HMS og sikkerhet
Du har valgt: Samfunnsansvar - CSR
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff i Samfunnsansvar - CSR
 

Virtuelt eller personlig Majorstuen 1 dag 3 800 kr
11 Dec
Når UX-ere og grafisk designere har levert underlag til utvikling, er det tid for å begynne å bygge og teste, og da gjelder det gjøre ting riktig. Det er mange gode inten... [+]
Når UX-ere og grafisk designere har levert underlag til utvikling, er det tid for å begynne å bygge og teste, og da gjelder det gjøre ting riktig. Det er mange gode intensjoner som kan ødelegges av dårlig kode, så utviklere og testere har også et stort ansvar for at brukeropplevelsen blir best mulig. Samtidig er det greit å ha et kritisk blikk på leveransen slik at det ikke går med unødvendig tid på å bygge med feil. Kurset gjennomføres enten som 4 timers online kurs. Pris 3800kr 6 timers klasseromskurs i våre lokaler i Oslo. Pris: 5800kr    Kursinnhold Vi innleder med en rask repetisjon av det felles fundamentet. Deretter skal vi innom blant annet: Hvordan integrere #uu i smidig prosess Grunnleggende kodetilnærming – html, css og script Kodekvalitet Navigasjon og styringsenheter Skjema og feilhåndtering Semantikk Innholdstyper, derunder bilder, diagram, illustrasjoner, video og lignende Automatiske hendelser WAI-ARIA Støtte til brukeren Dokumentasjon for videre arbeid   Forkunnskaper og utstyr Anbefaler «Felles fundament for universell utforming» eller tilsvarende. Ta med laptop for praktiske oppgaver.     [-]
Les mer
Nettstudier 3 000 kr
Kurset gir oversikt over og oppdatering av emner i næringslivsetikk og samfunnsansvar som man trenger for å håndtere dette i arbeidslivet. [+]
Næringslivsetikk og samfunnsansvar Lederskolen Kurset gir oversikt over og oppdatering av emner i næringslivsetikk og samfunnsansvar som man trenger for å håndtere dette i arbeidslivet. Utviklingen her har gått raskt mht holdninger generelt og i arbeidslivet spesielt. Parallelt har endringer i lovverk og retningslinjer skjedd: Som i regnskapsloven, krav til yrker for å beholde autorisasjon og retningslinjer i  skoleverket. I den nye rammeplanen for bachelorstudier i økonomi og administrasjon er dette gjort obligatorisk. Kurset eller deler av kurset er således også grunnlag for å integrere emnene i mange fagområder. Boken brukes som kursbok også ved flere høyskoler og universitet. Boken i kurset legger vekt på å formidle stoffet på en klar, pedagogisk og grundig måte. Det betyr bl.a. at boken etter hvert kapittel er utstyrt med sammendrag og sentrale problemstillinger, og det er temaord i margen og en omfattende stikkordliste bak.   Kursbokens forfattere Henrik Syse og Jørn Bue Olsen Jørn Bue Olsen  er rådgiver i ledelse, styrearbeid, prosjekt og etikk. Han er siv.ing. fra NTH og har doktorgrad i ledelse og etikk fra Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Olsen har hatt en rekke forskjellige konsulentoppdrag i store og små bedrifter; offentlige (kommuner, statseide bedrifter) som private. Han har hatt både fagstillinger med eget fagansvar og administrative stillinger ved Handelshøyskolen BI, NHHK oa. I de senere år ekstern sensor ved NHH (etikk), NTNU (ledelse/organisasjon) og HiO (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). JBO har også tilrettelagt kurset etter boken. Henrik Syse er filosof, forfatter og forsker ved Institutt for fredsforskning med mastergrad fra Boston College og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Syse har undervisning og gjesteforelesninger ved en rekke høyskoler og universitet i Norge og internasjonalt, og han har skrevet mange bøker og fagartikler innen filosofi og etikk. Varighet: Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på. Læremidler som inngår i kursprisen: Nettsider med oppgaver og bok. Læremidler som ikke inngår i kursprisen: Jørn Bue Olsen og Henrik Syse: NÆRINGSLIVSETIKK OG SAMFUNNSANSVAR. ISBN 978-82-450-1349-8. www.fagbokforlaget.no Målgruppe:   Privat og offentlig næringsliv Enkeltpersoner som er interessert i emnene Studenter og lærere - alle typer bachelor og masterstudier Elever og lærere videregående skole Krav til kursdeltagere: Lese beskrevne deler av boken for hver bolk; besvare/diskutere arbeidsspørsmål. Dialog med andre kursdeltakere. Følge med på løpende etikk-samfunnsansvars-saker i mediene. Studentene skal i hver studieenhet gjøre noen øvingsoppgaver for seg selv, uten lærerkommentarer. Hver studieenhet skal også ha innsendingsoppgave(r) som skal kommenteres av lærer. Karakterer og kursbevis: Innsendingene og kurset bedømmes med Bestått/Ikke bestått. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet. Kursbeskrivelse:   Kurset består av følgende 4 deler/studieenheter: Del 1 Etikk og samfunnsansvar – i teori, praksis og historie 1 Hva er etikk? 2 Hva er ansvar? 3 Historie – fra Hans Nielsen Hauge, via Enron Corporation til Nedre Romerike Vannverk 4 Om etikk, økonomi og filosofi Del 2 Fra teori til praksis: Samfunnsansvar i vår moderne verden 5 Samfunnsansvar: verktøy og muligheter 6 Samfunnsansvar og miljø 7 Eierskap og selskapsstyring Del 3 Fra erkjennelse til handling 8 Erkjennelsesteori: Ser vi de etiske dilemmaene? 9 Organisasjonskultur og verdier – styrer de oss? Del 4 Etikk i praksis 10 Verktøy og metoder [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 4 timer 5 800 kr
