Offshore-kurs
Du har valgt: Riggerkurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Bergen 5 dager 14 000 kr
09 Jan
23 Jan
06 Feb
Krav fra PTIL 40 timer grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring. [+]
RIGGERKURS TEORI OG PRAKSIS KOMPLETT. FORKUNNSKAP:G11 Løfteredskap Modul 1 og 2.3 ( Stroppekurs ) Grunnleggende fallsikringskurs NS 9610 eller NOG 113    BIKS følger Petroleumstilsynets ( PTIL ) nye opplæringsplaner 2022 Kursstart: kl. 08:00 til ca. 14:30 Pris:Kr. 14000,-Det er ikke MVA på kurs. Inkludert: Læremateriell Teori og praksis - Rigging Kursbevis Riggerbevis  P-2.4 + P-4.4 Kaffe og varm lunsj   [-]
Les mer
Stavanger 8 timer 2 000 kr
12 Dec
09 Jan
20 Feb
IntroduksjonGenerelt om riggeroperasjonerPersonlig verneutstyrRegelverkPlanlegging av operasjoner, SJA, prosedyrerPraktisk øvelserPlanlegging av operasjonerValg og... [+]
IntroduksjonGenerelt om riggeroperasjonerPersonlig verneutstyrRegelverkPlanlegging av operasjoner, SJA, prosedyrerPraktisk øvelserPlanlegging av operasjonerValg og kontroll av løfteredskapRiktig stroppingBruk av barriere/sperremateriellGjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av lastRiktig bruk av verneutstyrVurdering av sikkerhet under riggoperasjon [-]
Les mer
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås. [+]
MålsettingMålsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.EmnelisteTeori Bruksattester Regelverk Struktur Hjelpeverktøy Verneutstyr Praksis Praktisk øvelser Planlegging av operasjoner Sikker Jobb Analyse Prosedyrer Valg og kontroll av løfteredskap Riktig stropping Bruk av barriere/sperremateriell Gjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av last Riktig bruk av verneutstyr Vurdering av sikkerhet under riggoperasjon AvslutningsprøveTeori min. 30 spm.Praktisk prøveKompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinatorPris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
48 timer
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås [+]
MålsettingMålsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngåsEmnelisteO-2.2 Enkle Løfteinnretninger, fallsikring Innledning Fallsikringsutstyr Travers- og søylesvingkraner Håndtaljer, luft- og el. drevne taljer Transportable vinsjer O-3.3 Rigging Bruksattestering Regelverk Primærstruktur/Sekundærstruktur Opphengspunkter Rigging i ulik struktur og stillasjebygg Bruk av hjelpeverktøy Bruk av personlig verneutstyr Planlegging av rigging operasjoner Løftetabeller, kalkulasjoner, beregninger Risikovurderinger (SJA, TBRA) Sertifisering, dokumentasjon Struktur, bjelker, løftepunkt Bruk, vedlikehold og inspeksjon Praktiske øvelser, teknikker Arbeidsoppgaver Eksamen (teoretisk, praktisk)AvslutningsprøveTeori O-2.2Minimum antall spørsmål: 20Maksimal tid for prøve: 1 timeMinimum score for å bestå:80 %Teori O-3.2Minimum antall spørsmål: 30Maksimal tid for prøve: 1 timeMinimum score for å bestå:80 %Praksis O-3.2Minimum antall spørsmål: 1Maksimal tid for prøve: 4 timerMinimum score for å bestå:80 %Prosjektoppgave O-2.2 og O-3.2Minimum antall spørsmål: 1Maksimal tid for prøve:Minimum score for å bestå: 80 %Kompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator [-]
Les mer
48 timer 10 kr
Riggerkurs til oljeindustrien(OLF)Rigger modul O-3.2 + O-2.2 Varighet: 48 timer (Inkl. egenstudie ca. 1,5 t /dag) Forkunnskaper: Bestå... [+]
Riggerkurs til oljeindustrien(OLF)Rigger modul O-3.2 + O-2.2 Varighet: 48 timer (Inkl. egenstudie ca. 1,5 t /dag) Forkunnskaper: Bestått modul 0-1.1 og G11(Stroppe og anhukerkurs) Målgruppe: Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter transportabelt løfteutstyr og/eller manuelle/kraftdrevne vinsjer, taljer etc som benyttes ved horisontal og/eller vertikal forflytning av last. Kompetansekrav: NORSOK standard R-003-N offshore og R-005-N Petroleumsanlegg på land.For å kunne utføre selvstendige riggeroperasjoner må du kunne dokumentere godkjent eksamen rigger modul O-2.2 og O-3.2. Denne opplæringen er ofte et av kravene som oljeselskapene setter for å ansette personell i bransjen.I løpet av kurset får du både teoretisk og praktisk opplæring i bruken av taljer og vinsjer, fallsikringsutstyr, riggekonstruksjoner, innfestningsanordninger med mer. Fagplanen gir en detaljert beskrivelse av kursets innhold(Trykk linken under)Fagplan modul O-2.2 Fagplan modul O-3.2   Riggerkurs [-]
Les mer
48 timer
Modul O-2.2 og O-3.2 [+]
