Alle kategorier
Du har valgt: Samfunnsfag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

58 treff i Samfunnsfag
 

Trondheim Ålesund Og 4 andre steder 11 900 kr
28 Aug
28 Aug
29 Aug
Sosiologi og sosialantropologi er et programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram. [+]
Sosiologi og sosialantropologi er et programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram.Hvorfor ta dette fagetSosiologi og sosialantropologi er programfag på lik linje med andre programfag som for eksempel fysikk, matematikk, samfunnskunnskap og økonomi, når det gjelder generell studiekompetanse. Dette innebærer at du kan erstatte ett eller flere programfag du ikke er fornøyd med og i stedet ta dette faget.Om fagetSosiologi og sosialantropologi skal gi basiskunnskaper om samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid samt gi innsikt i makt-og fordelingsspørsmål. Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 8 uker 2 900 kr
Lingu tilbyr det mest fleksible og brukervennlige kurset med 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Du lærer om norsk kultur, om arbeidslivet i Norge, skolesy... [+]
Samfunnskunnskapskurset har syv emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: Ny innvandrer i Norge Historie, geografi og levesett Barn og familie Helse Utdanning og kompetanse Arbeidsliv Demokrati og velferdssamfunn   Hvordan gjennomføres kurset? Kurset er et nettbasert kurs som kombinerer ulike undervisningsmetoder fra presentasjon av tekstbasert innhold, videosnutter, quiz, innspilte leksjoner og undervisning i virtuelle klasserom. Kurset går over 8 uker. Hver uke presenteres en ny modul med innhold for deltakerne gjennom læringsplattformen. Modulene er sammenfallende med emnene fra læreplanen som nevnt over. Modulene forblir tilgjengelige for deltakerne i 6 måneder regnet fra kursstart, og deltakerne kan gjennomføre kurset i eget tempo. Læringsplattformen følger deltakernes progresjon og tidsbruk gjennom kurset. Det kreves både fullført kurs og 50 timer deltakelse før kursbevis deles ut. Kursbevis sendes per post til deltakerens oppgitte adresse.   Læringsmål Hentet fra læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen skal bidra til at deltakerne: får kunnskap om viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold I Norge – og at de kan uttrykke kjennskap til disse forholdene. utvikler kunnskap om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet – og at de kan bruke denne kunnskapen i hverdagen. reflekterer over og samtaler om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter – og at de kan uttrykke egne meninger om slike spørsmål. [-]
Les mer
Oslo Ålesund Og 4 andre steder 5 950 kr
28 Aug
30 Aug
31 Aug
Samfunnsfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Det er et obligatorisk fag. [+]
Samfunnsfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Det er et obligatorisk fag.Hvorfor ta dette fagetDu må ha faget for å oppnå generell studiekompetanse.Om fagetHvordan fungerer samfunnet? På hvilken måte kan du selv bidra til å forme samfunnet rundt deg? Undervisningen i samfunnsfag skal sette søkelyset på naturlige og menneskeskapte forhold på jorda. Arbeid i faget skal stimulere til å drøfte sammenhenger mellom produksjon og forbruk. Samfunnsfaget skal og utvikle kunnskap om arbeidsliv og økonomi. Faget skal videre gi innsikt i det politiske systemet i Norge og i det internasjonale samfunnet. [-]
Les mer
Oslo 9 900 kr
31 Aug
25 Jan
Sosialkunnskap er et programfag i Kunnskapsløftet. [+]
Sosialkunnskap er et programfag i Kunnskapsløftet.Hvorfor ta dette fagetSosialkunnskap er et programfag på lik linje med andre programfag som for eksempel fysikk, matematikk, samfunnskunnskap og økonomi, når det gjelder generell studiekompetanse. Dette innebærer at du kan erstatte ett eller flere programfag du ikke er fornøyd med og i stedet ta dette faget. Sosialkunnskap er et programfag innen programområdet for samfunnsfag på studiespesialisering. Sammen med enten Samfunnsgeografi, Sosiologi og Sosialantropologi eller Politikk og menneskerettigheter dekker faget én fordypning i programfag.Om fagetSosialkunnskap fokuserer på samspillet mellom individ og samfunn og tar opp viktige etiske dilemma. Faget bidrar til kompetanse som kan danne grunnlag for deltakelse i arbeidslivet og for videre studier i samfunnsvitenskapelige fag. Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 3 900 kr
