Alle kategorier
Du har valgt: Samfunnsfag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettstudier 85 timer 3 700 kr
Ønsker du å forbedre din karakter i samfunnsfag fra videregående? Med AOFs videoundervisning kan du gjøre dette når du vil og hvor du vil! [+]
Med AOFs videoundervisning har du mulighet til å velge ditt eget tempo, til å repetere det som er vanskelig og til å "gå på forelesning" når det passer deg. Du kan se forelesningene på iPad, Iphone, Android, nettbrett og pcer. Du kan med andre ord studere hvor du vil, når du vil. Samfunnsfag Samfunnsfag er lettere å lære som voksen. Derfor er det et fint fag å ta opp hvis du trenger bedre karaktersnitt. På videregående tar man faget på vg1 eller vg2. Samfunnsfag er bygd opp rundt faget sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Du får kunnskaper om hva som definerer et samfunn og hvordan vi mennesker lever sammen.  Du lærer om det norske politiske systemet og nærings- og arbeidslivet i Norge. Vi ser også på hvordan det internasjonale samfunnet fungerer, og hvordan Norge er en viktig del av det globale samfunnet. Slik studerer duOpplegget er enkelt og brukervennlig, med videoer som dekker pensum på samme måte som vanlig klasseromsundervisning. I hver uke så finner du et sett av filmer og oppgaverFilmene er laget i et profesjonelt studio av lærere med lang erfaring i videoundervisning. I tillegg til filmene så er det og oppgaver og forskjellige tekster som må jobbes med - avhengig av det enkelte faget. Undervisningen Kurset ligger klart med innhold, du kan starte opp når det passer deg. Pensum er delt inn i 28 arbeidsuker og hvert tema er lagt opp med forberedelse, undervisning med forelesning i videofilmer, oppgaver og oppsummering/oversikt til slutt. Fagansvarlig introduserer temaene på video hver uke og undervisningen vil framstå variert med bruk av animasjoner, tekster, tankekart, powerpoints, m.m. Du får veiledning og hjelp fra lærer i et diskusjonsforum, du kan diskutere med medelever og danne arbeidsgrupper. Innleveringer lastes opp i portalen, og du finner rettet oppgave med kommentarer på samme sted. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 3 900 kr
Samfunnsfag, studieforberedende Vg2 gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesf... [+]
Samfunnsfag, studieforberedende Vg2 gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp.   Du oppnår Nivå: Videregående skole Program Samfunnsfag, Studieforberedende Vg2 - 4648E - 5173 Krav til deg   Studietid Du kan bruke inntil 6 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Eksamen Eksamen Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 3 900,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
Nettstudier 30 timer 3 700 kr
Samfunnsfag med ASK Videoundervisning [+]
Samfunnsfag med ASK Videoundervisning Samfunnsfag er lettere å lære som voksen. Derfor er det et fint fag å ta opp hvis du trenger bedre karaktersnitt. På videregående tar man faget på vg1 eller vg2. Samfunnsfag er bygd opp rundt faget sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Du får kunnskaper om hva som definerer et samfunn og hvordan vi mennesker lever sammen. Du lærer om det norske politiske systemet og nærings- og arbeidslivet i Norge. Vi ser også på hvordan det internasjonale samfunnet fungerer, og hvordan Norge er en viktig del av det globale samfunnet. Samfunnsfag inngår som et av minstekravs fagene til generell studiekompetanse og 23/5-regelen for privatister. Undervisningen Pensum i samfunnsfag har en temainndeling som gir deg god oversikt og som er tett knyttet til målene i læreplanen. Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger. Med videoforelesningene tar læreren deg med gjennom hele pensum. Mens du ser videoforelesningen kan du ta notater som lagres og som du kan skrive ut. I fagprat stiller du spørsmål og får svar fra din faglærer og dine medelever. Du får god eksamenstrening gjennom et sett med innleveringer og personlig tilbakemelding fra faglærer. Med ASK studerer du hvor og når som helst, og du bestemmer selv tempoet. ASK fungerer like godt på PC, nettbrett og mobiltelefon. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 8 uker 2 900 kr
Lingu tilbyr det mest fleksible og brukervennlige kurset med 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Du lærer om norsk kultur, om arbeidslivet i Norge, skolesy.... [+]
Samfunnskunnskapskurset har syv emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: Ny innvandrer i Norge Historie, geografi og levesett Barn og familie Helse Utdanning og kompetanse Arbeidsliv Demokrati og velferdssamfunn   Hvordan gjennomføres kurset? Kurset er et nettbasert kurs som kombinerer ulike undervisningsmetoder fra presentasjon av tekstbasert innhold, videosnutter, quiz, innspilte leksjoner og undervisning i virtuelle klasserom. Kurset går over 8 uker. Hver uke presenteres en ny modul med innhold for deltakerne gjennom læringsplattformen. Modulene er sammenfallende med emnene fra læreplanen som nevnt over. Modulene forblir tilgjengelige for deltakerne i 6 måneder regnet fra kursstart, og deltakerne kan gjennomføre kurset i eget tempo. Læringsplattformen følger deltakernes progresjon og tidsbruk gjennom kurset. Det kreves både fullført kurs og 50 timer deltakelse før kursbevis deles ut. Kursbevis sendes per post til deltakerens oppgitte adresse.   Læringsmål Hentet fra læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen skal bidra til at deltakerne: får kunnskap om viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold I Norge – og at de kan uttrykke kjennskap til disse forholdene. utvikler kunnskap om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet – og at de kan bruke denne kunnskapen i hverdagen. reflekterer over og samtaler om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter – og at de kan uttrykke egne meninger om slike spørsmål. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Sosiologi på gateplan handler mye om sosiale forskjeller, og vi forsøker å forstå hva som skaper og opprettholder sosiale ulikheter. [+]
Sosiologi på gateplan handler mye om sosiale forskjeller, og vi forsøker å forstå hva som skaper og opprettholder sosiale ulikheter.På timeplanen står temaer som forbrytelse og straff, stoffbruk, rusomsorg og prostitusjon.   Vi jobber mye med egne tanker, holdninger og fremmedfrykt. I løpet av året besøker vi fengsler, varmestuer for gatefolk, rehabiliteringsinstitusjoner og diverse kompetansesentre på de aktuelle fagfeltene. Klasserommet kan også være Oslos gater og avkroker.   Når du får se med egne øyne og selv oppleve sosiale forskjeller i storbyen blir det lettere å forstå. Derfor bruker vi Oslos gater og smug og ulike aktuelle institusjoner så mye som mulig. Vi besøker, eller får besøk fra varmestuer for gatefolk, rehabiliteringsinstitusjoner, fengsler, kompetansesentre, politiet, Pro-sentret og mange flere steder. Det gir deg ny kunnskap, men også innblikk i ulike sider ved det fagfeltet du kanskje vil arbeide på etter endt utdannelse. På Sosiologi på gateplan får også undervisning i psykologi. Du vil lære om både menneskets utvikling, motivasjon og læring og om hvordan vi oppfatter ting, for å nevne noe.   