Kurs: Grunnleggende sikkerhetskurs
Norsk Senter for Offshoreutdanning (NOSEFO)