Alle kategorier
Du har valgt: Skuespill og teaterkurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

36 treff i Skuespill og teaterkurs
 

3 dager 1 299 kr
Er du mellom 14-25 år eller er du interessert i magien bak scenen? Vil du lære mer om Lys, Scene og Event? Vil du lære hvordan alt henger sammen? [+]
Er du mellom 14-25 år eller er du interessert i magien bak scenen? Vil du lære mer om Lys, Scene og Event? Vil du lære hvordan alt henger sammen?Kulturaften i Brønnøysund arrangerer et kurs innen LSE. Kurset dekker emner innen Lys, Scene og Event. Tre sentrale områder innen en verden hvor det å skape magi på en sceneer i fokus. Målet med kurset er at du kan være med å bidratil et mangfoldig og rikt kurturliv på Helgeland.Alle som deltar på kurset vil deles inn i kursgrupper, hver gruppe deltar i et undervisningsopplegg som strekker seg over tre dager.Kursdatoer: 21. - 22. 23. - 24. og 25. - 26 Juli.Med en felles konsert den 9 August, for å sette dine ferdigheter på prøve!Påmelding: send SMS til 41 49 33 34med navn ditt navn og telefonnummer (normal takst)eller send en epost til: mp@kulturaftenbronnoy.net.Så blir du kontaktet fortløpende.Deltageravgift for hele kurset, inkl kompendium og materiell er kun NOK 1299,- for ungdom mellom 14-25 år. Avgift for personer over 25 år er NOK 1800,- [-]
Les mer
10 timer
Dette er kurset for deg som har lyst til å lære deg skuespillerteknikk og hvordan du innstuderer en rolle. [+]
Du vil på skuespillerteknikk kurset lære deg trinn for trinn hva du må gå igjennom for at du skal kunne spille en rolle troverdig og sannferdig på teater eller film.   Metoden du lærer bygger på den russiske teaterpedagogen Konstantin Stanislavskij skuespillermetode.   Skuespillerteknikk kurset er også influert av den engelske acting coachen Dee Cannon og de amerikanske acting coachene Howard Fine og Larry Moss.   Kurset består av en blanding av teaterøvelser, improvisasjonsøvelser og arbeid med scener fra teater og film.   Du vil på skuespillerteknikk kurset også lære deg S.M.T. memoreringsteknikk, slik at du raskere og lettere vil kunne huske en tekst utenat.   Skuespillerteknikk kurset er åpnet for alle. Uansett om du er nybegynner, har spilt litt teater eller har holdt på lenge og ønsker en oppfrisking og utvikling av din skuespillerteknikk. Kursleder er teaterinstruktør, manusforfatter og skuespiller Ingunn Andreassen.   For mer informasjon, kursdato og påmelding se: www.teaterstudio.no   [-]
Les mer
1 år 8 200 kr
På forespørsel
Vekt på formidling og sceneopptredener. Stemmeteknikk, vokalgrupper og solosang i ulike genre. Drama og improvisasjon. Musikalske sceneoppsetninger. CD - produksjon. Sam... [+]
Er linja for deg som: Vil synge i kor, vokalgrupper og band.Vil utvikle egen stemme.Vil utfolde deg på scenen.Vil utvikle kreativiteten din i samspill med andre.Vil eksperimentere med klanger og rytmer.Vil synge forskjellige typer musikk.Vil lage egne låter og tekster.Vil jobbe med drama og teater.Vil lage musikalske sceneoppsetninger.   Vi ønsker å skape positive holdninger i et positivt klassemiljø som gjør deg tryggere på scenen, og vil sette fokus mer på samspillet enn på egne og andres prestasjoner. Du vil få være med i et kreativt fellesskap i humor og alvor, og du vil få mange fine opplevelser både som utøver eller tilskuer til forestillinger og konserter. Gjennom opptredener og prosjekter sammen med andre vil du utvikle ditt eget uttrykk. I løpet av et kort folkehøgskoleår vil fokus bli lagt mer på det praktiske og utøvende arbeidet, og den teoretiske biten innbakes i dette.      