Helse- og sosialfag
Omsorgskurs
Du har valgt: Psykisk og fysisk utviklingshemmede
Nullstill
Filter
Ferdig

-

15 treff i Psykisk og fysisk utviklingshemmede
 

7 timer 1 925 kr
Hvordan imøttekomme denne problemstillingen? [+]
Kurset skal bidra til økt kompetanse hos tjenesteytere og økt kvalitet i tjenesteutøvelse overfor personer med utviklingshemming. Kurset vil kunne gi en grunnforståelse i forhold til aldring og demens samt hvordan konkret behandle hverdagslige utfordringer, vanskelig adferd og tiltak for å bedre livskvaliteten for brukerne.   [-]
Les mer
5 dager
Målgruppe: Personer som ønsker mer kunnskap om kombinert syns- og hørselshemning /døvblindhet. [+]
Ekspert på egen syns- og hørselshemning Kursuke: 41Tidspunkt: Mandag 08. - fredag 12. oktoberSøknadsfrist: 10. august 2007 Målgruppe: Personer som ønsker mer kunnskap om kombinert syns- og hørselshemning /døvblindhet. Dette er et temakurs med fokus på informasjon og kunnskap om kombinasjonen syns- og hørselshemning/døvblindhet. [-]
Les mer
Målgruppe: Personer som ønsker opplæring i grunnleggende punktskrift. [+]
Punktkurs Punktkurs tilbys som individuelt kurs ved alle kursuker på Eikholt. Målgruppe: Personer som ønsker opplæring i grunnleggende punktskrift. Eikholt tilbyr opplæring i grunnleggende punktskrift. Det vil si at du skal beherske alfabetet, de vanligste skilletegn og tall. I tillegg jobber vi mye med god leseteknikk. Å skrive punktskrift er en del av innlæringsmetodene.   Vanligvis setter vi opp en kursrekke på fire til seks uker fordelt på et år. I tillegg anbefaler vi at det søkes om punktskriftopplæring hos den lokale voksenopplæringen. For å sikre en god progresjon anbefaler vi 2 x 2 timer i uken. Eikholt samarbeider med voksenopplæringen i din hjemkommune om utformingen av kurset slik at tilbudet på Eikholt og det lokale tilbudet kan samkjøres. [-]
Les mer
Målgruppe: Alle som er i arbeid eller som planlegger/ønsker å være i arbeid. [+]
Arbeid og tilpasninger Kursuke: 48Tidspunkt: Mandag 26. - torsdag 29. novemberSøknadsfrist: 20. september 2007 Målgruppe: Alle som er i arbeid eller som planlegger/ønsker å være i arbeid.   Kurset vil inneholde informasjon om tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplassen. Rettigheter og muligheter som arbeidstaker, veien frem til å få og beholde arbeid, regler i forhold til kombinasjon av arbeid og trygd m.m. På forhånd kan hver enkelt kursdeltaker sende inn spørsmål som de vil ha belyst under kurset. [-]
Les mer
5 dager
Målgruppe: Alle som ønsker et kombinert kultur- og aktivitetstilbud. [+]
Kommunikasjon og kultur Kursuke: 26Tidspunkt: Mandag 25.  - fredag 29. juniSøknadsfrist: 10. april 2007 Målgruppe: Alle som ønsker et kombinert kultur- og aktivitetstilbud. Vi legger vekt på at fellesskapet i aktivitetene utvikler kommunikasjon. Aktivitetene denne uken vil være utflukter, folkedans, fellestrim og hobbyaktiviteter. Det vil også være sommerfest med leikarringen Noreg. [-]
Les mer
Målgruppe: Alle som ønsker å lære en hobbyaktivitet eller prøve sine kreative sider i forhold til hobby. [+]
Hobbykurs Tidspunkt: Hobbykurs tilbys som individuelt kurs ved alle kursuker på Eikholt.   Målgruppe: Alle som ønsker å lære en hobbyaktivitet eller prøve sine kreative sider i forhold til hobby. Ønsker du å lære en hobbyaktivitet eller prøve dine kreative sider i forhold til for eksempel ull, garnarbeid og keramikk, er dette kurset for deg. Du kan skrive dine ønsker i søknadsskjemaet så tar vi kontakt med deg og avtaler innholdet i kurset.   Disse temaene kan også kombineres med andre kurs som for eksempel data eller punktskrift. Hvis du ønsker å kombinere hobbyaktiviteter med et annet kurs må du spesifisere dette på ditt søknadsskjema. [-]
