Alle kategorier
Du har valgt: Presentasjonsteknikk
Nullstill
Filter
Ferdig

-

43 treff i Presentasjonsteknikk
 

Oslo 2 dager 11 500 kr
Kursinstruktør Per Morten Hjemgård Per Morten er en engasjerende og entusiastis... [+]
Kursinstruktør Per Morten Hjemgård Per Morten er en engasjerende og entusiastisk kursholder som har jobbet fulltid med dette siden 2007. Per Mortens filosofi som kursleder er å søke å etablere et trygt læringsmiljø, for deretter å utfordre deltakerne til å ta steget ut av sine komfortsoner. Han fokuserer også sterkt på å gjøre opplæringen så praktisk som mulig, slik at deltakerne utvikler sine ferdigheter og ikke bare lærer teorien. Aktiv dialog og en god sans for humor er to stikkord som beskriver opplæringen. Han har jobbet i mange forskjellige bedrifter og bransjer og har en unik evne til å bruke praktiske eksempler som alle kan forholde seg til. Per Morten har mer enn 13 års erfaring fra ulike sentrale salgsstillinger, og erfaringen herfra bruker han aktivt i opplæringen. Han har også flere vellykkete bedriftsetableringer bak seg. Kursinstruktør Kjell Morten Brendøy Kjell Morten er en ambisiøs og humørfylt trener fullpakket med mot, kreativitet og kunnskap. Han er en meget erfaren kursholder som har leder-, team- og medarbeiderutvikling som sitt spesialfelt. Hans engasjement og entusiasme, kombinert med et sterkt fokus på praktisk læring, gjør at han er svært inspirerende for andre. Han er genuint opptatt av å utvikle mennesker til å kunne nå toppen av sitt potensial, og gjennom en 100 % positiv og praktisk tilnærming søker han å legge et solid grunnlag for positiv atferdsendring. Kjell Morten har nærmere 12 års erfaring fra ulike lederstillinger i flere servicerelaterte virksomheter i inn- og utland – en erfaring han bruker på en aktiv og lærerik måte i sine kurs og utviklingsprogrammer. Kursinnhold Hensikten med dette kurset er å videreutvikle ferdigheter deltakerne har, samt gi påfyll både når det gjelder presentasjonstekniske og retoriske elementer. Kurset har en klar overvekt av det praktiske, og deltakerne vil bli utfordret på forskjellig vis når det gjelder det å kommunisere et budskap på en selgende og slagkraftig måte. I tillegg vil deltakerne bli filmet mens de presenterer, for å få frem en ekstra dimensjon når det gjelder egen presentasjonsstil og hvordan denne kan utvikles ytterligere. Når det gjelder presentasjonene underveis i kurset, vil disse være tett knyttet opp mot deltakernes arbeidshverdag. Dette gjør vi fordi det gir best effekt å trene på det man jobber med til dagen. Kursinnhold Videreutvikle bruken av ulike presentasjonsteknikker:- Hva fungerer for deg?- Hva føler du deg komfortabel med?- Hva skal til for at du føler deg 100 % trygg? Inngående gjennomgang og praktisering av sentrale hjelpemidler:- Hvordan bruker du PowerPoint på best mulig vis?- Hvordan kan lyd, film og andre digitale hjelpemidler forsterke presentasjonen?- Hvilke andre hjelpemidler kan du bruke for å forsterke budskapet ditt?- Hvordan bygger du opp en presentasjon for å lykkes med å engasjere tilhørerne? Forsterke og foredle egen presentasjonsstil (blant annet ved bruk av filming):- Hvordan ser du deg selv i presentasjonssammenheng?- Hva er de viktigste positive tilbakemeldingene du har fått?- Hva er de viktigste tingene du skal jobbe videre med for å bli enda bedre?- Hvordan skal du gå frem for å utvikle deg – hvilke utviklingssteg skal du ta? Det lille ekstra på scenen:- Hvordan skal du gløde og inspirere?- Hvordan skal du selge og positivt argumentere?- Hvordan skal du få tilhørerne til å oppleve ditt budskap som positivt? Etter endt kurs vil deltakerne: Være bevisste på sentrale presentasjonstekniske hjelpemidler og hvordan disse kan brukes for å styrke egen presentasjon. Ha sett seg selv i aksjon og gjennom det fått ny innsikt i eget potensial. Ha definert klare utviklingssteg for å forbedre seg selv ytterligere. Krav til forkunnskaper Dette kurset er best egnet for deg som har erfaring fra det å presentere, eller som har vært på kurs i Presentasjonsteknikk (grunnleggende) tidligere. Forsterke og foredle egen presentasjonsstil (blant annet ved bruk av filming):- Hvordan ser du deg selv i presentasjonssammenheng?