Offshore-kurs
Du har valgt: Petroleumsteknologi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

5 treff i Petroleumsteknologi
 

Nettkurs 2 dager 8 400 kr
– regelverk, krav og utfordringer. Kurset er basert på Modul P-3.8, men tilpasset målgruppen. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Revisjoner av NORSOK R-003 og NORSOK R-002 har ført til nye krav som også påvirker gammelt utstyr. Dette kurset gir en oppdatering på dagens krav til løfteverktøy i brønn og boring. Dette utstyret var og er kjent under navn som «running tools» og «handling tools».   Foreleser: Audun VabøDicipline Manager, Oceaneering Audun har arbeidet med kran og løft i over 30 år. Han er ofte brukt som foreleser innen fagområdet. [-]
Les mer
Nettkurs 1 dag 3 900 kr
Få kunnskap om vedlikehold- og kontrollsystemer for kraner og annet løfteutstyr i petroleumsindustrien. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig. Hensikten med kurset er å gi teknisk ansvarlig kunnskap for å kjenne til vedlikehold- og kontrollsystemer for kraner og annet løfteutstyr. Opplæringen skal også gi deltakerne kunnskap om krav til dokumentasjon som skal forefinnes på løfteutstyret.   Kursinnhold: Gjennomgang av roller og ansvar Krav til sakkyndig virksomhet Sakkyndig kontroll Oppfølging etter kontroll Krav til dokumentasjon Vedlikehold / PM-rutiner Modifikasjon/ reparasjon Gjennomgang av ståltau Oppbevaring av løst løfteutstyr Øvelsesoppgaver Prøve   Teknisk ansvarlig skal: Ivareta teknisk tilstand for løfteutstyr Sørge for at nødvendig vedlikeholdsprogram blir etablert, implementert, utført og vedlikeholdt etter produsentens instruksjoner og erfaringer med denne typen utstyr Sørge for at nødvendig sakkyndig kontroll blir utført og fulgt opp Sikre at eventuelle kompenserende tiltak, pålegg og bruksbegrensinger blir iverksatt Sørge for at nødvendig dokumentasjon for løfteutstyr er tilgjengelig Sikre at operatøren får tilgang til rapporter fra sakkyndig kontroll og dermed blir klar over avvik, pålegg og tidsfrister Vurdere behov for og anbefale fornyelse og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd med brukere, Sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt   Foreleser: Endre J. Fuglset Endre er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne: Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet Tidligere styreleder i KranTeknisk Forening Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening Løfterådgiver Skanska Norge Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS   Teknisk arrangør: Quality Norway AS.   [-]
Les mer
2 dager
Etter dette kurset vil deltakerne kunne beskrive jordas oppbygging og de indre og ytre krefter som påvirker jorda. Grunnleggende petroleumsgeologi. [+]
Fokus:  Hvordan olje og gass dannes og hvorfor vi finner olje på norsk kontinentalsokkel   Målsetting:  Etter dette kurset vil deltakerne kunne beskrive jordas oppbygging og de indre og ytre krefter som påvirker jorda, for eksempel dannelse av kontinenter, fjellkjeder, vulkaner, jordskjelv og naturens ulike terrengformer: fjell, daler, strandflater og havbunnen og de vil kjenne de viktigste mineraler og bergarter.  Videre vil deltakerne kunne omtale hovedtrekkene i geologien på norsk sokkel og metodene vi bruker for lete etter og bestemme egenskapene til olje- eller gassfelt.      Letevirksomhet på norsk sokkel    Generell geologi - Jordas oppbygning- Prosesser som utformer jordskorpa- Sedimentologi- Mineraler og bergarter (med vekt på sedimentære bergarter)- Historisk geologi Dannelse og oppsamling av petroleum -  Hva er olje?-  Hvor og hvordan finner vi oljen?- Hva skjer når oljen produseres? Letemetoder - Geofysiske undersøkelser       Magnetometri, Gravimetri, Seismikk- Geologiske undersøkelser og boring      Forundersøkelser, Boring, Prøvetaking, Borehullslogging Begreper og deres betydning  - Porøsitet- Permeabilitet- Metning- Væske/gass-fordeling i reservoaret- Beregning av olje- og gassinnhold- Fluidegenskaper- Sammensetning av petroleum- Faseoppførsel- Hvilke analyser kan vi bruke vi når og hvordan Norges oljegeologi - Feltgeologi i Nordsjøen; Ekofisk-området, Oseberg, Statfjord m.m. - Geologien i Norskehavet - Regionalgeologi i Barentshavet Denne beskrivelsen er for vårt standard kurs. Kurset kan også arrangeres internt og skreddersys for hver enkelt bedrift.     In english http://www.petconipc.no/kurs_og_opplaringEng.cfm?artid=161793 [-]
Les mer
2 dager 9 200 kr
Konferanse tar blant annet for seg nyheter fra store og små feltutbygginger, i tillegg til et blikk på den internasjonale arena og aktuelle utfordringer knyttet til utby... [+]
Olje- og gass industrien er inne i en utfordrende tid. Synkende oljepris og et relativt høyt kostnadsnivå gjør at behovet for å utvikle innovative løsninger er påkrevende. Vi ser for oss utfordringer rettet mot lavkostløsninger og standardisering, noe som i enda større grad aktualiserer behovet for gode og kostnadseffektive tekniske løsninger innen subsea prosessering og systemer for økt utvinningsgrad. Krav til økt utvinningsgrad fra brønnene gjør at bransjen stadig må utvikle ny og bedre teknologi innen styring, overvåkning og kontroll. Årets konferanse tar blant annet for seg nyheter fra store og små feltutbygginger, i tillegg til et blikk på den internasjonale arena og aktuelle utfordringer knyttet til utbygginger på store dyp.   [-]
Les mer
8 timer 4 950 kr
Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kunne beskrive de forskjellige fasene i en boreoperasjon. Grunnleggende boreteknologi. [+]
Fokus:  Forskjellige faser i en boreoperasjon.   Målsetting: Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kunne beskrive de forskjellige fasene i en boreoperasjon. De skal kunne identifisere, angi plassering og redegjøre for bruken av boreutstyr på en plattform.   Kursinnhold: - Norsk petroleumhistorie - Ulike plattformtyper - Boreprogram for flyterigger - Offshore boring - Trykkontroll - Brønntest  In english; http://maersktraining.com/details/1034-introduction-to-drilling-technology/sandnes/2012-09-25/09-00 [-]
Les mer