Les mer
Eikholt skreddersyr datakurs etter ønske fra deltakerne. Et kurs kan også inneholde utprøving eller tilpasning av datautstyr. [+]
Datakurs Tidspunkt: Datakurs tilbys som individuelt kurs ved alle kursuker på Eikholt.   Målgruppe: Alle som ønsker å lære mer om data og databaserte hjelpemidler. Eikholt skreddersyr datakurs etter ønske fra deltakerne. Et kurs kan i tillegg til opplæring også inneholde utprøving eller tilpasning av datautstyr. I forbindelse med utprøving søker Eikholt hjelpemiddelsentralen om lån av utstyr.   Eksempler på kursinnhold:• Internet• E-post• Tekstbehandling og regneark• Bruk av forstørrelsesprogram• Bruk av skjermleser Vi kan også tilby datakurs i hjemmet eller på din arbeidsplass. [-]
Les mer
Målgruppe: Alle med kombinert syns- og hørselshemning, og pårørende. [+]
Mobilitetskurs Tidspunkt: Mobilitetskurs tilbys som individuelt kurs ved alle kursuker på Eikholt. Målgruppe: Alle med kombinert syns- og hørselshemning, og pårørende. Opplæring i mobilitet handler om å lære hvordan man på en mest mulig selvstendig og trygg måte kan ta seg frem fra ett sted til et annet.   Vi ser på hvordan du kan få god informasjon og beskyttelse gjennom bruk av den hvite stokken. Vi trener på å utnytte syn og/eller hørselsrest for å orientere seg. Vi øver på å bruke ledsager, og det er mulig å få informasjon om førerhund og eventuelt prøve å gå med førerhund.   Kurset kan legges opp individuelt eller i gruppe. Det kan holdes på Eikholt eller på hjemsted. Pårørende kan også delta på kurset for å lære ledsagerteknikkene. [-]
Les mer
5 dager
Målgruppe: Voksne med medfødt døvblindhet. Det tilrettelegges for sanseopplevelser via musikk og ute- og inneaktiviteter. [+]
Samspill og aktiviteter for døvblindfødte Kursuke: 34Tidspunkt: Mandag 20. - fredag 24. augustSøknadsfrist: 01. mars 2007 Målgruppe: Voksne med medfødt døvblindhet. Det tilrettelegges for sanseopplevelser via musikk og ute- og inneaktiviteter. Kanotur og bondegårdsbesøk blir det også tid til. Hver kursdeltaker får to gjesteleiligheter til disposisjon. [-]
Les mer
Målgruppe: Alle som ønsker felleskap og ønsker å delta på aktiviteter knyttet til julen. [+]
Kommunikasjon, mat og moro Kursuke: 50Tidspunkt: Mandag 10. - fredag 14. desemberSøknadsfrist: 10. oktober 2007 Målgruppe: Alle som ønsker felleskap og ønsker å delta på aktiviteter knyttet til julen. Vi legger vekt på at felleskap i aktiviteter utvikler kommunikasjon. Aktiviteter denne uken vil være baking, juleverksted hvor vi lager små gaver og pynt, julebord, kirkebesøk og å oppleve julegatene i Drammen. Leikarringen Noreg underholder. [-]
Les mer
Målgruppe: Alle som vil være med på aktiviteter og samtidig bidra til at tolkestudentene får en god praksisuke. [+]
Helsesport og opplevelser, praksis for tolkestudenter Kursuke: 44, 46, dette er to uker med samme program. Tidspunkt: Mandag 29. oktober - fredag 02. novembermandag 12. november - fredag 16. november Søknadsfirst: 20. august 2007 Målgruppe: Alle som vil være med på aktiviteter og samtidig bidra til at tolkestudentene får en god praksisuke. Alle forskjellige måter å kommunisere på er viktig å få med. Kurset vil bestå av en blanding av aktiviteter ute og inne, samt kulturopplevelser. Dette er også praksisuker for 2. års tolkestudenter ved tolkeutdanningen i Trondheim, Bergen og Oslo. Studentene dekker ditt behov for tolking/ledsaging under oppholdet.   Dine utgifter dekkes via Eikholt (ikke trygdekontoret). [-]