På linja får du undervisning i: Stemmebruk og solosang:Her vil du sammen med en sanglærer utvikle din egen stemme og forståelse for hvordan stemmen fungerer. Det blir lagt vekt på uttrykk og musisering, men hovedformålet er utviklingen av ditt individuelle stemmemateriale og utvikling av et allsidig repertoar. Her vektlegges og oppøves sangteknikk som gir deg trygghet og nye ferdigheter. Du vil få innføring i "Komplett sangteknikk", som legger vekt på at alle stilarter (for eksempel klassisk, rock, folkemusikk) kan synges på en sunn måte. Undervisningen vil foregå periodevis. Det gies veiledning i mikrofonbruk i forbindelse med opptredener.   Vokalgrupper og kor:Det blir mye praktisk arbeid i vokalgrupper og kor. Avhengig av størrelse og besetning på klassen vil det bli jobbet i en, evt. flere vokalgrupper. Musisering sammen med andre sangere er en viktig del av arbeidet gjennom året. Det vektlegges flerstemte korarr., og det er mulighet for å arrangere ting for klassen selv. I tillegg går det an å velge korsang som valgfag sammen med elever fra noen av de andre klassene på skolen.   Korledelse for de som ønsker det:Det vil bli undervist i direksjon i klassen. Det understrekes imidlertid at man ikke må ta del i denne undervisningen, men klassen vil fungere som et "øvelseskor" for de av elevene som skulle ønske å lære litt om emnet. Det vil også være mulig å få dirigere/lede skolekoret hvor alle skolens elever deltar. Man kan evt. gå flere sammen om å lede en sang for koret hvis det er ønskelig. Dramaarbeid og musikalske sceneoppsetninger:Det gjennomføres minst en større sceneoppsetning hvert år. Hvilke typer prosjekt som gjennomføres er avhengig av elevenes engasjement og lyst fra år til år. Man kan gjøre hele, deler av –eller konsertversjoner av allerede kjente musikkoppsetninger, men det er også en mulighet at elevene lager sin egen forstilling fra bunnen av med story-line, musikk, tekster, replikker, scenografi, regi osv. I Vokal & Scene-klassen vil det også bli jobbet mye med grunnleggende dramaøvelser og mindre forestillinger. Evnen til innlevelse og dramatisk uttrykk har også en nær sammenheng med sanglige ferdigheter.   Kreativt musisk arbeid:For Vokal & Scene vil det være naturlig å lage arrangementer for vokalgrupper. Vi jobber med tekster og arrangering av melodier, ofte i samspill med Musikk-linja. Det oppfordres også til å jobbe med egenkomponert materiale.   Bevegelse, gehør, rytme og improvisasjon:For å bli en god musikkutøver er det viktig å kjenne musikken i kroppen. Gjennom bevegelse og fysiske øvelser utvikles rytmesansen og gehøret. Ved å oppøve øret til å kjenne igjen og å vite hva man hører vil det bli lettere å lage egne arrangement, kommunisere med musikk, og å være med på improvisasjoner.   CD-innspilling.Skolen har eget lydstudio, og i samarbeid med Musikklinja vil vi lage en egen CD der alle er delaktige. Det er dessuten lærerikt å høre opptak av seg selv!    Klassens time. Gjennom klassens time og elevsamtaler vil vi regelmessig samtale og reflektere over arbeidet som gjøres på linjefaget. Dette er viktig for å sikre en god utvikling hos alle, og for et godt og åpent samarbeid i klassen. Noen ganger skrives det referat fra disse timene.   Mange anledninger til å opptre.I tillegg små og store sceneoppsetninger holder vi huskonserter og arrangerer elevkvelder på skolen med jevne mellomrom. Vi har også et større prosjekt på våren hvor vi lager en forestilling fra A – Å og inviterer publikum utenfor skolen. Vi tar på oss sangoppdrag i nærmiljøet og har samarbeid med det mangfoldige musikklivet som finnes i distriktet.   Forestillinger og konsertopplevelser.Vi drar på konserter og forestillinger i nærmiljøet, og til Trondheim. Disse er lagt inn som en del av studiet og koster ikke noe ekstra. Det gjør heller ikke turen til Spania med Barcelona som hovedmål.   Skoletur.Vi reiser med fly til Barcelona sammen med alle de andre linjene på skolen bortsett fra USA-linja. [-]
