Alle kategorier
Du har valgt: Romfart og astronomi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Andenes 5 timer
17 Oct
The course is a part of the study program for students at the University of Bergen and not open for other students. For more information, contact Andøya Space Education. ... [+]
The course is a part of the study program for students at the University of Bergen and not open for other students. For more information, contact Andøya Space Education. Learning Objectives The course gives an overview of the instruments and techniques used in experimental magnetosphere / ionosphere physics. It provides a basis for the interpretation of measurements and instrumentation within the subject field. Professional content The course deals with experimental methods in space physics, including instrument carriers, satellite mechanics, radiation detectors, measurement of electrical and magnetic fields, radio methods, optical measurements, data transfer and telemetry. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Verdenssamfunnets behov for satellitter til global kommunikasjon, ressurskartlegging, overvåking og utforskning av verdensrommet krever kompetanse innen romteknologi. [+]
Verdenssamfunnets behov for satellitter til global kommunikasjon, ressurskartlegging, overvåking og utforskning av verdensrommet krever kompetanse innen romteknologi. Romteknologifaget skal fremme kompetanse om utforsking av verdensrommet og utvikling av ny teknologi innen romvirksomhet. Felles programfag skal gi grunnleggende innsikt i tekniske og miljømessige utfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling. Programfagene skal fremme elevens evne til å bruke og reparere elektronisk utstyr knyttet til kommunikasjon og romteknologi, telemetrisystemer og satellitteknologi. Opplæringen skal legge til rette for internasjonalt samarbeid med romteknologisentre, og deler av opplæringen skal foregå i nært samarbeid med norsk romindustri. Bruk av satellittdata, testing og bruk av fagprogramvare for datainnsamling og analyse og geografiske informasjonssystemer skal vektlegges i opplæringen. Opplæringen skal bidra til å fremme kreativitet, evne til samarbeid og problemløsning og stimulere til innovativ tenkning og utprøving. Opplæringen skal legge grunnlag for videre utdanning innen fagområdet.  Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er romteknolog.    Fagene ved linjen telemetri fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer romteknologi og satellitteknikk elektronikk og kommunikasjonsteknologi programmering i C++ I tillegg undervises det i engelsk, naturfag, matematikk, fysikk og kroppsøving. Undervisningen i telemetri foregår i sin helhet ved Andøya Rakettskytefelt. Her kan elevene få være med på rakettkampanjer og ballongslipp med egenbygd telemetrisender. Skolen har eget satelittkommunikasjonsutstyr og treningssatelitt. Vi har også en moderne datamaskinpark tilkoblet Internett. Variert programvare oppdateres kontinuerlig. Skolen setter opp fag, slik at elevene i tillegg til romteknologi også kan ta generell studiekompetanse.Elevene på romteknologi kan fortsette sine studier enten i Norge - Høgskolen i Narvik - eller i utlandet - fortrinnsvis i Sverige/Kiruna. Her finnes eget GIS-studium og romingeniørstudium.   [-]
Les mer