Fagets/linjens innhold Det gjøres forskjell på folk. Noen settes utenfor det gode selskap, og det er ikke tilfeldig hvem. På Sosiologi på gateplan møter du storbylivets skyggesider og lærer å se etter hva som skaper og opprettholder sosiale forskjeller.Med fokus på forbrytelse, straff, rus og prostitusjon trener vi opp tanken, tilegner oss perspektiver og utfordrer våre holdninger til de menneskene som mange ser på som avvikere. Vi tror at å forstå andre også handler om å forstå seg selv. På Sosiologi på gateplan er målet å forstå for å kunne bidra til forandring!   Til fagkretsen på linja hører innføring i psykologi og et kortkurs i amerikakunskap som forberedelse til linjeturen.   Praksis To uker av skoleåret er satt av til praksis. Da jobber du på et av de mange tiltak for gatefolk i Oslo. I tillegg deltar hele klassen i praktisk arbeid for gatefolk under turen til San Francisco.   PraksisDu er utplassert på en institusjon som arbeider for gatefolk i to uker. Vanligvis på en varmestue eller liknende.   Studietur Sosiologi på gateplan reiser til San Francisco i 10 dager. Der får du nye perspektiver på arbeid for dem som faller utenfor og blir utfordret på dine egne holdninger når du daglig oppholder deg blant gatefolk. Du kommer nært innpå mennesker som lever på gata når du deltar i servering til gatefolk gjennom det fantastiske Mo’s Kitchen i Glide Memorial Church. Gjennom mange år har de servert gatefolk tre daglige måltider 365 dager i året! I Glide deltar vi også på Celebration, søndagens fyrverkeri av en gudstjeneste i ekte gospelstil, slik du bare har sett det på film! San Francisco er en av de mest etnisk og kulturelt mangfoldige byene i USA og det blir god tid til å oppleve dette! Lærere heter Niels Fredrik Skarre har hovedfag i sosiologi med kristendom og historie i fagkretsen fra Universitetet i Oslo. Elsebeth Hansen underviser i grunnleggende amerikakunnskap med minoritetsfokus før linjetur og i psykologi gjennom hele året.     [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Bachelorstudiet gir deg en utdanning som kan brukes i hele samfunnet. Det er spesielt egnet for kandidater som ønsker å arbeide i virksomhet med internasjonal kontaktflat... [+]
Generelt om studiet Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur er bygd opp rundt en fordypningsenhet på 90 studiepoeng, et breddefag på 60 studiepoeng og valgfrie emner på 30 studiepoeng, fortrinnsvis i form av et studiesemester ved en av våre utenlandske partnerinstitusjoner. Du kan kombinere følgende årsstudier:Statsvitenskap, engelsk, tysk, fransk og spansk. Du velger selv hvilken rekkefølge du vil ta studiene i.   Flere fagkombinasjoner er også under utredning.   Du vil følge undervisningen i det årsstudiet/påbyggingstudiet du velger i din fagkombinasjon. For mere informasjon om de enkelte fagområder henviser vi til informasjonen om de ulike årsstudiene - se studieplaner. Her ser du ett eksempel på oppbygging av din bachelorgrad i samfunn, språk og kultur:   1. år:   Statsvitenskap årsstudium - 60 studiepoeng2. år:   Statsvitenskap påbygging (høst) - 30 studiepoeng2. år:   Utenlandsopphold/valgfag (vår) - 30 studiepoeng3. år:   Engelsk årsstudium - 60 studiepoeng   YrkesmuligheterBachelorstudiet gir deg en utdanning som kan brukes i hele samfunnet. Det er spesielt egnet for kandidater som ønsker å arbeide i virksomhet med internasjonal kontaktflate, og for kandidater som ønsker å arbeide i skoleverket. Kultursektoren, reiselivsbransjen og media er andre aktuelle arbeidsfelt. Studiet skal gi deg kompetanse til å løse oppgaver som krever solide samfunns-, språk- og kulturkunnskaper samt evne til interkulturell kommunikasjon.   [-]
Les mer
På forespørsel
Målet er å oppnå ny forståelse av hverandres erfaringer, perspektiver og behov, og derigjennom bryte ned fiendebilder og bygge nye relasjoner. [+]