Modul O-2.2 og O-3.2   Opptakskrav: 24 t stroppekurs   48 timer riggerkurs teori/praksis: Modul O 2.2, 16 timer teori - Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger, Modul O 3.2, 32 t teori/praksis - Rigging,   Kurset starter hver dag kl. 0800 og varer mandag-orsdag til kl. 1700, fredag til kl. 1530.   Emneliste - Fallsikringsutstyr - Travers- og søylesvingkraner - Håndtaljer, luft- og el-drevne taljer - Transportable vinsjer - Gjennomgang av bruksattest, bruk av hjelpeverktøy. - Bruk av verneutstyr under riggeroperasjoner   - Praktiske øvelser i riggoperasjoner. - Bruksattestering og valg av riktig utstyr for operasjonene Modulene avsluttes med teoretisk og praktisk prøve.   Læreplan finner du under opplæringsmoduler offshore [-]
Les mer
Fosnavåg 40 timer 12 100 kr
12 Dec
09 Jan
30 Jan
Modul P-2.4 og P-4.4. 40 timer. Kurset er iht. Forskrift om utførelse av arbeid og opplæringsplan. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på rigger godkjent of... [+]
Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, taljer og vinsjer. Riggerkurset består av modul P-2.4 og P-4.4 og kurset går over 5 dager. Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke personell som skal:• Utføre riggeroperasjoner• Gjennomføre opplæringsløp som dekksoperatør• Gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider• Lede/Koordinere løfteoperasjoner og andre relevante logistikkoperasjoner• Være operasjonelt ansvarlig• Være verneombud Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser og sikkerhetsmessige momenter vektlegges. Deltakerne gjennomfører øvelsene gruppevis i vår treningsrigg med veiledning av instruktør. Opplæringen avsluttes med selvstendig teoretisk og praktisk prøve. KURSINNHOLD RIGGER: Regelverk Strukturer (Primær/sekundær) Hjelpeverktøy (bjelkeklyper, taljer og løfteredskap) Praktiske øvelser Planlegging av operasjoner Foreta Sikker Jobb Analyse Skrive prosedyrer Valg og kontroll av løfteredskap Riktig stropping Bruk av barriere/sperremateriell Gjennomføring av horisontal og/eller vertikal forflytning av last Riktig bruk av verneutstyr Vurdere sikkerheten under riggoperasjon Fallsikring Eksamen Kurset er iht. Forskrift om utførelse av arbeid og opplæringsplan utarbeidet av ptil. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på rigger godkjent offshore. Forkunnskaper:Modul 1.1 og G11 Løfteredskap modul 2.3Grunnleggende fallsikring   Kursbevis/sertifikat: Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt kurskoordinator.  Praktisk informasjon:  OVERNATTING: Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg. TRANSPORT: STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi. For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, sjekk ut www.stq.no  Avmelding - Avlysning - Betaling Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 2 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt Bedriftsinterne kurs: Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted. For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: linda@stq.no [-]
Les mer
Drammen 48 timer 15 850 kr
12 Dec
16 Jan
06 Feb
Dokumentert opplæring for personell som skal gjennomføre oppstillingskontroll for enkle løfteinnretninger [+]
Opplæringen skal gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyrs, enkle løfteinnretningers, transportable vinsjers og riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås. Opplæringen gir også kunnskap om regler vedr. kontroll av riggutstyr, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før riggutstyr tas i bruk.Riggerne skal også kunne vise til riktig bruk av fallsikringssystemer, barrierer/sperremateriell og kunne vurdere egne og andre sin plassering under riggoperasjonen. HMS er en styrende faktor for riggere, de skal ha nok kunnskap om alle momenter som skal være med i en risikoanalytisk gjennomføring som f. eks SJA Kurset er bygget opp som følger: Modul P-2.4 - 16 timer teoriModul P-4.4 - 32 timer teori og praksis Innhold: • Gjennomgang av krav i NORSOK standard R003N• Bruk av taljer og enkle løfteinnretninger• Mekanikk - hvordan krefter virker på forskjellige konstruksjoner• Løfteutstyr• Oppstillingskontroll• Bruk av fallsikringssystemer [-]
Les mer
5 dager 15 850 kr
Her lærer du å bruke taljer og løfteutstyr, om fallsikring og hvordan unngå ulykker. [+]
