Offshore-kurs
Riggerkurs
Telemark
Du har valgt: Porsgrunn
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Stavanger 8 timer 2 000 kr
18 Apr
22 May
26 Jun
IntroduksjonGenerelt om riggeroperasjonerPersonlig verneutstyrRegelverkPlanlegging av operasjoner, SJA, prosedyrerPraktisk øvelserPlanlegging av operasjonerValg og... [+]
IntroduksjonGenerelt om riggeroperasjonerPersonlig verneutstyrRegelverkPlanlegging av operasjoner, SJA, prosedyrerPraktisk øvelserPlanlegging av operasjonerValg og kontroll av løfteredskapRiktig stroppingBruk av barriere/sperremateriellGjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av lastRiktig bruk av verneutstyrVurdering av sikkerhet under riggoperasjon [-]
Les mer
Virtuelt klasserom Haugesund 2 dager 3 670 kr
20 Apr
25 May
22 Jun
Kurset gir gunnskap om taljer, vinsjer, kraner og fallsikringsikring ifbm. riggoperasjoner. [+]
Modul P-2.4 (O-2.2) Enkle løfteinnretninger Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om sikker bruk av løfteutstyr, fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer samt transportable vinsjer slik at ulykker ved bruk unngås. P-2.4 er en del av riggeropplæringen som er delt i 3 moduler som bygger på hverandre: Modul 1 + 2.3 Løfteredskaper / Stroppekurs Modul P-2.4 Enkle løfteinnretninger Modul P-4.4 Rigging [-]
Les mer
Stavanger Hundvåg 48 timer 9 990 kr
24 Apr
22 May
12 Jun
Rigger kurs Modul P-2.4 & Modul P-4.4 Rigging [+]
Målgruppe: Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer som benyttes ved horisontal eller vertikal forflytning av last. Modul P-2.4Modul P-4.4 RiggingMålsetting: Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.Dokumentasjon:Det utstedes kursbevis og riggerbevis ved bestått kurs, modul P-2.4 og P-4.4.Alle bevis registreres i godkjent register. [-]
Les mer
Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap o.... [+]
Målsetting Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Emneliste Introduksjon Generelt om riggeroperasjoner Personlig verneutstyr Regelverk Planlegging av operasjoner, SJA, prosedyrer Praktisk øvelser Planlegging av operasjoner Valg og kontroll av løfteredskap Riktig stropping Bruk av barriere/sperremateriell Gjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av last Riktig bruk av verneutstyr Vurdering av sikkerhet under riggoperasjon Avslutningsprøve Praktisk prøve Kompetansebevis / sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator [-]
Les mer
8 timer 2 750 kr
Rigger repetisjons kurset gir en grunnleggende og god repetisjon i rigging og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner. Dette repetisjonskurset innen Rigger er for all... [+]
Rigger repetisjons kurset gir en grunnleggende og god repetisjon i rigging og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner. Dette repetisjonskurset innen Rigger er for alle som har riggerkurset fra før, men som trenger repetisjons av kurset. Kurset er svært aktuelt for den som ønsker å arbeide med løfteoperasjoner offshore og/eller på land. Teoridelen av repetisjons riggerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning eller som nettundervisning, ved nettundervisning kommuniserer du direkte med forleser og har mulighet til å stille spørsmål underveis. Den praktiske delen av riggerkurset gjennomføres ved en av våre avdelinger med fysisk oppmøte. Riggerkurset leveres som fullstendig riggerkurs der all teori og praksis inngår i kurspakken. Etter endt kurs skal deltakerne ha oppdatert og vedlikeholdt sine grunnleggende kunnskaper. Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere og repetisjon av det grunnleggende kurset. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring i rigging. For å fullføre rigger repetisjonskurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  Kompetansebedriften AS leverer et interessant og inspirerende repetisjons i rigger der deltagerne vil få en god oppdatering i sikker bruk av løfteredskap, enkle løfte innretninger og fallsikring. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring. Kurset dekker et utvalg av teori og praktiske øvelser fra grunnkurset, hvor deltakeren vil gjenoppfriske sine kunnskaper. Riktig bruk av fallsikringsseler, fallblokker og falldempere Tekniske krav til belter, koblingselementer, kroker og liner Enkle travers- og søylesvingkraners konstruksjon og virkemåte Riktig og feil bruk av taljer Transportable vinsjers konstruksjon og virkemåte Opphengs punkter, riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer Bruk av hjelpeverktøy under riggeoperasjoner Riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer Egen og andres sikkerhet under riggeoperasjoner   Formål Hensikten med opplæringen er å gi etablerte riggere en god teoretisk og praktisk repetisjonsopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Riggerkurs opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer, riggutstyrets konstruksjon og virkemåte samt bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås. Rigger repetisjonskurset gjelder for utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er rettet inn mot offshore og Onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land. Alle riggeoperasjoner skal foregå innenfor rammene av gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Disse bestemmelsene er blant annet spesifisert i NORSOK standard R-003 og i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Rigger repetisjonskurset gir en oppdatering i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner. Kurset dekker krav i NORSOK standard R-003. NORSOK standard R-003.   Oppbygging Kurset går over 1 dag, 8 timer   Kurset tilbys også Riggerkurs O-3.2 repetisjonskurs som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel. Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om dette kurset. [-]
Les mer