Nullstill
Filter
Ferdig

-

Øvre Årdal 7 timer 3 250 kr
22 Apr
Kurset er tilpassa lovverket for alle som skal bruke personløftar / lift. Kurset dekkar og bruk av lift under bakken. Kurset stiller ingen krav til forkunnskapar. [+]
Målsetning Bakgrunnen for kurset er at personar som jobbar i høgde i eller utanfor personløftar / lift skal unngå personskade og ulykke på arbeidsplassen. Arbeidstakaren skal gjennom kurset få auka kunnskap om tryggingstiltak ved bruk av personløftar / lift og ved arbeid i høgda. Kurset inneheld desse emna Lover og forskrifter Ulykker Oppbygging Kontroll og vedlikehald Bruksområder Brukereigenskapar Betjening og sikker bruk Klasseinndelingar Arbeider i høgda Praksis med bruk av lift Regelverk I forskrift med bestillingsnummer nr. 703 Forskrift om utførelse av arbeid §10 – 1 og 10 – 2, stiller norske myndigheter krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Dette omfatter en rekke maskiner og utstyr som ved bruk kan medføre særlig sikkerhetsrisiko. [-]
Les mer
Bedriftsintern
Vårt kurs i Grunnopplæring - Maskiner og redskap handler om tema som: Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. [+]
  Kurset kommer innom de nye forskriftene, ansvar, risikoanalyse, bruksanvisning, miljøvern, faresymboler, hygiene, verneutstyr, sikkerhetsdatablad, vedlikehold, kontroll og andre viktige sikkerhetsinstrukser. Kurset vil sørge for en grunnleggende opplæring i lover og forskrifter, slik at du ikke behøver å gå så grundig gjennom dette teamet i alle våre kurs i dokumentert opplæring for maskiner og redskap. [-]
Les mer
Webinar Hele landet 18 timer 3 900 kr
21 Apr
Kurset gjennomføres på læringsportalen Didac. Her logger du deg inn og følger kurset på Zoom. Du skal gjennomføre 7 kursmoduler, hver på mellom 2 og 3 timer. [+]
I april/mai 2021 arrangerer vi et strømmet HMS grunnkurs («Lovpålagt grunnopplæring for verneombud») med innholdsrike kursmoduler, gode metoder og et fleksibelt opplegg. En rekke dyktige fagpersoner vil presentere sitt stoff på en levende, informativ måte og med mulighet for interaktivitet underveis. Dette kurset er annerledes, ved at du får konkrete, erfaringsbaserte råd om hvordan du kan lykkes og få gjennomslag som verneombud. Kursvertinne er Guro Skåre-Jullum, som har 20 års fartstid som verneombud og hovedverneombud. [-]
Les mer
Nord-Aurdal 7 timer 4 850 kr
19 Apr
21 Jun
HMS-opplæring for arbeidsgivere/ Ledere [+]
Arbeidsmiljøloven stiller krav om at virksomhetens øverste leder/ arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhet. Innhold:- Arbeidsgivers plikter og arbeidstakers medvirkningsplikt- Hvorfor er HMS-arbeid viktig?- Hvilke krav stilles til deg som arbeidsgiver og hvordan møte kravene?- Systematisk HMS-arbeid:     - Lovverket     - Organisering- Forelesning og gruppearbeid Mål/ ønsket resultat:- Ha kunnskap om grunnprinsippene i et systematisk HMS-arbeid og kravene som stilles.- Arbeidsgiver blir bevisst på sin betydning for å skape et godt arbeidsmiljø og bidra til å skape         motivasjon for arbeidet. [-]
Les mer
Webinar Hele landet 7 timer 1 555 kr
22 Apr
29 Apr
06 May
Lær enkle verktøy til å endre atferd / reaksjonsmønstre som du ikke ønsker å ha lenger [+]