- Hva er de viktigste positive tilbakemeldingene du har fått?- Hva er de viktigste tingene du skal jobbe videre med for å bli enda bedre?- Hvordan skal du gå frem for å utvikle deg – hvilke utviklingssteg skal du ta? Det lille ekstra på scenen:- Hvordan skal du gløde og inspirere?- Hvordan skal du selge og positivt argumentere?- Hvordan skal du få tilhørerne til å oppleve ditt budskap som positivt? Etter endt kurs vil deltakerne: Være bevisste på sentrale presentasjonstekniske hjelpemidler og hvordan disse kan brukes for å styrke egen presentasjon. Ha sett seg selv i aksjon og gjennom det fått ny innsikt i eget potensial. Ha definert klare utviklingssteg for å forbedre seg selv ytterligere. Krav til forkunnskaperDette kurset er best egnet for deg som har erfaring fra det å presentere, eller som har vært på kurs i Presentasjonsteknikk (grunnleggende) tidligere.  Kursledere:Kjell Morten Brendøy.Kjell Morten er en ambisiøs og humørfylt trener fullpakket med mot, kreativitet og kunnskap. Han er en meget erfaren kursholder som har leder-, team- og medarbeiderutvikling som sitt spesialfelt. Hans engasjement og entusiasme, kombinert med et sterkt fokus på praktisk læring, gjør at han er svært inspirerende for andre. Han er genuint opptatt av å utvikle mennesker til å kunne nå toppen av sitt potensial, og gjennom en 100 % positiv og praktisk tilnærming søker han å legge et solid grunnlag for positiv atferdsendring. Kjell Morten har nærmere 12 års erfaring fra ulike lederstillinger i flere servicerelaterte virksomheter i inn- og utland – en erfaring han bruker på en aktiv og lærerik måte i sine kurs og utviklingsprogrammer.Per Morten Hjemgård.Per Morten er en engasjerende og entusiastisk kursholder som har jobbet fulltid med dette siden 2007. Per Mortens filosofi som trener er å søke å etablere et trygt læringsmiljø, for deretter å utfordre deltakerne til å ta steget ut av sine komfortsoner. Han fokuserer også sterkt på å gjøre opplæringen så praktisk som mulig, slik at deltakerne utvikler sine ferdigheter og ikke bare lærer teorien. Aktiv dialog og en god sans for humor er to stikkord som beskriver opplæringen. Han har jobbet i mange forskjellige bedrifter og bransjer og har en unik evne til å bruke praktiske eksempler som alle kan forholde seg til. Per Morten har mer enn 13 års erfaring fra ulike sentrale salgsstillinger, og erfaringen herfra bruker han aktivt i opplæringen. Han har også flere vellykkete bedriftsetableringer bak seg. [-]
Les mer
Kristiansund 2 dager
14 Aug
25 Sep
22 Nov
Dette kurset er egnet for personer på alle nivåer som ønsker å utvikle sine ferdigheter og sin selvtillit når det gjelder det å formidle et budskap til andre, det v... [+]
Dette kurset er egnet for personer på alle nivåer som ønsker å utvikle sine ferdigheter og sin selvtillit når det gjelder det å formidle et budskap til andre, det være seg gjennom presentasjoner, på møter, på workshops, jobbintervju etc. Du får en mengde enkle verktøy du kan jobbe videre med etter endt kurs. Kurset er praktisk lagt opp, der du som deltaker skal planlegge, forberede, øve og levere flere presentasjoner i en trygg treningssetting. Vi legger stor vekt på tilbakemelding som ett viktig utviklingsverktøy, og på dette kurset vil en enkelte få grundige og konstruktive tilbakemeldinger på det som presenteres. På denne måten ønsker vi å skape bevissthet rundt hva som gjøres bra og hva som med fordel kan forbedres for å utvikle egne ferdigheter. Når det gjelder presentasjonene underveis i kurset, vil disse være tett knyttet opp mot din arbeidshverdag. Dette gjør vi fordi det gir best effekt å trene på det man jobber med til daglig. Innholdet i kurset: Gjennomgang av effektive teknikker og modeller for planlegging av gode presentasjoner: Hvordan forberede deg mest mulig Hvordan få frem budskapet på best mulig måte Hva ønsker jeg å oppnå med presentasjonen  Innføring i effektiv bruk av presentasjonstekniske hjelpemidler: Hva passer best i forhold til budskapet som skal formidles Hvordan kan ulike hjelpemidler benyttes? Fokus på effektiv kommunikasjon og dialog: Hvordan skape engasjement og interesse? Hvordan være entusiastisk og profesjonell? Hvordan argumentere med overbevisning og troverdighet? Hvilke påvirkningsmuligheter har jeg? Hvordan bruke kroppsspråk og stemme for å forsterke budskapet?  