Etter endt kurs skal man trygt kunne utføre riggeoperasjoner på egenhånd. Emner som gjennomgås er følgende: Bruk og vedlikehold av taljer og løfteutstyr Sikkerhet og hvordan unngå ulykker NORSOK-kravene Hvordan krefter virker på ulike konstruksjoner Bruk av fallsikringssystemer [-]
Les mer
Grorud 15 000 kr
23 Jan
20 Feb
27 Mar
Riggerkurs er et kurs man bør ha i ryggsekken hvis man ønsker å jobbe offshore Dette kurset er basert på de nye læreplanene fom. Juli 2022 [+]
Ønsker du en jobb offshore? Da bør du ta et av våre riggerkurs!  Dette kurset er basert på de nye læreplanene som ble lansert juli 2022. P-2.4 og P-4.4 tidligere O-2.2 og O3.2. Mange kurs innen offshore bygger videre på riggerkurset, og mange stillinger både offshore og på land krever at man har gjennomført riggerkurs. Dette kommer blant annet av at det ofte er behov for å flytte last med løfteutstyr, vinsjer og taler, og dette å skje på en sikker måte. Et riggerkurs består normalt av to deler: P-2.4 og P-4.4. Riggerkursene varer i 40 timer og går vanligvis over fem dager og inneholder både teoretisk og praktisk undervisning. Kurset starter med modul P-2.4 som er den teoretiske grunnopplæringen du trenger før modul P-4.4, der du får praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr. Ved å ta et riggerkurs vil du lære om hvordan man bruker og vedlikeholder taljer og løfteutstyr, sikkerhetstiltak for å unngå ulykker, NORSOK-krav, hvordan ulike konstruksjoner påvirkes av ulike krefter. Målet er at du etter et fullført riggerkurs skal kunne utføre riggeoperasjoner på egenhånd på en sikker måte slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås. Modulene ender i en praktisk og en teoretisk prøve. Når du har bestått disse mottar du kursbevis, ofte tilsendt i posten.     Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring i rigging. For å fullføre riggerkurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  Kompetansebedriften AS leverer et interessant og inspirerende riggerkurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker bruk av løfteredskap, enkle løfte innretninger og fallsikring. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring. Formål: Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Riggerkurs opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer, riggutstyret konstruksjon og virkemåte samt bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås. Riggerkurset gjelder for utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er rettet inn mot offshore og onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land. Riggerkurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner. Få kompetansen du trenger! Klikk deg inn på et kurs under og meld deg på et riggerkurs! [-]
Les mer
Arendal 9 dager 18 500 kr
Komplett riggerkurs. Modul O-1.1 Modul O-2.2 Modul O-3.2 Teori og praksis [+]
Gjennomføres i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (Forskrift, best.nr. 703) § 10-1 – 10-4, og opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring (www.sert555.no) Modul O-1.1 – Løfteredskap                                           24 timer Modul O-2.2  - Fallsikring                                               16 timer Modul O-3.2 – Rigger                                                    32 timer Innsikt i prinsippene for virkemåte, bruk og vedlikehold av fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer og riggerutstyr [-]
Les mer
5 dager 10 700 kr
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for riggere og personer tilknyttet løfteoperasjoner. [+]
Kursinnhold: Fallsikring Enkle kraner Taljer Vinsjer Praktisk montering og kontroll av midlertidig oppstilte løfteinnretninger Bruk av ulike løfteinnretninger Avsluttende teoretisk og praktisk prøve   Gjennomføring: Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, taljer og vinsjer. Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser og sikkerhetsmessige momenter vektlegges. Deltakerne gjennomfører øvelsene gruppevis i vår treningsrigg med veiledning av instruktør. Opplæringen avsluttes med selvstendig teoretisk og praktisk prøve.  Modul O-2.2 og O-3.2. 48 timer. Kurset er iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på rigger godkjent offshore. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom Haugesund 2 dager 3 670 kr
05 Jan
19 Jan
09 Feb
Kurset gir gunnskap om taljer, vinsjer, kraner og fallsikringsikring ifbm. riggoperasjoner. [+]
