Kurs: Sikkerhetskurs for sjøfolk på mindre skip.
Lofoten maritime kurs- og sikkerhetssenter