Utvikle din egen personlige stil: Hva skal til for å virke sikker og trygg? Hva er mine styrker og hvordan kan jeg bruke disse i presentasjonen? Hva ønsker jeg å utvikle å bli bedre på?  Etter endt kurs vil du : Vite hva som skal til for å formidle budskap på en god og slagkraftig måte Kjenne sin egen personlige stil og hva som skal til for å utvikle denne videre Være i stand til å gjennomføre gode presentasjoner med entusiasme og overbevisning. [-]
Les mer
Bedriftsintern 1 dag 9 500 kr
Hvorfor er presentasjonsteknikk viktig? Er opptatt du opptatt av å få igjennom dine ideer? . [+]
Kursleder er bedriftsleder gjennom 25 år, har vært salgsleder og utdannet folk innen salg og service siden 1993. Presentasjonstekninn handler etter hans mening om personlig engasjement, om kroppsspråk og verbal forståelse - samt registrering av tilhørerenes reaksjoner.   Albert Schweitzer brukte 6 mnd på å forberede sin takketale for Nobels fredspris i Aulaen i Oslo! Enten hensikten er å lære seg klar og konsis tale i mer daglige, kunne legge frem gode ideer og forslag på en slik måte at du blir forstått og får gjennomslag for ideeene dine.   Presentasjonsteknikk har noen hoveddeler: Ide Utforming og forberedelse innsalg av ideen ( Hva er salg/ hvordan gjøre det?) Få aksept og følge opp dette.   Dette er en viktig del av presentasjonsteknikken. Hvordan bruker du deg selv, dine iboende egenskaper, skaper glede og interesse. Viktige momenter: Personligheten    Man skal arbeide for å utvikle sin     personlige form - Forberedelsen    Hvem skal jeg tale til?    Hva er formålet? Måloppnåelsen    Hva er hensikten?    Hva er målet? Innhold - Hva er taleteknikk?- Hvorfor blir man nervøs?- Hvordan takle nervøsitet?- Manusarbeid - innhold.- Kommunikasjon og kroppsspråket- Praktisk trening - hva gir best resultat for deg? - tekniske hjelpemidler eller en gjennomarbeidet ide du tror på? - kanskje begge deler? - Hvilke praktiske hjelpemiddler kan brukes i presentasjonen? Deltakerne kan etter endt kurs kunne bygge opp en god tale. Vite om kommunikasjon og kroppsspråkets betydning. Takle nervøsitet på en bedre måte, og vite hvorfor man blir nervøs. Finne og øve på sin egen personlige stil. Tørre og åpne for spørsmål. Resultat:Du får gjennomslag for ideene dine og du får en ny autoritet = godt resultat.     se hjemmesiden vår for referanser: Feks Fylkesmannen i Nordland. [-]
Les mer
4 990 kr
Et tusentalls mennesker har til nå blitt kvitt taleangst på kurs hos Talehjelperen. Kurset har siden oppstart i 2007 vært omtalt i TV2, NRK, Dagens næringsliv med fl. [+]
"Det er ingen som ville trodd meg dersom jeg fortalte om min frykt for å holde en presentasjon. Alle ser på meg som utadvendt og sosial, men de skulle bare ha visst" Hjertebank,skjelvende stemme og en hals som snører seg gjør at mange unnlater å gjøre det de burde. Mange velger studier hvor de kan slippe fremføringer og flere forteller at de ønsker å slutte i jobben dersom de ikke får kontroll på talefrykten. Siri Skyttemyr, Talehjelperen, har selv hatt taleskrekk. Med mer enn 10 års erfaring har hun hjulpet et tusentalls mennesker ut av talefrykt. Ved hjelp av enkle teknikker, små steg og mye eksponering, er det utrolig å se hva som skjer i løpet av to dager. Presentasjonsteknikk - kursinnhold: -Hvorfor er det så ubehagelig å ta ordet? -Få herredømme over fryktreaksjoner -Kroppsspråk -Formidling og kommunikasjon -Praktisk trening, gradvis eksponering -Kom raskt igang med et godt manus -Hvordan frigjøre seg fra manus?       [-]
Les mer
Oslo 4 dager 15 500 kr
08 Jan
Får du frem det viktigste i ditt budskap, får du kontakt med ditt publikum - og vil du lære hvordan du får bedre gjennomslagskraft i forhandlinger [+]
