Kurs: Planlegging og oppfølging i prosjekter
Holte Consulting as