Kurs: Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering 20t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter