Alle kategorier
Du har valgt: Samfunnsfag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

58 treff i Samfunnsfag
 

Oslo 9 900 kr
25 Jan
Sosialkunnskap er et programfag i Kunnskapsløftet. [+]
Sosialkunnskap er et programfag i Kunnskapsløftet.Hvorfor ta dette fagetSosialkunnskap er et programfag på lik linje med andre programfag som for eksempel fysikk, matematikk, samfunnskunnskap og økonomi, når det gjelder generell studiekompetanse. Dette innebærer at du kan erstatte ett eller flere programfag du ikke er fornøyd med og i stedet ta dette faget. Sosialkunnskap er et programfag innen programområdet for samfunnsfag på studiespesialisering. Sammen med enten Samfunnsgeografi, Sosiologi og Sosialantropologi eller Politikk og menneskerettigheter dekker faget én fordypning i programfag.Om fagetSosialkunnskap fokuserer på samspillet mellom individ og samfunn og tar opp viktige etiske dilemma. Faget bidrar til kompetanse som kan danne grunnlag for deltakelse i arbeidslivet og for videre studier i samfunnsvitenskapelige fag. Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole. [-]
Les mer
Oslo Ålesund Og 3 andre steder 5 950 kr
22 Jan
22 Jan
23 Jan
Samfunnsfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Det er et obligatorisk fag. [+]
Samfunnsfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Det er et obligatorisk fag.Hvorfor ta dette fagetDu må ha faget for å oppnå generell studiekompetanse.Om fagetHvordan fungerer samfunnet? På hvilken måte kan du selv bidra til å forme samfunnet rundt deg? Undervisningen i samfunnsfag skal sette søkelyset på naturlige og menneskeskapte forhold på jorda. Arbeid i faget skal stimulere til å drøfte sammenhenger mellom produksjon og forbruk. Samfunnsfaget skal og utvikle kunnskap om arbeidsliv og økonomi. Faget skal videre gi innsikt i det politiske systemet i Norge og i det internasjonale samfunnet. [-]
Les mer
Molde Oslo 11 900 kr
22 Jan
24 Jan
Sosiologi og sosialantropologi er et programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram. [+]
Sosiologi og sosialantropologi er et programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram.Hvorfor ta dette fagetSosiologi og sosialantropologi er programfag på lik linje med andre programfag som for eksempel fysikk, matematikk, samfunnskunnskap og økonomi, når det gjelder generell studiekompetanse. Dette innebærer at du kan erstatte ett eller flere programfag du ikke er fornøyd med og i stedet ta dette faget.Om fagetSosiologi og sosialantropologi skal gi basiskunnskaper om samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid samt gi innsikt i makt-og fordelingsspørsmål. Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 8 uker 2 900 kr
Lingu tilbyr det mest fleksible og brukervennlige kurset med 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Du lærer om norsk kultur, om arbeidslivet i Norge, skolesy... [+]
Samfunnskunnskapskurset har syv emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: Ny innvandrer i Norge Historie, geografi og levesett Barn og familie Helse Utdanning og kompetanse Arbeidsliv Demokrati og velferdssamfunn   Hvordan gjennomføres kurset? Kurset er et nettbasert kurs som kombinerer ulike undervisningsmetoder fra presentasjon av tekstbasert innhold, videosnutter, quiz, innspilte leksjoner og undervisning i virtuelle klasserom. Kurset går over 8 uker. Hver uke presenteres en ny modul med innhold for deltakerne gjennom læringsplattformen. Modulene er sammenfallende med emnene fra læreplanen som nevnt over. Modulene forblir tilgjengelige for deltakerne i 6 måneder regnet fra kursstart, og deltakerne kan gjennomføre kurset i eget tempo. Læringsplattformen følger deltakernes progresjon og tidsbruk gjennom kurset. Det kreves både fullført kurs og 50 timer deltakelse før kursbevis deles ut. Kursbevis sendes per post til deltakerens oppgitte adresse.   Læringsmål Hentet fra læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen skal bidra til at deltakerne: får kunnskap om viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold I Norge – og at de kan uttrykke kjennskap til disse forholdene. utvikler kunnskap om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet – og at de kan bruke denne kunnskapen i hverdagen. reflekterer over og samtaler om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter – og at de kan uttrykke egne meninger om slike spørsmål. [-]
Les mer
Nettstudier 3 700 kr
Samfunnsfag med ASK Videoundervisning [+]
Samfunnsfag med ASK Videoundervisning Samfunnsfag er lettere å lære som voksen. Derfor er det et fint fag å ta opp hvis du trenger bedre karaktersnitt. På videregående tar man faget på vg1 eller vg2. Samfunnsfag er bygd opp rundt faget sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Du får kunnskaper om hva som definerer et samfunn og hvordan vi mennesker lever sammen. Du lærer om det norske politiske systemet og nærings- og arbeidslivet i Norge. Vi ser også på hvordan det internasjonale samfunnet fungerer, og hvordan Norge er en viktig del av det globale samfunnet. Samfunnsfag inngår som et av minstekravs fagene til generell studiekompetanse og 23/5-regelen for privatister. Undervisningen Pensum i samfunnsfag har en temainndeling som gir deg god oversikt og som er tett knyttet til målene i læreplanen. Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger. Med videoforelesningene tar læreren deg med gjennom hele pensum. Mens du ser videoforelesningen kan du ta notater som lagres og som du kan skrive ut. I fagprat stiller du spørsmål og får svar fra din faglærer og dine medelever. Du får god eksamenstrening gjennom et sett med innleveringer og personlig tilbakemelding fra faglærer. Med ASK studerer du hvor og når som helst, og du bestemmer selv tempoet. ASK fungerer like godt på PC, nettbrett og mobiltelefon. [-]
Les mer
Nettstudier 85 timer 3 700 kr
Ønsker du å forbedre din karakter i samfunnsfag fra videregående? Med AOFs videoundervisning kan du gjøre dette når du vil og hvor du vil! [+]
Med AOFs videoundervisning har du mulighet til å velge ditt eget tempo, til å repetere det som er vanskelig og til å "gå på forelesning" når det passer deg. Du kan se forelesningene på iPad, Iphone, Android, nettbrett og pcer. Du kan med andre ord studere hvor du vil, når du vil. Samfunnsfag Samfunnsfag er lettere å lære som voksen. Derfor er det et fint fag å ta opp hvis du trenger bedre karaktersnitt. På videregående tar man faget på vg1 eller vg2. Samfunnsfag er bygd opp rundt faget sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Du får kunnskaper om hva som definerer et samfunn og hvordan vi mennesker lever sammen.  Du lærer om det norske politiske systemet og nærings- og arbeidslivet i Norge. Vi ser også på hvordan det internasjonale samfunnet fungerer, og hvordan Norge er en viktig del av det globale samfunnet. Slik studerer duOpplegget er enkelt og brukervennlig, med videoer som dekker pensum på samme måte som vanlig klasseromsundervisning. I hver uke så finner du et sett av filmer og oppgaverFilmene er laget i et profesjonelt studio av lærere med lang erfaring i videoundervisning. I tillegg til filmene så er det og oppgaver og forskjellige tekster som må jobbes med - avhengig av det enkelte faget. Undervisningen Kurset ligger klart med innhold, du kan starte opp når det passer deg. Pensum er delt inn i 28 arbeidsuker og hvert tema er lagt opp med forberedelse, undervisning med forelesning i videofilmer, oppgaver og oppsummering/oversikt til slutt. Fagansvarlig introduserer temaene på video hver uke og undervisningen vil framstå variert med bruk av animasjoner, tekster, tankekart, powerpoints, m.m. Du får veiledning og hjelp fra lærer i et diskusjonsforum, du kan diskutere med medelever og danne arbeidsgrupper. Innleveringer lastes opp i portalen, og du finner rettet oppgave med kommentarer på samme sted. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 3 900 kr
Samfunnsfag, studieforberedende Vg2 gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregåe... [+]
Samfunnsfag, studieforberedende Vg2 gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp.   Du oppnår Nivå: Videregående skole Program Samfunnsfag, Studieforberedende Vg2 - 4648E - 5173 Krav til deg   Studietid Du kan bruke inntil 6 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Eksamen Eksamen Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 3 900,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Samanliknande politikk er statsvitskap på ein annan og spennande måte. Emna vi tilbyr gir deg ei grunnleggjande innføring i statsvitskaplege analysemåtar. [+]
  Samanliknande politikk er statsvitskap på ein annan og spennande måte. Emna vi tilbyr gir deg ei grunnleggjande innføring i statsvitskaplege analysemåtar. Utgangspunktet vårt er komparativt. Politiske system og institusjonar har ulik utforming og funksjon, til liks med at den politiske åtferda blant borgarane varierer etter kva politiske kulturar dei lever i. Vi finn variasjonar innanfor det enkelte landet over tid, men også mellom land. På bachelorprogrammet i samanliknande politikk kan du lære kvifor det er slik og grunnane til at det har blitt slik.   Samanliknande politikk passar for deg som er interessert i politikk og samfunnsspørsmål. Emna vi tilbyr vil gi deg innsikt i politiske system i andre land og i deira politiske historie. Spørsmål som blir stilte i faget er mellom anna desse: Kva er vilkåra for demokratiske styreformer? Kvifor blei nokre land tidlegare utvikla i retning av massedemokrati enn andre? Kva var avgjerande for tempoet i denne utviklinga, og kvifor fekk demokratiske system ulike utformingar? Kva for stadium har stats- og nasjonsbygginga gått gjennom i ulike land, og kva var drivkreftene bak denne prosessen? Korleis er samspelet mellom staten og ulike interessegrupper? Kva særmerkjer den politiske kulturen og den politiske deltakinga til borgarane i ulike land? Vi kan tilby deg eit heilskapleg studieopplegg med gruppearbeid og engasjerte forelesarar som formidlar spennande og aktuelle tema. Du får regelmessig oppfølging og tilbakemelding på den faglege utviklinga di, og studieopplegget vårt legg vekt på engasjement og arbeidsinnsats frå deg som student. Oppbygging Bachelorprogrammet i samanliknande politikk skal innehalde minimum 20 og maksimum 30 studiepoeng med innføringsemne medrekna ex.phil. Vi rår deg til å studere emna innføring i samanliknande politikk (SAMPOL100) og samfunnsvitskaplege tenkjemåtar (SV100) i tillegg til ex.phil det første semesteret. Du må også ha 90 studiepoeng (1½ års studium) med spesialisering innanfor samanliknande politikk, mens du kan velje alle eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag. Du må sørgje for å få 90 studiepoeng med emne frå faget. Til å begynne med tek du allmenne innføringsemne, og seinare byggjer du på med spesialiseringsemne. I løpet av bachelorstudiet tar du, mellom anna, emne som tek føre seg: Stats- og nasjonsbygging: Institusjonar og aktørar Demokrati og demokratisering Politisk organisering Politisk styring og økonomisk politikk Politisk utvikling i Latin-Amerika Politikk i USA Politikk og institusjonar i EU Samfunnsvitskapleg metode Eit sentralt element i spesialiseringa i faget, er planlegging og gjennomføring av bacheloroppgåva, som er eit sjølvvalt skriftleg arbeid der vi gir rettleiing. Dei siste 60 studiepoenga av bachelorgraden er frie studium. Du kan for eksempel velje historiske emne, språkemne eller andre samfunnsvitskaplege emne frå Universitetet i Bergen eller frå utanlandske universitet. Vi gir råd og hjelp til alle som ønskjer å studere i utlandet. Bachelorprogrammet i samanliknande politikk vil da sjå slik ut: 1 år Frie fagemne (60 sp) 1½ år Spesialiseringsfag, samanliknande politikk (90 sp) Første semester Ex.phil. (10 sp) SAMPOL100 (10 sp) SV100 (10 sp) TOTALT: 180 studiepoeng (3 år) sp = studiepoeng Utveksling Det finst i dag mange alternativ for deg som ønskjer å ta delar av utdanninga di i eit anna land. Universitetet i Bergen har samarbeidsavtaler med universitet, institusjonar og organisasjonar i mange land og regionar, og vi vil hjelpe deg med å finne spennande utdanningstilbod i utlandet. Yrkesvegar Samanliknande politikk gir deg eit kunnskapsfundament som kvalifiserer deg for mange ulike jobbar, i offentleg så vel som i privat sektor, i inn- og utland. Mange kandidatar frå samanliknande politikk arbeider i offentlege verksemder som departement og direktorat. Ein god del får jobb i store nasjonale og internasjonale organisasjonar, og mange finn vegen til media, forsking, utgreiing og undervisning. Med rett samansetjing av fagemne blir du kvalifisert til å undervise i skoleverket. Gjennom dei siste åra har stadig fleire «sampolarar» fått jobb i privat sektor, særleg i store og internasjonalt retta selskap. Vidare studium Bachelorprogrammet i samanliknande politikk kvalifiserer for opptak til eit toårig masterprogram i samanliknande politikk. Masterprogrammet skal styrkje den metodiske kompetansen og dei analytiske evnene dine. Vi legg stor vekt på eigeninnsats i form av skriftlege arbeid, oppgåveløysing og aktiv deltaking i undervisninga. Dette skjer først og fremst gjennom arbeid med masteroppgåva, som er ei større vitskapleg avhandling som du arbeider med i eitt år. Men det skjer også gjennom deltaking på ulike kurs og seminar. [-]
Les mer
1 år 79 200 kr
På forespørsel
På forespørsel
Vi reiser ut og ser Europa på nært hold, og besøker bl.a. Berlin, Praha, Budapest, Barcelona og andre steder på kontinentet. Et dykk i vår europeiske sivilisasjon, k... [+]
Europa er et linjetilbud til deg som er interessert i kunst og kultur, historie, folk og land - og ikke minst hva som skjer i Europa i dag.     HISTORIE OG SAMTIDMed varierte oppgaver og arbeidsmåter skal vi hjelpe hverandre til å få god oversikt over vårt eget kontinent, over stolte tradisjoner og dystre minner, over dype historiske konflikter, men og positive utviklingstrekk og samarbeid. Vi forsøker å gå EU etter i sømmene, og prøver å belyse både positive og negative sider ved denne grunnsteinen i dagens Europa.     REISENaturligvis må vi ta oss noen turer ned på kontinentet for å se med egne øyne og oppleve folk og steder. Reisemål og reisemåte bestemmer vi oss for etter å ha tenkt oss godt om sammen. Vi legger vekt på å få mest mulig ut av reisepengene våre. Forberedelser og etterarbeid i forbindelse med turene vil bli en viktig del av innholdet på linja.     KULTURVi legger vekt på medbestemmelse og individuelle interesser når vi bestemmer innholdet i denne delen av studiet - men utgangspunktet er   - europeisk litteratur og film  - kunst- og idehistorie  - dokumentarfilm og diskusjoner  - temabaserte prosjekter   Linja vil også ha presentasjoner og temaopplegg for resten av skolen, i forbindelse med egne turer og fellesturen til Barcelona.   Europalinja vil ha flere reiser gjennom skoleåret, og har derfor en ekstra kostnad, begrenset oppad til kr. 9.000,-.   LINJEFAGLinjefaget har 15 timer undervisning pr. uke. I tillegg står selvsagt avdelingene åpne på ettermiddags- og kveldstid. Du vil alltid ha oppgaver, øving og prosjekter fra linja som du arbeider med på fritida - og linjetida samla er mye mer enn bare undervisningstimene.   Hver linje har sin egen linjelærer, men på noen linjer er det flere lærere som har undervisning.       VALFAGVariert tilbud - mye å velge i. Det er overskrifta for valgfaga våre. Valgfag skal være en avveksling fra linjearbeidet, og en møteplass der du blir bedre kjent med elever fra andre linjer.   Valfagstilbudet vårt er variert og omfattende. Noen fag ligger fast på timeplanen, andre er prosjekt- og periodebaserte, og to uker i løpet av skoleåret har vi valgfagsuke - der du velger en aktivitet hele uka. Valgfagstilbudet vil variere litt fra år til år, i forhold til lærerkrefter og interesse hos elever og lærere. Her er en oversikt over noen av de valgfaga vi normalt har i løpet av et skoleår:   Alpint: Snøbrett, alpint, telemark. Til krampa tar deg. Eller til det blir mørkt.   Mat: Vi lager mat fra hele verden, gode og smakfulle alternativ til ferdigpizza, nudler og burger.   Foto/digital bildebehandling: Jobb digitalt eller analogt. Fremkall dine egne bilder i mørkerom, eller behandle dem på en PC. Fotografering, mørkeromsteknikk, svart/hvitt og fargekopiering.   Musikk: Spill i band! Vi velger musikk etter interesser og nivå, men med hovedvekt på soul, jazz, rock og annen rytmisk musikk.   Ballspill/trening: Ballspill, grunntrening, styrketrening, trim. Kort sagt.   