  Velkommen til four element profile™ Atferds-workshop ONLINE Visste du at så mye som 70 % av vår atferd er dannet før vi er 7 år !! Da er det kanskje ikke så rart om vi ikke alltid forstår hvorfor vi reagerer som vi gjør. Det er heller ikke alltid at vi liker vår atferd eller reaksjonsmønstre. Nå har du mulighet til å lære noen praktiske og enkle verktøy til hvordan du kan endre atferd/reaksjonsmønstre som du ikke ønsker å ha lenger. Dette er en BETA workshop som vil foregå online via Zoom fordelt på 3 webinarer, samt 1 oppfølgingsmøte. Som et ekstra tillegg til denne BETA online workshopen tilbyr vi også 1 extra oppfølgingsmøte etter avtale med kursdeltagerne, ca etter en måned Webinarene består av en blanding av teori, individuelt arbeid og gruppecoaching, samt diverse øvelser, lærer du hvordan du kan endre en atferd, samtidig med at du får et overblikk over dine følelsesbeholdere. Siden dette er en BETA (første) workshop online har vi valgt å si varighet på webinarene fra kl. 20-22, men vi gjør oppmerksom på at dette er max tid. Noen dager vil vi bruke 1,5 time, andre dager 1 time og 45 min eller kanskje 2 timer. Dato for webinarene: torsdag 22. april, 29. april og 6. mai kl. 20-22 Oppfølgingsmøte: Torsdag 20. mai kl. 20-21 Oppfølgingsmøte : blir avtalt med kursdeltagerne kl. 20-21 BETA pris: kr 1.555,- (Ordinær pris: kr 2.600,-) Påmeldingsfrist: 12. april 2021 Instruktør: Ariyana Shandel Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med Ariyana Shandel dersom du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om workshopen. Ariyana sin mailadresse er: info@ariyanashandel.com Du finner også mer informasjon om workshopen på www.fourelementprofile.no Denne BETA workshopen online er til sterkt redusert pris og i tillegg er det også et ekstra oppfølgingsmøte og vi håper at du har lyst å delta, og vi vil svært gjerne at du gir oss en tilbakemelding / testimonial etter workshopen slik at vi kan hjelpe flere, eller om du har forslag til forbedringer. Vi håper å se deg snart. Hjertelig velkommen !! NB! Begrenset antall plasser, så første mann til mølla gjelder [-]
Les mer
Nettkurs 2 timer 2 400 kr
22 Apr
To år med GDPR - Hvor står vi? Mange virksomheter har fortsatt noe å jobbe med! [+]
To år med GDPR - Hvor står vi?Mange virksomheter har fortsatt noe å jobbe med! Har du behov for å lære mer om grunnprinsippene og få kontroll på verktøy og rutiner? Vårt to-timers interaktive nettkurs om GDPR gir deg praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelsen av de nye personvernreglene. Temaer som gjennomgås på kurset: Hvorfor nye personvernregler Astronomiske bøter GDPR gjelder for personopplysninger og vurderinger Sensitive personopplysninger Behandling av personvernopplysninger - Databehandleravtaler Samtykke Nye rettigheter Sletterutiner Nye krav til beredskapsplaner ved personopplysninger på avveie Personvernerklæringer GDPR ved oppkjøp av virksomheter Krav om personvernombud i enkelte virksomheter Hvordan jobber dere nå for å implementere de nye personvernreglene i din virksomhet Vi anbefaler kursdeltagerne å ha Personopplysningsloven lett tilgjengelig, da den vil bli aktivt brukt under kurset.   Advokat Mollestad Oppegaard, fra Advokatfellesskapet Lovende vil i etterkant av kurset tilby implementering av GDPR i din virksomhet. [-]
Les mer
Øvre Årdal 3 timer 2 650 kr
21 Apr
Skal du jobbe i høgda? Skal du utføre arbeid på tak, i stege, på dekk, i stillas eller i personløftar, og risikerar fall til lågare nivå? Da er sikring mot fall absolutt ... [+]
Kurset er laga for at personell som arbeidar i høgda skal unngå personskade og ulykke på arbeidsplassen ved å få auk akunnskap om fallsikringsutstyr og lære om dei ulike tryggingstiltaka som ein skal gjennomføre ved denne typen arbeid. Kurset inneheld desse emna Lover og forskrifter Gjennomgang og prøving av fallsikringsseler Feste og forankring Dempere og fallblokker Førstehjelp ved hengetraume Regelverk I «forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» Kap. 8 §8-1 Gjennomgående krav til opplæring, sier forskriften at: Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstageren har den nødvendige opplæringen. Fallsikringskurset dekker dette kravet gjennom obligatorisk opplæring i teoretisk og praktisk innføring i fallsikring.     [-]
