Økonomikurs
Du har valgt: Regnskap og kvalitetssikring
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff i Regnskap og kvalitetssikring
 

Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Kurset er en veiledning med det formål å hjelpe regnskapsførervirksomhetene til å oppfylle kravene i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. [+]
Fokus på gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten. Herunder risiko og vesentlighetsvurderinger. Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Kurslederne fokuserer på nødvendige forberedelser til kontrolldagen og har som målsetting å hjelpe deltakerne til å oppfylle kravene i henhold til gjeldende regelverk. Det vises praktiske eksempler ved bruk av hjelpeverktøy som KS Komplett, PowerOffice og Finale Avstemming.   Kursinnhold Overordnet rammeverk Regelverk KS Komplett God regnskapsføringsskikk (GRFS) Regnskap Norges kvalitetskontrollordning Kontrollerfaringer  Forberedelser og forarbeid før kontrollen Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner Forhold i egen virksomhet Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag Risikostyring og intern kontroll Registrerings- og legitimasjonsrutiner Avstemminger Rapporteringsrutiner Kvalitetskontrollrutiner Dokumentasjon av eget arbeid Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner Periodisk regnskapsrapportering Formelle krav og dokumentasjoner Regnskapsfører:   RF/GRFS 7 t   Revisor:   Annet 7 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Eksterne regnskapsførere er etter regnskapsførerloven forpliktet til å utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk. [+]
Eksterne regnskapsførere er etter regnskapsførerloven forpliktet til å utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Gjeldende standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) trådte i kraft fra 01.01.15 og erstattet de tidligere standardene vi hadde hatt i en årrekke. Det har også vært endringer i standarden etter ikrafttredelsen som det er viktig å kjenne til. Blant annet er betalingsoppdrag tatt inn som nytt oppdragsområde med virkning fra og med 2017. For en ekstern regnskapsfører er det avgjørende å sette seg godt inn i innholdet i den gjeldende standarden for god regnskapsføringsskikk, og holde seg oppdatert på endringer. Regnskapsførere som var godt kjent med de standardene som gjaldt før 2015 har måttet tilpasse seg nye krav, men vil også kunne nyte godt av forenklinger som er gjort. Videre er det nødvendig å gjøre seg kjent med strukturen i standarden for å kunne etterleve denne. Vi går også grundig gjennom nytt avtaleverk fra Regnskap Norge gjeldende fra 2017.   Kursinnhold Struktur i standarden Utgangspunkt og definisjoner Forutsetninger for å kunne påta seg regnskapsføreroppdrag Oppdragsavtale og fullmakter (nye fra 2017) Oppdragsgivers regnskapsmateriale Oppdragsutførelse Generelt Faktureringsoppdrag Lønnsoppdrag Betalingsoppdrag (nytt fra 2017) Bokføringsoppdrag Årsoppgjørsoppdrag Rene rapporteringsoppdrag Oppdragsdokumentasjon Kvalitetskontroll Regnskapsfører:   RF/GRFS 7 t   Revisor:   Annet 7 t [-]
Les mer
Kristiansand Oslo Og 1 annet sted 7 timer 3 100
07 Nov
08 Nov
24 Nov
Kurset tar for seg god regnskapsføringsskikk i forbindelse med regnskapsavslutning og årsoppgjør, og er siste del av en serie på tre kurs om kvalitetssikring av regns... [+]
Et regnskap eller en regnskapsrapport skal oppfylle lovkrav og gi nyttig styringsinformasjon til foretaket selv og til andre brukere av regnskapsinformasjonen. Dette forutsetter at produsentene av regnskapet har etablert effektive og tilstrekkelige rutiner for planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring. Dette kurset utgjør siste del av en serie på tre kurs om kvalitetssikring av regnskapet. Kurset tar for seg god regnskapsføringsskikk i forbindelse med regnskapsavslutning og årsoppgjør, herunder utarbeidelse av årsregnskap og skjemaer for fastsetting (tidligere ligningsoppgaver). Kurset handler også om kvalitetskontroll av det utførte årsoppgjøret. De to første kursene i serien er «Planlegging og organisering», som tar for seg utvikling, implementering og overvåking av rutiner, systemer, internkontroll mv., og «Løpende regnskapsføring», som tar for seg det periodiske regnskapsarbeidet som danner grunnlaget for etterfølgende rapportering. Kursene kan tas samlet eller hver for seg, som frittstående kurs.   Kursinnhold Risikovurdering av oppdrag Forståelse av kundens virksomhet og rutiner Regnskaps- og skattemessige vurderings- og periodiseringsregler Vurdering av usikkerheter, estimater og andre spørsmål Vurdering av urimelige eller usannsynlige beløp og sammenhenger Avstemming og dokumentasjon av rapporteringsgrunnlaget Sluttposteringer og regnskapsmessige disposisjoner Særlige utfordringer i rene rapporteringsoppdrag Intern kvalitetskontroll av årsoppgjøret Dokumentasjon til kunden og regnskapsfører Regnskapsfører:   Regn 3 t   Bokf. 1 t   RF/GRFS 3 t   Revisor:   Regn 4   Annet 3 [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;