Rock som kultur: Bli med på en grundig gjennomgang av rockens og ungdomskulturens historie.   Knivkurs: Lag din egen kniv og slire.   Naturvandring: Friluftsliv i korte drag. Vi drar ut på 3-timers turer i skog og fjell, og oppsøker spennende steder, der vi spiser sjokolade…   Tegning/maling: Du trenger ikke være god til å tegne. Men du kan finne ditt eget uttrykk, om du tør å gå løs på det jomfruelige blanke arket.   Klatring: I klatrevegg, og ute i naturen. Buldring m.m. Kor: Er du glad i å synge? Vi starter med enkle 2-3 stemte sanger, med eller uten musikk til. Kanskje vi prøver oss på større utfordringer etter hvert? Viktigst: moro med musikk. Strikking/Hodeplagg: Strikk din egen ørevarmer, hekle di egen lue, tov din egen hatt. Eller gi det bort til noen du er glad i.   Scrapbook: Har du lyst til å få orden på alle bildene og samtidig få brukt dine estetiske og kreative evner? Vi starter med å lage eget album. Så setter vi vårt personlige preg på albumsidene ved hjelp av ulike materialer og teknikker. Vi lager også små trekkspillalbum. [-]
Les mer
På forespørsel
I løpet av de siste 30-40 årene har det skjedd en massebevegelse av mennesker som verden ikke har sett før... [+]
Moderne kommunikasjonsmidler og større mobilitet har ført mennesker med svært ulik erfaringsbakgrunn sammen som naboer og arbeidskolleger, som borgere av det samme fellesskapet. Disse prosessene må forstås i sammenheng med større globale prosesser.   Moderne migrasjon og nye flerkulturelle samfunn har satt i gang debatter om innvandring og integrering i Norge.   Målgruppe, kompetanse og utdanningsløpTK211 er integrert i MhGs bachelorgrad i tverrkulturell kommunikasjon. I det foreslåtte studieløpet utgjør dette fjerde emnet. Emnegruppen TK211-216-214/215 kan integreres som en del av andre bachelorprogram ved MhG, samt som etter- og videreutdanning. MålGjennom arbeidet med emnet skal studentene tilegne seg: kunnskap om grunnleggende problemstillinger innenfor teorier om global urettferdighet og migrasjon grunnleggende spørsmål i den norske debatten om innvandring og integrering ferdigheter til å kunne drøfte sammenhenger mellom lokale og globale prosesser som har innvirkning på migrasjon reflektere kritisk rundt migrasjon som en historisk prosess som involverer sosiale nettverk og individuelle behov drøfte migrasjonens betydning for det norske samfunnet holdninger som fremmer forståelse for økonomiske og sosiale skiller mellom samfunn respekt for enkeltmenneskers valg av livsløp i en verden med ulik fordeling av ressurser    InnholdDette emnet vil gi innføring i perspektiver på økonomisk og sosial ulikhet og årsakssammenhenger som fører til migrasjon. På denne bakgrunnen gis det videre innføring i grunnleggende sider ved norsk debatt om innvandring og integrering. Pensum (716 s.)    Organisering og arbeidsmåterTK216 vil bestå av forelesninger og et seminar som forutsetter aktiv studentdeltakelse.    ArbeidskravFor at skriftlig eksamen skal bli vurdert må studenten ha deltatt på seminaret i emnet.   Vurdering og vurderingsuttrykkVurderingen i TK216 består av en muntlig eksamen. Det gis gradert karakter.     Studiestart Ta kontakt med faglig leder Asle Jøssang for nærmere informasjon, tlf. 38 14 50 67. [-]
Les mer
Brevkurs 1 år
På forespørsel
Med kunnskap om religion og kultur kan vi forstå hvordan et samfunn fungerer og hvilke verdier det bygger på. [+]
Med dette årsstudiet får du en samfunnsfaglig tilnærming til feltet religion.   Du får blant annet lære mer om: Det tverrkulturelle Norge Internasjonal politikk Sosiologisk teori Velferdsstat og medborgerskap Generasjon, ungdomskultur, livsløp og livsstilStudiet er grunnlaget for bachelorgraden Kultur og samfunnsfag, som har tre ulike studieretninger. Du kan også bygge videre med mastergraden Religion, Society and Global Issues. Dette studiet tilbys for første gang i 2009. Jobbmuligheter   Med dette studiet får du undervisningskompetanse i samfunnsfag i grunnskolen, eller du kan søke deg jobb innen: Kirke Skole Samfunn [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Den overordna målsetjinga i studiet er å gi ei forskingsbasert innføring i problemstillingar som heng saman med sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske endringsp... [+]