Samfunnsfag, studieforberedende Vg2 gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregåe... [+]
Samfunnsfag, studieforberedende Vg2 gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp.   Du oppnår Nivå: Videregående skole Program Samfunnsfag, Studieforberedende Vg2 - 4648E - 5173 Krav til deg   Studietid Du kan bruke inntil 6 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Eksamen Eksamen Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 3 900,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
Nettstudier 3 700 kr
Samfunnsfag med ASK Videoundervisning [+]
Samfunnsfag med ASK Videoundervisning Samfunnsfag er lettere å lære som voksen. Derfor er det et fint fag å ta opp hvis du trenger bedre karaktersnitt. På videregående tar man faget på vg1 eller vg2. Samfunnsfag er bygd opp rundt faget sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Du får kunnskaper om hva som definerer et samfunn og hvordan vi mennesker lever sammen. Du lærer om det norske politiske systemet og nærings- og arbeidslivet i Norge. Vi ser også på hvordan det internasjonale samfunnet fungerer, og hvordan Norge er en viktig del av det globale samfunnet. Samfunnsfag inngår som et av minstekravs fagene til generell studiekompetanse og 23/5-regelen for privatister. Undervisningen Pensum i samfunnsfag har en temainndeling som gir deg god oversikt og som er tett knyttet til målene i læreplanen. Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger. Med videoforelesningene tar læreren deg med gjennom hele pensum. Mens du ser videoforelesningen kan du ta notater som lagres og som du kan skrive ut. I fagprat stiller du spørsmål og får svar fra din faglærer og dine medelever. Du får god eksamenstrening gjennom et sett med innleveringer og personlig tilbakemelding fra faglærer. Med ASK studerer du hvor og når som helst, og du bestemmer selv tempoet. ASK fungerer like godt på PC, nettbrett og mobiltelefon. [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Studiet skal gi studentene et bredt komparativt analytisk perspektiv som grunnlag for å vurdere endringer i arbeidsliv og arbeidsmarked. [+]
Studiet skal gi studentene et bredt komparativt analytisk perspektiv som grunnlag for å vurdere endringer i arbeidsliv og arbeidsmarked, demografisk utvikling på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, konsekvenser av nye mønstre i familieliv og kjønnsroller, og mulig kulturell endring i retning av økt individualisering og mangfold. Det blir lagt vekt på evne til refleksjon over og utvikling av praksis, samt mestring og kritisk vurdering av metodeverktøy.     Studentene skal kunne samle inn data og kritisk vurdere tilgjengelig informasjon. Spesielt vil evaluering av endringer og tiltak stå sentralt. Kandidatene skal kunne gå inn i stillinger med særlig ansvar for fagutvikling/utviklingsarbeid på mellom- og ledernivå i velferdsapparatet og i offentlig sektor generelt, dessuten i utdanningssektoren og i konsulent-/FoU-virksomheter. Studiet gir kandidatene et grunnlag for videre akademisk arbeid.   Studiet gir blant annet mulighet for å søke doktorgradsstudier (ph.d.) i sosialt arbeid og i sosiologi.   Studiet består av: Obligatoriske fellesemner (50 studiepoeng)> Vitenskapsteori og metode (20 sp)> Demographic Perspectives on Social Change (10 sp)> Nordic Welfare State in Comparative Perspective (10 sp)> Tverrfaglig-/organisatorisk-profesjonelt samarbeid (10 sp) Spesialisering/fordypning (30 studiepoeng) Studenten velger mellom:> Perspektiver i sosialt arbeid > Sosiologiske perspektiver > Profesjonsetikk Masteroppgave innen spesialisering (40 studiepoeng)   Undervisning på engelsk: Noen emner vil bli undervist på engelsk for å legge til rette for utveksling og internasjonale studenter.   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Masterprogrammet i sosiologi skal gi ei brei orientering om arbeidsfeltet, teoriar og metodiske tiln... [+]