Les mer
1 år 74 700 kr
På forespørsel
”Teater er gøy og teater er viktig!” [+]
Gjennom et variert, krevende, utfordrende og spennende arbeid gjennom skoleåret, mener vi at påstanden er riktig. Vi gir deg muligheten til kreativ utfoldelse i felleskap med andre. Forpliktende samarbeid er basis for gode opplevelser i denne sammenhengen.   Å tørre å ”dumme” seg ut er en god egenskap i  mange situasjoner. Med en målsetting om mye sceneglede og flere forestillinger vil vi legge spesielt vekt på arbeidet med ”Teatersport”. Her inngår alle grunnleggende elementer i scenekunst og enhver vil få utfordringer som fører til utvikling hos den enkelte. Vi vil samarbeide med skolens musikere/band om oppsetting av minst en større musical hvert år.   I september reiser vi til Lillehammer på Norsk Amatørteaterfestival. Her deltar vi på ulike skuespillerfaglige kurs og hygger oss med NM i Teatersport i Kulturhuset Banken.  Høstens hovedmål blir en musikaloppsetting i Elverum. Skolen samarbeider med Hedmark Teater både kunstnerisk og teknisk. Skolen har egne scener samt at vi kan benytte to-tre av byens scener også. Vi produserer egne forestillinger, og reiser til Oslo på teaterbesøk. Studietur i Europa, men hvor vi reiser drøftes med årets elever. Det blir uansett en reise med mange store kulturelle opplevelser og spennende inntrykk. Gjennom arbeid med Teater kan du:     * Bli trygg på scenen    * Få øvelser i samarbeid og samspill    * Utvikle og stimulere dine kunstneriske evner    * Utvikle kreativiteten    * Være leken    * Lære stemmebruk    * Lære ulike formidlings- og skuespillteknikker    * La fantasien få stort spillerom    * Lære produksjonsarbeid    * Bevisstgjøre kroppen Hovedlærer er Per Kjelland som har allsidig bakgrunn som musiker, sanger og skuespiller. Han har bl.a. studert musikkteater ved Musikkonservatoriet i Trondheim, sunget Papageno i Tryllefløyten, hatt ledende roller i forestillinger i regi av Hedmark teater, turnert som skuespiller og også deltatt i Festspillene i Elverum - sist i august 06 i forestillingen "Trollringen".   Vi ønsker deg velkommen til et artig skoleår i tett samarbeid med medelever og lærere, til glede for deg selv og andre.   ”Ka du tru?” [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
I skuespillerfaget blir du aldri utlært. Skuespilleren bør alltid strebe etter å utvikle seg videre. [+]
Mål· Få teoretisk og praktisk kunnskap om Stanislavskij og Method Acting· Få erfaring innen karakterarbeid, dramaturgi og tekstanalyse· Bli trygg på bruk av kropp, stemme, medspillere, publikum og kamera· Bli kjent med produksjonsprosessene for teater, film, og TV - fra idé til produkt· Lære å fungere som kreative partnere i ulike drama-prosesser· Lære gjennom observasjon av andre og gi konstruktiv tilbakemelding· Lære å fungere som et ensemble, der samarbeid er et av de viktigste elementene   BakgrunnSkuespill er så mye mer enn å bare lære replikker, iføre seg kostyme og fortelle en historie. I skuespillerfaget blir du aldri utlært. Skuespilleren bør alltid strebe etter å utvikle seg videre. Her på Danvik gir vi deg muligheten til å bygge et grunnlag for å utvikle ditt eget skuespilleruttrykk. Du får undervisning i stemme- og kroppsbruk, karakterarbeid, dramaturgi og tekstanalyse for teater, film og TV, samt praktisk erfaring i å stå på scenen og foran kamera. I løpet av året prøver vi å dekke monologer, dialoger, bevegelsesforming, audition-prosessen, kortfilm, fjernsynsteater og helaftens teateroppsetning i egen Black Box.   