Siden 1995 har det vært arrangert dialogseminarer for grupper fra Vest-Balkan på Nansenskolen. I løpet av studieåret arrangeres det en rekke kortere seminarer (1-3 uker) for deltakere fra denne regionen.    Kursdeltakere fra forskjellige deler av det tidligere Jugoslavia er en del av hverdagen for studenter ved årskurset. Det er muligheter for å lære mer om denne delen av Europa gjennom en rekke felles møtepunkter gjennom studieåret.   Dialogseminarene arrangeres i nært samarbeid med Nansen Dialognettverket, som består av Nansen Dialogsentre i 10 byer på Vest-Balkan. Disse organisasjonene jobber for inter-etnisk dialog og forsoning i sine hjemland. De ansatte på Nansen Dialogsentrene er tidligere deltakere på Nansenskolens dialogseminarer. Målgruppene er primært mennesker med ulik etnisk og religiøs bakgrunn fra dypt delte lokalsamfunn. De rekrutteres i hovedsak på bakgrunn av sin institusjonelle tilknytning, som lærere, lokalpolitikere, kommuneansatte, ledere eller journalister. Kursene som arrangeres på Nansenskolen tilpasses de behov hver enkelt målgruppe har.    Formål    Nansen Dialog ønsker å dyktiggjøre mennesker som lever i konfliktsituasjoner til å kunne bidra til fredelig konflikthåndtering basert på demokratiske verdier og menneskerettigheter.   Vi ønsker å bidra med et nøytralt rom hvor mennesker fra forskjellige sider i alvorlige konflikter kan møtes ansikt til ansikt i åpen dialog.   Målet er å oppnå ny forståelse av hverandres erfaringer, perspektiver og behov, og derigjennom bryte ned fiendebilder og bygge nye relasjoner.   På dette grunnlaget ønsker vi å utforske alternative løsninger på felles utfordringer. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Det ettårige utviklingsstudiet er et tverrfaglig, samfunnsvitenskapelig studium som fokuserer på utviklingsprosesser både på det globale og det lokale planet. [+]
Det ettårige utviklingsstudiet er et tverrfaglig, samfunnsvitenskapelig studium som fokuserer på utviklingsprosesser både på det globale og det lokale planet. Studiet har som mål å skape økt forståelse for forhold som fører til forskjeller i sosial og økonomisk utvikling mellom ulike land og regioner.     I kombinasjon med annen utdanning vil utviklingsstudiet gi god bakgrunn for stillinger i forbindelse med utviklingsprosjekter, administrasjon av bistandsarbeid, internasjonalt samarbeid, undervisning, journalistikk, innvandringsspørsmål og utenrikstjeneste.     Undervisning på engelskNoe av undervisningen vil foregå på engelsk, og det er derfor nødvendig at studentene har gode engelskkunnskaper.     Studietur til et utviklingslandSom en del av studiet inngår en studietur til et utviklingsland. Turen foregår i januar og varer i ca. fem uker.   [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Studiet gir en teoretisk innføring i hvordan vårt politiske system er bygget opp og fungerer. [+]
Studiet gir en teoretisk innføring i hvordan vårt politiske system er bygget opp og fungerer. Det gir en oversikt over vårt politiske og administrative styringssystem og hvordan andre politiske systemer fungerer. Det hele sees i lys av det internasjonale samfunn og internasjonal politikk.   Studiet er satt sammen av følgende emner: Offentlig politikk og administrasjon Politisk teori Komparativ politikk Internasjonal politikk Samfunnsvitenskapelig metode Organisasjonsteori og analyse Studiet kan inngå i bachelorprogrammet i statsvitenskap. Det kan også inngå som del av flere andre bacchelorprogrammer vedUiA og i en selvvalgt bachelorgrad. [-]
Les mer
1 år 95 000 kr
Tre utenlandsturer – tre temaer. Island, Thailand og Øst-Europa. [+]