Masterprogrammet i sosiologi skal gi ei brei orientering om arbeidsfeltet, teoriar og metodiske tilnærmingsmåtar i faget. Masterprogrammet kombinerer generell teori og metodekunnskap med individuell spesialisering. Oppbygging av studiet Masterprogrammet tilsvarer i alt 120 studiepoeng. Kursdelen utgjer 5 emne à 10 studiepoeng. Følgjande emne er obligatoriske: SOS301 Sosiologisk analyse, SOS302 Sosiologiske teoritradisjonar, SOS303 Metode - statistisk analyse og SOS304 Metode - kvalitative tilnærmingar. I tillegg skal du velje eitt emne knytt til profilområdet til instituttet. Instituttet tilbyr minst to valemne per semester. Eit masterprogram i sosiologi kan sjå slik ut:1. sSOS301 - Sosiologisk analyse SOS303 - Kvantitativ metodeSOS340 - Prosjektutvikling 10 sp10 sp10 sp2. sSOS302 - Sosiologiske teoritradisjonarSOS304 - Kvalitativ metode Valemne ( i 1. eller 2. semester)10 sp 10 sp10 sp3. og 4. sSOS360 - Masteroppgåve60 sp s= semester sp= studiepoeng Masteroppgåve Masteroppgåva utgjer 60 studiepoeng. I tillegg kjem SOS340 Prosjektutvikling (10 studiepoeng) med oppstart i 1. semester og ferdigstilling seinast i 2. semester. Oppgåva byggjer på eit sjølvstendig forskingsprosjekt som munnar ut i ei avhandling. Det er ønskjeleg at du vel eit prosjekttema som fell innanfor fagprofilen til instituttet. Arbeidet med valemnet skal inspirere deg til val av tema, byggje opp under utarbeidinga av ei prosjektskisse og på ulike måtar medverke til arbeidet med masteroppgåva. MetodeVed instituttet bruker ein eit breitt spekter av forskingsmetodar. I løpet av masterprogrammet skal du tileigne deg forståing, kunnskapar og dugleik i empirisk sosiologi ved bruk av statistiske analyseteknikkar og ulike kvalitative tilnærmingar. Du får rettleiing i utforming av prosjektskissa og i arbeidet med sjølve masteroppgåva. Du kan få rettleiing både individuelt og i grupper. YrkesvegarGjennomføringa av masterprogrammet gir praktisk analytisk kompetanse som kvalifiserer til mange typar yrkesroller, for eksempel forsking, utgreiing, administrative oppgåver i offentleg og privat sektor, informasjonsarbeid og undervisning.   [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Studiet kvalifiserer for arbeid relatert til informasjon og formidling, kommunikasjonsstrategier og samfunnskontakt eller samfunnsplanlegging. [+]
Bachelorprogrammet i samfunnsendring og kommunikasjon gir studentene grunnleggende innsikt i hvordan samfunnsvitenskaplig kunnskap kan brukes aktivt i kommunikasjonsprosesser som bidrar til endring av samfunnet. Globalisering er et gjennomgående tema.   Studiet kvalifiserer for arbeid relatert til informasjon og formidling, kommunikasjonsstrategier og samfunnskontakt eller samfunnsplanlegging. Offentlig virksomhet, frivillige- og interesseorganisasjoner vil være de mest aktuelle arbeidsplassene, men private næringslivsorganisasjoner og bedrifter er mulige alternativer. Studiet er relevant for arbeid med ulike typer medier. Det kan også brukes som utgangspunkt for undervisning i videregående skole. Studiet kvalifiserer for opptak på masterprogram i offentlig politikk og ledelse (forutsetter ORG100 eller tilsvarende).   Studiets første år omfatter blant annet:• Befolkningsutvikling og kulturell endring• Nasjonale og internasjonale politiske prosesser og systemer• Miljø, verdiskaping og fordeling   Studiets andre og tredje år omfatter blant annet:• Ulike strategier for organisasjoners mediekontakt og medias rolle i offentlig meningsdannelse • Hvordan organisere planprosesser og kommunisere med ulike interessegrupper• Hvordan fremme god kommunikasjon i kulturelt komplekse samfunn og situasjoner   I siste semester arbeider studentene med en praktisk orientert bacheloroppgave i en organisasjon, som kanskje også kan bli en mulig fremtidig arbeidsplass.         [-]
Les mer
1 år 79 000 kr
På forespørsel
På forespørsel
Har du lyst på ditt livs store eventyr? Naturopplevelser og aktiviteter, en innholdsrik og spennende studiereise, møte med ukjente kulturer, læring av et nytt språk, ... [+]