Presentasjon og Forhandlingsteknikk  Det handler om hvordan du fenger ditt publikum, og hvordan du får bedre gjennomslagskraft for dine synspunkter   Kurset Presentasjons-og forhandlingsteknikk går over to + to dager Del 1: Presentasjonsteknikk – Talekunstens hemmeligheter Ønsker du å kunne fenge ditt publikum enda bedre og få frem det viktigste i ditt budskap på en enkel og lettfattelig måte? Kurset vil gi deg innsikt i retoriske prinsipper knyttet til argumentasjonsteknikker og bevisføring. I tillegg vil du få flere praktiske verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart. MålgruppeAlle som ønsker å fenge et publikum, å bli tryggere i forsamlinger og nå frem med budskapet. Kurset fokuserer på Hvordan bygge opp et budskap etter retoriske prinsipper? Hvordan få tilhørerne med deg? Hvordan bruke ditt kroppsspråk og din stemme? Hvordan få frem engasjement? Hvordan håndtere nervøsitet? Gjennomføring:Kurset er interaktivt med mange praktiske øvelser og case hentet fra hverdagen. Deltakerne må forberede et innlegg på 5-10 minutter før første kursdag som er aktuelt i forhold til arbeidssituasjon eller omhandle noe deltakeren er engasjert i og brenner for.   Varighet: 2 dager Modulen er en del av trinn 4. Kompetansebevis og sertifiseringKursbevis etter avsluttet kurs. Gjennomføring av hele utdanningsprogrammet kvalifiserer til sertifisering Executive Coach. Dette forutsetter at alle retningslinjer for sertifisering er fulgt. Kurset inkluderer boken «Talekunstens 12 hemmeligheter» av Ragnhild Nilsen Del 2: Forhandlingsteknikk Målgruppe:Dette to dagers kurset henvender seg til deg som ønsker å lære om kommunikasjon og argumentasjon i forhandlinger og som vil trene på teknikker som gir bedre gjennomslagskraft. Teknikkene benyttes i forhandlingssituasjoner både internt i den enkelte bedrift og i møte med eksterne samarbeidspartnere. Lær hvordan du: får bedre gjennomslagskraft i forhandlinger bruker kommunikasjon og kroppsspråk i forhandlinger designer argumentasjonsteknikker Temaer: Hvordan opptre i forhandlingsmøter for å øke din gjennomslagskraft? Ulike faser i en forhandling? Kroppsspråk og kommunikasjonskultur? Hva særpreger dyktige forhandlere? Hvordan unngå å la seg stresse? Problemer som kan oppstå underveis – hvordan løse dem? Gode spørsmål i forhandlinger? Vanskelige personer – hvordan håndtere dem? Etter kurset har du fått svar på følgende: Hvordan opptre i forhandlingsmøter for å øke din gjennomslagskraft? Ulike faser i en forhandling Kroppsspråk og kommunikasjonskultur Hva særpreger dyktige forhandlere? Hvordan unngå å la seg stresse? Problemer som kan oppstå underveis – hvordan løse dem? Kjennetegn på en vellykket forhandling Hvordan sette seg inn i motpartens situasjon? Ulike spørsmål i forhandlinger Du som forhandler Vanskelige situasjoner og personer – hvordan håndtere dem? Bruk og misbruk av hjelpemidler Gjennomføring Varighet: 2 dager. Undervisningen er hele tiden aktiv og engasjerende. Du som deltaker vil arbeide med rollespill i gruppe en del av tiden og det arbeides med ulike case og øvelser. Teori bakes inn som en del av veiledning og tilbakemelding.Kursbevis etter avsluttet kurs. Modulen er en del av trinn 4. Gjennomføring av hele utdanningsprogrammet kvalifiserer til sertifisering Executive Coach. Dette forutsetter at alle retningslinjer for sertifisering er fulgt. Prisen inkluderer kurshefte Forhandlingsteknikk. Kursene arrangeres også som bedriftsinternt kurs.  [-]
Les mer
12 000 kr
Presentasjonsteknikk – kunsten å få andre til å lytte 27 referanser med evalueringsrapporter gå inn på min hjemmeside www.arvidurke.no [+]
Har 30 års erfaring som kursleder i privat og ofentlig sektor rundt i hele Norge. Jobber i dag som UNIVERSITETSLEKTOR ved UiT Norges arktiske universitet, Narvik. Har undevist i 20 år for studenter på bachelor og master nivå. Se nærmere min CV, se referanse og evlueringsrapporter av kurset www.arvidurke.no  Kurset er en kombinasjon av forelesning, hvor teori og effektive teknikker blir gjennomgått, og deltakernes egne presentasjoner. Du får anledning til å presentere innlegg – så vel korte som lange, forberedte som uforberedte. Du får ved hjelp av video mulighet for å gjennomgå din egen presentasjon. Å gi deg teknikker og kunnskaper slik at du blir i stand til: å gi levende presentasjoner som engasjerer tilhørerne bedre å forberede en muntlig presentasjon å utrykke deg mer klart og