Arbeidsmåter· Undervisningen er i stor grad praktisk orientert· Grunnleggende dramaøvelser og dramaleker· Improvisasjon for å utforske en rolle· Method Acting, med stor vekt på sanser og Stanislavskijs «gitte omstendigheter»· Individuelt-, parvis- og gruppearbeid· Arbeid med ferdig manus og egne tekster· Noe bruk av lærebøker som Action! Acting for Film and Television av Robert Benedetti, Grunnutdanning for skuespillere av Torill Øien og Acting The First Six Lessons av Boleslavsky [-]
Les mer
1 år 3 000 kr
På forespørsel
Bevege, skape, samarbeide og framføre. [+]
På scenesprell arbeider vi med små og store produksjoner. Du får mer enn bare skuespillertrening. Her skal du selv være skapende og tilegne deg erfaring i alle fasene av en scenisk produksjon.Hvis du liker å bevege deg, samarbeide, leke og ha det gøy på scenen har du gode forutsetninger for å trives på denne linja.Skoleåret er fullpakket med sceniske sprell, og det blir flere forestillinger i løpet av året. Improvisasjon, klovning, fysisk teater, performance, musikal og/eller revy er bare noen av emnene. Ekskursjoner er også en del av læringsarenaen. Vi skal innom teaterbesøk og danseshow.Du vil garantert lære mye nytt, få en større selvinnsikt og utvikle en trygghet på deg selv.Hensikten med denne linja er å gi alle rom og mulighet til å utvikle seg, enten en aldri har stått på en scene tidligere eller allerede har mange års erfaring. Dette året skal være en snopebutikk hvor man kan plukke med seg det beste innen scenekunst! Kostnad: Tilbud om studietur til inn- eller utland ca kr. 3-5000 [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Masterprogrammet i teatervitskap skal vere forankra i ein humanvitskapleg og estetisk-hermeneutisk fagtradisjon. [+]
Masterprogrammet i teatervitskap skal vere forankra i ein humanvitskapleg og estetisk-hermeneutisk fagtradisjon. Gjennom studiet skal du få ei djup forståing for teater som kunstnarisk uttrykk i samfunnet. Studiet skal gi innsikt i og forståing av nyare teoriar og metodar i teatervitskap og i vitskaplege problemstillingar og metodar i forhold til faget sine systematiske område. Oppbygging av studiet Masterprogrammet i teatervitskap er bygd opp med ein kursdel på 60 studiepoeng og ei masteroppgåve på 60 studiepoeng. Kursdelen inneheld 45 studiepoeng med obligatoriske emne og eit valfritt emne på 15 studiepoeng.Dei obligatoriske emna er TEAT301 Teaterhistorie, historiografi og vitskapsteori, TEAT302 Prosjektskisse, TEAT303 Teoretisk fordjuping i eit systematisk område og TEAT350 Masteroppgåve. Masteroppgåva skal vere basert på bestått TEAT302 Prosjektskisse, og rettleiar vert tildelt etter bestått eksamen i dette emnet. Eit masterprogram i teatervitskap kan sjå slik ut:1. s TEAT301 - Teaterhistorie, historiografi og vitskapsteoriTEAT302 - Prosjektskisse 15 sp15 sp 2. s TEAT303 - Teoretisk fordjuping i eit systematisk områdeValfritt emne:TEAT311 - Seminarinnlegg innanfor sjølvvalt områdeTEAT312 - Innlegg på ekskursjon organisert av seksjonenTEAT313 - Prosjektarbeid i feltet 15 sp15 sp 3. og 4. s TEAT350 - Masteroppgåve 60 sp s= semester sp= studiepoeng MasteroppgåveMasteroppgåva skal skrivast innanfor eit sjølvvalt emne og byggjer på bestått TEAT302 Prosjektskisse. Rettleiaren skal følgje skriveprosessen og gi råd og tilbakemeldingar etter avtale, men du skal på sjølvstendig, kritisk og metodisk vis arbeide masteroppgåva til eit vitskapleg