På høsten er fokuset å forberede oss til studiereisen. Vi lærer om landene og kulturene vi skal til, prøver å få de spanske frasene til å sitte, og er en del ute i naturen.   I januar reiser vi på en seks ukers studietur spekket med inntrykk og opplevelser. De første ukene tilbringer vi blant vulkaner og indianere i Guatemala. Her går dere på språkskole, møter organisasjoner som arbeider for urbefolkningens rettigheter, og deltar på aktiviteter som bestiging av vulkaner, kajakkpadling, ridning og vandreturer.   I El Salvador bor vi hjemme hos lokale bønder og deltar i dagliglivet deres. Her får dere testet ut spansken, arbeidet på maisåkeren, lært om borgerkrigen, utforsket salvadoransk natur og knyttet nye vennskap.   Før vi i februar sette nesa mot vinterlige Valdres avslutter vi med noen dager i bølgene på en stillehavsøy.   Hjemme i Norge bearbeider vi inntrykk gjennom film, artikler og foredrag. Vi holder seminar for resten av skolen, og reiser på en foredragsturné.   I løpet av året - både i Valdres og i Latin-Amerika - blir det en del aktiviteter og opplevelser i naturen. Noe sammen med resten av skolen, men også som klasse. Dagsturer til fots og på ski, hytteturer, rafting, ballspill, Ekspedisjon Hardhaus, overnatting i gapahuk, kanotur og solodøgn, er noe av det dere kan få oppleve.     Spansk- og kulturkunnskap: temabasert språklæring på skolen og i naturenlatinamerikansk filmspråkspill og sangteksterforedrag og møter med organisasjonerprosjekt"Film fra Sør" i Oslo   6 ukers studietur: Guatemala og El Salvadorspråkskole i Guatemalamøte med indianerebo med lokale bønder i El Salvadorvulkaner og stillehavsbølgerridning, kajakk og fotturer   Spansk: for nybegynnere og viderekommende i klasserommet og ute i naturenmusikk, nyheter og diktfokus på dialogNaturopplevelser og aktivitetergapahukraftinghytteturersolodøgnEkspedisjon Hardhausdagsturer til fots og på skikanoturballspill [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Administrasjon og organisasjonsvitskap er eit spesialisert statsvitskapleg fag. Det er eit samanliknande studium av politikk, forvaltning og organisasjon. [+]
  Administrasjon og organisasjonsvitskap er eit spesialisert statsvitskapleg fag. Det er eit samanliknande studium av politikk, forvaltning og organisasjon. Fokus blir retta særleg mot utforminga og iverksetjinga av offentleg politikk: korleis innhaldet i og organiseringa av denne politikken blir til, og kva for konsekvensar dette har for verdifordelinga i samfunnet. Demokratiteoriar og teoriar om organisasjonar, forvalting og offentleg politikk utgjer sentrale referanserammer for faget. I forhold til andre samfunnsvitskaplege fag er vi såleis meir opptekne av den politiske organiseringa og styringsformene i samfunnet. Viktige tema er deira normative grunnlag, korleis dei vert utvikla og endra, og kva for verknader dette har. Oppbygging Bachelorprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap skal omfatte minimum 20 og maksimum 30 studiepoeng med innføringsemne medrekna ex.phil., 90 studiepoeng (1½ års studium) med spesialisering innanfor administrasjon og organisasjonsvitskap, og 60 studiepoeng med valfrie emne.   Det første semesteret skal førebu deg fagleg og metodisk til vidare studium. Vi rår deg derfor til å studere emna innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap og samfunnsvitskaplege tenkjemåtar i tillegg til ex.phil.   Emna i det andre og tredje semesteret skal gi deg ei innføring i sentrale idear og kunnskapsområde i faget, og bidra til å gi deg betre forståing for ein vitskapleg arbeidsmåte. Emna skal samstundes gi ei innføring i dei elementære metodane for slikt arbeid. Innføringa skal hjelpe deg til å utvikle ei kritisk og utprøvande haldning til forskingsresultat. Det er også eit mål å setje deg i stand til å formidle og bruke tenkjemåten og innhaldet i faget i ulike yrkessamanhengar. Med dette skal det utviklast ei forståing for faget sin plass i ein større samfunnsvitskapleg samanheng.   I fjerde, femte og sjette semester, tek emna sikte på å vidareutvikle evnene dine til å gjere sjølvstendige analyser av organisasjonar, av offentleg politikk og av komplekse sett av organisasjonar og politikkfelt. Det blir lagt vekt på samanhengen mellom formell organisering på den eine sida og konsekvensar og utfall på den andre.   