tydelig bedre håndtere spørsmål fra tilhørerne bedre å håndtere taleangst Innhold Presentasjonsteknikk Kommunikasjon Kontaktfasen Kunsten å få andre til å lytte Hva husker du? Formidlingsprosessen Skifte av kommunikasjonskanaler Hva er hovedkomponentene i en presentasjon? Holdninger i presentasjon Isbryter Kroppsspråk Kroppsholdninger og fakter Konsentrasjonsspennet Kroppbevegelse Forberedelse og struktur Øyekontakt Venn med nervøsiteten Stemmebruk Spørreteknikk Riktig bruk av audiovisuelle hjelpemidler Tavle Flip-over Overhead Prosjektor Praktisk øvelse med presentasjoner Presentasjon med tilbakemelding på video Resultater etter deltakelse Ha en naturlig personlig fremtreden og samtidig oppnå gjennomslagskraft og troverdighet Bruke audiovisuelle hjelpemidler på en hensiktsmessig måte Skape variasjon og improvisere underveis, slik at du kan holde tilhørernes oppmerksomhet fanget Forberede en god og sammenhengende presentasjon, der hovedbudskapet kommer klart frem og innholdet tilpasses Deltakere Ledere, lærere,studenter og medarbeidere som presenterer, underviser, og holder foredrag, så vel eksternt som internt. Deltaker antallet er maks 25, det er begrenset på grunn av innlagte øvelser og bruk av video. Interne kurs Kurset avholdes som internt kurs i bedrifter/organisasjoner. Fordelen er at kurset skreddersyes til bedrifter/organisasjoners spesielle ønsker, vilkår og behov, dvs. at det blir fokusert på de typer av presentasjoner som er særlig relevante for bedriftens/organisasjonens medarbeidere. Varighet 1 dag, i alt 8 timer inkl. pauser. Kurset kan også gjennomføres over flere dager (2-3) med innlagt flere øvelser og tilbakemeldinger. Pris Etter nærmere avtale Reise og overnatting etter statens satser Kursmateriell Manus for oppdragsgiver sendes for kopiering til kursdeltakerne [-]
Les mer
Stavanger 1 dag 2 500 kr
Her er oppskriften på den gode presentasjonen – konkret, kraftfull og engasjerende! Kurset er ideelt for å ta de første stegene mot å bli en talentfull formidler o... [+]
Her er oppskriften på den gode presentasjonen –  konkret, kraftfull og engasjerende! I dette intensive 6 timers kurset i presentasjonsteknikk får du verktøyene du trenger og aktiv trening i å planlegge, bygge opp og avholde en imponerende presentasjon. Kurset leverer et praktisk program forankret i virkelighetens verden og din spesifikke situasjon, slik at du umiddelbart tar i bruk nye konkrete verktøy i din arbeidshverdag. Fast Track Presentasjonsteknikk legger solide grunnstener for deg som har en ny rolle som presentatør og deg som ønsker mer trening i å stå foran publikum og få konkrete verktøy å støtte deg på. Kurset er ideelt for å ta de første stegene mot å bli en talentfull formidler og utvikle evnen og selvtilliten til å levere en fenomenal presentasjon. På kurset arbeider vi med: Den gode presentasjonen – steg for steg Slik får du umiddelbart oppmerksomhet Veien fra nervøs og uklar til trygg og klar Oppskriften på å gi og motta verdifull feedback Aktivt bruk av språk, stemmebruk og kroppspråk  Instruktør Kristoffer Omdal Som planlegger og instruktør på over 2300 kurs gjennom 25 år for landets fremste bedrifter regnes han som Norges mest erfarne instruktør. Han får solide tilbakemeldinger fra sine deltakere og de beskriver ham som dyktig, erfaren, inspirerende og humørfylt.  Kristoffer er kjent for sin retoriske evne til å fange og holde på tilhørernes oppmerksomhet. På workshoppen tar du del i hans mangeårige erfaringer og beste tips. “… han er profesjonell, dyktig og engasjerende. Hvis jeg var 10 % så god når jeg holder foredrag, så ville jeg vært 100 % fornøyd! Seminaret gjør at jeg setter mer konkrete mål … Anbefales …” – Bjørn Brakstad, Prosjekt Ingeniør Læring skal være gøy, trygt og skje sammen med gode kolleger. Kurs hos oss garanterer deg en lærerik opplevelse med mange nye inntrykk, mye praktisk øvelse, gode tips og topp humør. Læring, trening og humør går hånd i hånd. Praktisk gjennomføring Kurset gjennomføres både som forelesning, demonstrasjoner og øvelser i grupper. Kurset er intensivt.   [-]
Les mer
Bedriftsintern
