Alle kategorier
Du har valgt: Reiseliv
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Virtuelt klasserom
24 May
02 Jun
Merverdiskaping i lokalsamfunnene [+]
Kursbeskrivelse I det norske reiselivsproduktet er opplevelsene i stor grad natur- og kulturbasert. Men alt handler ikke bare om de mest spektakulære tilbudene som Nordkapp, Geiranger, Preikestolen eller Munch. Ofte er de største opplevelsene knyttet til lokale natur- og kulturressurser, hvor det lokale innebærer møtet med folk, folks historie, tradisjoner og ferdigheter, og videre bruken av naturen som forutsetningene innbyr til. Det er dette som er kjernen av kortreiste opplevelser.  I kurset gjennomgås ressursgrunnlaget for kortreiste opplevelser og veien fra ressurs til kortreist opplevelse på en enkel, trinnvis måte. Deltakerne oppfordres til å bidra med egne prosjekter og eksempler til felles diskusjon. Kurset viser også de kortreiste opplevelsenes plass i et organiserte reisemål, og hvordan man kan stimulere til utvikling og drift av slike opplevelser.  Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren:  Kursdeltakeren får innsikt i helheten i et reisemål, med særlig fokus på opplevelsestilbudet. Kurset gjennomgår ressurser i sammenheng med en samlet utvikling av enkle, bærekraftige opplevelser. Samarbeid mellom offentlige og private aktører på reisemålet står sentralt i spørsmålet og bruk av lokale ressurser i utvikling av opplevelser.  Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom
Mye av den viktigste verdiskapingen i reiselivet skjer i møtet mellom vertskapet og gjesten [+]
Kursbeskrivelse: Vi vet alle at gode vertskap er blant de viktigste aspektene ved en minneverdig opplevelse. I dette kurset retter vi fokus på hvordan du- og din bedrift kan bidra til at gjestene blir godt ivaretatt i alle deler av kundereisen.  Første del av kurset er en generell del om vertskap som betydningen av god service, god kommunikasjon/formidling, samt bevisstheten om hvordan man håndterer ulike situasjoner; misforståelser, frustrasjon og stress, kulturelle forskjeller m.m. I del to fordyper du deg i kunnskap som er relevant for din vertskapsrolle – hvilken informasjon, kunnskap og historier som er viktig for opplevelsen av din bedrift/sted/region, og hvordan du aktivt kan bruke denne kunnskapen gjennom hele kundereisen (før, under og etter gjestens besøk) for å skape bedre gjesteopplevelser. Kurset er variert og har integrerte gruppearbeider og diskusjoner og passer for alle som møter gjester innen kommune, handel, service, reiseliv-, kultur- og opplevelsesnæringer. Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren: kunnskap om betydningen av godt vertskap og hvordan få gjestene til å føle seg velkomne  kunnskap om at systematisk vertskapsarbeid gir konkurransefortrinn  innsikt i vertskapets ansvar for å følge gjeldende lover, forskrifter og regler ivareta smittevern og ansvaret for å følge en bærekraftig reiselivsutvikling Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 2 dager
13 Jun
Gode ideer skapes i skjæringspunktet mellom lek og kunnskap [+]
Kursbeskrivelse Med en leken og kreativ tilnærming bidrar dette kurset til å gi viktig kunnskap og kompetanse om idé- og bedriftsutvikling innenfor opplevelsesbasert reiseliv. Kurset bygger på ‘Canvas business model’, og gjennom kursdagene vil du arbeide frem en idé ved hjelp av kreative metoder og tilpasse ideen til ulike kunde- og målgrupper. Kurset ønsker å bidra til å gjøre det lettere å omsette en god idé til faktisk verdiskapning, samt reflektere omkring hvordan man kan gjøre ideen eller bedriften mer lønnsom. Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren: innsikt om entreprenørskap og innovasjon i reiselivs- og opplevelsesnæringene innsikt i idéutvikling, muligheter, barrierer og behov og canvasmodellen kan identifisere og utvikle en forretningsidé og utvikle en forretningsmodell Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 2 dager