Dei siste 60 studiepoenga av bachelorprogrammet er frie studium, som det ikkje vert stilt krav til samansetjinga av. Du kan til dømes ta inn språkemne, naturvitskaplege emne, studium frå utanlandske universitet eller andre samfunnsvitskaplege fag. Du kan også ta inn inntil eitt års utdanning frå tidlegare studium, så sant desse emna ikkje overlappar med emna i spesialiseringa di.   Bachelorprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap vil da sjå slik ut:   SemesterEmnenamnEmnekodeSp1. semesterEx.phil.Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskapSamfunnsvitskaplege tenkjemåtarEXPHILAORG 100SV 1001010102. semesterPolitisk teori og styringsformerOrganisasjonsteori ellerStat og forvaltning i utviklingslandAORG 104*AORG 101*AORG 10515153. semesterSamfunnsvitskapleg metode Politikk og forvaltning eller OrganisasjonsteoriMET 102*AORG 103AORG 10115154., 5. og 6. semester Bacheloroppgåva Politisk styring og organisering eller Organisasjonsteori Valfrie emneAORG 250*AORG 209AORG 210301545TOTALT: 180 studiepoeng (3 år) * Emna er obligatoriske i graden sp = studiepoeng Utveksling Det finst i dag mange alternativ for deg som ønskjer å ta delar av utdanninga di i eit anna land. Bachelorprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap opnar opp for dette gjennom samarbeidsavtaler med universitet, institusjonar og organisasjonar i mange land og regionar slik at utanlandsopphald kan bli ein integrert del av bachelorgraden. Yrkesvegar Gjennomføring av bachelorprogrammet kvalifiserer for arbeid i offentleg sektor, f.eks. i statleg verksemd, kommunar og fylkeskommunar. Rekrutteringa til privat sektor er også aukande. Arbeidsoppgåvene er gjerne sakshandsaming, personalspørsmål, utgreiing, leiing og organisasjonsutvikling. Med rett samansetjing av fagemne blir du kvalifisert til å undervise i skoleverket. Vidare studium Bachelorprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap kvalifiserer for opptak til eit toårig masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap. Masterprogrammet skal utvikle studentane si evne til sjølvstendig analyse av organisasjonar, politiske og administrative institusjonar, og den offentlege politikken som blir skapt innanfor slike rammer. Dette skjer først og fremst gjennom arbeid med ei masteroppgåve, som er ei større vitskapleg avhandling, men også gjennom deltaking på ulike kurs og seminar. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
  Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til sama... [+]
  Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til saman 30 studiepoeng kvart semester. Du kan studere alle opne emne innan samfunnsfaga våre. Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på: Du kan studere emne frå eitt fag. Du kan setje saman emne som gir deg undervisningskompetanse i eit fag i vidaregåande skole. Du kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen. Fagstudium 1. Fagstudium I eit eittårig fagstudium kan du velje å konsentrere deg om berre eitt av dei samfunnsvitskaplege faga i begge semestra (til saman 60 studiepoeng). Alle faga våre har laga forslag til eittårige fagstudium der du kan velje om du vil inkludere ex.phil. eller ikkje. Da ex.phil. er obligatorisk i bachelorprogramma, vil desse studentane få forrang til plassar på ex.phil.   Administrasjon og organisasjonsvitskap er eit spesialisert statsvitskapleg fag. Det er eit samanliknande studium av politikk, forvalting og organisasjon. Fokus blir retta særleg mot utforminga og iverksetjinga av offentleg politikk, korleis innhaldet og organiseringa av denne politikken blir til, og kva konsekvensar dette har for verdifordelinga i samfunnet. Samanlikning mellom det norske styresettet og styresett i andre land står sentralt i fleire av emna som blir tilbodne. Søknadsalternativ: Årsstudium, samfunnsvitskapelege fag   Geografifaget er tverrfagleg og dreier seg om verdsbiletet - om mangfald, variasjon og samspel i det naturgitte og det menneskeskapte på jordoverflata. Studiet tilbyr innføring og spesialisering innanfor dei tre tradisjonane naturgeografi, samfunnsgeografi og miljøgeografi. Søknadsalternativ: Årsstudium, samfunnsvitskaplege