Språkkurs og språkreiser
Norsk
Du har valgt: Norskopplæring
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 3 måneder 2 250 kr
NETTBASERT NORSKKURS A1-A2 med tilgang til «På vei A1-A2 Digital Elevnettsted» med personlig oppfølging for russisktalende [+]
IRINA LANGUAGE SERVICES tilbyr et NETTBASERT NORSKKURS A1-A2 med tilgang til «På vei A1-A2 Digital Elevnettsted (2018)» med personlig oppfølging for deg som ønsker å få en grundig og praktisk innføring i norsk. Nettstedet har innlest lyd og videoer for uttale og grammatikk, og er enkelt å bruke for alle. På vei Digital er godt tilrettelagt for differensiering med 5500 oppgaver på tre nivåer. Mange av oppgavene er av samme type som elevene vil møte på norskprøvene. Oppgavene supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok (ikke inkludert i prisen). Hver elev jobber selvstendig på nettet og kan ha i tillegg hver uke et online individuelt møte med lærer/veileder  (á 45 minutter), tilbakemeldinger fra læreren på skriftlige innleveringer.  Du har tilgang til På vei A1-A2 Digital Elevnettsted (2018) i 3 måneder 12 individuelle møter med lærer via Skype/Zoom eller telefon (á 45 minutter)og tilbakemeldinger fra lærer på skriftlige innleveringer. Planlagt oppstart: start når det passer deg Du kan ha online konsultasjoner med kommentar på norsk og russisk.  Онлайн курс Норвежский А1-А2 с индивидуальным сопровождением  для начинающих (русскоговорящих), в том числе без начальных знаний языка. У вас будет неограниченный доступ к På vei Digital Elevnettsted (2018)  с 5500 заданий на трех уровнях в течение 3 месяцев. На сайте есть аудио и видео материал для работы над произношением и грамматикой, и им легко пользоваться. Курс поможет Вам освоить пять языковых навыков: слушать, читать, говорить, вести разговор и писать на норвежском языке. Каждый ученик работает самостоятельно c онлайн ресурсом и с учебником På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok (не включены в стоимость курса)  и кроме этого имеет 12 индивидуальных онлайн-встреч (по 45 минут каждая) с учителем, владеющим норвежским и русским языком. Уровни А1-А2  данного курса готовят к национальному тесту на знание норвежского языка, Norskprøve и к учебе и трудовой жизни в Норвегии.   [-]
Les mer
Nettkurs 3 måneder 2 250 kr
NETTBASERT NORSKKURS A1-A2 «På vei A1-A2 Digital Elevnettsted" med personlig oppfølging [+]
IRINA LANGUAGE SERVICES tilbyr et NETTBASERT NORSKKURS A1-A2 med tilgang til «På vei A1-A2 Digital Elevnettsted (2018)» med personlig oppfølging for deg som ønsker å få en grundig og praktisk innføring i norsk. Nettstedet har innlest lyd og videoer for uttale og grammatikk, og er enkelt å bruke for alle. På vei Digital er godt tilrettelagt for differensiering med 5500 oppgaver på tre nivåer. Mange av oppgavene er av samme type som elevene vil møte på norskprøvene. Oppgavene supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok (ikke inkludert i prisen). Hver elev jobber selvstendig på nettet og kan ha i tillegg hver uke et online individuelt møte med lærer/veileder  (á 45 minutter), tilbakemeldinger fra læreren på skriftlige innleveringer.   Ubegrenst tilgang til "På vei A1-A2 Digital Elevnettsted (2018)" i 3 måneder 12 individuelle møter med lærer via Skype/Zoom eller telefon (á 45 minutter)og tilbakemeldinger fra lærer på skriftlige innleveringer. Planlagt oppstart: start når det passer deg Du kan ha online konsultasjoner med kommentar på norsk, russisk, engelsk.     [-]
Les mer