Kurset er et spisset kurs for å få en felles forståelse for området universell utforming. [+]
Kurset er et spisset kurs for å få en felles forståelse for området universell utforming. Universell utforming handler om å lage én løsning som fungerer best mulig for flest mulig brukere. Innebygd i dette ligger det noen viktige aspekter så som: Fleksibilitet – samme sak bør kunne gjennomføres på flere ulike måter Enkelt og intuitivt – brukeren kommer for å løse en oppgave, ikke lære seg nettstedet Toleranse for feil – det er menneskelig å feile, og da bør du gi støtte på veien Vi skal gå gjennom de største brukergruppene og demonstrere et utvalg av deres behov, for å løfte blikket og skjønne spekteret av brukere som har behov for og nytte av godt utformede løsninger. En del av brukernes behov er støttet av lovkrav. Norge har gjennom Likestillings- og diskrimineringsloven konkrete krav til universell utforming av digitale løsninger. Samtidig er tilsynsmyndigheten Difi klokkeklar på at lovkravene bare er minstekrav, ingen fasit. Vi kommer derfor til å gi noen eksempler på aspekter som er svært viktige for brukerne, men foreløpig ikke del av lovkravene. Videre forteller vi litt om historikken og forventet utvikling av lovverket, og hvilke konsekvenser det får for din virksomhet. Det er selvsagt et kostnadsaspekt rundt å jobbe med universell utforming. Selv om det krever litt å heve kompetansen og sette av de nødvendige ressursene i prosjekt og forvaltning, mener vi at disse kostnadene veies opp av reduserte kostnader og/eller økte inntekter. Det kan gjelde både spesifikt for din virksomhet og for samfunnet som helhet. De gode løsningene kommer ofte frem gjennom tverrfaglig dialog og god innovasjon. Dessuten er det viktig at hele organisasjonen har en god forståelse for hva dette handler om, og hvem som bør ha ansvar for de ulike oppgavene. Vi kommer til å foreslå arbeidsområder for de ulike rollene, og mener derfor det er en fordel at alle involverte roller er representert på det felles fundamentet, som for eksempel: Prosjektledere Brukerkartleggere UX-ere Grafisk designere Utviklere Testere Innholdsprodusenter Kundeservice   [-]
Les mer
1 år 79 000 kr
På forespørsel
På forespørsel
Bli med på kaffeplukking i Nord-Nicaragua og bo med din egen nicaraguanske bondefamilie. Opplev rettferdig handel sett fra kaffebondens ståsted. Lær om kooperativenes pro... [+]
Hvorfor lever sytti prosent av nicaraguanerne under fattigdomsgrensen? Bli kjent med den strukturelle urettferdigheten som eksisterer i regionen, der Nicaragua som et råvareproduserende land tvinges til å forbli et fattig land. Lær om arbeidernes hverdag, menneskerettighetssituasjonen, gatebarnas daglige kamp, kvinnenes levekår, migrasjon og ungdommens tanker om framtiden.   Vi drar til Nicaragua i januar/februar, og turen varer seks uker. Hovedvekten av oppholdet vil foregå i Nord-Nicaragua og på Karibiekysten. I tillegg til kaffeproduksjon vil hverdagslivet på landsbygda også inneholde fotball, fjellturer, matlaging og aktiviteter med landsbyens ungdommer.   På Karibiekysten blir vi kjent med det etniske mangfoldet, urbefolkningens kamp for jord og autonomi, økologisk jordbruk, og innsatsen for å bevare jungel og artsmangfold. Det blir også flere muligheter til bading og vulkanturer. Etter turen presenterer vi opplevelsene våre gjennom film, lysbilder, fotoutstilling, artikler, seminar og en liten foredragsturné.   Bli én av 400 millioner på denne planeten som snakker spansk. Kurset passer både for nybegynnere og for dere som kan litt fra før. Det blir fokus på muntlig dialog og stor variasjon av læringsformer, med blant annet søkelys på populærmusikk, dikt, nyheter og politiske kampsanger fra Latin Amerika. Bli med på turer til fots og på ski i Jotunheimen og i Valdresfjella. Du får overnattinger ute i vakker natur, rafting, klatring, sandvolleyball og terrengsykling.     Fairtrade: fairtrade sett fra grasrotaprosessen fra kaffebønne til butikkvareutfordringer for små produsenter - hva blir igjen til kaffebonden?   6 uker i Nicaragua:bo med din egen "kaffefamilie"urbefolkningens situasjonmenneskerettighetssituasjonenbåttur på Karibiens kystøkologisk jordbruk og bevaring av artsmangfoldbadeturer og vulkanklatringHøyfjellsuke i Jotunheimenen uke i skjærgårdenkort- og langturer til fotsBesseggenklatringterrengsykkelrafting"Film fra Sør" i Oslo   Etterarbeid: seminar og foredragsturnèlag film, lysbildeshow, fotomontasje, artiklerbrev til familiene i Nicaragua [-]
Les mer