Les mer
Oslo 3 dager 16 850 kr
22 Jun
12 Oct
3-dagers instruktør-ledet kurs som fører frem til PRINCE2 Agile Practitioner sertifisering. [+]
Sopra Steria Akademiet er en del av Sopra Steria, og tilbyr kurs og opplæring innen: IT Service Management Prosjekt- og programstyring It-styring og kontroll Våre instruktører jobber til daglig som rådgivere innen disse områdene i Sopra Steria.  PRINCE2® Agile er en tilleggsmodul til PRINCE2® som hjelper deg å kombinere styrkene til tradisjonell prosjektstyring og smidig metodikk.  PRINCE2® Agile Practitioner er et praktisk orientert kurs for hvordan ta metoden i bruk i konkrete situasjoner.  PRINCE2® Agile Practitioner kombinerer smidige konsepter med verdens mest populære tilnærming til prosjektledelse. PRINCE2® Agile Practitioner-sertifiseringen er utviklet for å imøtekomme brukernes behov, og lærer deg å blande struktur, styring og kontroll med smidige metoder, teknikker og tilnærminger. Praktisk informasjon Kurset varer i 3 dager Vi stiller med erfarne norske instruktører. Kursmateriell og eksamen er på engelsk. Eksamen varer i 2,5 timer. Eksamen på dag 3. Det bør beregnes ca 6 timer til selvstudium i løpet av kursets varighet.   Du kan lese mer om PRINCE2 Agile her [-]
Les mer
Hei og velkommen til kurs hos oss! [+]
Har du noen spørsmål angående Kurset så ta kontakt via påmeldingskjema til venstre! Så tar vi kontakt så snart vi har mulighet. [-]
Les mer
Tromsø 12 dager 22 000 kr
30 Apr
04 Jun
Fritidsskippersertifikat D5L og D5LA Nettundervisning eller klasseromsundervisning helg/ettermiddag/dagtid. vi strekker oss langt for og tilpasse din opplæring. [+]
    Fritidsskippersertifikat D5L og D5LA Kurset fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart.   Læreplanen er delt inn i følgende emner: Navigasjon Navigasjonshjelpemidler Sjøveisregler og brovakthold Skipslære Sikkerhet Teknologi/Motorlære Navigasjonshjelpemidler i praksis Håndtering av fartøy Eksamen skal bestå av skriftlig prøve i:  Navigasjon Navigasjonshjelpemidler Sjøveisregler og brovakthold Skipslære Sikkerhet Teknologi/Motorlære   Instruktører: Høy faglig kvalitet og dedikerte instruktører, som er aktiv og faglig oppdatert, til enhver tid.   Vi har som mål å kunne tilrettelegge undervisningen for hver enkelt kunde/elev. Opplæringsansvarlig har pedagogisk bakgrunn og erfaring med å tilrettelegge for de som for eksempel har lese- og skrivevansker, eller andre behov.   Vi holder også bedriftsinterne kurs hos deres bedrift. Ta kontakt for informasjon og tilbud.    Vi tilbyr enkel servering på våre kurs!  Dette kan enkelt velges nede i påmeldingsskjema.   WWW.KOMPLETTKURS.NO     What do you want to do ? New mailCopy [-]
Les mer
Nettundervisning 5 dager 22 500 kr
10 May
Agile and Lean work when there is deep respect and consideration for people. However, often the behaviours we experience and sometimes exhibit at work are not in alignmen... [+]