Lær å utnytte din nervøsitet! Lær å forberede dine presentasjoner. Lær å overbevise, engasjere og begeistre! Lær å takle vanskelige spørsmål underveis. [+]
Siv.øk Birger Landmark har holdt kurs i presentasjonsteknikk siden 1995. Han har, i tillegg til å jobbe med salg og markedsføring i næringslivet, undervist i ulike markedsførings- og salgsfag på høyskolenivå.    De fleste som presenterer kan sitt fag og tema, men usikkerheten de føler når de står overfor en forsamling gjør at de når dårligere frem enn de ellers ville ha gjort. I tillegg er mange mer opptatt av eget tema enn av mottakernes behov og interesser, og bommer dermed med budskapet. Best nytte får deltakerne når kurset gjennomføres med 1+1 dag, med en mellomperiode på 2-4 uker. Innhold -       Nervøsitet og lampefeber -       En pedagogisk modell – hva er vikitg med en presentasjon? -       Forberedelser til en presentasjon -       Mottakeranalyse -       Mål for presentasjonen -       Stoff og stoffutvalg -       Presentasjonsformer -       Av-hjelpemidler -       Individuelle fremføringer med video og konstruktive tilbakemeldinger -       Handlingsplaner for videre arbeid [-]
Les mer
4 990 kr
For mange mennesker er frykten for å ta ordet i forsamlinger deres største fobi. Talehjelperen har i mer enn 10 år kurset et tusentalls mennesker i å ta ordet. Enkle ... [+]
"Det er ingen som ville trodd meg dersom jeg fortalte om min frykt for å holde en presentasjon. Alle ser på meg som utadvendt og sosial, men de skulle bare ha visst" Hjertebank,skjelvende stemme og en hals som snører seg gjør at mange unnlater å gjøre det de burde få til. Mange velger studier hvor de kan slippe fremføringer og flere forteller at de ønsker å slutte i jobben dersom de ikke får kontroll på talefrykten. Siri Skyttemyr, Talehjelperen, har selv hatt taleskrekk. Med mer enn 10 års erfaring har hun hjulpet et tusentalls mennesker ut av talefrykt. Ved hjelp av enkle teknikker, små steg og mye eksponering er det utrolig å se hva som skjer i løpet av to dager. Kurset har fått positiv omtale i TV2, Nrk dokumentar, Dagens Næringsliv, Aftenposten, A-magasinet m.fl.   Presentasjonsteknikk - kursinnhold: -Hvorfor er det så ubehagelig å ta ordet? -Få herredømme over fryktreaksjoner -Kroppsspråk -Formidling og kommunikasjon -Praktisk trening, gradvis eksponering -Kom raskt igang med et godt manus -Hvordan frigjøre seg fra manus? [-]
Les mer
Oslo 2 dager 9 840 kr
25 Oct
Alle som ønsker å bli dyktige på å lage, forberede og holde profesjonelle presentasjoner som engasjerer og overbeviser i små og store forsamlinger. [+]
Profesjonell presentasjonsteknikk Forberedelse - Utvikling av selve presentasjonen Målsetting Innhenting av informasjon Disposisjon, struktur og innhold Engasjerende presentasjoner - hvordan anvende animasjon og multimedia Forberedelse - Praktiske forberedelser Hvordan øve seg Manus/ mindmap Lokale og utstyr Forberedelse - Mentale forberedelser Hvordan bli kvitt nervøsitet Hvordan varme opp Gjennomføring - Opptreden Verbale-, paraverbale- og nonverbale signaler Hvilken stil? Hvordan håndtere stress? Hvordan engasjere? Gjennomføring - Bruk av hjelpemidler Tradisjonelle hjelpemidler Prosjektor Gjennomføring - Dynamisk presentasjon Hvordan trylle med PowerPoint? Tilpasning underveis Hvordan håndtere spørsmål? Gjennomføring - Spesielle situasjoner Evaluering og forbedring - Tilbakemelding Muntlige og skriftlige tester Muntlige og skriftlige evaluering Evaluering og forbedring - Vurdering og oppsummering Evaluering og forbedring - Hvordan forbedre seg? [-]
Les mer
2 dager 9 800 kr
Lær metoder for å bygge opp gode presentasjoner og bli god på teknikkene du bruker når du skal holde selve presentasjonen. [+]