bidrag til faget. Omfanget av oppgåva er normalt på 70-110 sider. Rettleiing i masteroppgåva er obligatorisk. MetodeMasteroppgåva i teatervitskap kan omhandle eit historisk, praktisk-dramaturgisk, framsyningsanalytisk eller teoretisk emne, og ein må nytte seg av adekvate metodar i oppgåva. YrkesvegarMasterprogrammet i teatervitskap kvalifiserer blant anna for arbeid innanfor praktisk teaterarbeid, undervisning, forsking og kulturadministrasjon. OpptaksgrunnlagStudiet byggjer på fullført bachelorgrad eller tilsvarande utdanning teken i Noreg eller utlandet. Bachelorstudiet må omfatte ei spesialisering i teatervitskap på minst 90 studiepoeng. Du kan søkje instituttet om å få godkjent inntil 30 av desse studiepoenga frå nærliggjande fagområde. Dersom du har studert ved ein lærestad som har krav om minimum 80 studiepoeng spesialisering/fordjuping, kan dette etter fagleg vurdering bli akseptert som opptaksgrunnlag. [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Halvårsstudiet i drama ( 30 studiepoeng) vektlegger arbeid med barns spontane, dramatiske lek og teater for barn. [+]
Praksis i barnehage og grunnskole   Halvårsstudiet i drama ( 30 studiepoeng) vektlegger arbeid med barns spontane, dramatiske lek og teater for barn.   Det er primært tilrettelagt for kunstpedagogisk arbeid i barnehage og småskole, men vil også være et tilbud til studenter som ønsker å kvalifisere seg for arbeid i skolefritidsordningen eller i frivillige organisasjoner.   [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
På denne linjen får du utvikle deg som menneske og skuespiller. Du får jobbe med kropp og stemme, og medvirke i store og små teaterforestillinger. Du får realisere e... [+]
Teaterlinjen på Romerike Folkehøgskole har vært et begrep i norsk teater- og musikk-liv i mer enn 40 år. På denne linjen får du utvikle deg som menneske og skuespiller. Du får jobbe med kropp og stemme, og medvirke i store og små teaterforestillinger. Du får realisere egne prosjekter, og utfordre dine samarbeidsevner i et ensemble.     I første fase (grunntreningsperioden) jobber teaterelevene med lek som innfallsvinkel til kreativt arbeid stemmetrening (projeksjon, fokus, diksjon) dans og fysisk trening improvisasjonsteknikker monolog og dialogarbeid tekst- og situasjonsforståelse   Etter hvert står samarbeid med de andre teaterlinjene ved skolen sentralt. Da jobber de 5 teaterklassene med teaterforestillinger, enten mot store produksjoner med mange visninger, eller mot mindre studieprosjekter som vises internt. I studieprosjektfasene deler klassene seg i mindre grupper, og fordyper seg i ulike temaer og sjangere. Enkelte ganger er prosjektene helt elevstyrte, andre ganger blir klassen enig med lærer om valg av stykker. Studieprosjektperiodene er uansett din tid og din mulighet til å utforske det som pirrer nysgjerrigheten din.   I arbeidet med de store produksjonene samarbeides det tett med designklassene, som skal skape den visuelle rammen rundt forestillingene. Du skal kostymeres og sminkes, og du lærer å legge dine egne teatermasker. Skolens ambisjon er at våre teaterelever skal få prøve ut mest mulig i et kort hektisk skoleår.   Det blir satt store krav til deg. Du må lære mye utenat, og prosjektene har ofte kort deadline. Men motiverte elever vil få mye igjen – dette er et knall seriøst og utrolig morsomt år for alle som elsker teater!   Velkommen til teaterlinjen på Romerike Folkehøgskole! [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Bachelorstudiet begynner i det tverrfaglige (se årsstudiet i litteratur, film og teater), for så å åpne seg for fordypningi ett av disse kjerneområdene. [+]
