Offshore-kurs
Du har valgt: Aust-Agder
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Kombinert klasserom og nettbasert 4 dager 18 700 kr
Vi kan tilby opplæring på stuplivbåt. Til treningen benyttes en Norsafe GES25 som er montert i sliske. Her kjøres kurs, både etter OLF fagplaner og selskapsinterne kurs... [+]
  Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne: • Klargjøre livbåt for evakuering • Organisere og lede ombordstigning • Sjøsette livbåt • Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering • Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet   M Å L G R U P P E Livbåtførere   F O R K U N N S K A P GSK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring Begrenset VHF-sertifikat   V A R I G H E T 4 dager   Omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp. • Introduksjon • Regelverk/Forskrifter • Teknisk beskrivelse og utstyr i livbåt • Beredskapsorganisasjon/Alarminstruks/Kommandoforhold/Stress • Livbåtførers/Mannskapets plikter og oppgaver • Helikopterredning • Relevant førstehjelp • Praktisk og teoretisk test [-]
Les mer
4 dager 10 500 kr
Livbåtfører konvensjonell livbåt [+]
OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne: •Klargjøre livbåt for evakuering •Organisere og lede ombordstigning •Sjøsette livbåt •Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering •Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet Livbåtførere   M Å L G R U P P E Norsk olje og gass: GSK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring IMO: STCW95 Tab. A-VI/1-1,2,3,4 (IMO60) •Begrenset VHF-sertifikat F O R K U N N S K A P Konvensjonell livbåt: ca. 4 dager V A R I G H E T Omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp. •Introduksjon •Regelverk/Forskrifter •Teknisk beskrivelse og utstyr i livbåt •Beredskapsorganisasjon/Alarminstruks/Kommandoforhold/Stress •Livbåtførers/Mannskapets plikter og oppgaver •Helikopterredning •Relevant førstehjelp [-]
Les mer
13 900 kr
Vi har flere ulike typer MOB-båter for bruk på våre kurs. Båtene har ulike typer vannjet, motor, krok, o.l., slik at treningen i størst mul... [+]
Vi har flere ulike typer MOB-båter for bruk på våre kurs. Båtene har ulike typer vannjet, motor, krok, o.l., slik at treningen i størst mulig grad kan tilpasses det utstyret som finnes ombord der deltakerne skal jobbe. Elevene trenes etter de til enhver tid gjeldene fagplaner, slik at de skal bli best mulig rustet til å kunne fungere på et MOB-båtlag ombord. Kursene er godkjent etter OLF og STCW A-VI/2-2 retningslinjer.  [-]
Les mer
1 dag 7 500 kr
HelikopterevakueringHelikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge MÅLGRUPPE1 dag VARIGHETHvert 4. år FREKVENSTeoridelPraktisk... [+]
HelikopterevakueringHelikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge MÅLGRUPPE1 dag VARIGHETHvert 4. år FREKVENSTeoridelPraktiske øvelser:VanntilvenningPraksis veltOrganisert evakueringEBS (pustelomme) [-]
Les mer
40 timer 11 300 kr
Vi kjører 40 timer Grunnkurs førstehjelp, som er nødvendig for å være på førstehjelpslag offshore. Dette kan også gjennomføres sammen med opplæring i bruk av hjertestarte... [+]
Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne: • Utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom. • Assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i den totale førstehjelpsberedskapen og omfatter følgende: Medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner. Førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy  INNHOLDKurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter.• Beredskap/organisering• Generell førstehjelp• Pasientundersøkelse• Bevisstløshet• Blødning og traumatisk amputasjon• Bukskader• Sirkulasjonssvikt• Hodeskader• Rygg- og nakkeskade• Brann- og etseskader, inkl. elektrisitet og stråling• Brudd• Blodtrykksmåling• Brystsmerter• Pustevansker og kramper• Livløshet – Hjerte Lunge Redning• Assistanse av sykepleier ved administrasjon av infusjon• Generell nedkjøling• Mentale reaksjoner og stressmestring• Skadested med flere skadde – Triage på skadested• Brystskader [-]
Les mer
4 dager 15 900 kr
Grunnleggende Sikkerhets- og beredskapskurs. Tilfredstiller Norsk Olje og Gass sine krav for Nordsjøen. [+]
Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø. Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebygging av arbeidsulykker og relevant verne-, brann-og redningsutstyr på innretningen. I tillegg skal deltakerne ha fått ferdigheter/kunnskap i:-bruk av brann-/redningsutstyr, førstehjelp og kjennskap til lover og forskriftersom regulerer oljevirksomheten.-det apparat som settes inn ved ulykker og katastrofer både nasjonalt oginternasjonalt.Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid. [-]
Les mer
2 dager 9 700 kr
Grunnleggende sikkerhet og beredskapskurs [+]
Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år. Ved fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter om: • Bruk av håndslukker • Livreddende førstehjelp • Bruk av redningsstrømpe • Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge • Helikopterevakuering (HUET) [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.