Metoder for å bygge opp gode presentasjoner Få frem budskapet på best mulig måte Gjøre det interessesant og engasjerende Øv, øv, øv                           Teknikker du bruker når du skal holde selve presentasjonen Hvordan behold ro og kontroll Kommunikasjonsteknikker som funker Bruk av ulike hjelpemidler Skuespiller Nina Andreassen og Visma’s egen «presentasjonsguru» Espen Johannesen Laeng deler erfaring, verdifull kunnskap og tradisjonelle metoder på to praktiske og utfordrende kursdager. De som har holdt en del presentasjoner er opptatt av tips om oppbygging av presentasjoner, mens andre har utfordringer med nerver. Uansett hvem du er så får du trene deg på det du trenger mest, og får individuell tilbakemelding. Agenda Lær 5 trinn for å bygge opp og holde gode presentasjoner Bruke en enkel og klassisk metode for oppbygging Hvordan sikre engasjement, troverdighet, og kompetanseoverføring Hvordan forberede seg på beste måte Bruke teknikker som gjør deg bedre til å presentere Evaluer og sett nye mål på hva du vil forbedre Forberedelse til dag 2 (kveld)Etter dag 1 skal du lage en enkel presentasjon med bruk av teknikkene du har lært i løpet av dagen. Presentasjonen kan omhandle helt enkle temaer som du kjenner godt, og kan gjerne være en presentasjon du har holdt tidligere. Målet er å trene på oppbygging og fremføring av presentasjonen, temaet er mindre viktig.   Holde egen presentasjonDag 2 skal du holde presentasjonen, få tilbakemelding på oppbygning og på hvordan du presenterer den. Alle får med seg et filmopptak av egen presentasjon og tilbakemeldinger som du kan evaluere selv i ettertid. [-]
Les mer
Oslo Trondheim 12 995 kr
Lær deg kunsten å presentere foran et publikum. Få praktisk trening på hvordan du engasjerer tilhørerne og fremstår som en trygg og profesjonell formidler. [+]
Presentasjonsteknikk med videoopptak Bli tryggere og mer profesjonell i dine presentasjoner. Få praktisk trening og tips til hvordan du forbedrer din kommunikasjon foran et publikum.   Bli mer overbevisendeEngasjer tilhørerne, og fremstå som en trygg og profesjonell formidler. Du får konkrete råd for å håndtere nervøsitet, og praktisk trening slik at du blir mer overbevisende.   Lykkes med dine prestasjoner - dette er kursets fokus: Praktisk erfaring med muntlige fremføringer Personlig tilbakemelding på din innsats Konkrete teknikker for riktig stemmebruk og bevisst kroppsspråk Nyttige verktøy for å håndtere egen nervøsitet og usikkerhet UndervisningsformKurset er praktisk lagt opp med mye trening både med og uten kamera. Du får tilbakemelding fra kursleder og de øvrige deltakerne på din innsats.   Hvem bør delta?Kurset passer for deg som ønsker å bli bedre og mer profesjonell til å holde en presentasjon foran et publikum.   Kun 12 plasser - vær rask og meld deg på i dag!     [-]
Les mer
1 dag 1 800 kr
Hvordan holde publikum engasjert, Hvordan bygge opp en presentasjon. Noen tips om teknikker og hjelpemidler. [+]
Det handler om å nå frem med ditt budskap, og at du gjør det på din måte. Vær den du er, bare bedre. Hvordan holde publikum engasjerte og våkne for å motta ditt budskap? Tips og teknikker for å holde levende presentasjoner. Hjelpemidler som er nyttige, Hva kan brukes? Hvordan bygge opp en presentasjon? Vi ser litt på PowerPoint og andre programmer. Har fokus på å redusere uhensiktsmessige bevegelser og lyder, samt kunsten å snakke mindre om seg selv. [-]
Les mer
1 dag 18 000 kr
Dette er et kurs som skreddersys for din virksomhet og dine medarbeidere. Litt teori og masse praktisk trening gir deg en lærerik og nyttig dag. [+]
Måten dere presenterer bedriften, produkter og tjenester på er avgjørende for om dere skal vinne eller tape i dagens marked. Derfor er det avgjørende at presentasjonene har en god utforming, presise og utfordrende budskap og en framføring som skaper engasjement og lyst til å utvikle en relasjon eller gjennomføre et kjøp. Strategene har en gjennomprøvd metode som gir raske resultater og som samtidig medvirker til å styrke en god tilbakemeldingskultur. 1. MålgrupperMålgruppen for dette kurset er bedrifter, offentlige etater, undervisningsinstitusjoner og organisasjoner som ønsker å styrke ledere og nøkkelmedarbeidere sin evne til å holde gode foredrag, innlegg og presentasjoner - internt og eksternt. I dette kurset kan vi trene hele ledergrupper, prosjektteam eller salgskorps.   2. MålDeltakerne skal etter kurset oppleve at de er tryggere på å stå foran en forsamling og flinkere til å: Utvikle tydeligere budskap Utforme gode presentasjoner Framføre med glød og overbevisning Engasjere mottakerne til dialog og handling Etter kurset vil enkelt vil ha et presist bilde av sin styrke og ting han eller hun må arbeide videre med.   3. InnholdKurset består av litt teori og masse praktisk trening. Vi bruker bare faktiske presentasjoner dere framfører jevnlig, nye presentasjoner dere skal holde i nærmeste framtid eller spesifikke presentasjoner knyttet til en selskapshendelse, en lansering, et prosjekt eller et aktuelt faglig tema.    4. MetodePå kurset jobber vi med presentasjoner dere har ferdige/nesten ferdige. Dere får tilbakemelding om form, framføring, budskap og innhold. Etter innledende dialog, og litt teori, brukes dagen til praktisk trening på dine presentasjoner. Du framfører litt av en presentasjon som tas opp på video. Etterpå gjennomgås videoen, du evaluerer deg selv, kollegaer gir sine tilbakemeldinger og til slutt oppsummerer kursleder om form, framføring, budskap og innhold. I dette kurset legger vi mest vekt på å trene dere på utforming og framføring av budskap. Det er ikke et kurs i hvordan du kan bruke ulike presentasjonsprogrammer, men du får masse praktiske tips om hvordan du kan lage gode presentasjoner. Vi tar ikke mer enn åtte deltakere på hvert kurs for å sikre at alle får god trening og kan se forbedringer underveis i kurset.   5. InstruktørKursleder Gunnar Angeltveit er Managing Partner i Strategene AS. Han har i mange år holdt kurs for politikere, næringslivsledere og forskere i personlig kommunikasjon og presentasjonsteknikk. De siste årene har han vært en av kurslederne ved Høgskolen i Østfold sitt program for «Fremragende forskningsformidling.» På kurset får du del i hans erfaringer og han vil gi deg gode og praktiske råd om hvordan du kan bli bedre.   6. Om Strategene ASStrategene AS er et nordisk byrå som hjelper virksomheter med å: Revitalisere sitt verdigrunnlag i en involverende prosess med alle ansatte Kommunisere bedre internt og eksternt ved å utivkle gode relasjoner og bruke egne medier, sosiale medier og redaksjonelle medier på en smart måte Etablere et realistisk risikobilde, etablere en god proaktiv beredskap og håndtere alvorlige avvik, ulykker og kriser på en god måte Strategene gjennomfører oppdrag for offentlige etater, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i hele Norden og vi deltar i flernasjonale kampanjer gjennom vårt internasjonale nettverk.   [-]
Les mer
Oslo 2 dager 3 990 kr
2-dagers kurs hvor du får praktisk og personlig hjelp til å tale strukturert, inspirerende og med trygghet foran større om mindre publikum. [+]
To dager som gir deg tryggheten du tenger for å tale engasjert foran andre Angst for å tale i forsamlinger kan være lammende. Samtidig er kravene om muntlige fremlegg hyppige i store deler av arbeidslivet. Men man kan faktisk trene seg i å håndtere angsten.  Hvorfor velge dette presentasjonsteknikk-kurset? Pris for 2-dagers kurs kr 3.990,- Det legges opp til stor grad av workshop-preget dialog. Dag 1 vil fokusere på kunnskap og forståelse for oppgaven, mens dag 2 vil være mye mer praktisk, med taletrening, filming, evaluering og råd om videre utvikling. Det må påregnes noe tid til hjemmearbeid etter dag 1, blant annet å forberede en kort tale basert på kunnskapen fra dag 1. På denne måten vil du få mest mulig praktisk øvelse og få testet ut hvordan ting henger sammen. Det vil bli mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger eller ønsker i klassen, også problemstillinger som går ut over det oppsatte kursprogrammet. Kurslokaler Vi benytter kurslokaler i Oslo sentrum, nær Jernbanetorget. Dag 1 - Introduksjon Presentasjon av kurset Om presentasjonsteknikk Generelt om kommunikasjon 5 trinn: Planlegging og Rammeverk Oppbygging av presentasjonen Innholdet Språklige virkemidler Visuelt og bruk av presentasjonsverktøy Forberede og memorere Fremføring Evaluering Hjemmearbeid og dag 2 Dag 2 – Praktisk trening Nervøsitet Stemmebruk, kroppsspråk og pust Individuelle presentasjoner, vi filmer og evaluerer, Del 1 Individuelle presentasjoner, vi filmer og evaluerer, Del 2 Målgruppe Internkurs i Presentasjonsteknikk Våre kurs tilbys også som internkurs, på din arbeidsplass, over hele landet. Ta kontakt for mer informasjon: kurs@enkelformidling.no. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;