Bachelorstudiet begynner i det tverrfaglige (se årsstudiet i litteratur, film og teater), for så å åpne seg for fordypningi ett av disse kjerneområdene. Fordypningen starter med styrt valg av litteratur eller drama/teater (30 sp) i andre studieår, og fullføres i i tredje studieår (30 sp inkludert bacheloroppgaven) Det arbeides med å kunne tilbyd fordypning i filmskunnskap/filmproduksjon.   Bachelorprogrammet består av:   1. studieår Narratologi, dramaturgi og utprøving av fortellerformer (20sp) Sammenlikende litteratur, film og teater (10sp) Tema og sjanger i ulike fortellerformer (30sp) 2. studieår Ex.phil og ex.fac (10+10sp) Valgfritt emne (10sp) Styrt valg/fordypning (30sp): Litteratur, drama/teater eller film (utvikles på sikt) 3. studieår Breddeenhet 30 sp: F.eks. kunst og håndverk, musikk, nordisk språk eller multimedieteknologi og- design (andre fag kan godkjennes etter søknad) Påbygging innen litteratur, drama eller film (20sp) Bacheloroppgave (10s) [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
skapende arbeid i form av framvisninger og kunstneriske uttrykk med en mer teoretisk tilnærming til litteratur, film og teater. [+]
Studiet kombinerer skapende arbeid i form av framvisninger og kunstneriske uttrykk med en mer teoretisk tilnærming til litteratur, film og teater. Svært mye av arbeidet foregår gjennom projektarbeid i grupper.   Studiet består av tre emner:   Høst: Narratologi, dramaturgi og utprøving av fortellerformer (20 sp.) Sammenlignende litteratur - film - drama (10 sp.) Vår: Tema og sjanger i ulike fortellerformer (30 sp.) Våremnet bygger på de to høstemnene. Studiet skal forberede til arbeid i både skole og kultursektor. Det kan inngå som breddeenhet i bachelorprogrammene i kunstfag og i flere av bachelorprogrammene i humanistiske fag, eller som fjerde år i almennlærerutdanningen. Studiet egner seg også som videreutdanning for lærere.   Studiet er et samarbeid mellom Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for kunstfag. [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Barneteaterkunst er et påbyggingsstudium i drama. [+]
Barneteaterkunst er et påbyggingsstudium i drama. Studentene skal både ta del i et felles teaterprosjekt og gjennomføre et individuelt teaterfaglig FoU-arbeid. Påbyggingsstudiet i barneteaterkunst skal gi studentene inngående kunnskap om alle sider ved en teaterproduskjon. Dette innebærer bl.a. regi, konseptutvikling, tekstbearbeiding, rollearbeid, dramaturgiske valg, skuespillertrening og scenografi.   Refleksjon over prosess og produkt i en vitenskapelig sammenheng er sentralt i studiet.   [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Studentene skal kunne kombinere kreativt arbeid med litteratur, film og teater med analytisk og teoretisk refleksjon [+]
Generell beskrivelse av studiet Første semester gir grunnleggende innsikt i fortellerteori og trening i å arbeide analytisk med fortelling og dramaturgi på tvers av medier og uttrykksformer. Det skal også gi et felles repertoar av tekster, både norske og utenlandske og fra den globale populærkulturen, og gi anledning til en første utprøving av kreativt prosjektarbeid. Andre semester samler seg omkring et større fordypningsprosjekt der studentene skal arbeide fram mot et ferdig produkt der flere av de aktuelle uttrykksformene blir tatt i bruk.   Studiet kan innpasses i bachelorprogram (som breddeenhet) i Kunstfag, Kommunikasjon, Norsk og medier eller Språk og kultur. Det kan også inngå i den valgfrie delen av 4. studieår i allmennlærerutdanninga, under forutsetning av at studentene gjennomfører LIT107-1 med et fagdidaktisk prosjekt. Studiet egner seg også som videreutdanning for lærere.       