During this 3-day highly interactive, powerpoint free, ICAgile-Certified coaching course with Adventures with Agile, you will learn specific professional coaching skills required to help others who are moving towards Agile ways of working. You will also gain the understanding and skills required to create a safe environment for meaningful collaboration and healthy conflict resolution within an agile team and be exposed to team dynamics and the role the wider organisation system plays. Everyone who participates in our Agile Team Coach courses is invited to participate in our monthly online coaching clinic calls. The coaching clinic is available exclusively for our Agile Team Coach graduates to support their continuous professional development. Upon successful completion of the course you will receive the ICAgile Certified Professional in Agile Coaching certification. Bouvet delivers this training course on behalf of Adventures with Agile [-]
Les mer
Nettkurs 2 timer 650 kr
The course provides knowledge about the structure, operation, applications and usage, maintenance and monitoring of the appropriate tool;. [+]
The course provides knowledge about the structure, operation, applications and usage, maintenance and monitoring of the appropriate tool;. The training provides knowledge about the requirements for safe use and operation stipulated in regulations and instructions. Norway The course is divided into an introduction and one course element per tool. The implementation can be divided up. Please feel free to take 1-2 tools at a time with a break in between. Norway NB! Along with a practical review of the tools, the course meets the requirements for documented training in hazardous work equipment in Regulations concerning the Performance of Work. Content Introduction to general HSE Angle grinder Hammer drills, jackhammers and combihammers Powder actuated gun Nail gun Saws with blade (includes table saw, crosscut and miter Saw, circular saw, jigsaw and reciprocating saw) Chain saw [-]
Les mer
5 dager 9 900 kr
En utdannelse til MI Coach gir deg fordypende kunnskap i MI (Motivational Interviewing) som metode [+]
En utdannelse til MI Coach gir deg fordypende kunnskap i MI (Motivational Interviewing) som metode, ifølge retningslinjer fra MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Du lærer å benytte MI som tilnærming ved profesjonelle samtaler og møter i henhold til adferdsmessig vitenskap. Utdannelsen omfatter 5 dager med treningsperioder mellom samlingene. En deltids-utdannelse som gjennomføres i kombinasjon med obligatoriske samlinger og innstuderingsperioder hjemme mellom samlingene.  Samlingene består av forelesninger, ferdighetstrening, litteraturoppgaver og erfaringsdeling. Etter avsluttet utdannelse skal deltakerne kunne: beskrive samtalemetoden MI (Motivational Interviewing) tilrettelegge motiverende samtaler i forhold til et klienttilpasset perspektiv vise til ferdigheter i gjennomføringen av motiverende samtaler ved adferdsendringer gjennomføre enkel koding av MI samtaler redegjøre for adferdsvitenskapelige prinsipper ved adferdsforandringer dokumentere gjennomførte samtaler redegjøre for grunnleggende prinsipper ved motiverende samtale Kursinnhold: MI samtalens bakgrunn og teori Grunnleggende prinsipper for adferdsvitenskap Reflekterende lytting Samtalens faser og struktur MI motivasjonsprosesser Grunnleggende samtaletrening i følge BØRS Enkle og komplekse refleksjoner Strategier ved lav, middels og høy beredskap i forhold til forandring Mostand og opprettholdelse Ambivalens og selvtillitt Trene på strategier ved samtaler Observasjon og feedback Kursopplegg: Kurset omfatter 2 + 2 + 1 dag.  Tider:  dag 1: 1000 – 1800, dag 2: 0800-1600 Egenstudier mellom hver samling. Kurslitteratur: Håndbok i motiverende samtaler – MI, Teori og praksis og implementering. Kursleder: Staffan Hultgren er pedagog og adferdsviter samt medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT. I tillegg til kurs hos Axelsons, er Staffan kursansvarlig for frittstående kurs i Motiverende Samtaler ved GIH i Stockholm og virksom som MI veileder.  