Kurs: OFFSHORE, Teknisk ansvarlig
Kis Kompetanse AS