Varme kilder og vulkaner - fjellstammer - "Dark tourism" Reiseliv og utvikling er en linje for deg som er lysten på nye eventyr og opplevelser. Vi setter turismen inn i et samfunnsperspektiv, og ser på hva masseturismen gjør med reisemålene. Fokus vil også ligge på hva turismen betyr for etniske stammer og fattige, og hva disse betyr for turismen. Kan turismen avskaffe fattigdommen? Hvordan utvikle turismeprodukter i distriktene i Norge? Opplevelser På studieturene får vi mange opplevelser, med fokus på hva turismen gjør med reisemålene og samfunnene, og på hvordan det tilrettelegges for turisme. Hovedfokus på Reiseliv og Utvikling retter seg mot tre studieturer. Øst-Europa En av hovedturene går til Øst-Europa. Området har gått gjennom store og dramatiske endringer siden Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Hviterussland er kalt Europas siste diktatur, men også i Russland strammes det til igjen. Ukraina slites mellom øst og vest, og Polen og de baltiske landene begynner igjen å frykte Putin og Russland. Det russiske imperiet ble grunnlagt av vikinger, og flere av våre gamle vikingkonger hadde nære kontakter i området. Området har de senere årene utviklet turismen, og dette er fantastiske land å reise i. Men, turistene oppsøker også steder som har fått tragiske konsekvenser for store områder, som Tsjernobyl-området. Thailand Vår andre studietur går til Thailand, hvorfra vi normalt også får med oss en snarvisitt inn i Burma. Opplevelsene står i kø på denne turen. Island Den tredje studieturen vår går til vulkanøya Island, Snorre Sturlasons hjemsted. Vi bader i varme kilder, drar på hvalsafari, ser geysiren Strokkur sende vannsøylen 25-30 meter til værs, ser fantastiske fossefall, og studerer Islands kultur og turisme. Det kan også bli anledning til en ridetur på islandshester, for de som ønsker det. Sørlandet Vi trenger ikke dra langt fra skolen for å ha spennende opplevelser. Søgne har en fantastisk skjærgård, og fra internatet kan man se rett ut på Ny-Hellesund, der Olav den hellige i følge sagnet skal ha æren for det kjente  Olavssundet. På andre siden av det trange sundet, der man i fjellsiden kan se konturen av Olav, er det naturlige båthavner på begge sider, noe båtfolket vet å sette pris på. Turistene som kommer med lokalbåten fra Høllen i Søgne går også gjerne i land her, for å oppleve den vakre naturen og historien. Skolen ligger ikke langt fra Kristiansand, og vi har også ei stor hytte med gode fasiliteter på Hovden. Faglig bredde Faglig er vi innom mange områder. Nevnes kan blant annet teambuilding, kunnskap om andre kulturer, turlederkurs med Turistforeningen (DNT Sør), guide og reiseleder, hotell- og resepsjonsledelse, festivaler, bærekraftig turisme, destinasjonsutvikling, og mye annet. Reiseliv og Utvikling er for deg som vil forstå mer av turismen enn det som blir beskrevet i turistbrosjyrene. Folkehøgskolen er uten eksamen og fast pensum. En viktig del av læreprosessen skjer i møte med mennesker og miljøer utenfor skolen. Du møter faglige og sosiale utfordringer på mange plan.   [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Studiet i European Integration tar for seg integrasjonsprosessen i Europa på områder som politikk, kultur, juss og økonomi. [+]
Studiet i European Integration tar for seg integrasjonsprosessen i Europa på områder som politikk, kultur, juss og økonomi. Studiet inngår som hoveddelen i spesialiseringen i europeisk integrasjon til masterstudiet i offentlig politikk og ledelse.   Studiet består av to emner à 15 studiepoeng:   History, Institutions and Policies of European Integration Current Issues in the European Union Studiet er aktuelt for studenter som tar sikte på å arbeide internasjonalt eller nasjonalt og lokalt med europarelaterte oppgaver, samt for andre med interesse for europeisk politikk og utvikling.   Undervisning på engelskUndervisningen gis på engelsk av norske og utenlandske forelesere. Eksamen foregår på engelsk. Det er derfor nødvendig at studentene har gode engelskkunnskaper.   [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Det sentrale tema i studiet er likestilling mellom kjønn innen familie, samfunnsliv og arbeidsliv. [+]
