45 timer - 4 dager ved senteret.   Målgruppe Basiskurs for alt sokkelarbeidende personell på norsk sokkel hvor Petroleumsloven anvendes.   Krav til forkunnskap Ingen   Hovedmål Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.Ved fullført kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebygging av arbeidsulykker og relevant verne-, brann- og redningsutstyr på innretningen. Man skal også være trent til å takle en evakuering fra ett helikopterI tilegg skal deltakerne ha fått ferdigheter/kunnskap i:- bruk av brann-/redningsutstyr, førstehjelp og kjennskap til lover og forskrifter som regulerer oljevirksomheten.- det apparat som settes inn ved ulykker og katastrofer både nasjonalt og internasjonalt.Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet samt forståelse for det sosiale- og fysiskearbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.   Innhold Noe av teorien blir gjennomgått interaktivt. Det er mulig å gjennomføre teorien over internett.Kurset er i hovedsak rettet mot praktisk trening og øvelserForebyggende sikkerhets-/ vernearbeid m / praktiske øvelser:- Lover og forskrifter- Tilsynsmyndigheter- Beredskap- Internkontroll- Arbeidsmiljø- VernetiltakBrannvern m / praktiske øvelser:- Brannteori- Slukkemetoder- Brannberedskap- Brannforebyggende arbeid.Sjøredning m / praktiske øvelser:- Personlig redningsmidel- Kollektive redningsmidler- EvakueringHelikopterevakuering- Vanntilvenning- Pustelunge- Evakuering av helikopter rett vei og kantretFørstehjelp m / praktiske øvelser:- Opptreden ved ulykke- Prioritering av tiltak- HLR- Sirkulasjon svikt- Brannskader- Hypotermi   Eksamen Skriftlig eksamen. Meld deg på kurset til redusert pris via online booking. [-]
Les mer