Økonomikurs
Du har valgt: Regnskap og kvalitetssikring
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff i Regnskap og kvalitetssikring
 

Tromsø 7 timer 4 100 kr
27 Nov
Del 1 av denne kursserien omhandler hva en regnskapsfører bør tenke på i forbindelse med planlegging og organisering av regnskapsarbeidet. [+]
Et regnskap eller en regnskapsrapport skal oppfylle lovkrav og gi nyttig styringsinformasjon til foretaket selv og til andre brukere av regnskapsinformasjonen. Dette forutsetter at produsentene av regnskapet har etablert effektive og tilstrekkelige rutiner for planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring. Del 1 av denne kursserien omhandler hva en regnskapsfører bør tenke på i forbindelse med planlegging og organisering av regnskapsarbeidet. Dette omfatter både organisering av regnskapsbedriften som helhet for å sikre høy kvalitet på oppdragene og planlegging ved oppstart av nye regnskapsoppdrag. Dersom planlegging og organisering håndteres på en god måte, ligger alt til rette for en effektiv gjennomføring av det løpende regnskapsarbeidet og årsavslutningen, med høy kvalitet og lav risiko for vesentlige feil i regnskapet. God forståelse av og kjennskap til oppdragsgivers virksomhet danner grunnlaget for å være en god rådgiver, men også for å levere riktige regnskaper og god styringsinformasjon. Gjennom kurset tar vi blant annet opp de formelle kravene i regnskapsførerregelverket knyttet til planlegging av oppdrag og organisering av regnskapsbedriften, samt gir praktiske råd rundt dette. Dette kurset utgjør første del av en serie på tre kurs om kvalitetssikring av regnskapet. De to neste delene i kursserien er «Løpende regnskapsføring» og «Årsavslutning og kvalitetskontroll».   Kursinnhold Sentrale rutiner som bør etableres i regnskapsbyrået Risikovurderinger og risikostyring Dokumentasjon av regnskapsarbeidet (oppdragsdokumentasjon) Vurderinger av kompetanse og kapasitet i regnskapsbyrået Oppdragsavtaler Intern kvalitetskontroll på regnskapsoppdrag Ansvar og risiko ved bruk av digitale løsninger Kundevurdering ved oppstart av nye oppdrag – forståelse av kundens virksomhet (risikofaktorer) Kartlegging og vurdering av oppdragsgivers rutiner Kundekommunikasjon Regnskapsfører:   Regn 1 t   Bokf. 2 t   RF/GRFS 4 t   Revisor:   Regn 3 t   Annet 4 t [-]
Les mer
Drammen 7 timer 4 100 kr
24 Nov
Kurset tar for seg god regnskapsføringsskikk i forbindelse med regnskapsavslutning og årsoppgjør. [+]
Et regnskap eller en regnskapsrapport skal oppfylle lovkrav og gi nyttig styringsinformasjon til foretaket selv og til andre brukere av regnskapsinformasjonen. Dette forutsetter at produsentene av regnskapet har etablert effektive og tilstrekkelige rutiner for planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring. Dette kurset utgjør siste del av en serie på tre kurs om kvalitetssikring av regnskapet. Kurset tar for seg god regnskapsføringsskikk i forbindelse med regnskapsavslutning og årsoppgjør, herunder utarbeidelse av årsregnskap og skjemaer for fastsetting (tidligere ligningsoppgaver). Kurset handler også om kvalitetskontroll av det utførte årsoppgjøret. De to første kursene i serien er «Planlegging og organisering», som tar for seg utvikling, implementering og overvåking av rutiner, systemer, internkontroll mv., og «Løpende regnskapsføring», som tar for seg det periodiske regnskapsarbeidet som danner grunnlaget for etterfølgende rapportering. Kursene kan tas samlet eller hver for seg, som frittstående kurs.   Kursinnhold Risikovurdering av oppdrag Forståelse av kundens virksomhet og rutiner Regnskaps- og skattemessige vurderings- og periodiseringsregler Vurdering av usikkerheter, estimater og andre spørsmål Vurdering av urimelige eller usannsynlige beløp og sammenhenger Avstemming og dokumentasjon av rapporteringsgrunnlaget Sluttposteringer og regnskapsmessige disposisjoner Særlige utfordringer i rene rapporteringsoppdrag Intern kvalitetskontroll av årsoppgjøret Dokumentasjon til kunden og regnskapsfører Regnskapsfører:   Regn 3 t   Bokf. 1 t   RF/GRFS 3 t   Revisor:   Regn 4   Annet 3 [-]
Les mer
Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Kursets fokus er å sette brukeren i bedre stand til å vurdere kvaliteten på det som rapporteres, og kunne identifisere eventuelle «røde flagg». [+]
Finansregnskapet er den viktigste informasjonskilden for eiere, banker, investorer og andre regnskapsbrukere. Rapportering av regnskapstall er imidlertid påvirket av regnskapsregler, selskapets valg av prinsipper og en rekke skjønnsmessige estimater. Det er derfor meget viktig at regnskapsbrukeren er i stand til å forstå konsekvensene av selskapets vurderinger. Hovedfokuset i kurset blir å sette brukeren i bedre stand til å vurdere kvaliteten på det som rapporteres, og samtidig kunne identifisere eventuelle «røde flagg» som kan indikere at årsregnskapet bevist eller ubevist er utformet slik at regnskapsbrukeren blir villedet. Dette er spesielt viktig i økonomiske nedgangstider, pga. økt risiko for regnskapsmanipulering. Kursinnhold Hvorfor manipuleres regnskapsinformasjon i praksis? Hva er en resultatkvalitetsanalyse og hvordan identifisere «røde flagg»? Sjekkliste til å identifisere kritiske regnskapsposter og avdekke «røde flagg»: Unormale-/spesielle regnskapsposter    Transaksjonsbasert og verdibasert inntekt Kundefordringer Varelagervurdering  Valutarisiko  Balanseføring versus kostnads føring Avskrivningstid og nedskrivning   Skjønnsmessig fastsatte kostnader  Garantier, betingede utfall og ikke balanseførte poster Regnskapsfører:   Regn 7 t   Revisor:   Regn 7 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Kurset er en veiledning med det formål å hjelpe regnskapsførervirksomhetene til å oppfylle kravene i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. [+]
Fokus på gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten. Herunder risiko og vesentlighetsvurderinger. Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Kurslederne fokuserer på nødvendige forberedelser til kontrolldagen og har som målsetting å hjelpe deltakerne til å oppfylle kravene i henhold til gjeldende regelverk. Det vises praktiske eksempler ved bruk av hjelpeverktøy som KS Komplett, PowerOffice og Finale Avstemming.   Kursinnhold Overordnet rammeverk Regelverk KS Komplett God regnskapsføringsskikk (GRFS) Regnskap Norges kvalitetskontrollordning Kontrollerfaringer  Forberedelser og forarbeid før kontrollen Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner Forhold i egen virksomhet Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag Risikostyring og intern kontroll Registrerings- og legitimasjonsrutiner Avstemminger Rapporteringsrutiner Kvalitetskontrollrutiner Dokumentasjon av eget arbeid Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner Periodisk regnskapsrapportering Formelle krav og dokumentasjoner Regnskapsfører:   RF/GRFS 7 t   Revisor:   Annet 7 t [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;