Offshore-kurs
Du har valgt: Petroleumsteknologi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 1 dag 4 990 kr
Få kunnskap om vedlikehold- og kontrollsystemer for kraner og annet løfteutstyr i petroleumsindustrien. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig. Hensikten med kurset er å gi teknisk ansvarlig kunnskap for å kjenne til vedlikehold- og kontrollsystemer for kraner og annet løfteutstyr. Opplæringen skal også gi deltakerne kunnskap om krav til dokumentasjon som skal forefinnes på løfteutstyret.   Kursinnhold: Gjennomgang av roller og ansvar Krav til sakkyndig virksomhet Sakkyndig kontroll Oppfølging etter kontroll Krav til dokumentasjon Vedlikehold / PM-rutiner Modifikasjon/ reparasjon Gjennomgang av ståltau Oppbevaring av løst løfteutstyr Øvelsesoppgaver Prøve   Teknisk ansvarlig skal: Ivareta teknisk tilstand for løfteutstyr Sørge for at nødvendig vedlikeholdsprogram blir etablert, implementert, utført og vedlikeholdt etter produsentens instruksjoner og erfaringer med denne typen utstyr Sørge for at nødvendig sakkyndig kontroll blir utført og fulgt opp Sikre at eventuelle kompenserende tiltak, pålegg og bruksbegrensinger blir iverksatt Sørge for at nødvendig dokumentasjon for løfteutstyr er tilgjengelig Sikre at operatøren får tilgang til rapporter fra sakkyndig kontroll og dermed blir klar over avvik, pålegg og tidsfrister Vurdere behov for og anbefale fornyelse og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd med brukere, Sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt   Foreleser er Endre J. Fuglset Endre er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne: Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet Tidligere styreleder i KranTeknisk Forening Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening Løfterådgiver Skanska Norge Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS   Teknisk arrangør: Quality Norway AS.   [-]
Les mer
5 dager 24 200 kr
Teori og praksis i samsvar med R-003 [+]
I samarbeid med KTF som også er faglig ansvarlig.   De fem kursdagene består av to dager teori og tre dager praksis. Teoretisk eksamen gjennomføres første del av dag tre. Praktisk eksamen gjennomføres dag fem. Kurset kan gjennomføres uten at du tar eksamen. Du kan også velge å delta på en av delene.   Rapporten RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET (RNNP)som Petroleumstilsynet gav ut våren 2017 viser at næringen igjen har behov for å bli oppdatert på regelverk og kontrollprosedyrer for løfteutstyr i brønn og boring. Her er utklipp fra noen av de funn som er registrert innenfor kran- og løfteoperasjoner samt fallende gjenstander:For faste innretninger observeres en nedgang i antallet innrapporterte hendelser(både absolutt og normalisert) fra 2013 til 2014, men så en jevn økning i perioden 2014-2016,og en stor økning i antallet innrapporterte hendelser for året 2017.Økningen er hovedsakelig knyttet til Løfteutstyr i boreområder, hvor en ser en tredobling i antallhendelser i forhold til 2016 og Offshore kran hvor en ser en dobling i forhold til 2016. Antallhendelser i høyeste energiklasse, D, har hatt en femdobling fra 2016 til 2017, og antall hendelseri kategori C har en dobling.Dette viser at næringen igjen vil ha behov for å bli oppdatert på regelverk ogkontrollprosedyrer for løfteutstyr i brønn og boring.   [-]
Les mer
16 timer
Læretiltaket skal gi deltakerne innføring innen bore og brønn operasjoner [+]
MålsettingLæretiltaket skal gi deltakerne innføring innen bore og brønn operasjoner EmnelisteIntroduksjon Dannelsen av hydrokarboner Kartlegging Installasjoner Boreutstyr Foringsrør Bygging av BHA Trykkforhold, sikkerhetsventiler Sirkulasjonssystemet Sementeringsprosessen Boreprosessen Logging Retningsboring Kjerneboring Fisking og fiskeutstyr KompletteringAvslutningsprøveIngenKompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator [-]
Les mer
2 dager
Etter dette kurset vil deltakerne kunne beskrive jordas oppbygging og de indre og ytre krefter som påvirker jorda. Grunnleggende petroleumsgeologi. [+]
Fokus:  Hvordan olje og gass dannes og hvorfor vi finner olje på norsk kontinentalsokkel   Målsetting:  Etter dette kurset vil deltakerne kunne beskrive jordas oppbygging og de indre og ytre krefter som påvirker jorda, for eksempel dannelse av kontinenter, fjellkjeder, vulkaner, jordskjelv og naturens ulike terrengformer: fjell, daler, strandflater og havbunnen og de vil kjenne de viktigste mineraler og bergarter.  Videre vil deltakerne kunne omtale hovedtrekkene i geologien på norsk sokkel og metodene vi bruker for lete etter og bestemme egenskapene til olje- eller gassfelt.      Letevirksomhet på norsk sokkel    Generell geologi - Jordas oppbygning- Prosesser som utformer jordskorpa- Sedimentologi- Mineraler og bergarter (med vekt på sedimentære bergarter)- Historisk geologi Dannelse og oppsamling av petroleum -  Hva er olje?-  Hvor og hvordan finner vi oljen?- Hva skjer når oljen produseres? Letemetoder - Geofysiske undersøkelser       Magnetometri, Gravimetri, Seismikk- Geologiske undersøkelser og boring      Forundersøkelser, Boring, Prøvetaking, Borehullslogging Begreper og deres betydning  - Porøsitet- Permeabilitet- Metning- Væske/gass-fordeling i reservoaret- Beregning av olje- og gassinnhold- Fluidegenskaper- Sammensetning av petroleum- Faseoppførsel- Hvilke analyser kan vi bruke vi når og hvordan Norges oljegeologi - Feltgeologi i Nordsjøen; Ekofisk-området, Oseberg, Statfjord m.m. - Geologien i Norskehavet - Regionalgeologi i Barentshavet Denne beskrivelsen er for vårt standard kurs. Kurset kan også arrangeres internt og skreddersys for hver enkelt bedrift.     In english http://www.petconipc.no/kurs_og_opplaringEng.cfm?artid=161793 [-]