Les mer
Målgruppe: Familie eller venner av personer med syns- og hørselshemning som ønsker mer informasjon eller opplæring. [+]
Pårørendekurs, individuelt eller gruppekurs Tidspunkt: Pårørendekurs tilbys som individuelt kurs ved alle kursuker på Eikholt. Målgruppe: Familie eller venner av personer med syns- og hørselshemning som ønsker mer informasjon eller opplæring. Gruppekurs Ønsker du å delta på gruppekurs sammen med andre pårørende kan du kontakte Eikholt. Når vi har nok påmeldte til en gruppe, vil vi arrangere et kurs i nært samarbeid med deltakerne. Aktuelle temaer kan være:• Informasjon om syns- og hørselshemning• Hvordan skal jeg gjøre meg forstått?• Hvor mye skal jeg hjelpe?• Hvordan kan vi kommunisere bedre?• Tekniske hjelpemidler   Individuelt pårørendekurs Vi kan skreddersy et opplegg for deg og dine nærmeste. Hver enkelt familie/nettverk bestemmer selv hvem som skal delta. Disse kursene kan også være dagssamlinger. Temaer blir satt opp i samarbeid med dere.   Pårørende som meddeltaker på kurs Det er også mulig for pårørende å være meddeltaker på individuelle kurs på Eikholt. Dere vil da sammen få opplæring i for eksempel mobilitet, kommunikasjon, data eller andre hjelpemidler. [-]
Les mer
5 dager
Målgruppe: Voksne med medfødt døvblindhet. Det skapes kommunikasjon via opplevelser, rytmer og berøring. [+]
Kulturuke for døvblindfødte, ”Språket i det musiske” Kursuke: 19Tidspunkt: Mandag 07. - fredag 11. maiSøknadsfirst: 01. mars 2007 Målgruppe: Voksne med medfødt døvblindhet. Kurset er en videreføring av tilbudet som Foreldreforeningen for døvblindfødte har arrangert tidligere. Det skapes kommunikasjon via opplevelser, rytmer og berøring. Profesjonelle kunstnere som i flere år har arbeidet i regi av Nordisk kulturforbund for døvblindfødte og Dansk døvblindesenter leder kurset.   Kunstnere:Steen Raahauge, trommerCathrine Lervig, multikunstnerRicardo Morrison, improvisasjonsdanser [-]
Les mer
5 dager
Målgruppe: Alle som ønsker forelesning og diskusjon om ord og uttrykk i det norske språket. [+]
Temakurs, aktuelle ord og begreper Kursuke:21Tidspunkt: Mandag 21. - fredag 25. maiSøknadsfrist:20. mars 2007 Målgruppe: Alle som ønsker forelesning og diskusjon om ord og uttrykk i det norske språket.   Norsk er et morsomt språk, men ikke alltid like lett. Ordene våre stammer fra forskjellige steder, og kan brukes på ulike måter.   I dette kurset skal vi ta for oss:• Hvor ordklassene stammer fra og hva de betyr.• Ordklasser og grammatikk.• Nye ord på norsk.• Dialekter og sosiolekter.• Hvordan skal vi uttrykke oss klarere?   Foreleser er Kjell-Henrik Henriksen. [-]
Les mer
Eikholt skreddersyr kurstilbud etter behov og ønsker. [+]
Individuelt tilpasset kurs Eikholt skreddersyr kurstilbud etter behov og ønsker. Et kurs kan gå over flere trinn, hvor hvert trinn kan vare opp til fem dager. Vi tilbyr også kurs i hjemmet og på arbeidsplass. Individuelle kurs kan også inneholde utprøvninger på hjelpemidler og tilpasning av utstyr.   Man kan søke på individuelt tilpasset kurs alle uker hvor det er kurs ved Eikholt Vi legger vekt på møteplassfunksjonen som Eikholt har, og det gis alltid flere kurstilbud samtidig.   Kurstilbud og opphold dekkes på vanlig måte. [-]
Les mer