30 Aug
Om hvordan råvarer fra lokal natur og kultur kan være en suksessfaktor i utviklingen av serveringsbedrifters opplevelseskvalitet. [+]
Kursbeskrivelse: Mange distrikter i Norge har de naturgitte forutsetningene som trengs for å skape og levere unike totalopplevelser med lokal mat som viktig ingrediens. Behovet for å konservere råvarer mens de er i sesong, slik at de rekker til et helt års forbruk, er grunnlaget for mye av den norske matkulturen. Matelskere, som reiser rundt i verden for å oppleve lokal mat- og matkultur, er viktige å nå i den kontinuerlige destinasjonsutviklingen. Foodies har en dyp interesse for mat, og er på jakt etter utsøkte råvarer, smaker og opplevelser som gjenspeiler lokal natur og kultur. De oppsøker gjerne matopplevelser som de oppfatter som autentiske. I kurset får du innsikt i matressurser fra norsk natur og kultur og bruken av råvarene i kvalitets- og merkevarebygging.   Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren:  innsikt i lokale matressurser fra naturen og tradisjonell bruk av disse i utvikling av matopplevelser  kunnskap om høsting og bruk av et utvalg urter og ville vekster fra norsk natur  kunnskap om genetisk verdifulle kulturplanter og husdyr og betydningen av å bruke disse i matkonsept  forståelse for betydningen av lokal matproduksjon og bærekraftig utnyttelse av naturen  Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom
Fra minneverdige- til transformative opplevelser [+]
Kursbeskrivelse Opplevelsesdesign handler om hvordan du kan gi gjesten din en best mulig opplevelse, samtidig som at produktet blir mer lønnsomt. Mange spennende prosjekter strander og gode ideer blir liggende på tegnebrettet fordi man ikke har tilstrekkelig tid og ressurser til å følge dem opp eller besitter de nødvendige verktøyene for å sette dem bedre i system. Dette kurset gir deg praktiske verktøy som kan hjelpe deg i dette arbeidet – enten med å skape nye- eller å videreutvikle opplevelsesprodukter - slik at de gir merverdi både til gjesten og til deg som produsent.  Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren:  forståelse for forskjellen på funksjonelle gjestemøter og opplevelsesbaserte gjestemøter  innsikt i «midt i smørøyemodellen og opplevelsespyramiden og hvordan bruke dramaturgi i opplevelsesproduksjon  kunnskap om de enkelte opplevelsesverktøyenes- og arbeidsmetodenes nytte og bruksområder Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom
Hva innebærer det å tenke produktutvikling innenfor en opplevelsesøkonomisk grunnramme? [+]
Kursbeskrivelse Opplevelsesøkonomi er en «paraply» for mange etablerte bransjer, som har det til felles at de bidrar til å skape opplevelser. Kurset har fokus på opplevelsesbaserte reiselivsprodukter. I opplevelsesøkonomien flyttes oppmerksomheten fra produkt og serviceleveranse over til at gjestens opplevelse blir det viktigste verdiskapende elementet. Kunnskap om denne tilnærmingen kan både gi grunnlag til å utvikle mer spennende opplevelsesbedrifter og videreutvikle eksisterende opplevelsesprodukter - som kan gi større kreativt mangfold og tilføre en viktig tilleggsverdi til tradisjonelle servicetilbud - spesielt i reiselivsnæringen. Bevisstheten omkring opplevelsesøkonomien og en opplevelsesorientert tilnærming til produktutvikling har hittil vært beskjeden i Norge. I dette kurset ønsker vi å bidra til at dere skal kunne ta i bruk verktøyene i både det daglige- og det mer langsiktige produktutviklingsarbeidet i din bedrift – og dermed bidra til at enda flere av våre gjester får «gåsehudopplevelser».  Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren:  kunnskap om begrepet opplevelsesøkonomi   kunnskap om hvilke drivkrefter som påvirker etterspørselen etter opplevelser  forstår betydningen av storytelling i produktutvikling og verdiskaping  forstår forskjellige opplevelsesprodukters betydning for å skape reiselyst  Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom
Hvordan kan lokalmat være en suksessfaktor i destinasjonsutviklingen? [+]
Kursbeskrivelse: Lokalmat har blitt en stadig viktigere del av reiseopplevelser i Norge, og har stor betydning for lokal verdiskaping og utvikling av landbruksnæring. Samtidig ligger det et stort uutnyttet potensiale i å utnytte synergiene mellom lokalmatprodusenter og opplevelsesbedrifter foran oss.  Dette kurset vil gi deg innsikt i hvordan reiselivet og lokalmatprodusenter kan samarbeide for å bygge et sterkere omdømme av egen region, og hvordan man kan styrke lokalmatens betydning i reiselivsprodukter gjennom produkt- og konseptutvikling. Du får deriblant innsikt i de norske merkeordningene for matprodukter og de nasjonale strategiene for mat- og reiselivsområdet. Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren: innsikt i hvordan du utvikler lokale/regionale næringskjeder og samarbeid kunnskap om lokalmat i omdømme- og merkevarebygging de norske merkeordningene Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom
27 May
05 Sep
Om tradisjonelle konserverings- og foredlingsmetoder som verktøy i utviklingen av bærekraftige matopplevelser [+]
Kursbeskrivelse: Tilgang til store mengder sesongbaserte råvarer har satt sitt preg på matkulturen, og det er utviklet et mangfold av metoder og teknikker for å konservere og foredle råvarene. Tørking, salting, røyking, speking, sylting og fermentering er sentrale teknikker, basert på handlingsbåren kunnskap som er videreført fra generasjon til generasjon. Enkelte råvarer og teknikker er mer utbredt i noen kulturer, og ikke minst har de sin opprinnelse fra ulike tidsepoker. I kurset får du innsikt i et utvalg metoder og teknikker, og hvordan bruk av disse kan påvirke matsvinn og bidra positivt til bærekraftsmålene.  Læringsutbytte – kurset gir deltakeren: kjennskap til tradisjonell konservering og foredling, samt et utvalg sentrale teknikker  kunnskap om utvalgte tradisjonsprodukt innenfor ulike råvaregrupper   innsikt i hvordan matsvinn kan reduseres samt prinsippene for kompostering av matavfall  forståelse for hvordan tradisjonell kunnskap kan bidra til bærekraftig utnyttelse av råvarene   Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom
01 Jun
Hvordan kan reiselivet bedre tilpasse seg til den nye digitale hverdagen? [+]
Kursbeskrivelse: Verden blir bare mer og mer digital og denne digitale revolusjonen har hatt store konsekvenser for reiselivsnæringen. Det stilles stadig høyere krav til hvordan vi som bedrifter fremstilles på nett og hvordan vi kommuniserer med kundene våre. I dette kurset vil dere få kjennskap til verktøy som hjelper dere med å navigere den digitale hverdagen og kunnskap om hvordan dere kan bruke dem for å lykkes på nett. Dere vil få kunnskap om reiselivets verdikjede, markedsføringstrategi, kundereisen og det salgbare økosystemet. I tillegg vil dere lære hvordan man kan bruke storytelling til å skille seg ut fra konkurrentene og tiltrekke seg flere kunder.  Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren:  Kunnskap om hvordan dere lager en strategi for digital markedsføring, inkludert analyse, merkevarebygging, mål og arbeide mot målgrupper.  Innsikt i hvordan de ulike kanalene kan brukes på forskjellige måter, blant annet hvilke kanaler som brukes til inspirasjon, planlegging eller kjøp.  Kunnskap om hvordan fortelle de gode historiene, både verbalt og visuelt, gjennom sosiale medier   Kunnskap om de forskjellige digitale verktøyene man kan bruke for å oppnå salg på nett  Kunnskap om distribusjonskanalene og hvordan man bruker disse  Innsikt i de forskjellige bookingsystemene og hvordan man arbeider med online travel agents  Innsikt i nettsidens bruk og rolle og hvordan man kan bruke denne som en plattform for salg  Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom
Hvordan lykkes med digital markedsføring som reiselivs- og opplevelsesbedrift. [+]
Kursbeskrivelse: Tradisjonell markedsføring har i økende grad blitt overført til digitale kanaler og sosiale medier som Facebook, Google og Instagram har blitt noen av de viktigste plattformene våre for å nå ut til både nye og gamle kunder. Dette kurset gir deg innsikt i hva markedsføring på digitale plattformer egentlig går ut på og gir deg verktøyer som du kan bruke for å nå ut til kundene dine. Vi vil ta for oss de forskjellige digitale kanalene som er viktige å være synlige i og gi deg en oversikt over hvordan du mestrer dem. Du vil også få kunnskap om hvordan du kan lage kreativt og personlig innhold som fanger interessen til mulige kunder.   Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren:  Får oversikt over hva digital markedsføring går ut på og hvordan man som bedrift kan bli synligere digitalt  Kunnskap om innholdsmarkedsføring og hvordan man kan differensiere bedriften sin fra konkurrentene og gjøre innholdet man produserer mer personlig  Kunnskap om de forskjellige, relevante kanalene og hvordan man bør arbeide for å lykkes på disse  Får innsikt over hvordan man arbeider målgruppeorientert og kunnskap om personas-metodikken   Får innsikt i hvordan man annonserer på sosiale medier  Kunnskap om Google og hvordan man kan gjøre seg mer synlig i søkemotoren  Kunnskap om hvordan man kan lage bedre og mer kreativt innhold på sosiale media i form av tekst og bilder  Kunnskap om hvordan man kan lage og redigere gode videoer på mobilen til bruk i digital markedsføring  Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 2 dager
En godt strukturert og gjennomarbeidet formidlingspraksis er en viktig suksessfaktor innen opplevelsesbasert reiseliv. [+]
Kursbeskrivelse De aller fleste av oss har opplevd hvordan gode historiefortellere, kunnskapsformidlere eller guider kan trigge nysgjerrigheten vår, omforme en opplevelse fra helt grei til magisk og bidra til å styrke både bedriften og opplevelsesproduktet de representerer. Enten det er snakk om guiding, bedriftspresentasjoner, kunnskapsformidling, digital kommunikasjon eller andre møter med gjester og interessenter har vi alle godt av å systematisere arbeidet vårt, øve jevnlig og få tilbakemeldinger fra andre som kan bidra til å videreutvikle vår egen praksis.   I dette kurset vil vi gjennom to dager bli kjent med praktiske verktøy som kan brukes til å sette ens egen formidlingspraksis mer i system – fra forberedelser og praktisk gjennomføring til evaluering og etterarbeid. Gjennom diskusjoner, samtaler, øving og observasjon tar kurset både sikte på å gi noen praktiske innganger til hvordan å systematisere sin egen formidling og å få et mer bevisst forhold til seg selv som formidler i ulike situasjoner.   Læringsutbytte: Kurset gir deltakeren:  kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og formidling i møte med gjester  innsikt i teknikker og fremgangsmåter for selv å bli trygg og godt forberedt i ulike kommunikasjons- og formidlingssituasjoner  verktøy for å kunne reflektere over- og utvikle et bevisst forhold til seg selv og andre aktører i ulike kommunikasjons- og formidlingssituasjoner  innsikt i det å fremføre ulike historier og tekster foran andre mer eller mindre spontant, samt vise respekt og nysgjerrighet overfor andre i lignende situasjoner    Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Lær mer om andre land og kulturer, om menneskerettigheter og bistand. Du får være med å planlegge og gjennomføre to reiser! [+]