Eksamen: innleveringsoppgaver av transkribert samtale  litteraturseminar redegjørelse av grunnleggende prinsipper En hilsen fra Staffan til alle som ønsker å gå utdannelsen på Axelsons. Hei,  det er med glede jeg kan anbefale Axelsons nye kurs i MI Coach. Kurset fokuserer på Motiverende samtaler og hvordan man kan samtale om adferdsmønster ved ulike tilfeller. Kurset tilsvarer 7,5 studiepoeng ved høyskole/universitet. Etter kurset vil du ha gode ferdigheter i å utøve Motiverende Samtaler som blir stadig mer etterspurt innen helse og omsorg, og noe som gjerne kunder etterspør i coaching.  MI er et utmerket verktøy for å bygge langsiktige kunderelasjoner som kan være avgjørende for en fremgangsrik etablering på arbeidsmarkedet.  Det ville være både gøy og stimulerende om vi får en mulighet til å treffes, for sammen å kunne utvikle kompetanse innen Motiverende Samtaler.  Hører gjerne dine spørsmål og funderinger. Staffan       Utdannelse til MI Coach over 5 dager 2 + 2 + 1 dag. 1. samling: 28-29 mars 2020 2. samling: 25-26 april 2020 3. samling: 1 nettbasert samling - dato oppgis senere Dag 1: 1000-1800, dag 2: 0800-1600, samt 1 nettbasert dag Utdannelsen foregår på svensk. [-]
Les mer
Oslo 1 dag 8 900 kr
11 Jun
11 Jun
27 Aug
This Atlassian Confluence Advanced Training course develops basic user knowledge of Confluence to produce dynamic pages to an advanced level. [+]
Objectives & Outcomes By attending this course delegates will begin to understand many of the more advanced features within confluence.  We’ll kick off your journey to becoming a real power user with shortcuts and markup. you’ll learn to use advanced and custom macros to generate reports with dynamic and meaningful date.  You’ll learn all about the power of integrating Confluence together with Atlassian JIRA and we’ll introduce you to both application and space administration. Course outline: Module 1: Advanced Content Creation Shortcuts Wiki Markup Text Styles Headings Lists Tables Links Module 2: Advanced Supporting Content User Macros HTML Macros User macros Workflows Page Properties Roadmaps Status Lab Exercise: Add macros to a page Implement a workflow in your page Create a workflow report with page properties User macros Module 3 : Notifications and Tasks Email options Confluence Notifications - Advanced Confluence Tasks Lab Exercise: Review another users work Progress the workflow Complete a task Module 4: Attachments and File Management Attaching files The Attachments Macro Viewing Attachments Making Presentations Editing Attachments File Versioning File recovery Attachment Storage Attachment Admin Confluence with WebDAV Lab Exercise: Upload to summary page Use the attachments macro View versioning Add attachment label Search for attachment Optional : configure webdav Module 5 - Integration to Jira Application links Requirements definition The Jira Macro Creating Jira Issues from Confluence Displaying Jira Data in Confluence Making Jira Gadgets available to Confluence Lab Exercise: Create a requirements document Populate some stories Create Jira Data Optional – create a status report page Module 6: Introduction to Administration Users & groups Permissions Space Permissions Trash / Orphaned Pages Look and Feel Templates Audit logs Usage statistics Lab Exercise:  1. Part 1 Create a user Create a group Add the user to a group Grant the group permissions 2. Part 2 Restore a deleted page Create a template Configure personal space Look and feel Sidebar [-]
Les mer