Den overordna målsetjinga i studiet er å gi ei forskingsbasert innføring i problemstillingar som heng saman med sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske endringsprosessar i såkalla utviklingsland eller land i sør. Utviklingsstudiar er eit hovudsatsingsområde for Universitetet i Bergen, og dette årsstudiet skal gi studenten innsikt i ulike samfunnsvitskaplege tilnærmingar til denne spennande, globalt orienterte forskingstematikken.   Undervisninga blir gjennomført av erfarne utviklingsforskarar frå geografi, sosialantropologi, statsvitskap (administrasjon og organisasjonsvitskap) og økonomi, og det er eit uttrykt mål at studenten frå starten av skal engasjere seg i tverrfaglege resonnement gjennom eksponering for aktuell forsking frå dei ulike fagdisiplinane og for dialogar mellom dei ulike perspektiva i faga. Oppbygging Årsstudiet har oppstart kvar haust og går over to semester. Studentane følgjer eit felles opplegg. I det første semesteret tek studentane (1) examen philosophicum , (2) det tverrfaglege innføringsemnet: global utvikling (GLOB101) og (3) utviklingsøkonomi (ECON115), det første av i alt fire emne ("menyfag") frå ein meny av utviklingsrelaterte emne frå kvart enkelt deltakande institutt. I det andre semesteret tek alle studentane dei tre resterande menyfaga.   Årsstudiet omfattar utvalde disiplinbaserte emne (alle på 10 studiepoeng) frå dei fire medverkande faga: geografi, sosialantropologi, statsvitskap (administrasjon og organisasjonsvitskap) og økonomi. Innføringsemnet "global utvikling" blir gjennomført med forskingsbaserte bidrag frå alle dei fire faga. Menyfaga utgjer følgjande utval frå dei involverte institutta: Administrasjon og organisasjonsvitskap: Emnet "stat og forvalting i utviklingsland" (AORG208) på 200-nivå er tilgjengeleg kvart vårsemester.   Geografi: Emnet "ressursforvalting og utvikling i den tredje verda" (GEO131) er tilgjengeleg på 100-nivå kvart vårsemester. Sosialantropologi: Instituttet har to emne på 200-nivå kvart semester. Dei er basert på ein portefølje som omfattar totalt åtte forskingsbaserte fordjupingsemne som fokuserer på kultur- og samfunnsvariasjon i verda og på globaliseringsproblematikk. Fem av desse 200-emna (med komparativt fokus på religion, økonomi, nasjonalisme, makt og globalisering) inngår i menyen til studieprogram i utviklingsstudiar. For studentar med spesielle regionale interesser, kan ein alternativt vurdere å godkjenne to av instituttets regionaletnografiske emne (bl.a. Midtausten, Afrika, Søraust-Asia, Oseania) på 100-nivå. To av desse (kvart på 5 studiepoeng) er tilgjengelege kvart semester.   Økonomi: Emnet "utviklingsøkonomi" (ECON115) er tilgjengeleg på 100-nivå kvart haustsemester. Ein treng ikkje forkunnskapar i økonomi for å ta dette emnet. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Sør-Afrika linja tar deg på reise til et av Afrikas vakreste land, fra Cape Town i syd til ørkenlandskap og høysletten nordover med storbyene Johannesburg og Pretoria... [+]
Sør-Afrika linja tar deg på reise til et av Afrikas vakreste land, fra Cape Town i syd til ørkenlandskap og høysletten nordover med storbyene Johannesburg og Pretoria.   Du opplever Mandelas township, Soweto og besøker beryktede Robben Island. Og selvsagt drar du på safari. I tillegg kan Sør-Afrika turen bli din store reise inn i en helt ny kulturforståelse og utfordre dine evner til interkulturelt felleskap. I seks uker av det to måneder lange oppholdet bor og arbeider du sammen med sør-afrikanere og opplever hverdagen deres på godt og vondt.   Sør-AfrikaSør-Afrika linja tar deg på reise til et av Afrikas vakreste land. Du får med deg noen av de typiske turistattraksjonene i Cape Town, Pretoria og Johannesburg: Table Mountain, og Cape Peninsula, safari og Mama Africa, kaféen med spennende mat og musikk.   Du lærer Sør-Afrikas spesielle historie å kjenne når du besøker Robben Island der Nelson Mandela satt fanget, Desmond Tutus fredssenter, Mandelas hus i Soweto og Apatheidmuseet i Johannesburg.   