Bygg og anlegg
Prosjektstyring
Oslo
Du har valgt: Sentrum
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 1 time 610 kr
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) tilbyr en rekke e-læringskurs gjennom Byggenæringens nettskole. Her finner du blant annet kurset Konkurranserett, som er et ... [+]
Prosjektsamarbeid kan være nøkkelen for små og mellomstore bedrifter for å kunne delta i større anbud og prosjekter, men det er mange fallgruver og disse vil bli belyst i dette kurset. Hensikten er å gjøre det enklere for bedrifter å inngå lovlige samarbeidsformer. Temaer som behandles er:   Konkurranselovens §§ 10 og 11 - Konkurransebegrensende samarbeid Lovlige og ulovlige samarbeidsformer Prosjektsamarbeid Bransjeorganisasjoners rolle Informasjonsutveksling Konsekvenser av brudd på reglene- sanksjoner   [-]
Les mer
2 dager 10 990 kr
Dette kurset i prosjektgjennomføring og økonomistyring er utviklet for å sikre gjennomføringen av prosjekter med riktige leveranser, til riktig tid og i henhold til budsj... [+]
For prosjektleder er prosessforståelse, økonomisk innsikt, endringsledelse og avvikshåndtering viktig nøkkelkompetanse. Fokus rettes mot hvordan fordele, følge opp og styre det arbeidet som skal gjøres for at prosjektets leveranser lages, overleveres og godkjennes. I prosjektets gjennomføringsfaser er det ikke uvanlig at det fremkommer nye behov og ønsker om endringer og tillegg. I dette kurset lærer deltagerne hvordan takle endringer uten å miste styringen. Målet er å gjøre deg i stand til å se hva som er de viktigste fokusområdene i gjennomføringsfasen og gi deg gode verktøy for å lykkes.   Viktige tema på kurset Hvordan skape et fundament som sikrer vellykket prosjektgjennomføring? Hvordan utøve forutsigbar og god økonomisk styring av prosjekter? Hvordan kartlegge tilgjengelige ressurser, tildele og følge opp arbeid som skal utføres? Hvordan identifisere og håndtere usikkerhet i henhold til strategier? Hvordan oppdage avvik – og håndtere disse?   Målgruppe Kurset retter seg spesielt mot prosjektledere, delprosjektledere, kontrollere og andre som ønsker å lære hvordan gjennomføre et godt og lønnsomt prosjekt.   Arbeidsform Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Programmet følges ikke kronologisk men tilpasses gruppens dynamikk og behov. Tilbakemelding fra tidligere deltakere: "Rutinert foreleser og veldig hyggelige folk, har hatt fine dager og lært masse, ikke minst om meg selv. På grunn av de praktiske eksemplene kommer jeg til å huske mye fra dette kurset." "Veldig god kombinasjon av praktisk og teoretisk læring. Var flink til å ha et praktisk eksempel på det teoretiske."   Teknas prosjektskole Dette kurset inngår i Teknas prosjektskole som totalt består av 5 moduler som kan tas helt uavhengig av hverandre. Teknas prosjektskole gir en grundig og helhetlig opplæring i prosjektfaget. Du velger selv om du vil delta på hele kursserien eller kun enkeltstående kurs i den rekkefølgen som passer deg og ditt arbeidsliv. Les mer om Prosjektskolen på Teknas nettsider. [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig Oslo 1 dag 3 600 kr
03 Feb
03 Feb
10 Mar
Dette kurset er tilpasset alle som har en rolle i bygge- og anleggsprosjekter, eller skal arbeide med SHA og HMS der byggherreforskriftens krav kommer til anvendelse. [+]
Dette kurset er tilpasset alle som har en rolle i bygge- og anleggsprosjekter, eller skal arbeide med SHA og HMS der byggherreforskriftens krav kommer til anvendelse. Hovedfokuset i kurset er koordinators rolle, plikter, ansvar muligheter og begrensninger. Men innholdet i kurset er også svært nyttig og relevant for de øvrige roller som forskriften omfatter: Byggherrer, byggherrens representant og SHA-Koordinator: KU - KP Prosjektledere, anleggsledere, byggeledere, eiendomsutviklere o.a. Verneombud, HMS ledere Prosjekterende, rådgivende ingeniører og arkitekter Arbeidsgivere og enmannsbedrifter Konsulenter, rådgivere, o.a. Praktisk rettet opplæring basert på byggherreforskriften. Kombinert med egen erfaring og tidligere opparbeidet kunnskap vil kurset styrke din posisjon og trygghet i rollen som SHA koordinator eller byggherrens representant. Kursets omfang – varighet Kurset gjennomføres som 2 dagers kurs på et nivå som forutsetter bransjerettet formell utdanning og erfaring. Herunder også kunnskap om arbeidsmiljølovgivningen. [-]
Les mer
Tromsø Bergenhus 6 timer 5 400 kr
22 Feb
13 Apr
17 May
Hvor mange av dagens bygg fungerer som prosjektert, ved overlevering? Ved å benytte NS 3935 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser reduseres betrakteli... [+]
NS 3935 er utviklet av Standard Norges komitè SN/K 025 for bygningsautomasjon, med medlemmer fra virksomheter innen prosjektering, byggeledelse, byggherrer, leverandører og tekniske entreprenører. En av standardens hensikter er å øke fokus på helhetlige tekniske løsninger, fremdrift og effektiv drift av den ferdige bygningen. Utfordringene i byggeprosjekter består ofte av hvordan etablere god samhandling mellom tekniske fagdisipliner med ulik termologi, som automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT i prosjekterings-, installasjons- og idriftsettingsfasen. Mange ønsker seg mer smarte bygninger og smartere drift. Da blir tverrfaglighet og sømløs systemintegrasjon viktigere enn noen gang. Kurset o fasene prosjektering og bygging, men vil også omtale idriftsetting og drift "de neste 40 år". Kurset har som mål å gi deltakere innsikt i verktøyene for hvordan oppnå resultater som «Riktig med en gang» i byggeprosjekter. Innholdet omhandler hensikten med standarden, partenes plikter og hvilke krav som stilles til testing, dokumentasjon og driftsprosedyrer. Dette innebærer at vi også har inkludert litt om systematisk ferdigstillelse (NS 6450) og drift av tekniske bygningsinstallasjoner (NS 6460). [-]
Les mer