Det sentrale tema i studiet er likestilling mellom kjønn innen familie, samfunnsliv og arbeidsliv, og hvordan kvinner og menn deltar ulikt på disse arenaene. Studiet går inn på årsakene til dette, og hvilke tiltak som kan bidra til en bedre fordeling.   Studiet består av til sammen 30 studiepoeng, og er satt sammen av tre emner à 10 studiepoeng: • Et offentlig og privat ansvar • Sosialisering og kjønnsroller • Visjoner og tiltak   Studiet retter seg mot ansatte både i privat og offentlig sektor, som rådgivere, konsulenter og ledere. Kompetansen som studiet gir, er også relevant for lærere, kulturarbeidere og ansatte innen ulike organisasjoner. Studiet er også aktuelt for dem som er interessert i generelle samfunnsspørsmål. Studiet kan tas som frittstående emner eller inngå som del av en selvvalgt bachelor. [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Likestilling mellom kjønn er et sentralt tema både i familie, samfunnsliv og arbeidsliv. Studiet gir en systematisk innføring i sentrale problemstillinger og tiltak i arb... [+]
Studentene skal- ha kunnskap om hva likestilling mellom kjønn innebærer på ulike arenaer som familieliv, arbeidsliv og samfunnsliv- være godt kjent med det juridiske rammeverket for likestillingsarbeidet, og være kvalifiserte til å gjennomføre tiltak for å fremme likestilling- ha kunnskap om kjønnsteori og sosialiseringsmekanismer i oppdragelse, skole og utdanning.     Arbeidsformer Forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, seminarer og fremlegg.       Vurderingsformer Studiet legger opp til varierte vurderingsformer: skoleeksamen (LIK100-1), individuelt muntlig fremlegg (LIK101-1), og selvstendig prosjektarbeid og muntlig eksamen (LIK102-2).     Yrkesmuligheter og videre utdanning Studiet gir kompetanse i det å likestille, noe som er relevant både for arbeid i privat og offentlig sektor og innen kultur- og organisasjonsliv. Studiet er bl.a. aktuelt for konsulenter, rådgivere, lærere og yrkesgrupper som arbeider med barn og unge. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Er du opptatt av politikk og det som skjer i samfunnet så er statsvitenskap ett godt valg for deg [+]
Statsvitenskap årsstudium gir deg kompetanse i følgende faglige kjerneområder:     * Politisk teori    * Internasjonal politikk    * Offentlig politikk og administrasjon    * Komparativ politikk   Samlet skal dette gi deg en grunnleggende innsikt i statsvitenskapelig teori og praksis. I tillegg omfatter statsvitenskap årsstudium et emne i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, hvor grunnlagene og metodene for samfunnsvitenskapelig forskning blir gjennomgått.   Statsvitenskap årsstudium gir deg nyttig kompetanse som kan brukes i kombinasjon med andre fagområder eller i en videre utdanning innenfor statsvitenskap. Studiet er en av valgmulighetene i bachelorstudiet samfunn, språk og kultur som tilbys ved høyskolen.   Videre utdanning Med en påbyggingsenhet i statsvitenskap (30 studiepoeng), som kan tas om høsten etter fullført årsstudium, oppnår en til sammen 90 studiepoeng. Bestått 90 studiepoeng statsvitenskap innenfor en bachelorgrad kan danne grunnlag for opptak til mastergradsstudier ved f.eks. Universitetet i Oslo.   YrkesmuligheterStatsvitenskap er et studium med stort anvendelsesområde i samfunnslivet, både innenfor private og offentlige virksomheter. Yrkesmulighetene er mange alt etter som hvilke fag du kombinerer statsvitenskap med.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.