Men hovedmålet med reisen er ikke en turistopplevelse på et par uker. Sør-Afrika linja kan bli din store reise inn i en helt ny kulturforståelse og utfordre dine evner til interkulturell kommunikasjon og fellesskap. Du oppholder deg i landet i hele to måneder, (februar og mars) bor og arbeider sammen med sør-afrikanere.   Under apartheidregimet ble det opprettet townships for den afrikanske befolkningen, og disse eksisterer fortsatt. I bydelen Mamelodi i hovedstaden Pretoria får du opptil seks ukers praksis som lærerassistent. På fritida reiser vi en del, men knytter også kontakter til ungdomsmiljøet i byen. Sør-Afrikalinja gir deg store opplevelser og utfordringer. Gjennom hele høstsemesteret setter vi Sør-Afrika på timeplanen: innføring i landkunnskap, utviklingen av og bekjempelse av hiv/aids og fattigdomsproblematikk. Andre temaer er interkulturell kommunikasjon, menneskerettigheter, selvforståelse, livssyn og etikk.   God dokumentasjon av reisen er viktig. Det gjør det lettere å "mimre" og bearbeide både gode og mindre gode minner når du kommer hjem. Samtidig gir det deg mulighet til å dele minnene med andre unge som ikke kan gjøre den samme reisen. Dokumentasjonsverktøy som foto, video og web har plass på timeplanen.   Etter hjemkomsten vil du kanskje fortelle om problemene landet fortsatt står overfor, men også om alt det positive, rikdommen og mangfoldet i et særpreget land, midt mellom den tredje og den vestlige verden.   Lærer er Karin Suizu. Karin er hovedlærer og koordinator på linja. Hun har engelsk, samfunnsfag og medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har også to års mediestudier fra annen høyskole. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Studiet vil gi god bakgrunn for arbeid i utviklingsprosjekter, for nasjonale og internasjonale bistandsorganisasjoner, i administrasjon av bistandsarbeid, internasjonalt ... [+]
Studiet er et tverrfaglig, samfunnsvitenskapelig bachelorprogram som fokuserer på utviklingsprosesser både globalt og lokalt. Det skal skape økt forståelse for forhold som fører til forskjeller i sosial og økonomisk utvikling mellom ulike land og regioner.     Studiet vil gi god bakgrunn for arbeid i utviklingsprosjekter, for nasjonale og internasjonale bistandsorganisasjoner, i administrasjon av bistandsarbeid, internasjonalt samarbeid, undervisning og journalistikk. Det vil også kunne kvalifisere for stillinger i utenrikstjenesten, i næringslivet og i offentlig sektor.     Undervisning på engelsk En del av studiet foregår på engelsk. Det er derfor nødvendig at studentene har gode engelskkunnskaper. Studietur til utviklingslandSom en del av studiet inngår en studietur til et utviklingsland. Turen foregår i januar og varer i ca. fem uker. Se rapport fra studieturen til Indonesia 2007 Studentene må selv dekke utgiftene, men kan søke Statens lånekasse om reisestøtte. Studenter som ikke har anldning til å være med på turen, får tilbud om et annet emne på 10 studiepoeng.     Feltarbeid/utenlandsopphold I løpet av studiet drar studentene på feltarbeid i et utviklingsland i muinimum 3 måneder. Formålet med feltarbeidet er at studenten på et selvstendig grunnlag skal samle data som utgangspunkt for å gjøre et eget lite forskningsprosjekt. Studentene skal jobbe med en selvstendig problemstilling iog utvikle denne fra et utkast til et ferdig arbeid. Datainnsamling kan gjøres individuelt eller i grupper, og studentene kan velge mellom ulike land. Feltarbeidet avsluttes med skriving av en fordypningsoppgave. Studentene må selv dekke utgiftene, men kan søke Statens lånekasse om reisestøtte. Det er også mulig med internasjonal studentutveksling i løpet av bachelorstudiet.   Fullført grad gir bachelorgrad.   Studiet består av følgende emner: Innføring i utviklingsproblematikk med regional analyse Sosialantropologi Global historie Bistand og konflikter Økonomisk geografi Studietur Komparativ regional analyse Bærekraftig utvikling Feltarbeid Fordypningsoppgave Ex.phil og ex.fac Samfunnsvitenskaplig metod [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;