fag   Informasjonsvitskap er studiet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til individ, grupper, organisasjonar og samfunn. Informasjonsvitskapen studerer dermed korleis behandling av kunnskap, informasjon og data kan bli, bør bli og faktisk blir støtta av IKT, der IKT kan vere informasjonssystem, program, databasar, datamaskiner, datanettverk eller Internett. Sentrale oppgåver i informasjonsvitskapen er å utvikle teoriar, modellar, metodar, teknikkar og verktøy. Søknadsalternativ: Årsstudium i informasjonsvitskap   Medievitskap tek sikte på ein systematisk analyse og omtale av medieinstitusjonane, av forholdet mellom publikum og medieinnhald og mellom media og samfunnet. Gjennom eit årsstudium i medievitskap vil du få kjennskap til dei historiske og samfunnsmessige vilkåra som media har, kva for funksjonar dei har når vi ser dei i eit samla perspektiv, og dei spesielle eigenskapane som enkelte medier har. Søknadsalternativ: Årsstudium i medievitskap   Samanliknande politikk er statsvitskap på ein annan og spennande måte, og studiet passar for deg som er interessert i politikk og samfunnsspørsmål. Emna vi tilbyr vil gi deg innsikt i politiske system i andre land og i deira politiske historie. Utgangspunktet vårt er komparativt. Politiske system og institusjonar har ulik utforming og funksjon, til liks med at den politiske åtferda blant borgarane varierer etter kva politiske kulturar dei lever i. Variasjonar finn vi innanfor det enkelte landet over tid, men også mellom land. Søknadsalternativ: Årsstudium, samfunnsvitskaplege fag   Samfunnsøkonomi dreiar seg om korleis vi bruker ressursane våre, anten det gjeld naturressursar, arbeidskraft eller produksjonsutstyr. Vi undersøkjer korleis økonomien eigentleg fungerer, både vår heimlege blandingsøkonomi, dei økonomiske tilhøva i andre land og verdsøkonomien. Søknadsalternativ: Årsstudium i samfunnsøkonomi   Sosialantropologi er eit samanliknande studium av kultur og samfunn. Det er vitskapen om det kulturelle mangfaldet som menneska ber med seg, og om dei sosiale prosessane som utfaldar seg i dette globale mangfaldet. Antropologar studerer mellom anna sosiale fellesskap, rituelle handlingar, etniske grenser, politiske konfliktar og relasjonar mellom natur og samfunn, så vel som lokale responsar på globale prosessar. Søknadsalternativ: Årsstudium, samfunnsvitskaplege fag   Sosiologi er vitskapen om samfunnslivet i vid forstand. Sosiologar studerer relasjonane mellom menneske i små og store sosiale fellesskap, mellom individ, grupper og organisasjonar både på det lokale, nasjonale og globale plan. Sosiologar er opptekne av at menneskelege aktivitetar og handlingar gjerne har eit mønster eller ein struktur som er relativt uavhengig av enkeltindivida. Sosiologar arbeider med å forklare og fortolke korleis menneska blir forma av samfunnstilhøva, samstundes som dei sjølve kan endre desse vilkåra gjennom handlingane og reaksjonane sine.Søknadsalternativ: Årsstudium, samfunnsvitskaplege fag   Utviklingsstudiar. Årsstudiet i utviklingsstudiar gir ei innføring i problemstillingar som gjeld sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske endringsprosessar i såkalla utviklingsland eller land i sør. Utviklingsstudiet er eit hovudsatsingsområde for Universitetet i Bergen, og dette årsstudiet skal gi deg innsikt i ulike samfunnsvitskaplege fag sine tilnærmingar til denne spennande, globalt orienterte forskingstematikken. Søknadsalternativ: Årsstudium i utviklingsstudiar   2. Undervisningskompetanse Alle samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i den vidaregåande skolen dersom du fyller eit heilt år (60 studiepoeng) med ein tilrådd kombinasjon av emne frå det aktuelle faget. Dersom du berre skal studere eitt år ved universitetet for å få undervisningskompetanse i eit samfunnsfag, vel du ikkje ex.phil. i løpet av studieåret. Følgjande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i samfunnsfag i vidaregåande skole: Administrasjon og organisasjonsvitskap Samanliknande politikk Sosialantropologi Sosiologi Følgjande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: Geografi Informasjonsvitskap Medievitskap Samfunnsøkonomi 