Læringsutbytte Studentene skal kunne kombinere kreativt arbeid med litteratur, film og teater med analytisk og teoretisk refleksjon. De skal kunne arbeide med narratologi, dramaturgi, tema og sjanger i ulike uttrykksformer, og prøve dette ut både i forhold til å skape uttrykk sjøl og fortolke andres uttrykk. Samspillet mellom teoretisk innsikt og praktisk utprøving skal ha gitt studentene grunnlag for å arbeide kreativt med prosjekter som tar sikte på litterær, filmatisk og scenisk framstilling. De skal også kunne arbeide komparativt med litteratur, film og teater på tvers av uttrykksformene, drøfte likheter og ulikheter i form og innhold, og utvikle denne innsikten i skapende arbeid.       Arbeidsformer Undervisninga veksler mellom introduksjonsforelesninger, seminarer der studentene sjøl presenterer stoff på ulike måter, og prosjekter med veiledning. I vårsemesteret (i forbindelse med emnet LIT107-1) gjennomføres en studietur for å se teater og bli kursa i film og teater. Studieturen legges ofte til København.       Vurderingsformer Vurderingsformene i de enkelte emnene vil være varierte og fremgår av emnebeskrivelsene.     Yrkesmuligheter og videre utdanning Studiet forbereder til arbeid i skole og kultursektor. [-]
Les mer
1 år 68 600 kr
La deg inspirere - Lag dine egne kreasjoner til hverdag og fest! [+]
I dette faget tegner og syr vi alt fra enkle hverdagsplagg til lekre selskapsantrekk.  Du kan også bli utfordret til å lage kostymer til en teaterproduksjon på skolen eller i Sandefjord.   Vi inspireres av dagens moter og tidligere tiders klesideal. Du vil gjennom året få mye praktisk sømerfaring. Du lærer å konstruere egne mønstre og å forandre et ferdig mønster til de klærne du selv ønsker å sy. Du får kunnskaper og erfaringer innenfor farger, stil og snitt. Hva kler deg? Hva liker du?   Tegning, spesielt croquis og mote-/kostymetegning, kan vi sette av tid til. Stoffene vi bruker kan bearbeides med farge, batikk, silkemaling og stofftrykk. Her er plass for både nybegynneren og deg som har erfaring med blyant, nål og tråd. Faget gir et godt grunnlag for videre utdanning innen klesforming, søm og kostyme.   Vi glemmer heller ikke tilbehøret, som knapper, hatter og smykker - eller hva med en stilig veske?! [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Elsker du scenen? Drømmer du om å få jobbe med musikk, teater, dans og musikal? [+]
Lidenskap for musikalMusikaler står sentralt på denne linja. I løpet av året setter vi opp tre forestillinger i voksende skala. En musikal-highlight på høsten, en barneforestilling til jul og den store finalen med en stor musikalproduksjon til våren.     Variert og spennendeVi berører scenekunsten på mange nivåer. Gjennom arbeidet med musikalproduksjonene berører vi emner som sang/stemmebruk, skuespillerteknikk, band, dans, stagefight, teatersminke osv. Både PÅ og BAK scenen På Musikk- og Teater jobber vi ikke bare på scenen. I komitèarbeidet har du mulighet til å fordype deg i hva som foregår bak scenen, under forestilling og før teppet går opp. Du kan velge fordypning innen lyd, lys, scenografi, kostymer, sminke, koreografi eller kanskje du ønsker å gjøre vårt arbeid kjent på internett og i nærområde ved å være på komitèen for pr?     Alle muligheterDu kan boltre deg på to scener, i ny, flott dansesal med barrer og speil og i eget bandrom. Vi har bandinstrumenter, saksofoner, trompeter og tromboner du kan låne. Dessuten rikelig med lys- og lydutstyr.   // [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;