Modul P-2.4 (O-2.2) Enkle løfteinnretninger Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om sikker bruk av løfteutstyr, fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer samt transportable vinsjer slik at ulykker ved bruk unngås. P-2.4 er en del av riggeropplæringen som er delt i 3 moduler som bygger på hverandre: Modul 1 + 2.3 Løfteredskaper / Stroppekurs Modul P-2.4 Enkle løfteinnretninger Modul P-4.4 Rigging [-]
Les mer
8 timer 2 750 kr
Rigger repetisjons kurset gir en grunnleggende og god repetisjon i rigging og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner. Dette repetisjonskurset innen Rigger er for all... [+]
Rigger repetisjons kurset gir en grunnleggende og god repetisjon i rigging og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner. Dette repetisjonskurset innen Rigger er for alle som har riggerkurset fra før, men som trenger repetisjons av kurset. Kurset er svært aktuelt for den som ønsker å arbeide med løfteoperasjoner offshore og/eller på land. Teoridelen av repetisjons riggerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning eller som nettundervisning, ved nettundervisning kommuniserer du direkte med forleser og har mulighet til å stille spørsmål underveis. Den praktiske delen av riggerkurset gjennomføres ved en av våre avdelinger med fysisk oppmøte. Riggerkurset leveres som fullstendig riggerkurs der all teori og praksis inngår i kurspakken. Etter endt kurs skal deltakerne ha oppdatert og vedlikeholdt sine grunnleggende kunnskaper. Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere og repetisjon av det grunnleggende kurset. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring i rigging. For å fullføre rigger repetisjonskurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  Kompetansebedriften AS leverer et interessant og inspirerende repetisjons i rigger der deltagerne vil få en god oppdatering i sikker bruk av løfteredskap, enkle løfte innretninger og fallsikring. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring. Kurset dekker et utvalg av teori og praktiske øvelser fra grunnkurset, hvor deltakeren vil gjenoppfriske sine kunnskaper. Riktig bruk av fallsikringsseler, fallblokker og falldempere Tekniske krav til belter, koblingselementer, kroker og liner Enkle travers- og søylesvingkraners konstruksjon og virkemåte Riktig og feil bruk av taljer Transportable vinsjers konstruksjon og virkemåte Opphengs punkter, riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer Bruk av hjelpeverktøy under riggeoperasjoner Riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer Egen og andres sikkerhet under riggeoperasjoner   Formål Hensikten med opplæringen er å gi etablerte riggere en god teoretisk og praktisk repetisjonsopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Riggerkurs opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer, riggutstyrets konstruksjon og virkemåte samt bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås. Rigger repetisjonskurset gjelder for utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er rettet inn mot offshore og Onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land. Alle riggeoperasjoner skal foregå innenfor rammene av gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Disse bestemmelsene er blant annet spesifisert i NORSOK standard R-003 og i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Rigger repetisjonskurset gir en oppdatering i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner. Kurset dekker krav i NORSOK standard R-003. NORSOK standard R-003.   Oppbygging Kurset går over 1 dag, 8 timer   Kurset tilbys også Riggerkurs O-3.2 repetisjonskurs som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel. Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om dette kurset. [-]
Les mer
Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap o.... [+]
Målsetting Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Emneliste Introduksjon Generelt om riggeroperasjoner Personlig verneutstyr Regelverk Planlegging av operasjoner, SJA, prosedyrer Praktisk øvelser Planlegging av operasjoner Valg og kontroll av løfteredskap Riktig stropping Bruk av barriere/sperremateriell Gjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av last Riktig bruk av verneutstyr Vurdering av sikkerhet under riggoperasjon Avslutningsprøve Praktisk prøve Kompetansebevis / sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator [-]
Les mer