3. Fritt valde emne Ein tredje måte å setje saman eit årsstudium på er at du vel heilt fritt kva emne du vil studere i løpet av studieåret. Det kan inkludere eller ekskludere ex.phil. og andre førstesemesteremne, det kan bestå av emne frå berre eitt av dei samfunnsvitskaplege faga, eller det kan innehalde ein kombinasjon av emne frå fleire fag. Du kan også velje blant andre opne emne ved Universitetet i Bergen. Viss du er usikker på om du vil gå vidare på eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt, kan det vere lurt å ta ex.phil. og andre førstesemesteremne. Dette er obligatoriske emne dersom du vil ha ein bachelorgrad, i tillegg til at det kan vere ein grei måte å starte livet som student på, både fagleg og sosialt. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
"Folk reiser for å lære. De fleste av dem skulle lære å reise før de starter." [+]
Velg deg et reisemål På Borg finnes ikke tradisjonelle linjer. Derimot velger du deg et reisemål. Her er åtte reiser å velge mellom fordelt på seks kontinenter. Flere av disse er knytta opp mot aktiviteter som for eksempel idrett eller fredsarbeid, mens andre appellerer til interesser som språk, spesifikke kulturer eller generell reiselyst. Du får undervisning i det valgte reisemålet gjennom hele skoleåret. Den godt planlagte reisa varer fra 2 til 3 uker, avhengig av reisemålet.    Velg mellom: - Afrika - Australia - Canada - Himalaya - Idrett Kenya - Sør-Amerika - Thailand/Vietnam - Usa - Island    Lag din egen timeplan I tillegg til reisemålsundervisning velger du selv et knippe seminarer ut fra en innholdsrik seminarmeny. Skoleåret er inndelt i terminer, og for hver termin får du velge seminarer og bygge din egen timeplan. Det er valgfrie seminaremner innen media, musikk, kunsthåndverk, idrett, religion, reiseliv, språk, kulturfag m.m.     [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
På forespørsel
Masterprogrammet i offentlig politikk og ledelse skal formidle kunnskaper om og gi ferdigheter i å planlegge, administrere og gjennomføre tiltak i offentlige og private... [+]
Masterprogrammet i offentlig politikk og ledelse skal formidle kunnskaper om og gi ferdigheter i å planlegge, administrere og gjennomføre tiltak i offentlige og private organisasjoner. Studiet gir innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og i det politiske liv. Det skal stimulere studentenes evne til selvstendig analyse av organisasjoner, politiske og administrative systemer, prosesser og offentlig politikk.   Masterprogrammet gir et godt utgangspunkt for internasjonalt arbeid og videre studier.   Studiet rekrutterer kandidater både med og uten yrkeserfaring. De fleste studentene er heltidsstudenter, men det er også mulig å ta studiet over lengre tid og kombinere det med arbeid.     Studiet består av tre hovedkomponenter, hver på 40 studiepoeng:• Obligatoriske emner: - Politiske styringssystemer- Offentlig sektor i endring- Organisasjonsendring og endringsledelse- Metode og statistikk • Valgretninger:*- Administrasjon og ledelse- Endring og omstilling i lokalforvaltningen- Kulturledelse og regional endring- Europeisk integrasjon (gis på engelsk og inkluderer sommerstudiuet European Integration på 30 studiepoeng) *Oppstart av valgretningene forutsetter at et tilstrekkelig antall studenter velger disse.   • Masteroppgave:Studiet avsluttes med en masteroppgave på 40 studiepoeng. Masteroppgaven er et vitenskapelig arbeid der studenten tar i bruk teoretisk, analytisk og metodisk kompetanse tilegnet gjennom studiet. Masteroppgaven skrives gjerne om relevante forhold innen valgretningen. Studentene kan velge å skrive oppgaver som del av pågående forskningsprosjekt på instituttet. Det formidles også problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.   Undervisning på engelsk Det er en fordel med gode engelskkunnskaper, da enkelte emner kan bli undervist på engelsk.   Utenlandsopphold Høgskolen har studentutvekslingsavtaler med en rekke utenlandske universitet. Utveksling skjer vanligvis i tredje semester.Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier i inn- og utland.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;