En god reise krever gode forberedelser. Derfor lærer du mest mulig om kulturen og stedet vi skal besøke, om historie, språk, politikk, tradisjoner og om etiske perspektiver ved reising. Praktisk skolehverdag Den kunnskapen skaffer vi oss blant annet ved å besøke virksomheter som Nobels fredssenter, Holocaustsenteret, bistandsorganisasjoner, reisebyråer, ambassader og asylmottak. Vi inviterer også spennende gjester til klasserommet. To reiser På reisene våre besøker vi steder og mennesker som vanlige turister ikke møter. Det gir deg muligheten til å se verden med nye øyne, få en ny forståelse og kanskje et nytt syn på deg selv. Du vil reise til Cape Town, Robben Island og Johannesburg. I tillegg blir det dyreliv og bading i Swaziland. I New York besøker vi FN og mange andre severdigheter og attraksjoner. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Er du eventyrlysten? [+]
Adventure tar deg til steder du har drømt om og gir deg erfaringer du trenger for livet. Adventure er en samfunnsbevisst, sporty og engasjert gjeng som lærer best når de kan studere, gruble, diskutere og erfare. Reiser er et godt middel til kunnskap, målet er en bærekraftig jordklode hvor vi kan bidra på vår måte. CHAMPIONS LEAGUEVår første utenlandstur blir skreddersydd for sportsinteresserte eventyrere. Straks trekningen av gruppespillet er klart velger vi en by hvor opplevelsene står i kø. Hva med en høsttur til London med kamp på Emirates Stadion eller Stamford Bridge? Kanskje blir det heller Madrids Santiago Bernabeu? Detaljene planlegges i fellesskap.    EGYPTTo ukers reise som backpacker i Midtøsten. Snorkling og dykking i Rødehavet, topptur til Mount Moses, ekskursjon til Kairo med Pyramidene, Sfinxen, kulturopplevelser og spennende basarer. Fremkomstmidler inkluderer både kamel og fire-hjuling! Mulighetene er mange når vi setter kursen mot Egypt!   KINAFør våren har startet her hjemme drar vi til Kina for å teste vår kulturforståelse og leve ut eventyrlysten. Vi reiser omkring i Midtens Rike ca 3 uker, og legger vekt på at du får oppleve landet fra ”innsiden”. Vi planlegger vårt eget opplegg og inkluderer de viktigste attraksjonene, men først og fremst får du en interkulturell erfaring som vil være verdifullt for livet også etter folkehøgskolen. Hele klassen er sammen det meste av tiden, men det er også mulighet til fordypning innen valgfrie aktiviteter som kinesisk kampsport og språk/kultur. TEORI OG PRAKSISLinja reiser på kortere ekskursjoner i Norge. Teori og praksis gir deg innsikt i spennende tema som interkulturell forståelse, reiselivsfag, media, turplanlegging og Nord-Sør spørsmål. DIGITALE MEDIERInternett, film og foto er nyttige verktøy vi jobber med i undervisningen. Både som forberedelse til turene og etterarbeid. TRENINGEn del fysisk trening blir det også plass til, slik at formen ikke skal begrense opplevelsene! Fotball og andre ballidretter står sentralt, og vi har spennende konkurranser i Triathlon og motbakkeløp sammen med andre idrettslinjer på skolen. Det blir dessuten mulighet for deltakelse i Sentrumsløpet i Oslo, et 10 km mosjonsløp som blir treningsmålet gjennom året.ØKONOMIEt så omfattende linjeprogram koster en del, men vi er eksperter på å få mye ut av pengene (Les mer.) Store opplevelser og små utgifter er et mål for alle turer og ekskursjoner. Folkehøgskole eller reiseliv? Ja takk, begge deler! FOKUS PÅ: Kina Egypt Champions League Turplanlegging Interkulturell forståelse Kultur Reiseliv Trening Digitale medier Internasjonale spørsmål [-]
Les mer