Les mer
8 timer 4 950 kr
Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kunne beskrive de forskjellige fasene i en boreoperasjon. Grunnleggende boreteknologi. [+]
Fokus:  Forskjellige faser i en boreoperasjon.   Målsetting: Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kunne beskrive de forskjellige fasene i en boreoperasjon. De skal kunne identifisere, angi plassering og redegjøre for bruken av boreutstyr på en plattform.   Kursinnhold: - Norsk petroleumhistorie - Ulike plattformtyper - Boreprogram for flyterigger - Offshore boring - Trykkontroll - Brønntest  In english; http://maersktraining.com/details/1034-introduction-to-drilling-technology/sandnes/2012-09-25/09-00 [-]
Les mer
Nettkurs 3 år 20 000 kr
Kompetanse innen fagområdet petroleumsteknologi, fordypning boring, samt innføring i økonomi, organisasjon og ledelse. [+]
Teknisk fagskole gir deg kompetanse innen fagområdet petroleumsteknologi, fordypning boring. I tillegg gir fagskolen deg en innføring i fag som økonomi, organisasjon og ledelse som er grunnleggende for en kommende leder. Det tredje området i teknisk fagskole er fag innen norsk, engelsk, matematikk og fysikk. Kurset tilfredstiller OLF sine anbefalte retningslinjer for kravtil personell som skal fungere som arbeidsleder eller fagsjef. Nettbasert modulkurs innebærer at deltakeren har tilgang til internettplattform, It's learning. Denne platformen benyttes til:- planer og informasjon- lærestoff- kommunikasjon med nettlærer- oppgaveløsning og veiledningOppstart i august under forutsetning av nok påmeldte. Hvert halvår arrangeres en samling over 5 dagersamt forberedelse før prøve/eksamen. Deltakerne vil ha student status. Fagene evalueres ved prøver, eksamen og andre evalueringsformer. Karakter gis for hele moduler. Pris per semester kr 20 000. Studieavgift inkluderer ikke elektronisk læreverk, bøker, og annet studiemateriell, samt eventuelle reise-, oppholds-, og bevertningsskostnader. Studieavgift inkluderer heller ikke flere oppmeldinger til eksamen i samme fag. [-]
Les mer
5 dager 10 000 kr
Modulen gir en bred innføring i emnet. Det vektlegges innlæring av terminologi, opplæring i prosedyrer retter mot brønnkontroll og kritiske boreoperasjoner. [+]
Modul 1 – Petroleumsteknologi Modulen gir en bred innføring i emnet. Det vektlegges innlæring av terminologi, opplæring i prosedyrer retter mot brønnkontroll og kritiske boreoperasjoner. Stavanger offshore tekniske skole arrangerer modulbasert sertifikatrettet utdanning. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalifikasjonskrav i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 05. september 2003 § 6. Moduler og stillingskrav:Teknisk sjef (modul 1-6)Stabilitets sjef (modul 1-4 og 7-9)Plattform sjef (modul 1-5 og 7-10) Kurset retter seg mot personell som ønsker å styrke og formalisere sine kunnskaper og erfaringer som dyktige fagpersonell og ledere. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalikasjonsforskrifter i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 5. september 2003 § 6. Kurset er tilpasser personell som arbeider i rotasjon offshore. Deltakerne vil ved gjennomført og bestått kurs få kursbevis som danner dokumentasjon nødvendig for å inneha sertifikat. Kursgjennomføring:Kurset består av inntill 10 moduler, hver med en varighet på inntil 4/5 dager. Normal gjennomføring vil skje over 1-2 år. Vitnemål/Eksamen:Hver modul avsluttes med eksamen.Når alle moduler som påkreves inne stillingskategorien er gjennomført, utstedes endelig kursbevis. Last ned brosjure (PDF) og lederkurs kursplan (PDF). For mer informasjon, kontakt:Hadria Rahmouni (51 50 03 03, hra@sots.no). [-]
Les mer
4 dager 13 900 kr
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås. [+]
Innhold: Gjennomgang av Norsok R-003/ R-005 Sammenstilling Planlegging Bruk av riggutstyr Beregninger Utførelse av sikre riggoperasjoner [-]
Les mer
2 dager 9 200 kr
Konferanse tar blant annet for seg nyheter fra store og små feltutbygginger, i tillegg til et blikk på den internasjonale arena og aktuelle utfordringer knyttet til utby... [+]
Olje- og gass industrien er inne i en utfordrende tid. Synkende oljepris og et relativt høyt kostnadsnivå gjør at behovet for å utvikle innovative løsninger er påkrevende. Vi ser for oss utfordringer rettet mot lavkostløsninger og standardisering, noe som i enda større grad aktualiserer behovet for gode og kostnadseffektive tekniske løsninger innen subsea prosessering og systemer for økt utvinningsgrad. Krav til økt utvinningsgrad fra brønnene gjør at bransjen stadig må utvikle ny og bedre teknologi innen styring, overvåkning og kontroll. Årets konferanse tar blant annet for seg nyheter fra store og små feltutbygginger, i tillegg til et blikk på den internasjonale arena og aktuelle utfordringer knyttet til utbygginger på store dyp.   [-]
Les mer